Databáze českého amatérského divadla

Bibliografie: Sokolské sletové scény v letech 1907 - 1938

Autor: FRÝBERTOVÁ, Tereza
Název: Sokolské sletové scény v letech 1907 - 1938
Mgr. Tereza Frýbertová
Sokolské sletové scény v letech 1907 - 1938
The Performances on the Gatherings of Czech Gymnastic Organisation Sokol between 1907 and 1938

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Kabinet divadelních studií při Semináři estetiky Teorie a dějiny divadla
Magisterská diplomová práce Vedoucí práce Prof. PhDr. Eva Stehlíková 2011

Anotace: V předkládané diplomové práci se pokoušíme z teatrologického hlediska popsat sokolské sletové scény, které byly uváděny na V. – X. sletu v letech 1907 – 1938, a to prostřednictvím důkladnějšího rozboru několika z nich: Šachového turnaje (1907), Marathónu (1912) a Stavby sochy Svobody (1920). Snažíme se také specifikovat jednotlivá vývojová stádia tohoto typu podívané, který byl nejprve manifestací národní síly (1907), v roce 1920 se scénická forma stabilizovala jako podívaná s divadelními prvky a poslední sletová scéna z roku 1938 se asi nejvíce blíží konvenčnímu divadlu, protože vymizely některé pro sokolskou podívanou příznačné rysy. Zabýváme se také sokolskými ideovými východisky a vývojem veřejných cvičení v 19. století, protože se domníváme, že mají na jejich podobu vliv. Sletové scény byly specifické především v tom, že na jejich přípravě spolupracovali sokolové (nejčastěji Augustin Očenášek a Karel Domorázek) a profesionální divadelní tvůrci: například režisér Jaroslav Kvapil a scénograf Josef Wenig. Účinkovalo v nich až 5 000 sokolských aktérů a v některých vystupovali také profesionální herci – Růžena Nasková (v roce 1920), Zdeněk Štěpánek (v roce 1932) a Bedřich Karen (v roce 1938). Zmiňovaní divadelníci se nepodíleli na přípravách první sletové scény Šachový turnaj (1907), ale byli přizváni až ke druhé sletové scéně, kterou byl Marathón, obrazy antické z roku 490 před Kristem (1912). Právě oni svou uměleckou tvorbou nejvíce proměňovali podobu sletových scén.
Možnost výpůjčky:
http://is.muni.cz/th/216470/ff_m/Sletove_sceny_1907_-_1938.pdf
Obor:
Jiné2
Záběr:
celostátní
Náplň:
obecně

Související Obrázky

1. dělnická spartakiáda, scéna Vítězství revoluce, 1921
Sokol, Sletové scény,  Budovat a bránit, scéna, 1938
Sokol, Sletové scény,  Budovat a bránit, scéna, 1938
Sokol, Sletové scény,  Kde domov můj, plán, motýli, 1926
Sokol, Sletové scény, Kde domov můj, nástup, odkazy, 1926
Sokol, Sletové scény, Kde domov můj, orání brázdy, 1926
Sokol, Sletové scény, Marathón, brána sletiště, 1912
Sokol, Sletové scény, Marathón, celkový pohled, 1912
Sokol, Sletové scény, Marathón, kněží, lid, 1912
Sokol, Sletové scény, Marathón, kněží, ženy, 1912
Sokol, Sletové scény, Marathón, lehkooděnci, 1912
Sokol, Sletové scény, Marathón, oštěp, disk, 1912
Sokol, Sletové scény, Marathón, pentatlon, 1912
Sokol, Sletové scény, Marathón, pentatlon, 1912
Sokol, Sletové scény, Marathón, Peršané, 1912
Sokol, Sletové scény, Marathón, pětibojaři, 1912
Sokol, Sletové scény, Marathón, sletiště, 1912
Sokol, Sletové scény, Marathón, starci, 1912
Sokol, Sletové scény, Marathón, tanec dívek, 1912
Sokol, Sletové scény, Marathón, vítěz, kytarista, tanečnice, 1912
Sokol, Sletové scény, Marathón, vítězství, oltář, 1912
Sokol, Sletové scény, Marathón, vojsko, lid, 1912
Sokol, Sletové scény, Marathón, zápas, vítěz, 1912
Sokol, Sletové scény, Marathón, žena s dítětem, 1912
Sokol, Sletové scény, Šachový turnaj, brány sletiště, 1907
Sokol, Sletové scény, Šachový turnaj, celkový pohled, husité, 1907
Sokol, Sletové scény, Šachový turnaj, husité, 1907
Sokol, Sletové scény, Stavba sochy svobody, 1920
Sokol, Sletové scény, Stavba sochy svobody, kroje, celkový pohled, 1920
Sokol, Sletové scény, Stavba sochy svobody, legie, závěr, 1920
Sokol, Sletové scény, Stavba sochy svobody, Matka Vlast, 1920
Sokol, Sletové scény, Stavba sochy svobody, Matka Vlast, geniové, 1920
Sokol, Sletové scény, Stavba sochy svobody, zkouška, 1920
Sokol, Sletové scény, Tyršův sen, scéna, 1932
Sokol, Sletové scény, Tyršův sen, stavba lešení, 1932
Sokol, Sletové scény, Tyršův sen, závod v trigách, 1932


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':