Soubory: Divadlo z ochoty

 
 

Související Geografické celky

 
  Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1829
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 185x
Působení: 182x, 183x, 184x, 185x
 
  1829 dokumentace ve SOkA.
"Úplný adresář dějin a památností Královského města Německého Brodu" uvádí v roce 1836 založení ochotnického divadelního spolku. Ředitel Viktor Weidenhoffer (patrně příbuzný Havlíčkovy lásky Fanny), režisér Ambrož Engelbert, jednatel Bedřich Zlonický, pokladník Otakar Švejda, správce dekorací Leopold Louvar a správce rekvizit a mužské šatny Ladislav Riedl. Ve výboru i dámy - sl. Fany Čermáková, Terezie Seifriedová pí. Vincencie Louvarová. Počet členů 41.
Není známo, zda hráli od počátku česky, ale doklady o českých představeních v první pol. 40. let nacházíme roztroušeny v Havlíčkově korespondenci Fanny Weidenhofferové a bratrovi.
1844 načas se ujal divadelníků Karel Havlíček spolu s bratrem Františkem. Hrálo se v hostinci Na holubníku, zpočátku německy, ale brzy poté česky v sále hlavní školy po šest let. Nové jeviště a opona s nápisem Český jazyk k českému srdci.
1844 první Havlíčkova režie hry A. Kotzebua Epigram. Hrál roli Chládka, Fanny Weidenhofferová paní Chládkovou. Recenze v časopise Květy.
Téhož roku A. Kotzebue: Zmatek nad zmatek, Láska v nárožním domě, Kýž bych se neoženil, J. N. Štěpánek: Štěkavec, Čtyři stráže na jednom stanovišti.
1844-45 nastudovány dvě hry v německém jazyce pro majitele zámečku ve Věži - zde Havlíček neúčinkoval.
Do Havlíčkova odchodu do Prahy 1845 ještě nastudovány hry Pašerové a Pan z Nematoh.Výtěžek všech představení byl věnován na dobročinné účely.
1845 se vedení divadla ujali František Havlíček, Václav Žák a Fanny Weidenhofferová. Hrálo se dál, ale činnost upadala. Provedeny hry Šňupka, Štěkavec, Dobrý tón a Rohovín Čtverrohý.
1846 divadlo zakázáno. (Časopis Divadelní ochotník uvádí 1863, že tak učinil starosta z popudu manželky.)
1848 se obnovuje divadelní činnost - tehdy název Divadlo z ochoty, předtím na plakátech uváděno pouze "Divadlo". Nastudována hra Panošovo šílenství. Sehráno i několik německých her pro úředníky a zámožné měšťany. Karel Havlíček z Prahy pr osí bratra, aby v německých hrách neúčinkoval.
1849 založena Společnost pro provádění her k dobročinnému účelu.
1849 Divadlo z ochoty připravilo Hudební deklamatorní akademii.
1850 J. K. Tyl: Paličova dcera, pod názvem Pražská děvečka a venkovský tovaryš.
1851 J. K. Tyl: Paní Marjánka, matka pluku. V témže roce museli divadelníci opustit školu, která potřebovala sál pro nové třídy.
1849-51 nastudovali členové Divadla z ochoty více jak 15 českých her (J. N. Štěpánek: Pivovár v Sojokově, Raupach: Mlynář a jeho dítě, K. S. Macháček: Ženichové, Slepý mládenec aj.) hrálo se i opakovaně, kapacita sálu nestačila zájmu.
1852 nové působiště v městské solnici na Koňském trhu. která sloužila jako skladiště. Sál byl slavnostně otevřen 6. září 1852 veršovaným dramatem V. K. Klicpery Valdek. účinkovalo 16 herců, nové dekrace Malíř Dalecký z Poličky.
První režisér v nové budově A. F. Riedl, působil až do 1873.
1853 se ustavil statutárně nový ochotnický spolek a Divadlo z ochoty pod tímto názvem skončilo.
 
  Bibliografie:
HONZOVÁ, Lída a kol: Obrazy z historie. Brodské ochotnické divadlo 1836 - 2002. Havlíčkův Brod, Sdružení Adivadlo, 2002, s. 9-16.
 
  Archivy:
Státní okresní archiv Havlíčkův Brod:
Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Havlíčkův Brod
Časový rozsah: (1829)1836-1950
Metráž: 1,24 bm (z toho nic není zpracováno)
Původce fondu (sbírky): Divadlo z ochoty, později Spolek divadelních ochotníků v Havlíčkově Brodě (zal.r.1836).
Tematický popis: Fond obsahuje zápisy schůzí 1872-1941 a několik her v rukopisech, v nichž hrál Karel Havlíček a jeho bratr František. Jedna z her (Opatrný přítel) je rukopis Hulakovského. Protokoly schůzí a dochované divadelní cedule dokumentují bohatou činnost spolku, který měl velký význam pro národní uvědomění brodských občanů. K fondu patří také sbírky plakátů (dochovány od počátku vzniku spolku).
Archivní pomůcky: nejsou
 
 

Související Texty

 
 

Související Obrázky

Havlíčkův Brod, Mlynář a jeho dítě, 1855 - plakát rkp


 
 

Mapa působení souboru - Divadlo z ochoty

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
 
  Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':