Logo DČAD

Mapa

Místa
Soubory
Osobnosti
Přehlídky
Organizace
Bibliografie
Zkratky
Pojmy
Výstavy
Kalendárium
Zahraničí

Opony
Foto
Videood 22.11.2005


Databáze českého amatérského divadla -  informace o činnosti českých amatérských divadelních souborů, osobností, přehlídek (festivalů), dále o publikacích, článcích a fotodokumentaci v historii i současnosti

CELOSTÁTNÍ RECITAČNÍ PŘEHLÍDKA "LEŽÁCKÉ VERŠOVÁNÍ"

termín: 11.11.2014 místo konání: NKP Ležáky Při příležitosti Dne válečných veteránů vyhlašují NKP Ležáky a Památník Lidice celostátní soutěžní recitační přehlídku s názvem „Ležácké veršování“. Soutěžní přehlídka proběhne 11. listopadu 2014 od 9 hodin v muzeu NKP Ležáky a je určena pro recitátory a recitační skupiny do 15 let. Soutěž probíhá ve třech kategoriích: - 1. stupeň ZŠ - 2. stupeň ZŠ - recitační skupiny. Na každého soutěžícího čeká pamětní list a výherci se mohou těšit na věcné ceny. Záštitu nad Ležáckým veršováním převzal herec Josef Somr. V odborné porotě usednou Máša Málková, Josef Somr, Alfréd Strejček a Stanislav Zindulka. Zájemci se mohou přihlásit do 18. října 2014 na e-mailu: rezkova@lidice-memorial.cz či tel. 312 253 702, 739 690 566.

Zítra začala válka – Loutky na frontě - 28. 7. - 11. 1. výstava v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi k stému výročí začátku první světové války

I když Velká válka znamenala celkový útlum kultury, loutkářství u nás rozhodně nevymizelo a dokonce si našlo cestu i do těch nejhorších podmínek, jako byla válečná fronta. Loutky doprovázely vojáky do zákopů anebo vznikaly v polních podmínkách přímo na bojišti. Loutková představení pak byla vítaným zpestřením ve chvílích klidu. Vernisáž výstavy proběhne 27. července 2014 a je součástí programu rozsáhlejší akce „Zítra začala válka“. Při této události vám skrze zajímavou přednášku přiblížíme loutkářství na frontě. Malí návštěvníci, kteří upřednostňují vojenství, jistě uvítají možnost střelby na terč na terasách nebo si budou moci prohlédnout vojenské bojové vozidlo Armády ČR před muzeem. Ty mírnější jistě potěší dílna, kde si děti, a nejen ony, budou moci vyrobit bramborovou loutku, kterou si odnesou domů. Inspiraci ke tvorbě lze načerpat z představení bramborového divadla, které vychází z principů tradičních jarmarečních maňáskových představení a které budete moci také v muzeu zhlédnout. Akce „Zítra začala válka“ se koná 27. 7. 2014 od 14,00 do 18,00 hodin, vstup volný. Akce se koná za podpory města Chrudim.

130 roků českého divadla v Židlochovicích

Publikace Lubomíra Spáčila ke 130 rokům českého divadla Židlochovice. Ochotnické divadelnictví v celé republice, a podobně i v Židlochovicích podporovalo snahy o zvýraznění národní identity a přispělo k obrodě českého jazyka. Židlochovičtí se mají čím pochlubit. Podle dochovaných záznamů uvedli na 1050 představeních 405 inscenací, které byly dílem 47 režisérů, 561 herců a 166 osob z umělecko-technického sboru. Pod vedením nynějšího devětašedesátiletého režiséra Lubomíra Spáčila soustavně a cílevědomě každoročně obohacují kulturní dění ve městě často i dvěma skutečně náročnými inscenacemi, zejména komediálního žánru. Lubomír Spáčil režíroval už 55 inscenací. Nepokojné hody svaté Kateřiny dokonce dvakrát – poprvé s ochotníky Osvětové besedy ve Vojkovicích a podruhé s židlochovickými. Dle Bohumila Hlaváčka, Brno

PRAKTICKÝ DIVADELNÍ SLOVNÍK - autor Luděk Richter

Slovník míří ke každému, kdo má o komunikaci a tvorbu zájem: k amatérům i profesionálům, k studentům středních a vysokých škol i k žákům základních uměleckých škol, k divadlu hereckému i loutkovému, mluvenému, zpívanému, pohybovému i výtvarnému. Větší prostor tu mají problémy, které mají praktický rozměr, mohou být inspirací či pomocí při inscenační práci. Je tu i řada termínů obecných, s divadlem však souvisejících a v tvorbě i diskusích o ní se často vyskytujících, termíny z uměleckých oborů divadlu blízkých, z dramatické výchovy, z psychologie a dalších společenských věd, divadla se dotýkajících a z jeho hlediska vždy nahlédnutých. Slovník má 208 stran, cena 180 Kč, lze ho zakoupit na adrese: DOBRÉ DIVADLO DĚTEM - Společenství pro pěstování divadla pro děti a mládež, Chopinova 2, 12000 Praha 2; 222 726 335; e-mail: osDDD@seznam.cz
NIPOS
ARTAMA
EEAgrants
Uchování kulturního dědictví divadla

Správa databáze
Kontakt
Partneři
Právo

Amatéři sobě


Národní muzeum
Partneři projektu:

Amatérská scéna

Divadlo.cz

Drama.cz

Miletín

Místní kultura