Logo DČAD

Mapa

Místa
Soubory
Osobnosti
Přehlídky
Organizace
Bibliografie
Zkratky
Pojmy
Výstavy
Kalendárium
Zahraničí

Opony
Foto
Videood 22.11.2005


Databáze českého amatérského divadla -  informace o činnosti českých amatérských divadelních souborů, osobností, přehlídek (festivalů), dále o publikacích, článcích a fotodokumentaci v historii i současnosti

Malované opony divadel českých zemí podruhé - VÝZVA

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) vydalo v prosinci 2010 výpravnou knihu Malované opony divadel českých zemí. Vydání publikace bylo součástí projektu Uchování a prezentace kulturního dědictví českého i světového divadla. Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu. Vydání knihy se mj. stalo výzvou a impulsem pro kulturní aktivisty v řadě míst, kteří si uvědomili, že staré malované opony mají svou kulturní a historickou hodnotu a dali o existenci opon ve svých místech vědět pracovišti Databáze českého amatérského divadla v NIPOS. To se ostatně průběžně i po vydání knihy věnovalo badatelské činnosti vedoucí k dalšímu rozšíření rezervoáru malovaných opon a jejich dokumentaci. Výsledkem těchto aktivit je více jak stovka nově objevených malovaných opon. Díky finanční podpoře MK ČR může NIPOS přistoupit ke knižnímu vydání 2. dílu výše jmenované publikace. Práce na přípravě knihy by měly skončit nejdéle v září 2016. Vyzýváme proto všechny, kdo mají povědomí o jakékoliv malované oponě na území ČR, kterou dosud Databáze českého amatérského divadla neeviduje, aby o ní nejdéle do konce srpna 2016 poskytli informaci na níže uvedené kontaktní adrese. Redakce 2. dílu knihy je připravena zajistit dokumentaci opony a prezentovat ji mezi těmi nově objevenými. Kontakt: PhDr. Milan Strotzer, tel. 605 708 325, e-mail: mistr@nipos-mk.cz Přehled o již evidovaných oponách naleznete na této stránce v oddílu OPONY.

Vyzýváme vůdčí osobnosti amatérských divadelních souborů ku pomoci při zpracování/doplnění hesel osobností v Databázi českého amatérského divadla (www.amaterskedivadlo.cz). Pomozte zachovat v paměti českého amatérského divadla informace o vašem působení v něm. Týká se to především tvůrčích osobností souborů (režisérů, scénografů, autorů), ale také předních herců.

Nechceme na vás žádné rozsáhlé slohové práce, postačí heslovitě uvedená fakta ‒ jméno a příjmení, datum a místo narození, název/názvy a místo/místa působení souboru/souborů, jejichž jste/byli členy, soupis her, které jste režírovali, pro něž jste vytvořili scénografii či v nich hráli s uvedením roku premiéry, jména autora a názvu inscenace, popřípadě názvu role. Uvedete-li u inscenací/rolí účast na přehlídkách a získaná ocenění bude to vítáno. Stejně tak informace o reprezentaci českého amatérského divadla v zahraničí. Užitečné bude, doplníte-li údaje o své profesi a vzdělání včetně divadelního (i kurzy, semináře, dílny). Pokud jste se zasloužili o pořádání divadelních přehlídek, vzdělávacích akci či jste autory her, respektive publikací/článků věnovaných amatérskému divadlu atp., neváhejte uvést ani tyto své aktivity. Jak takové heslo osobnosti může vypadat, lze nalézt jako příklad (neobvykle rozsáhlý) na adrese http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=osobnost&id=1443 či (méně rozsáhlý) na adrese http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=osobnost&id=6419. Vaše podklady pro vytvoření hesla osobnosti uvítáme na adrese divadlo.baze@nipos-mk.cz. Za zpracovatele Databáze českého amatérského divadla se na vaši spolupráci těší PhDr. Milan Strotzer

Nadační fond Hrajeme o život zahajuje svou činnost

Nadační fond Hrajeme o život zahájil svou činnost v sobotu 27. září 2014 v 19 hod. před večerním představením přehlídky amatérského divadla Sokolovská čurda 2014. Nadační fond vznikl jako zůstatek z tzv. Konta Franta, jež bylo založeno v závěru roku 2013 iniciativou Divadelního klubu Jirásek Česká Lípa na podporu léčby svého člena Františka Zborníka. Fond byl založen pro pomoc financování léčby pacientů v ČR s diagnózami vážně ohrožujícími jejich život, resp. zhoršujícími zásadně kvalitu jejich života, jimž léčbu nehradí zcela nebo hradí nedostatečným způsobem stát prostřednictvím zdravotních pojišťoven a v jejichž silách není ze sociálních důvodů úhrada léčby z vlastních zdrojů.
>> čtěte více...

PRAKTICKÝ DIVADELNÍ SLOVNÍK - autor Luděk Richter

Slovník míří ke každému, kdo má o komunikaci a tvorbu zájem: k amatérům i profesionálům, k studentům středních a vysokých škol i k žákům základních uměleckých škol, k divadlu hereckému i loutkovému, mluvenému, zpívanému, pohybovému i výtvarnému. Větší prostor tu mají problémy, které mají praktický rozměr, mohou být inspirací či pomocí při inscenační práci. Je tu i řada termínů obecných, s divadlem však souvisejících a v tvorbě i diskusích o ní se často vyskytujících, termíny z uměleckých oborů divadlu blízkých, z dramatické výchovy, z psychologie a dalších společenských věd, divadla se dotýkajících a z jeho hlediska vždy nahlédnutých. Slovník má 208 stran, cena 180 Kč, lze ho zakoupit na adrese: DOBRÉ DIVADLO DĚTEM - Společenství pro pěstování divadla pro děti a mládež, Chopinova 2, 12000 Praha 2; 222 726 335; e-mail: osDDD@seznam.cz

NADACE HRAJEME O ŽIVOT

Když se divadelníci spojí, plní přání na počkání a zázraky do tří dnů. A to téměř doslova. Dokladem je to, jak rychle jsme se zmobilizovali a pomohli tak Františkovi k potřebné léčbě. Ale takových Františků jsou v tomto státě stovky! Proč bychom nemohli pomáhat pravidelně? Myslím si, že pak můžeme rozdávat radost a smích nejen při představeních, ale i jinak. Pomoct někomu na koho stát s pojišťovnami kašlou, případně ho nechají svému osudu nebo na udržovací, nic neřešící, léčbě. Vážná nemoc je bohužel věc, která může postihnout úplně každého. A i když je člověk celý život plátcem zdravotního pojištění, pomoci se v naší zemi dočkat nemusí. Jako to je i v případě Františka a mnoha dalších. Stačí si pustit televizi a je tam podobný případ každý den. Stát naprosto selhává a stává se stále více pouze korytem k nakrmení vyvolených, nemorálních a bezohledných skupin a jednotlivců. Tady se otevírá možnost k pomoci. Naše snažení by mohlo dostat další rozměr. Tentokrát neoceněný potleskem, ale oceněný radostí člověka, který možná nikdy v divadle nebyl, ale přesto mu divadlo může pomoci. Ukázalo se, že komedianti dokážou držet při sobě v případě někoho, koho známe, je nám blízký a máme ho rádi. V tomhle státě je ale spousty takových, kteří takovou spoustu „bláznů“ nemají! Proč nepomoci i jim? Na Františkovu myšlenku založení nadace Hrajeme o život reagujeme naším benefičním pásmem. Máme představu, že každý amatérský soubor, který by se chtěl připojit k myšlence a poslání nadace, odehraje jedno představení ročně benefičně. Nevím přesně, kolik je v republice souborů, ale určitě minimálně 1.000. Kdyby každý poslal na účet 2000 korun jsou to 2 milióny ročně!, To je už slušná částka, která může někomu zachránit život. Do založení nadace a jejího účtu, by se používal transparentní účet Františka. Až bude vše papírově v pořádku, převedou se z něj peníze na účet nadace a nádherné představení „Kterak divadlo zachránilo život“ může začít. Co Vy na to komedianti? Pořád říkáme, že budeme hrát jako o život a teď je k tomu konečně ta správná šance! Martin Volný Divadlo bez zákulisí, Sokolov
NIPOS
ARTAMA
EEAgrants
Uchování kulturního dědictví divadla

Správa databáze
Kontakt
Partneři
Právo

Amatéři sobě


Národní muzeum
Partneři projektu:

Amatérská scéna

Divadlo.cz

Drama.cz

Miletín

Místní kultura