Logo DČAD

Mapa

Místa
Soubory
Osobnosti
Přehlídky
Organizace
Bibliografie
Zkratky
Pojmy
Výstavy
Kalendárium
Zahraničí

Opony
Foto
Videood 22.11.2005


Databáze českého amatérského divadla -  informace o činnosti českých amatérských divadelních souborů, osobností, přehlídek (festivalů), dále o publikacích, článcích a fotodokumentaci v historii i současnosti

PŘÍCHOVICE, o. Plzeň-jih - OCHOTNÍCI SLAVÍ 105 LET I OBJEVEM VZÁCNÉ OPONY

Padesát šest let ležely v zapomnění na půdě bývalého hostince v Příchovicích pět metrů dlouhá a tři metry široká malovaná opona spolu s malovanými kulisami. Obojí z roku 1925. Ochotníci z Příchovic je objevili letos a nutno říct, že nález nemohl přijít v příhodnější dobu. Jejich spolek Buřina totiž na 17. ledna chystá velké oslavy 105 let amatérského divadla v obci. Z opony byli všichni doslova v úžasu. Nejen z jejího krásného provedení, ale také z toho, jak zachovalá je. Ani kulisy znázorňující les, selská stavení a kostelík nejsou v úplně špatném stavu. Rozhodně ne na to, že je spolek hasičů nechal vyrobit před devadesáti lety. Kdo přijde v sobotu 17. 1. 2015 s divadelníky slavit, uvidí všechno v plné kráse. Sobotní oslava připomene celou divadelní tradici. Pomůže jí s tím také nová publikace Za oponou, jejíž křest bude jedním z hlavních bodů programu. „Zájemci budou moci v kulturním domě vidět výstavu dobových i současných fotografií, kulis a rekvizit. Otevřena bude od 13:00 do 17:00 hodin. V 17 hodin začne slavnostní program, křest zmíněné publikace a jako vyvrcholení premiéra pohádky Výměna princezen," zve starostka Pavlína Nohavová. Informace Ludvík Pouza. (Dle článku Pavla Koreluse v Plzeňském deníku 15. 1. 2015)

VÝSTAVU KOUZLO LOUTKOVÉHO divadla - Rodinná loutková divadla a loutky 1850 - 1950 ze sbírky Marie a Pavla Jiráskových můžete

navštívit ve Vlastivědném muzeu Jesenicka - Vodní tvrzi Jeseník. Najdete ji v hlavním výstavním sále do 29.3.2015.

Nadační fond Hrajeme o život zahajuje svou činnost

Nadační fond Hrajeme o život zahájil svou činnost v sobotu 27. září 2014 v 19 hod. před večerním představením přehlídky amatérského divadla Sokolovská čurda 2014. Nadační fond vznikl jako zůstatek z tzv. Konta Franta, jež bylo založeno v závěru roku 2013 iniciativou Divadelního klubu Jirásek Česká Lípa na podporu léčby svého člena Františka Zborníka. Fond byl založen pro pomoc financování léčby pacientů v ČR s diagnózami vážně ohrožujícími jejich život, resp. zhoršujícími zásadně kvalitu jejich života, jimž léčbu nehradí zcela nebo hradí nedostatečným způsobem stát prostřednictvím zdravotních pojišťoven a v jejichž silách není ze sociálních důvodů úhrada léčby z vlastních zdrojů.
>> čtěte více...

130 roků českého divadla v Židlochovicích

Publikace Lubomíra Spáčila ke 130 rokům českého divadla Židlochovice. Ochotnické divadelnictví v celé republice, a podobně i v Židlochovicích podporovalo snahy o zvýraznění národní identity a přispělo k obrodě českého jazyka. Židlochovičtí se mají čím pochlubit. Podle dochovaných záznamů uvedli na 1050 představeních 405 inscenací, které byly dílem 47 režisérů, 561 herců a 166 osob z umělecko-technického sboru. Pod vedením nynějšího devětašedesátiletého režiséra Lubomíra Spáčila soustavně a cílevědomě každoročně obohacují kulturní dění ve městě často i dvěma skutečně náročnými inscenacemi, zejména komediálního žánru. Lubomír Spáčil režíroval už 55 inscenací. Nepokojné hody svaté Kateřiny dokonce dvakrát – poprvé s ochotníky Osvětové besedy ve Vojkovicích a podruhé s židlochovickými. Dle Bohumila Hlaváčka, Brno

PRAKTICKÝ DIVADELNÍ SLOVNÍK - autor Luděk Richter

Slovník míří ke každému, kdo má o komunikaci a tvorbu zájem: k amatérům i profesionálům, k studentům středních a vysokých škol i k žákům základních uměleckých škol, k divadlu hereckému i loutkovému, mluvenému, zpívanému, pohybovému i výtvarnému. Větší prostor tu mají problémy, které mají praktický rozměr, mohou být inspirací či pomocí při inscenační práci. Je tu i řada termínů obecných, s divadlem však souvisejících a v tvorbě i diskusích o ní se často vyskytujících, termíny z uměleckých oborů divadlu blízkých, z dramatické výchovy, z psychologie a dalších společenských věd, divadla se dotýkajících a z jeho hlediska vždy nahlédnutých. Slovník má 208 stran, cena 180 Kč, lze ho zakoupit na adrese: DOBRÉ DIVADLO DĚTEM - Společenství pro pěstování divadla pro děti a mládež, Chopinova 2, 12000 Praha 2; 222 726 335; e-mail: osDDD@seznam.cz
NIPOS
ARTAMA
EEAgrants
Uchování kulturního dědictví divadla

Správa databáze
Kontakt
Partneři
Právo

Amatéři sobě


Národní muzeum
Partneři projektu:

Amatérská scéna

Divadlo.cz

Drama.cz

Miletín

Místní kultura