Texty: NĚMEC, Jiří: Ochotnické divadlo v Havlíčkově Brodě. Diplomní práce. 1992. 3.část

 
  POZNÁMKY
Úvod
1. Olša, J.F.: Z dějin a pamětihodností Německého Brodu,
vydal Neužil, K., 1935, s.5 - 77
2. tamtéž, s. 43 - 137
3. tamtéž, s. 130
I. Vznik amatérského divadla
1. Okresní muzeum Havlíčkův Brod, Kronika ochotnického spolku,
Cikhart, A., 1898-1948, nestr.
2. Okresní archív Pohled, H 16 Pamětní list divadelního spolku
v Německém Brodě, 1893, s.38
3. Okresní muzeum Havlíčkův Brod, Kronika ochotnického spolku,
Cikhart, A.,1898-1948, nestr.
4. tamtéž
5. Okresní archív Pohled, Divadelní ochotník, časopis, 1863,
díl II., svazek IV., s. 70
Z této ukázky je zřejmé, že každá velká věc, kterou je i
divadlo, potřebuje svoji vedoucí osobnost a další nadšené
propagátory. Jako tomu bylo za činnosti Karla Havlíčka.
6. Okresní muzeum Havlíčkův Brod, Kronika ochotnického spolku,
Cikhart, A., 1848-1948, nestr.
7. tamtéž
8. Okresní archív Pohled, 33 Spolek divadelních ochotníků
Havlíčkův Brod, 1. Protokoly o schůzích,
9. Okresní muzeum Havlíčkův Brod, Kronika ochotnického
spolku, Cikhart, A.,1898-1948, nestr.
10. tamtéž
11. tamtéž
12. tamtéž
13. Okresní archív Pohled, 33 Spolek divadelních ochotníků
Havlíčkův Brod, 9. Účty divadla, 10.Pokladní kniha, 11.
pokladní kniha
14. Okresní muzeum Havlíčkův Brod, Kronika ochotnického
spolku, Cikhart, A.,1898-1948 , nestr.
15. Okresní archív Pohled, Úřední list c.k. Okresního
hejtmanství v Německém Brodě,26.8.1886
16. Olša, J. F.: Z dějin a pamětihodností Německého Brodu,
vydal Neužil, K., 1935, s. 80
II. Ochotnické divadlo v období první republiky
1. Okresní muzeum Havlíčkův Brod, Kronika ochotnického
spolku, Cikhart, A.,1898-1948, nestr.
2. tamtéž
3. tamtéž
Z této citace je patrné, že po dlouhých letech opět našel
ochotnický spolek svoji vůdčí osobnost. Pan Cikhart se po
Karlu Havlíčkovi stal druhou nejvýznamější osobností
našeho amatérského divadla.
4. Okresní archív Pohled,33 Spolek divadelních ochotníků
Havlíčkův Brod, 3.Protokoly o schůzích
5. Okresní archív Pohled, Hlasy z Posázaví, 3.12. 1920, s.4
6. Okresní muzeum Havlíčkův Brod, Kronika ochotnického
spolku, Cikhart, A., 1898-1948, nestr.
7. Teichman, J. : Divadelní slovník, Orbis, 1949
8. Pyramida, časopis, Obzor, 1981
9. Okresní muzeum Havlíčkův Brod, Kronika ochotnického
spolku, Cikhart, J., 1898-1948, nestr.
10. Okresní archív Pohled, 3. Korespondence 1924 - 1950
11. Okresní archív Pohled, 33 Spolek divadelních ochotníků
Havlíčkův Brod, 3.Protokoly o schůzích
12. Okresní archív Pohled,Havlíčkův Kraj,5. a 19.9.1935, s.6
13. Okresní archív Pohled, 33 Spolek divadelních ochotníků
Havlíčkův Brod, 3.Protokoly o schůzích,
14. Okresní muzeum Havlíčkův Brod, Kronika ochotnického
spolku, Cikhart, A., 1898-1948, nestr.
15. Okresní archív Pohled, Hlasy z Posázaví, 16.10.1931, s. 2
16. Okresní archív Pohled, Naše hlasy, 16.a 30. 11.1934, s. 1
17. Okresní muzeum Havlíčkův Brod, Kronika ochotnického
spolku, Cikhart, A., 1898-1948, nestr.
18. Okresní archív Pohled, Naše Hlasy, 16. 11.1934, s. 1
19. Okresní archív Pohled, 33 Spolek divadelních ochotníků
Havlíčkův Brod, 3.Protokoly o schůzích,
20. tamtéž
21. tamtéž
Fakta o finanční situaci spolku jsem byl nucen čerpat ze
zápisů ze schůzí, protože pokladní kniha se z této doby
nezachovala.
III. Činnost amatérského divadla v letech 1938-1948
1. K úmrtí starosty a předsedy spolku se mi podařilo
zjistit, že pan Neuern byl katolického vyznání, a že
zemřel na zánět srdečního svalu.
2. Okresní archív Pohled, 33 Spolek divadelních ochotníků
Havlíčkův Brod, 3. Protokoly o schůzích
3. tamtéž
4. tamtéž
5. Okresní muzeum Havlíčkův Brod, Kronika ochotnického
spolku, Cikhart, A., 1898-1948, nestr.
6. Okresní muzeum Havlíčkův Brod, Kronika ochotnického
spolku, Cikhart, A., 1898-1948, nestr.
7. Okresní archív Pohled, 33 Spolek divadelních ochotníků
Havlíčkův Brod, 4.Protokoly o schůzích
8. tamtéž
Jak je patrné z této pasáže, tak ani okupace nezabrzdila
aktivitu divadelních ochotníků, kteří se i ve válce
snažili o zlepšení podmínek pro herce i pro diváky. Od
roku 1939 do roku 1941 bylo provedeno nemálo změn v
interiéru budovy a bylo dokoupeno a opraveno mnoho
potřebného zařízení.
9. Okresní archív Pohled, 33 Spolek divadelních ochotníků
Havlíčkův Brod, 4.Protokoly o schůzích
IV. Rozpad jednotného divadelního spolku
1. Okersní muzeum Havlíčkův Brod, Kronika ochotnického
spolku, Cikhart, A., 1898-1948, nestr.
2. Okresní archív Pohled, 33 Spolek divadelních ochotníků
Havlíčkův Brod, 4.Protokoly o schůzích
3. tamtéž
V. Znovusjednocení spolku
1. A divadlo, kronika Amatérského divadla, Vybíral, J.,
1969-1989, nestr.
2. tamtéž
3. tamtéž
Tyto první zápisy jsou součástí kroniky divadelního
souboru. Rok 1971 byl prvním velkým vykročením mezi
špičkové amatérské soubory ČSSR.
4. tamtéž
5. tamtéž
6. Okresní archív Pohled, Cesta Vysočiny, 16.12.1978, s.3
7. Okresní muzeum Havlíčkův Brod,Havlíčkobrodský zpravodaj,
6/1979, s.6
8. Pochodeň, deník, 12.6. 1979, s.4
9. Kulturní zpravodaj OKS Havlíčkův Brod, 5/1979, 1-9
10. A divadlo, kronika Amatérského divadla, Vybíral, J.,
1969-1989, nestr.
11. Jiskra, deník, 18.5.1982, s.2.
12. Práce, deník, 25.10.1982, s.4
13. Tento zápis je součástí kroniky ochotnického spolku a
dokumentuje nám i tu zákulisní atmosféru divadelních
festivalů, se kterou se běžný divadelní návštěvník vůbec
nesetká. Pokud ovšem není osamocen v hledišti stejně,
jako tomu bylo v Hronově.
14. Okresní muzeum Havlíčkův Brod,Havlíčkobrodský zpravodaj,
1/1984, s. 7-8
15. Okresní archív Pohled, Cesta Vysočiny, 28.2.1984, s.5
Jak je z textu patrné, zájem o divadlo ze strany
tehdejší Národní fronty byl značný. Je ovšem nutné si
položit otázku, zda to byl zájem opravdový, nebo pouze
zájem z povinnosti. To dnes už asi budeme moci těžko
hodnotit. Musím ale konstatovat, že to bylo alespoň
formální ocenění namáhavé práce divadelních ochotníků.
Jaký je ovšem zájem o kulturní dění nyní? To nám asi
nejlépe doloží postavení kultury na žebříčku
společenského zájmu. Vždyť spolu se školstvím zaujímá
poslední příčky.
16. Zpravodaj divadelního festivalu v Třešti - který se
konal od 27.4.- 5.5.1984
Zpravodaj je součástí kroniky divadelních ochotníků.
17. Anketní lístek je též součástí kroniky divadelních
ochotníků.
18. Zpravodaj festivalu je součástí kroniky A divadla.
19. Okresní archív Pohled, Cesta Vysočiny, 18.2.1986, s.5
20. A divadlo, kronika Amatérského divadla, Vybíral, J.,
1969-1989, nestr.
21. tamtéž
22. Okresní archív Pohled, Cesta Vysočiny, 22.11. 1988, s.5
Příloha jmenného rejstříku - seznam členů ochotnického
spolku, kteří nejsou uvedeni v textu
-------------------------------------------------------------
Albert, F.
Anděl, J.
Balounová, M.
Bártlová, Z.
Bártová, E.
Bedrníčková, herečka
Beldl, J.
Benešovská, V.
Beránek, J.
Beránek, K.
Beránková, M.
Bláha, L.
Blažková, A.
Bloch, J.
Bobková, Z.
Bouchner, K.
Bouchnerová, M.
Brodská, herečka
Bryndal, J.
Brzorád, E.
Bublová, V.
Bukačová, V.
Burgetová, S.
Cikhart, J.
Cikhartová, B.
Čáslavský, herec
Čechová, M.
Dlouhý, herec
Domkářová, A.
Dostálová, O.
Drdácký, M.
Drzmíšek, J.
Dubová, J.
Dvořák, J.
Dvořák, Z.
Eisenwort, F.
Ficek, J.
Fikarová, H.
Frídl, herec
Friedrich, A.
Gabriel, F.
Hadrbolec, herec
Havel, herec
Hlaváč, K.
Horáček, J.
Hrdlička, E.
Hrubý, J.
Hulman, herec
Chalupa, J.
Chalupová, M.
Charvátová, V.
Chroustovský, J.
Iblová, J.
Jäger, F.
Jakeš, M.
Jašínová, R.
Jelínek, F.
Jeřábková, V.
Jílek, J.
Jiříková, herečka
Jojdová, M.
Kahule, S.
Kalina, R.
Kalinová, Z.
Kastnerová, B.
Kastnerová, M.
Klofáč, F.
Knapová, V.
Kočová, E.
Kočová, M.
Kokeš, O.
Kopecká, A.
Kopečný, E.
Kořínková, J.
Kotek, V.
Kotina, V.
Kotková, A.
Koubková, A.
Koudelková, M.
Krajinová, herečka
Krátký, K.
Kraus, K.
Krechler, herec
Kristek, J.
Kršňák, herec
Krupauerová, J.
Křehulová, A.
Křivský, J.
Kubát, J.
Kubát, V.
Kupec, F.
Kuta, J.
Kynych, B.
Kynych, F.
Lácha, J.
Lang, K.
Lašková, L.
Lebrušková, M.
Lípová, L.
Lukeš, herec
Lysý, L.
Mahler, W.
Mach, V.
Málek, O.
Malina, J.
Matusová, M.
Matuš, J.
Matys, herec
Marešová, A.
Mlha, V.
Molík, M.
Morávek, J.
Musil, J.
Musil, V.
Musilová, herečka
Muzikářová, M.
Nebesář, herec
Němečková, J.
Neudörfl, P.
Neudörflerová, M.
Neuernová, M.
Neuernová, M.
Novák, J.
Nováková, B.
Nováková, B.
Nový, K.
Olšová, L.
Ondráček, B.
Ondráček, J.
Pavlíček, J.
Pelc, E.
Pelcová, M.
Petr, O.
Petrusová, S.
Pešková, M.
Pochobradský, V.
Pokorný, L.
Poslušný, V.
Prchal, J.
Procházka, F.
Prokop, J.
Prokšová, S.
Prokůpková, A.
Ptáčková, herečka
Pustina, K.
Pytlíková, J.
Radilová, M.
Rakušanová, herečka
Reynohová, herečka
Rezek, R.
Rohovský, J.
Rossl, herec
Ruller, F. X.
Růžičková, M.
Rychlá, M.
Řehák, A.
Sachlová, M.
Sachlová, Z.
Smrčková, M.
Smrčková, M.
Sotorníková, Z.
Stojanová, B.
Strádalová, herečka
Sušická, B.
Svobodová, V.
Šabršulová, B.
Šibová, V.
Šoisl, herec
Šoislová, herečka
Šperling, K.
Špringer, J.
Štejnová, herečka
Šťastná, M.
Štěpař, J.
Štibor, F.
Štohanzl, J.
Šubrt, herec
Šudoma, herec
Šulc, herec
Švec, V.
Švestka, O.
Švorčík, J. M.
Tajovský, K.
Tesař, B.
Tikovský, J.
Tománková, E.
Trtík, E.
Vacek, L.
Vacková, J.
Vanoušek, F.
Vaňkátová, V.
Váňová, J.
Vašáková, Z.
Vejvoda, F.
Vejvoda, J.
Velíšková, J.
Veverka, M.
Veverková, K.
Vitera, herec
Vítková, herečka
Vokalová, herečka
Volek, K.
Vorlíček, K.
Vychytil, P.
Wolker, A.
Zhouf, A.
Zvolánková, L.
Žák, J.
Žáková, E.
Žáková, J.
Žáková, M.
Železný, herec

Musím zde bohužel kriticky konstatovat, že se mi z
dostupných pramenů nepodařilo u všech členů souboru zjistit
jejich celá jména.
Přehled sehraných představení spolku divadelních ochotníků od
roku 1836.
-------------------------------------------------------------
Pokud se dalo ze starých archívních dokladů zjistit, sehrál
brodský ochotnický divadelní spolek tyto hry:
První hry, které byly sehrány studenty vysokých škol, byly
většinou frašky: Nebezpečné sousedství, Roztržití - od
Kotzebua a Pascherové - od Raupacha v překladu J. K. Tyla.
Ostatní názvy se nedochovaly. Tyto hry se hrály většinou v
hospodě "Na holubníku" a v sále hlavní školy již od roku
1836. V roce 1844 K. Havlíček hrál hru Epigram, premiéra byla
25. listopadu. 8. prosince 1844 se hrála hra Zmatek na
zmatek, 22. prosince 1844 Láska v domě nárožním a Kéž bych se
byl neženil. Na Nový rok 1845 hry Pan Štěkavec a později
Čtyři stráže v jednom stanovišti. 15. srpna 1845 byla sehrána
hra Šňupka a 24. srpna 1845 hry Pan Štěkavec a Rohovín
Čtverrohý. Rok 1846-1848 se nehrálo. Až 11. října 1848 byla
uvedena hra Panošova šelmovství. Dne 6. září 1853 se hrála
dramatická báseň V. K. Klicpery - Valdek. Další hry, bohužel
bez uvedení data uvedení, byly většinou frašky. Mlynář a
jeho dítě, Valdek, Bankrotář, Jan za chrta dán, Zvoník u
Matky Boží, Lhář a jeho rod, Paní Marjánka matka pluku,
Divotvorný klobouk, Epigram, Krvavý soud kutnohorský,
Ženichové, Bídníci, Jan Žižka, Rozina Ruthardová , Die
Witwe und der Witwer, Der Leineweber.
V letech 1879-90 byla sehrána řada her: Krásná Sidonie,
Krejčí a švec, Dalibor Čermák, Svéhlavost, Duch času, Vzorní
přátele, Sedlák křivopřísežník, Jen žádný sněm, Jedenácté
přikázání, Blázinec v prvním poschodí, Z české domácnosti,
Naše ženy, Černé duše, Mlynář a jeho dítě, Těžké ryby, Hloupý
kousek, Dobrodiní a soužití /na oslavu otevření Národního
divadla v r. 1883/, Primátor /na oslavu 150 let trvání
gymnázia v Brodě r.1884,se slavnou herečkou Národního divadla
Sklenářovou-Malou jako hostem/, Únos Sabinek, Boj o nevěstu,
Paličova dcera /u příležitosti 79. výročí narození J. K. Tyla
- 5. února 1887/, Pan měsíček, Obchodník, Ona něco ví, Vrah,
Manžel z úslužnosti, Tři faraonové, Naše děvčata, Sedlák
zlatodvorský, Rabínská moudrost, Jiskra, Paní mincmistrová,
Dobročinné psaní, Čech a Němec, Probuzenci, Vodní družstvo,
Bodří venkované, V panském čeledníku, Cassanova, Závist,
Ravugiele, Zlatý pavouk, Pamela, Obležení Německého Brodu,
Každý něco pro vlast, Hnát, Psací stolek, Die Tochter der
Kapitan.
Od roku 1903 se hrálo: Pan Měsíček, Obchodník, Uhlíři,
Ona něco ví, Domov s M. Laudovou z ND, Vodní družstvo, Černý
kříž v lese, Dámy a husaři, Ideál, Samota, Pan manžel z
Afriky, Blázinec v prvním poschodí, Dcery pana Zajíčka, Únos
Sabinek, Za šlechtickým erbem, Otec, Chytrák nad chytráky,
Liliputánské duše, Lokálka, Masky, Paní Dot, Sirotčí peníze,
Deskový statek, Vojnarka, Oblaka, Pod vlajkou válečného
Maria Stuart, Eduard v Skotsku, Satanova maska, Mezi umělci,
Anatolovo jaro před svatbou.
Rokem 1920 začíná nejdelší a nejbohatší doba
ochotnického divadla v Brodě. První hry byly Emigrant a
Poslední muž, Bílá černoška. Další hrou byl Jánošík a dne 24.
a 25. března 1920 v režii učitele Ptáčka hra O. Wildeho -
Vějíř lady Windermerové. Dne 30. dubna 1920 hra Oblaka v
režii A. Cikharta. 5. června 1920 hra V. Štecha - Habada a
Jordán, 4. července 1920 - Jiří Mahen - Mrtvé moře a 26. září
1920 - Balák - Terno. Obě hry v režii A. Cikharta. Dne 28.
listopadu 1920 se hrála hra Herrmanna Bahra - Děti. Ve dnech
1. a 2. ledna 1921 Hadrián z Římsů v režii Jaroslava Veverky
a dne 16. ledna Taťana Repina v režii Fantiška Staňka. 17.
února 1921 Molnarův - Ďábel za režie J. Veverky. 7.dubna 1921
ve prospěch ČČK Stroupežnického hru - Zkažená krev v režii
A. Cikharta a Skochova Poslední večeře v režii F. Staňka. 28.
dubna 1921 byl učiněn ústupek "galeriovému obecenstvu" -
veselohra Fissen Kuhnlova - Překvapení z rozvodu.
15. a 16. května 1921, při oslavách 100. výročí narození
Karla Havlíčka Borovského byla sehrána v Kotlině hra
Ladislava Stroupežnického - Naši furianti, za hlavní režie A.
Cikharta a pomocných režisérů Veverky a Staňka. V této hře
pohostinsky vystoupila členka Vinohradského divadla z Prahy
paní Růžena Šlemrová.
3. září 1921 - J. J. Kolár - Pražský žid, v režii A. Cikharta
28. září 1921 - Hladík - Závrať - režie Jar. Veverka
15. a 16.října 1921 - Engel-Horst - Svět bez mužů - režie J.
Veverka
20. listopadu 1921 - k oslavě 70. narozenin A. Jiráska - Otec
- režie A. Cikhart
7. prosince 1921 - Tréval - Válka bohů - režie J. Veverka
19. března 1922 - aktovka E. Bass - Náhrdelník
Vilém Skoch - Skvrna od vína
Gabriela Preissová - Přijďte k nám až bude
jaro - režie A. Cikhart
9. dubna 1922 - Paulton - Nioba - režie J. Veverka
16. dubna 1922 - Porto-Richea - Zamilovaná - režie J. Veverka
21. května 1922 - Somerset - Maugham - Královská výsost -
režie J. Veverka
1. října 1922 - H. Ibsen - Hedda Gablerová - režie J. Veverka
15. října 1922 - V. Štech - Třetí zvonění - režie uč. Ptáček
27. října 1922 - jako slavnostní představení v předvečer
osvobození - A. P. Čechov - Strýček Váňa - režie A. Cikhart
4. a 11. března 1923 - Davis - Katakomby - režie A. Cikhart
25.března 1923 - K.Scheinpflug - Geysír - režie A. Ptáček
16. června 1923 - Skružný-Veltruský - Koflíček Marie Terezie
- režie A. Ptáček
27. října 1923 Materlinck - Starosta Stilmondský - režie J.
Augustin
27. listopadu 1923 - Somerset-Maugham - Paní Dot - režie
prof. Budlovský
17. února 1924 - Poysonová - V Londýnské mlze - režie L.
Cihlář
16. a 20. března 1923 - F. Šamberk - Palackého třída 27 -
režie L. Cihlář
12. dubna 1924 - Michaelis - Revoluční svatba - režie L.
Cihlář
11. května 1924 - K. Hilbert - Vina - režie E. Kubát
8. června 1924 - A. V. Mrštíkové - Maryša - režie A. Cikhart
14. září 1924 - J. Mahen - Jánošík - v přírodním divadle s J.
Steimarem jako hostem - režie A. Ptáček
4. října 1924 - Scheinpflug - Druhé mládí - režie L. Cihlář
27. října 1924 - F. de Curele - Nelidská země - režie L.
Cihlář
31. prosince 1924 - aktovky - Averčenko - Klíč
Kolesakin - Ubohý Féďa
F. Šamberk - Blázinec v
prvním poschodí - režie L. Cihlář a V. Kovář
22. února. 1925 - Molnár - Právní zástupce - režie A. Ptáček
25. března 1925 - O. Wilde-Ideální manžel - režie J. Veverka
1. dubna 1925 - F. Langr - Velbloud uchem jehly - rež.
A. Ptáček
30. dubna a 1. května 1925 - J. K. Tyl - Strakonický dudák -
režie J. Veverka
19. a 20. září 1925 - David - Není nad protekci - rež.
A. Ptáček
3. října 1925 - Mauners - Tep mého srdce - režie L. Cihlář
10.-11. října 1925 - Gignous - Nezralé ovoce - režie A.Ptáček
a Č. Šlégr
27. října 1925 - Krejčí - Povodeň - režie J. Veverka
26. listopadu 1925 - Ziegloserová - Cácorka - režie J.
Veverka
12. a 13. prosince 1925 - Flers-Croisset - Nové panstvo -
režie Dr. Neuern
24. ledna 1926 - Krzywossewsky - Tetřev hlušec - režie J.
Veverka
13. a 14. března 1926 - G. B. Shaw - Pygmalion - režie Dr.
Neuern. Byla to první hra v Brodě od tohoto autora
1. a 2. května 1926 - J. K. Tyl Jiříkovo vidění - režie J.
Veverka
16. května a 14. října 1926 - Karlweis - Hrubá košile -
režie A. Cikhart
10. října 1926 - F. Rolland - Hra o lásce a smrti- režie J.
Veverka
13. listopadu 1926 - Philippi - Dobrodincové lidstva - režie
J. Veverka
28. listopadu 1926 - Caillavet-Flers - Láska bdí - režie Dr.
Neuern
18. a 19. prosince 1926 - A. Jirásek - Lucerna - režie A.
Cikhart
9. ledna 1927 - V. Štolba - Mořská panna - režie J. Veverka
20. února 1927 - Schäfer - Střevíček paní Markyty - režie J.
Veverka
12. března 1927 - B. Nušič - Pustina - režie J. Veverka
2. a 3. dubna 1927 - Lorde-Chaine - Náš pan farář - režie K.
Stibral
14. a 15. května 1927 - Klabunda - Křídový kruh - režie
J. Veverka
25. a 28. září 1927 - G.Beer - M.Verneuil - Z pekla štěstí -
režie J. Veverka
30. a 31. října 1927 - bratři Čapkové - Adam stvořitel -
režie J. Veverka
12. února 1928 - Wolf - Loutky - režie A. Cikhart
24. a 25. března 1928 V. Neubauer - Sextánka - režie A.
Cikhart
28. a 29. dubna 1928 - Štěpánek-Vrbský - Transport č. 20 -
režie A. Cikhart
26. května 1928 - Caillavet-Flers-Rey - Rozkošná příhoda,
režie J. Veverka
13. září 1928 - Coward - Anglická sobota - režie A. Cikhart
16., 23. a 25. prosince 1928 - R. Medek - Plukovník Švec,
režie A. Cikhart
20. ledna 1929 - D. Niccodemi - Skampolo - režie A. Cikhart
17. března 1929 - Halvanyová - Souboj lásky - režie A.
Cikhart
6. dubna 1929 - H. Bahr - Princip - režie J. Veverka
27. a 30. dubna 1929 - F. Langr - Obrácení Ferdyše Pištory -
režie J. Veverka
16. května 1929 - Soribe - Leonie - režie J. Veverka
8. června 1929 - K. Čapek - Věc Makropulos - režie K. Stibral
14. a 15 září 1929 - Veiller - Je Mary Dunganová vina? -
režie J. Veverka
5. října 1929 - Savoir - Osmá a první - režie J. Veverka
19. října 1929 - Treybal - Protekce - režie E. Pelc
9. listopadu 1929 - V. Werner - Srdce na uzdě - režie J.
Veverka
28. listopadu 1929 - O. Scheinpflugová - Láska není všecko -
režie K. Stibral
31. prosince 1929 - Kadelburg - Cesta do pekel - režie J.
Veverka
9. února 1930 - Schäfer - Čajová panenka - režie J. Veverka
7. března 1930 - Z. Štěpánek - Monastýr nad tajgou - režie
J. Veverka
29. a 30. března 1930 - Barry-Conners - Popelka Patsy - režie
A. Cikhart
13. dubna 1930 - W. Hacket - Případ detektiva Greye - režie
E. Pelc
15. května 1930 - A. Jirásek - Otec - režie A. Cikhart
12. června 1930 - J. Štolba - Peníze - režie K. Stibral
27. září 1930 - Ch. Blauchneir - Nebezpečná žena - režie E.
Pelc
26. září a 31. října 1930 - J. Š. Baar - Skřivánek - režie J.
Veverka
31. prosince 1930 - Swerov-J. Kubík - Pan Koťátko se žení -
režie J. Veverka
28. února a 1. března 1931 - P. Sturges - Docela nepočestně
- režie A. Cikhart
14. března 1931 - Z. Štěpánek - Hrníček štěstí - režie J.
Veverka
11. dubna 1931 - C. Dane - Rozvod - režie E. Pelc
23. května 1931 - F. Schwiefert - Markétka proti třem -
režie A. Cikhart
1. října 1931 - F. Wosper - Pěkné vyražení - režie J. Veverka
15. října 1931 - G. Beer a M. Verneuil - Advokátka JUDr.
Bolbocová - režie K. Fleischmann
28. října 1931 - R. Medek - Srdce a Válka - jméno neznámé
27. listopadu 1931 - J. Makuš - Ohni zmar - režie J. Veverka
21. prosince a 6. ledna 1932 - V. Werner - Právo na hřích -
režie E. Pelc, hráno v Přibyslavi dne 24. 1. 1932
14. února 1932 - F. Bartoš - Kašpárek se učí mít strach -
režie E. Pelc
5. a 6. března 1932 - O. Scheinpflugová - Okénko - režie A.
Cikhart
27. a 28. března 1932 - napsal a režie M. Drdácký-Petrák -
Kašpárek a loupežník
16. dubna 1932 - A. Hermann - Kondelík a Vejvara - režie E.
Pelc
25. května 1932 - V. Dyk - Ranní ropucha - režie A. Cikhart
3. září 1932 - M. Alsberg - O. E. Haase - Ve vyšetřovací
vazbě- režie E. Pelc
24. září 1932 - K. Domorázek - aktovky Jarní síly a Letní
zrání - režie A. Cikhart
8. října 1932 - D. Niccodemi - Stín - režie E. Pelc
31. prosince 1932 - P. Petrovič - Uzel - režie E. Pelc
21. ledna 1933 - O. Scheinpflugová - Zabitý - režie Dr.
Fleischmann
11. března 1933 - L. Bubelová - Služka - režie E. Pelc
1. dubna 1933 - B. Nušič - Paní ministrová - režie E. Pelc
20., 21., 22. a 23 dubna 1933 - opera V. Blodka - V studni -
režie a. Cikhart, dirigent B. Pojezdný - Jasoň
9. září 1933 - A. Armstrong - Deset minut alibi - režie A.
Cikhart
14. října 1933 - S. J. Ervine - Jeho první paní - režie A.
Cikhart
31. prosince 1933 - G. B. Shaw - Candida - režie Dr. Kraus
14 února 1934 - V. Werner - Medvědí tanec - režie J.
Veverka
18. března 1934 - C. Karlweiss - Hrubá košile - režie
A. Cikhart
9. května 1934 - E. Wallaco - Muž, který změnil své jméno -
režie V. Valenta
3. února 1935 - W. Somerset - Živitel - režie J.Sommer
24. února 1935 - A. Birabeau - Má slečna sestřička - režie
V. Valenta
5. března 1935 - N. Nancey a P. Armont - Pronajme se balkon -
režie Dr. Kalina
15. června 1935 - E. Bezděch - Zkouška státníkova
L. Stroupežnický - Paní mincmistrová -
režie J. Veverka
7. září 1935 - E. Synek - Noční služba - režie A. cikhart
27. září 1935 - L. Fedor - Žena, která lže - režie A. Cikhart
19. října 1935 - G. Beer a L. Verneuil - Škola poplatníků -
režie V. Valenta
9. listopadu 1935 - J. Grmela - Pudřenky - režie V. Valenta
31. prosince 1935 - I. de Letraz - Miláček - režie J. Veverka
25. ledna 1936 - Henri Bernstein - Naděje - režie F. Kraus
26. února 1936 - G. Beer a L. Verneuil - Světelné fontány -
režie V. Valenta
7., 8., 9., 13. a 14. března 1936 - F. Langer - Jízdní
hlídka - režie A. Cikhart
4. dubna 1936 - B. Vrbský a J. Grmela - Lanař Rejtura -
režie V. Valenta
21. -25., 30. a 31. května a 20.-22. června 1936 - opereta
Beneš-Tobis-Mírovský-Rohan-Špilar - Na tý louce zelený -
režie a dirigent J. Veverka
12. září 1936 - M. Hodge - Vítr a déšť - režie J. Sommer
19. září 1936 - hráno v Okrouhlici pro Národní jednotu
pošumavskou
10. října 1936 - H. Duvernois - Jana - režie A. Cikhart
17.-30. listopadu a 1. prosince 1936 - opereta
Beneš-Tobis-Mírovský-Rohan - Z pekla štěstí - režie a
dirigent J. Veverka
31. prosince 1936 a 2. ledna 1937 - A. Monezy - J. Guitton -
Utopil se Čurila - režie M. Drdácký
20. a 21. února 1937 - S. Raphaelson - Dvacetiletá - režie
A. Cikhart
24. a 25. dubna 1937 - Brukner - Napoleon První - režie J.
Hudík
29. května 1937 - F. Tetauer - Diagnosa - režie A. Cikhart
9. října 1937 - F. Langer - Jízdní hlídka - režie A. Cikhart
6. listopadu 1937 - B. Frank - Bouře ve sklenici - režie
J. Hudík
4. prosince 1937 - J. Patrný - Muži nestárnou - režie E.
Pelc
31. prosince 1937 - G.Berr a M.Verneuil - Z pekla štěstí -
režie E. Pelc
3. března 1938 - V. Businský - Sklenka Chianti - režie J.
Hudík
26. dubna 1938 - M. Reed - Ano, dceruško - režie A. Cikhart
25., 26. a 28. května 1938 - F. R. Hervé - Mamzelle Nitouche
- režie M. Drdácký, dirigent M. Charvát
10. března 1939 - Čapkův večer - III. dějství K. Čapek - Věc
Makropulos - režie J. Sommer
8. a 9. července 1939 - V. Štech - Třetí zvonění - režie
A. Cikhart
24. srpna 1939 - F. Šrámek - Léto - režie A. Cikhart
20. ledna 1940 - O. Scheinpflugová - Chladné světlo - režie
J. Hudík
17. února 1940 - J. F. Black - Moudrá Penny - režie J. Sommer
16. března 1940 - F. Tetauer - Člověk nemá jen sebe - režie
J. Leníček
13. dubna 1940 - H. Bahr - Děti - režie A. Cikhart
12. října 1940 - K. Götz - MUDr. Job Praetorius - režie
J.Hudík
22. a 23. února 1941 - K. Götz - Soupeři - režie J. Sommer
9. srpna 1941 - Nerudův večer - odbor mladých - režie
J. Štefánek
15. a 16. března 1941 - K.A. Coolen - Cizinec - režie A.
Cikhart
10. a 11. května 1941 - F. Tetauer - Život není sen - režie
J. Leníček
7. a 8. června 1941 - K. Čapek - Loupežník - režie Dr. Kalina
21., 22. a 27. června 1941 - aktovky - K. Čapek - Lásky hra osudná
osudná
J. Toman - Řeka čaruje - režie J. Štefánek
30. srpna až 14.září 1941 - J. Beneš - Růže z Argentiny -
režie J. Hudík, dirigent F. Štibor
27. a 28. září 1941 H. Ibsen - J. G. Borkman - režie
A. Cikhart
11. a 12. října 1941 - V. Dyk - Ondřej a drak - režie M.
Brož, odbor mladých
22. a 23. listopadu 1941 - M. Rosner - Modrý démant - režie
Dr. Leníček
31. prosince 1941 a 1. ledna 1942 - P. Schurek - Ulice zpívá
- režie A. Cikhart
24., 25. a 28 ledna 1942 - A. Breidahl - Vzbouření v ústavu
šlechtičen - režie A. Cikhart
7. a 8. února 1942 - Aristofanes - Žáby - režie M. Brož,
odbor mladých
28. února a 1. bžezna 1942 - V. Vančura-Alchymista - režie E.
Hrdlička
18. a 19. března 1942 - B. Polách - Vrah jsem já - režie A.
Cikhart
5. a 6. dubna 1942 - Milostné jaro - pásmo - režie J.
Štefánek, odbor mladých
11. a 12. dubna 1942 - F. Tetauer - Zpovědník - režie J.
Leníček
23. a 24. května 1942 - J. von Bókay - Vdaná žena - režie
A. Cikhart
8. a 10. srpna 1942 - J. Zeyer - Stará historie - režie
M. Brož, odbor mladých
27., 28., 30. září, 3. a 4. října 1942 - J. K. Tyl -
Strakonický dudák - režie E. Hrdlička
12. a 13. prosince 1942 - H. Sudermann - Domov - režie A.
Cikhart
9. a 10. ledna, 16. a 17. ledna 1943 - J. Drda - Jakož i my
odpouštíme - režie K. Švorčík
13. a 14. února 1943 - V. K. Klicpera - Divotvorný klobouk -
režie B. Černý, odbor mladých
27. a 28. března 1943 - V. Müller - Rybníkář Kuba - režie
A. Cikhart
10. a 11. dubna 1943 - M. Hlávka - Benátská maškaráda - režie
M. Brož, odbor mladých
26. a 30. května 1943 - M. Hlávka - Výlet do hor - režie J.
Sommer, odbor mladých
27. a 28. června 1943 - T. de Molina - Sokyně - režie V.
Kotina
7. a 26. srpna 1943 - J. Stelibský - Ostrov milování -
opereta - režie J. Hudík, dirigent F. Štibor
18. a 19. září 1943 - O. E. Flachsmann - Vychovatel - režie
A. Cikhart
1. a 2 ledna 1944 - A. Hinrichs - Za ranního kuropění - režie
F. Petelík, odbor mladých
4. a 5. března 1944 - D. C. Faltis - Stanice Gordian - režie
K. Švorčík
19. a 26. března 1944 - A. Kozel - Jak kašpárek v říši
půlměsíce taškařin provedl tisíce - režie Kuta
1. a 2. dubna 1944 - V. Petrovičová - Střídavě oblačno -
režie A. Cikhart
30. dubna 1944 - A. Kozel - Kašpárek v Kocourkově - režie F.
Kupec
22. a 23. července 1944 - F. Streig - Zamilovaná hra - režie
A. Cikhart
Od tohoto data je zákaz veškeré ochotnické divadelní
činnosti.
28., 29. a 31. července 1945 - Slavnostní představení hry A.
Jiráska - Lucerna - režie K. Švorčík
8.-11. a 15. září 1945 - K. Scheinpflug - Mrak - režie A.
Cikhart
12. prosince 1945 - V.N.Bill-Bělocerkovskij - Život volá -
režie J. Hudík
12. ledna 1946 - hráno v Humpolci
6. a 7. dubna 1946 - K. Zajíček - K novým břehům - režie J.
Leníček
3., 5., 9., 11. a 12. května 1946 - K. Simonov - Ruští lidé -
režie K. Švorčík
15. a 16. června 1946 - Marková-Nekolová - Ejhle, dobrý
člověk - režie A. Cikhart
10. a 11. května 1947 - F. Šrámek - Plačící satyr - režie
J. Leníček
6., 7. a 8. prosince 1947 - Sarmentov - Oči ze všech
nejkrásnější - režie K. Švorčík
23. a 24. října 1948 - H. Heijermans - Na faře - režie A
Cikhart
Předtím dával spolek za tři čtvrtě roku jen dvě pásma z
Hašlerových písniček a Rollandovu hru Hra o lásce a smrti.
Vzhledem k tomu, že od roku 1949 jsou zcela jiným způsobem
vedeny záznamy o odehraných hrách, měním proto i styl
přehledu těchto her. Došlo také k rozpadu jednotného souboru,
a proto je před jménem režiséra uveden soubor, který hru
nastudoval.
rok 1949 - 1950
A. Jirásek Filosofská historie J. Svoboda
N. V. Gogol Ženitba K. Švorčík
V + W Slaměný klobouk J. Svoboda
K. Simonov Ruská otázka J. Svoboda
G. Zapolská Morálka paní Dulské K. Švorčík
K. Krpata Mistr ostrého meče J. Svoboda

rok 1951 - 1952
A. Jirásek M. D. Rettigová J. Svoboda
Mahley-Mias Bubny míru RICO K. Škvorčík
A. Jirásek Kolébka OÚNZ K. Havlíček
S. Čech Výlet p. Broučka OÚNZ K. Havlíček
V. K. Klicpera Potopa světa Pleas A. Štáfl
N. V. Gogol Revizor RICO
Pleas J. Svoboda
V + W Nebe na zemi RICO
Pleas
OÚNZ J. Svoboda
B. Němcová Babička školy F. Stejs-
kal

rok 1953 - 1958
J. Burjakovskij Lidé, bděte! OÚNZ K. Havlíček
J. Zeyer Stará historie OÚNZ K. Havlíček
S. Gergely Vítězi a hrdinové studenti - Z.
Pavlíčková
M. Divanij Koho tlačí bota studenti -
F. Stejskal
J. B. Molier Škola žen RICO J. Svoboda
A. Jirásek Lucerna ČSM -
Z. Stejskal
V. K. Klicpera Zlatý jelen OÚNZ K. Havlíček
J. Vrchlický Noc na Karlštejně OÚNZ K. Havlíček
V + W Těžká Barbora OÚNZ K. Havlíček
J. Drda Hrátky s čertem Pleas Hudík -
Štibor
J. B. Shaw Pygmalión OÚNZ K. Havlíček
M. Havlová Popelka OÚNZ K. Havlíček
V. Blodek V studni DO Stejskal -
Maršál
Aristofanes Lysistrata OÚNZ K. Havlíček
A. de Benedetti Dobrou noc Patricie OÚNZ K. Havlíček

rok 1959 - 1961
F. Fiker Padělek OÚNZ K. Havlíček
F. Kožík Cesty žen DO B. Balounová
G. Saria Cizinka na ostrově OÚNZ B. Sobek
V. Hellich Kauce DO J. Cikhart
A. Salynskij Krutá maska DO B. Balounová
P. Kohout Třetí sestra DO J. Cikhart
rok 1962 - 1963
F. Schiller Úklady a láska DO J. Zhouf
B. Fixová Černá kobra DO J. Vybíral
V. Rozov Člověk hledá radost DO J. Kettner
A. Paris Ostrov Afrodity DO A. Cikhart
P. A. Breál Husaři DO J. Valchář
V. Blodek V studni DO Hudík -
Vymlátil
V. Vančura Josefína DO B. Balounová
Skála-Fux-Pantůček Drak je drak DO F. Uher
N. R. Nash Děvčata z Brook Walley DO J. Vybíral
A. S. Makarenko Začínáme žít DO J. Vybíral

rok 1964 - 1969
Stach - Černá Křižovatka svědomí DO F. Uher
O. Scheinpflugová Guayana OÚNZ Z. Doleček
K. Hašler Písničky našeho mládí DO K. Švorčík
E. Kišon Oddací list DO F. Uher
J. K. Tyl Fidlovačka DO Doleček -
Vymlátil
A. Watkyn Anna přechází na
červenou DO F. Uher
J. Popplewell Paní Piperová zasahuje OÚNZ K. Havlíček
J. Drda Dalskabáty, hříšná ves DO K. Škvorčík
J. Kesselring Jezinky-Bezinky DO F. Uher
J. Zeyer Radůz a Mahulena DO B. Balounová

Po roce 1969 dochází opět ke sjednocení divadelního souboru.
Následují hry, která nastudovalo Amatérské divadlo, později
Adivadlo, až do roku 1989.

rok 1970 - 1971
V. Thám Hrajeme pro radost a poučení všeho čes-
kého lidu
J. Paulů Král 3333
H. Ch. Andrrsen Sněhová královna
J. K. Tyl Tvrdohlavá žena
I. Bukovčan Než kohout zazpívá
N. R. Nash Děvčata z Brook Waley
R. Nasek Začínáme žít

rok 1974
K. Třebická Cesta k domovu
J. Dietl Senohrabská gracie

rok 1975
V. Hajný Domácí víno

rok 1976
B. Nušič Truchlící pozůstalí
rok 1977
N. A. Ostrovský Jak se kalila ocel
rok 1978
V. Novák Jak se kradou princezny

rok 1979
bratři Čapkové Ze života hmyzu

rok 1980
J. Knitlová Sekyra na studánky

rok 1981
M. Holková Královnin prsten
J. Knitlová Sekyra na studánky
N. V. Gogol Ženitba

rok 1982
N. V. Gogol Ženitba
V. Novák, S. Oubram O mlynáři Jankovi a Cecilce ze zámku
I. Örkeny Rodina tónů

rok 1983
N. V. Gogol Ženitba
O. Wilde Šťastný princ
V Novák, S. Oubram O mlynáři Jankovi a Cecilce ze zámku
I. Örkeny Rodina tónů
F. Šrámek Měsíc nad řekou

rok 1984
B. Fixová Kterak se o princeznu čert pokoušel
O. Wilde Šťastný princ
F. Šrámek Měsíc nad řekou
N. V. Gogol Ženitba
J. Knitlová Sekyra na studánky
M. de Cervantes
Saavedra Mezihra

rok 1985
M. de Cervantes
Saavedra Mezihra
I. Örkeny Rodina tónů
A. Mikulka Pohádky před oponou
N. V. Gogol Ženitba

rok 1986
A. Mikulka Pohádky před oponou
M. de Cervantes
Saavedra Mezihra
O. Wilde Šťastný princ
F. Šrámek Měsíc nad řekou
 
 

Související Geografické celky

 
  Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':