Texty: Olomouc, RICHTER, Luděk, 50 Loutkářských Chrudimí. Praha 2001, str. 108 foto

 
  Milada MAŠATOVÁ
* 2. 2. 1934 v Olomouci, + 23. 6. 2000 tamtéž. 1949-52 vystudovala Pedagogické gymnázium v Olomouci a stala se učitelkou na 1. stupni ZŠ v Olomouci a v Horce nad Moravou, od 2. pol. 60. let až do důchodu (1993) učila na LŠU/ZUŠ Žerotín v OIomouci. V letech 1962-64 a 1976-78 absolvovala dvouletá studia na LK DAMU, 1992-94 katedru výchovné dramatiky DAMU. Od 60. let se pravidelně vzdělávala i v četných seminářích při přehlídkách dětského divadla, Loutkářských Chrudimích i na školeních pořádaných ústředím LŠU.
S LD aktivně začala r. 1964 na ZŠ v Horce, kde založila dětský LS. Na LŠU/ZUŠ vedla cca 25-30 dětských loutkářských tříd-souborů. Vždy byla vedoucí, režisérkou, často scénografkou a komponistkou, v mnoha případech také autorkou textů, jejichž hodnota je činí stále zajímavými jak pro amatérské, tak i profesionální, dětské i dospělé soubory, a to přesto, že v nich bývá obsažen i výrazný pedagogický záměr směrem k účinkujícím. Poslední loutkářskou inscenací, na níž pracovala, byl Náš Faust (1990/91).
M. Mašatová byla také fundovaným teoretikem - napsala desítky článků, úvah a také publikace (včetně skript) k otázkám práce s loutkou, metaforiky a pedagogiky divadelně zaměřené dramatické výchovy (Dramatika s loutkou, Cesty k metafoře, O loutkovém divadle hraném dětmi). Psala do Čs. loutkáře, ČTVRTletníku DDD či Tvořivé dramatiky.
Rozvíjela umělecky, pedagogicky i teoreticky otázku metafory. Ač dokázala být sama sobě dobrým scénografem, nevyhýbala se ani spolupráci s jinými výtvarníky (v 80. letech např. s Jitkou Tláskalovou). Uměla pracovat i s hudbou - zajímavá byla její spolupráce s Richardem Pogodou či propojení hudebního a loutkářského oboru LŠU v inscenaci Stojí hruška...
Na LCH se poprvé dostala 1967 s inscenací LŠU Žerotín S drakem není legrace, 1972 s incenací LS ZDŠ Horka Klim, klom, klomprdom a v hlavním programu pak ještě 3x s 5 inscenacemi LŠU. Vedla desítky seminářů a dílen na LCH (7) i jinde, byla v mnoha porotách.
Přínos M. Mašatové je dvojí. Jednak metodicko-pedagogický: byla jednou z prvých, kdo po H. Budínské prosazovali nové způsoby divadelní práce použitelné pro děti i dospělé, a otevírala tak cestu k novému, tvořivému, modernímu a umělecky účinnému divadlu. A také umělecký: svou vlastní divadelní tvorbou režijní, autorskou a scénografickou vytvářela vyvážené poetické inscenace, naplněné úsporným, inteligentním a přitom jadrným humorem. LD se pro ni stalo hlavním výchovným prostředkem a zároveň způsobem svébytné tvorby a komunikace divadlem.
 
 

Související Osobnosti

 
  Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':