Soubory: Tyl / SDO

 
 

Související Geografické celky

 
  Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1918
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 196x
Působení: 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x
 
  Od 1925 SDO J. K. Tyl, člen ÚMDOČ.
1927 Josef Štolba: Vodní družstvo, po 40 letech -

Jubilejní divadelní představení v Lánech na Důlku
pořádáno bude v neděli 21. t. m. v 7 hod. večer v hostinci u Hrobařů. Hrána bude stará Štolbova veselohra »Vodní družstvo«, která v tomto hostinci byla dávána před 40 léty. Ve hře budou účinkovati ochotníci, kteří před 40 léty hráli, pokud nezemřeli. Budou v ní vystupovati tedy zcela staří občané. Hru před 40 léty řídil p. Č. Matura. O toto jubilejní představení jeví se i ve vůkolí značný zájem. (Východočeský republikán, 19. 3. 1927)


V pol. 30. let pořádána v obci dramatická škola.
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
1937 Spolek divadelních ochotníků v Lánech na Důlku oslavil padesátiletí svého trvání.
Od 1951 DO J. K. Tyl ČSM, později v OB.

1957 se účastnil Pardubických ochotnických her,

1961 ještě činný na LDB.
 
  Bibliografie:
CÍSAŘ, Jan - MOHYLOVÁ, Věra: Historie divadelní Pardubic a okolí. Pardubice, Východočeské divadlo 2002, s. 73. (Citace Východočeského republikána.)

HLOUŠKOVÁ, Martina: Místopis OD okresu Pardubice. Rkp. pro MČAD. 43 s. Viz Místa/Okresy/Pardubice/Texty.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 72.
 
  Archivy:
Státní okresní archiv Pardubice:
Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Lány na Důlku
Časový rozsah: 1918-1933
Tematický popis: Zápisy ze schůzí (1918-1933)
OÚ Lány na Důlku, pamětní knihy obce od nejstarších dob-1932, 1912-1980;
MNV Lány na Důlku, kronika obce, 1981-1984;
OkÚ Pardubice, ka 485, 722, 1099: arch. mat. 1926-1945;
JNV Pardubice, ka 157, 159, 178: arch. mat. 1933-1951;
ONV Pardubice: ka 132, 273: arch. mat. 1957-1961;
Sbírka Pl.
 
 

Související Organizace

 
 

Mapa působení souboru - Tyl / SDO

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
 
  Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':