Cesty českého amatérského divadla - Vývojové tendence

Publikace Cesty českého amatérského divadla / Vývojové tendence je prvním uceleným zpracováním dějin českého amatérského divadla. Zahrnuje vývoj od formování české divadelní kultury ve 12. století až do konce 20. století ‒ roku 1997. Text podává svědectví o nejstarší dobové občanské aktivitě v mnoha našich obcích a městech, o aktivitě, která si navzdory proměnám času uchovala kontinuitu až do dnešních dnů.

Výklad sleduje proměny funkcí českého amatérského divadla, jeho vztah k divadlu profesionálnímu. Věnuje se divadlu činohernímu i loutkovému, ochotnické opeře, divadlu pro děti a hranému dětmi, tzv. alternativnímu divadlu i divadlu poezie ‒ vždy v období, kdy se v rámci amatérských divadelních aktivit dokázaly výrazněji prosadit. Velká pozornost je věnována vývoji v desetiletích po druhé světové válce.

Knihu připravil patnáctiletý autorský kolektiv pod vedením Jana Císaře: Jarmila Černíková-Drobná, František Černý, Alice Dubská, Ljuba Klosová, Lenka Lázňovská, Eva Machková, Adolf Scherl, Ludmila Sochorová, František Sokol, Bořivoj Srba, Vítězslava Šrámková, Alena Urbanová, Pavel Vašíček. Vedoucí projektu: Vítězslava Šrámková (IPOS-ARTAMA), redakce: Jan Císař, Vítězslava Šrámková, Lenka Lázňovská.

Knihu vydalo Informační a poradenské středisko pro místní kulturu (IPOS) Praha v roce 1998 (450 stran, 370 fotografií, formát A4). Obsahuje rejstříky obcí, jmenný, her a inscenací.

Na publikaci Cesty českého amatérského divadla / Vývojové tendence navázaly Bibliografie českého amatérského divadla (1999), Místopis českého amatérského divadla, I. díl A‒M (2001) a II. díl N‒Ž (2002).

(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla. Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti