Databáze českého amatérského divadla

Bibliografie: Masky, démoni, šaškové

Autor: STAŇKOVÁ, Jitka - BARAN, Ludvík
Název: Masky, démoni, šaškové
1. vyd. Pardubice, Theo 1998, 121 s. Ostatní autoři: Baran, Ludvík, 1920-; Steyskal, Timothy; Kopřiva, Roman
----
Kniha se zabývá mýtem a jeho lidovými podobami u nás. Zahrnuje i doprovodné projevy, zvyky a obyčeje, krajově modifikované, ale zároveň dotvářející jedinečný celek, rozčleněný podle ročních období a starodávných svátků. Autoři – etnografka a etnolog – jsou manželé a dlouholetí spolupracovníci. Podařilo se jim vytvořit dílo, které svým pojetím a výpravností přesahuje dosavadní české práce.
Zachycují historii a měnící se průběh masopustních průvodů, komických svateb, maškar, různých slavnostních obchůzek či lidových obřadů, které upomínají na dávné lovecké a pastýřské kultury, na návrat předků na zem nebo na sepětí člověka s určitými druhy domácích zvířat. Do těchto starobylých zvyků a obyčejů byly často vkládány na jedné straně obřadné iniciační prvky a na druhé straně prvky lidového divadla. Zachovávají se dokonce i pozůstatky pravěkých kultů, například falického (při válení děvčat ve sněhu, které provázejí slaměníci a rasíci), jinde se objevuje reminiscence solárního kultu (mečový tanec na Uherskobrodsku) aj. Nejčastější je však magický úkon, který má vést k osvobození od nahodilosti a změnit náhodu v jistotu.
Zvykové a obyčejové opakování každoročních mýtů nejen upevňuje soudržnost lidí, ale také oživuje dávné mýtické a magické myšlení a připomíná původní sepětí člověka s přírodou. Současného člověka spojuje s jeho předky a současnou kulturu s jejími počátky v dávné minulosti. Naplňuje tak princip stále znovu ožívající kulturní návaznosti minulého s budoucím v jeho nepřetržitém živoucím spojení generací a jedinců, rodů a národů světa.
Oba autoři připomínají, že masky jsou známy už z pravěké společnosti, kdy magie pomáhala zvládat každodenní obtížné situace a starobylé myšlení lidí. Byla to zvláště napodobivá magie a její imitační praktiky, které se ve zlomcích zachovávají v lidových zvycích a obyčejích dodnes. Ukazují zároveň, z jakých zdrojů vznikal mýtus, obyčej, ritus a obřad. A nezapomínají ani na existenci čarodějů či šamanů, kteří prováděli hlavní úkony a někde je provádějí ještě dnes, i když jen v náznacích a pod rouškou masky.
Maska dodnes ztělesňuje dramatickou postavu a je produktem obrazného myšlení člověka – neboli je zároveň ztělesněním mýtu. Původně snad maska představovala také duši zemřelého a byla ukázkou vnitřního pohledu člověka na svět. Maskou se tedy rozuměla larva (škraboška na obličeji), kdežto maškara, to byla celá postava v přestrojení. Z obou už téměř zcela vyvanul původní kultovní charakter, tj. kult uctívání zemřelých předků, a dodnes si zachovávají pouze vnější lidový výraz věčného cyklu života s jeho protiklady: život a smrt – znovuzrození a zánik – zima a léto atp. Kromě toho si například masopustní, vánoční a velikonoční obchůzky zachovávají určité rysy původního iniciačního obřadu, který býval skrytý nebo skrývaný a zasvěcoval mladé dívky a chlapce do tajů života.
Ve starém Řecku a Římě se pořádaly podobné slavnosti a obchůzky na oslavu bohů. Ve středověku už nabývaly nejen slavnostního rázu, ale měly i zábavný charakter a stávaly se součástí radostných událostí lidského života, zejména svateb, poutí a podobně. V Čechách se dodnes zachovávají tři staré obyčeje, a to Barborky, Lucie a Mikulášové, někde ještě masopustní veselice a průvody. Ovšem, v současné době se již zcela vytratil magický význam a ochranná funkce masek i maškar a rozvinul se jejich zábavný charakter a lidová podoba, která je stále ještě obohacuje o nové prvky.
Autorům se tak podařilo nejen slovem, ale ve vzácné shodě i obrazem (fotografie jsou jedinečné) zachytit kaleidoskop lidových zvyků a obyčejů (i když ne všech). Jejich společná práce je unikátní a myslím, že by si kniha zasloužila nejen domácí, ale i mezinárodní ocenění.

Autorům se tak podařilo nejen slovem, ale ve vzácné shodě i obrazem (fotografie jsou jedinečné) zachytit kaleidoskop lidových zvyků a obyčejů (i když ne všech). Jejich společná práce je unikátní a myslím, že by si kniha zasloužila nejen domácí, ale i mezinárodní ocenění. 1)

Související Obrázky

Miletín, Muzeum 1/02 Milevsko, Maškary, bakus, konec 19. stol.
Miletín, Muzeum 1/02 Milevsko, Maškary, hlava kozy
Miletín, Muzeum 1/02, Maškary, klibna, kresba, okolí Litomyšle, pol 19 stol.
Miletín, Muzeum 1/02, Maškary, peruchta, Hrdly
Miletín, Muzeum 1/02, Maškary, Smrtka, Přerov nad Labem
Miletín, Muzeum 1/03 Milevsko, Maškary, bába s vojákem
Miletín, Muzeum 1/17, Maškary, ďábel, detail, neurčeno
Miletín, Muzeum 1/17, Maškary, ďábel, neurčeno
Miletín, Muzeum 1/17, Maškary, ďábel, Řepice


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':