Mapa českého amatérského divadla

Legenda:
vyšší územně správní celky,
v místě máme historický záznam o amatérském divadle,
v místě máme záznam o souborech aktivních v současné době

Tato specializovaná mapa s odborným obsahem vznikla na základě institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace poskytované Ministerstvem kultury.