Logo DČAD

Mapa

Místa
Soubory
Osobnosti
Přehlídky
Organizace
Bibliografie
Zkratky
Pojmy
Výstavy
Kalendárium
Zahraničí

Opony
Foto
Videood 22.11.2005


Databáze českého amatérského divadla -  informace o činnosti českých amatérských divadelních souborů, osobností, přehlídek (festivalů), dále o publikacích, článcích a fotodokumentaci v historii i současnosti

DO 19. PROSINCE 2014 JE V PARDUBICÍCH K VIDĚNÍ UNIKÁTNÍ SOUBOR DIVADELNÍCH KULIS.

Ve vestibulu univerzitní auly Univerzity Pardubice bude od středy 3. prosince možné dočasně vidět výstavu, která na deseti velkoformátových panelech představuje unikátní sbírku historických divadelních kulis z počátku 20. století, ojedinělou sbírku, jež se z tohoto období na českém území dochovala. Celá dochovaná a objevená sbírka čítá celkem 86 divadelních kulis a obsahuje šest kompletních divadelních scén. Neznámí autoři je vytvořili pravděpodobně ve 20. – 30. letech 20. století a malovali temperou na plátno a dřevo. V rámci vesnického ochotnického divadla patří k nejucelenějším souborům divadelních kulis u nás. Více informací na http://www.mistnikultura.cz/k-videni-je-unikatni-soubor-divadelnich-kulis Výstava i soubor kulis: http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=album&id=6052

VÝSTAVU KOUZLO LOUTKOVÉHO divadla - Rodinná loutková divadla a loutky 1850 - 1950 ze sbírky Marie a Pavla Jiráskových můžete od tohoto týdne

navštívit ve Vlastivědném muzeu Jesenicka - Vodní tvrzi Jeseník. Najdete ji v hlavním výstavním sále do 29.3.2015.

Nadační fond Hrajeme o život zahajuje svou činnost

Nadační fond Hrajeme o život zahájil svou činnost v sobotu 27. září 2014 v 19 hod. před večerním představením přehlídky amatérského divadla Sokolovská čurda 2014. Nadační fond vznikl jako zůstatek z tzv. Konta Franta, jež bylo založeno v závěru roku 2013 iniciativou Divadelního klubu Jirásek Česká Lípa na podporu léčby svého člena Františka Zborníka. Fond byl založen pro pomoc financování léčby pacientů v ČR s diagnózami vážně ohrožujícími jejich život, resp. zhoršujícími zásadně kvalitu jejich života, jimž léčbu nehradí zcela nebo hradí nedostatečným způsobem stát prostřednictvím zdravotních pojišťoven a v jejichž silách není ze sociálních důvodů úhrada léčby z vlastních zdrojů.
>> čtěte více...

Zítra začala válka – Loutky na frontě - 28. 7. - 11. 1. výstava v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi k stému výročí začátku první světové války

I když Velká válka znamenala celkový útlum kultury, loutkářství u nás rozhodně nevymizelo a dokonce si našlo cestu i do těch nejhorších podmínek, jako byla válečná fronta. Loutky doprovázely vojáky do zákopů anebo vznikaly v polních podmínkách přímo na bojišti. Loutková představení pak byla vítaným zpestřením ve chvílích klidu. Vernisáž výstavy proběhne 27. července 2014 a je součástí programu rozsáhlejší akce „Zítra začala válka“. Při této události vám skrze zajímavou přednášku přiblížíme loutkářství na frontě. Malí návštěvníci, kteří upřednostňují vojenství, jistě uvítají možnost střelby na terč na terasách nebo si budou moci prohlédnout vojenské bojové vozidlo Armády ČR před muzeem. Ty mírnější jistě potěší dílna, kde si děti, a nejen ony, budou moci vyrobit bramborovou loutku, kterou si odnesou domů. Inspiraci ke tvorbě lze načerpat z představení bramborového divadla, které vychází z principů tradičních jarmarečních maňáskových představení a které budete moci také v muzeu zhlédnout. Akce „Zítra začala válka“ se koná 27. 7. 2014 od 14,00 do 18,00 hodin, vstup volný. Akce se koná za podpory města Chrudim.

130 roků českého divadla v Židlochovicích

Publikace Lubomíra Spáčila ke 130 rokům českého divadla Židlochovice. Ochotnické divadelnictví v celé republice, a podobně i v Židlochovicích podporovalo snahy o zvýraznění národní identity a přispělo k obrodě českého jazyka. Židlochovičtí se mají čím pochlubit. Podle dochovaných záznamů uvedli na 1050 představeních 405 inscenací, které byly dílem 47 režisérů, 561 herců a 166 osob z umělecko-technického sboru. Pod vedením nynějšího devětašedesátiletého režiséra Lubomíra Spáčila soustavně a cílevědomě každoročně obohacují kulturní dění ve městě často i dvěma skutečně náročnými inscenacemi, zejména komediálního žánru. Lubomír Spáčil režíroval už 55 inscenací. Nepokojné hody svaté Kateřiny dokonce dvakrát – poprvé s ochotníky Osvětové besedy ve Vojkovicích a podruhé s židlochovickými. Dle Bohumila Hlaváčka, Brno
NIPOS
ARTAMA
EEAgrants
Uchování kulturního dědictví divadla

Správa databáze
Kontakt
Partneři
Právo

Amatéři sobě


Národní muzeum
Partneři projektu:

Amatérská scéna

Divadlo.cz

Drama.cz

Miletín

Místní kultura