Logo DČAD

Mapa

Místa
Soubory
Osobnosti
Přehlídky
Organizace
Bibliografie
Zkratky
Pojmy
Výstavy
Kalendárium
Zahraničí

Opony
Foto
Videood 22.11.2005


Databáze českého amatérského divadla -  informace o činnosti českých amatérských divadelních souborů, osobností, přehlídek (festivalů), dále o publikacích, článcích a fotodokumentaci v historii i současnosti

GRATULUJEME: V Lomnici nad Popelkou začne v 17. 7. - v pátek - 21. ročník festivalu LOMNICKÉ KULTURNÍ LÉTO. Letošní ročník je výjimečný tím, že pořádající DS J. K. Tyl Lomnice nad Popelkou při něm oslaví 190. výročí svého trvání. 17. července v Tylově divadle jubilující soubor sehraje Tylova Strakonického dudáka a na nádvoří zámku v sobotu 18. července ve 20:00 Goldoniho Lháře.

MUZEUM LOUTKÁŘSKÝCH KULTUR v Chrudimi s podporou Ministerstva kultury České republiky k nadcházejícím oslavám sedmdesátého výročí konce druhé světové války připravilo mimořádnou výstavu. Je věnována jubileu Říše loutek a českému i světovému loutkářství během druhé světové války.

FENOMÉN ŘÍŠE LOUTEK Umělecká scéna Říše loutek, která přežila válečné období, socialismus, sametovou revoluci i ničivou povodeň v roce 2002, hraje bez přerušení již 95 let. Divadélko „V Říši loutek“ založili sochař Vojtěch Sucharda a jeho žena, malířka Anna Suchardová-Brichová. Divadlo se ve své době stalo senzací, bylo dokonce označováno za nejmodernější loutkovou scénu na světě. Dne 20. května 1929 zde byla založena mezinárodní loutkářská organizace UNIMA. Válečné události zasáhly citelně i do činnosti Říše loutek. Několik členů divadla prošlo koncentračním táborem, někteří v něm zahynuli. Provoz divadla se však podařilo udržet po celou válečnou dobu. V poválečném období se těšila Říše loutek mimořádné divácké popularitě, ale i přes nabídky na profesionalizaci se soubor jednoznačně rozhodl pro zachování samostatné amatérské existence. V srpnu 2002 postihla Říši loutek povodeň, která zničila všechny dekorace, zasáhla část loutek a napáchala mnoho dalších škod. Díky pomoci různých institucí i jednotlivců, často kolegů loutkářů doslova ze všech koutů světa, se ale naštěstí podařilo fenomén Říše loutek udržet při životě a zachovat i pro 21. století. Část výstavy, nazvaná BÍLÉ PRAPORY NAD EVROPOU, přináší pohled na české i světové loutkářství v období nástupu fašismu i během druhé světové války. Mezi mnoha artefakty dokumentujícími zápas českých loutkářů za svobodu budou návštěvníci moci shlédnout i unikátní soubor loutek Václava Podsedníka, který vznikl během jeho služby u československých jednotek ve Velké Británii. Pro veřejnost bude výstava otevřena od 14. března 2015 až do 10. ledna 2016.

Vyzýváme vůdčí osobnosti amatérských divadelních souborů ku pomoci při zpracování/doplnění hesel osobností v Databázi českého amatérského divadla (www.amaterskedivadlo.cz). Pomozte zachovat v paměti českého amatérského divadla informace o vašem působení v něm. Týká se to především tvůrčích osobností souborů (režisérů, scénografů, autorů), ale také předních herců.

Nechceme na vás žádné rozsáhlé slohové práce, postačí heslovitě uvedená fakta ‒ jméno a příjmení, datum a místo narození, název/názvy a místo/místa působení souboru/souborů, jejichž jste/byli členy, soupis her, které jste režírovali, pro něž jste vytvořili scénografii či v nich hráli s uvedením roku premiéry, jména autora a názvu inscenace, popřípadě názvu role. Uvedete-li u inscenací/rolí účast na přehlídkách a získaná ocenění bude to vítáno. Stejně tak informace o reprezentaci českého amatérského divadla v zahraničí. Užitečné bude, doplníte-li údaje o své profesi a vzdělání včetně divadelního (i kurzy, semináře, dílny). Pokud jste se zasloužili o pořádání divadelních přehlídek, vzdělávacích akci či jste autory her, respektive publikací/článků věnovaných amatérskému divadlu atp., neváhejte uvést ani tyto své aktivity. Jak takové heslo osobnosti může vypadat, lze nalézt jako příklad (neobvykle rozsáhlý) na adrese http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=osobnost&id=1443 či (méně rozsáhlý) na adrese http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=osobnost&id=6419. Vaše podklady pro vytvoření hesla osobnosti uvítáme na adrese divadlo.baze@nipos-mk.cz. Za zpracovatele Databáze českého amatérského divadla se na vaši spolupráci těší PhDr. Milan Strotzer

PŘÍCHOVICE, o. Plzeň-jih - OCHOTNÍCI SLAVÍ 105 LET I OBJEVEM VZÁCNÉ OPONY

Padesát šest let ležely v zapomnění na půdě bývalého hostince v Příchovicích pět metrů dlouhá a tři metry široká malovaná opona spolu s malovanými kulisami. Obojí z roku 1925. Ochotníci z Příchovic je objevili letos a nutno říct, že nález nemohl přijít v příhodnější dobu. Jejich spolek Buřina totiž letos slaví 105 let amatérského divadla v obci. Z opony jsou všichni doslova v úžasu. Nejen z jejího krásného provedení, ale také z toho, jak je zachovalá. Ani kulisy znázorňující les, selská stavení a kostelík nejsou v úplně špatném stavu. Rozhodně ne na to, že je spolek hasičů nechal vyrobit před devadesáti lety. Oslava 17. ledna připomněla celou divadelní tradici. Jí je také věnována nová publikace Za oponou, jejíž křest se stal jedním z hlavních bodů programu. Zájemci ovšem mohli v kulturním domě vidět výstavu dobových i současných fotografií, kulis a rekvizit. Bohužel jen ve dni oslav, jehož vyvrcholením byla premiéra pohádky Výměna princezen. (Dle článku Pavla Koreluse v Plzeňském deníku 15. 1. 2015)

Nadační fond Hrajeme o život zahajuje svou činnost

Nadační fond Hrajeme o život zahájil svou činnost v sobotu 27. září 2014 v 19 hod. před večerním představením přehlídky amatérského divadla Sokolovská čurda 2014. Nadační fond vznikl jako zůstatek z tzv. Konta Franta, jež bylo založeno v závěru roku 2013 iniciativou Divadelního klubu Jirásek Česká Lípa na podporu léčby svého člena Františka Zborníka. Fond byl založen pro pomoc financování léčby pacientů v ČR s diagnózami vážně ohrožujícími jejich život, resp. zhoršujícími zásadně kvalitu jejich života, jimž léčbu nehradí zcela nebo hradí nedostatečným způsobem stát prostřednictvím zdravotních pojišťoven a v jejichž silách není ze sociálních důvodů úhrada léčby z vlastních zdrojů.
>> čtěte více...
NIPOS
ARTAMA
EEAgrants
Uchování kulturního dědictví divadla

Správa databáze
Kontakt
Partneři
Právo

Amatéři sobě


Národní muzeum
Partneři projektu:

Amatérská scéna

Divadlo.cz

Drama.cz

Miletín

Místní kultura