Logo DČAD

Mapa

Místa
Soubory
Osobnosti
Přehlídky
Organizace
Bibliografie
Zkratky
Pojmy
Výstavy
Kalendárium
Zahraničí

Opony
Foto
Videood 22.11.2005


Databáze českého amatérského divadla -  informace o činnosti českých amatérských divadelních souborů, osobností, přehlídek (festivalů), dále o publikacích, článcích a fotodokumentaci v historii i současnosti

Vyzýváme vůdčí osobnosti amatérských divadelních souborů ku pomoci při zpracování/doplnění hesel osobností v Databázi českého amatérského divadla (www.amaterskedivadlo.cz). Pomozte zachovat v paměti českého amatérského divadla informace o vašem působení v něm. Týká se to především tvůrčích osobností souborů (režisérů, scénografů, autorů), ale také předních herců.

Nechceme na vás žádné rozsáhlé slohové práce, postačí heslovitě uvedená fakta ‒ jméno a příjmení, datum a místo narození, název/názvy a místo/místa působení souboru/souborů, jejichž jste/byli členy, soupis her, které jste režírovali, pro něž jste vytvořili scénografii či v nich hráli s uvedením roku premiéry, jména autora a názvu inscenace, popřípadě názvu role. Uvedete-li u inscenací/rolí účast na přehlídkách a získaná ocenění bude to vítáno. Stejně tak informace o reprezentaci českého amatérského divadla v zahraničí. Užitečné bude, doplníte-li údaje o své profesi a vzdělání včetně divadelního (i kurzy, semináře, dílny). Pokud jste se zasloužili o pořádání divadelních přehlídek, vzdělávacích akci či jste autory her, respektive publikací/článků věnovaných amatérskému divadlu atp., neváhejte uvést ani tyto své aktivity. Jak takové heslo osobnosti může vypadat, lze nalézt jako příklad (neobvykle rozsáhlý) na adrese http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=osobnost&id=1443 či (méně rozsáhlý) na adrese http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=osobnost&id=6419. Vaše podklady pro vytvoření hesla osobnosti uvítáme na adrese divadlo.baze@nipos-mk.cz. Za zpracovatele Databáze českého amatérského divadla se na vaši spolupráci těší PhDr. Milan Strotzer

Nadační fond Hrajeme o život zahajuje svou činnost

Nadační fond Hrajeme o život zahájil svou činnost v sobotu 27. září 2014 v 19 hod. před večerním představením přehlídky amatérského divadla Sokolovská čurda 2014. Nadační fond vznikl jako zůstatek z tzv. Konta Franta, jež bylo založeno v závěru roku 2013 iniciativou Divadelního klubu Jirásek Česká Lípa na podporu léčby svého člena Františka Zborníka. Fond byl založen pro pomoc financování léčby pacientů v ČR s diagnózami vážně ohrožujícími jejich život, resp. zhoršujícími zásadně kvalitu jejich života, jimž léčbu nehradí zcela nebo hradí nedostatečným způsobem stát prostřednictvím zdravotních pojišťoven a v jejichž silách není ze sociálních důvodů úhrada léčby z vlastních zdrojů.
>> čtěte více...

PRAKTICKÝ DIVADELNÍ SLOVNÍK - autor Luděk Richter

Slovník míří ke každému, kdo má o komunikaci a tvorbu zájem: k amatérům i profesionálům, k studentům středních a vysokých škol i k žákům základních uměleckých škol, k divadlu hereckému i loutkovému, mluvenému, zpívanému, pohybovému i výtvarnému. Větší prostor tu mají problémy, které mají praktický rozměr, mohou být inspirací či pomocí při inscenační práci. Je tu i řada termínů obecných, s divadlem však souvisejících a v tvorbě i diskusích o ní se často vyskytujících, termíny z uměleckých oborů divadlu blízkých, z dramatické výchovy, z psychologie a dalších společenských věd, divadla se dotýkajících a z jeho hlediska vždy nahlédnutých. Slovník má 208 stran, cena 180 Kč, lze ho zakoupit na adrese: DOBRÉ DIVADLO DĚTEM - Společenství pro pěstování divadla pro děti a mládež, Chopinova 2, 12000 Praha 2; 222 726 335; e-mail: osDDD@seznam.cz

NADACE HRAJEME O ŽIVOT

Když se divadelníci spojí, plní přání na počkání a zázraky do tří dnů. A to téměř doslova. Dokladem je to, jak rychle jsme se zmobilizovali a pomohli tak Františkovi k potřebné léčbě. Ale takových Františků jsou v tomto státě stovky! Proč bychom nemohli pomáhat pravidelně? Myslím si, že pak můžeme rozdávat radost a smích nejen při představeních, ale i jinak. Pomoct někomu na koho stát s pojišťovnami kašlou, případně ho nechají svému osudu nebo na udržovací, nic neřešící, léčbě. Vážná nemoc je bohužel věc, která může postihnout úplně každého. A i když je člověk celý život plátcem zdravotního pojištění, pomoci se v naší zemi dočkat nemusí. Jako to je i v případě Františka a mnoha dalších. Stačí si pustit televizi a je tam podobný případ každý den. Stát naprosto selhává a stává se stále více pouze korytem k nakrmení vyvolených, nemorálních a bezohledných skupin a jednotlivců. Tady se otevírá možnost k pomoci. Naše snažení by mohlo dostat další rozměr. Tentokrát neoceněný potleskem, ale oceněný radostí člověka, který možná nikdy v divadle nebyl, ale přesto mu divadlo může pomoci. Ukázalo se, že komedianti dokážou držet při sobě v případě někoho, koho známe, je nám blízký a máme ho rádi. V tomhle státě je ale spousty takových, kteří takovou spoustu „bláznů“ nemají! Proč nepomoci i jim? Na Františkovu myšlenku založení nadace Hrajeme o život reagujeme naším benefičním pásmem. Máme představu, že každý amatérský soubor, který by se chtěl připojit k myšlence a poslání nadace, odehraje jedno představení ročně benefičně. Nevím přesně, kolik je v republice souborů, ale určitě minimálně 1.000. Kdyby každý poslal na účet 2000 korun jsou to 2 milióny ročně!, To je už slušná částka, která může někomu zachránit život. Do založení nadace a jejího účtu, by se používal transparentní účet Františka. Až bude vše papírově v pořádku, převedou se z něj peníze na účet nadace a nádherné představení „Kterak divadlo zachránilo život“ může začít. Co Vy na to komedianti? Pořád říkáme, že budeme hrát jako o život a teď je k tomu konečně ta správná šance! Martin Volný Divadlo bez zákulisí, Sokolov
NIPOS
ARTAMA
EEAgrants
Uchování kulturního dědictví divadla

Správa databáze
Kontakt
Partneři
Právo

Amatéři sobě


Národní muzeum
Partneři projektu:

Amatérská scéna

Divadlo.cz

Drama.cz

Miletín

Místní kultura