Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Úvaly

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Praha-východ
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1816
Z roku 1816 v Úvalech nalezena hra Libohra z historie Josefa Egyptského (autor František Pleskot, mlynář z "Ouval").

V 60. letech 19. stol. existoval v Úvalech spolek Žihadlo, nejprve zpěv a jiné zábavy, později i divadlo (první hra v hostinci U nádraží).

Po 1860 sestavil kněz František Soukup z mladých mužů a žen divadelní kroužek a stal se jeho ředitelem. Činný do 1885.

1885 založen zpěvácký spolek Smetana, také se pokoušeli o divadelní hry.
1887 uvedli první operetu - Náš milý venkov (Grunert).
Od 1890 do 1907 se divadlu věnovali soustavně.

Na začátku 20. stol. (patrně po 1903) hrál Vzdělávací a podpůrný spolek Havlíček.

Od 1907 dramatický odbor Sokola, činný do zákazu 1941, pak členové přešli do SDO Tyl.

1907 se podařilo odstranit stížnosti ochotníků na špatné jeviště - stavitel Křovák ze Škvorce vystavěl nový sál i s jevištěm.
(Divadelní sály byly v Úvalech v průbehu let: U nádraží, U Micků, u p. Bedrny, v sokolovně, u J. V. Chlapce, U Nedvědů, U Komberců, nakonec od 1954 v Kulturním domě.)

1907-1930 dramatický odbor Ústřední matice školské (ÚMŠ).

Po 1909 do dvacátých let občas hrál dramat. odbor Dělnické těl. jednoty Rovnost. Začátkem 20. let došlo k rozdělení na DTJ a FDTJ (též příležitostná divadel. činnost), aktivity skončily 1939.

Před 1919 se divadlu věnovaly učitelky s dětmi v obecné, později i měšťanské škole. Školní děti pak hrávaly v období 1. republiky i ve 40., 50. a 60. letech.

1919-1922 OS Volné sdružení, později se začlenili do dram. odboru Sokola.

1919 (1920?)-1922 DrO Válečných poškozenců, ved. Židlický, neúspěšný pokus o sjednocení spolků.

1922 sídlo Štolbova okrsku.

1926 vznikl Studentský spolek, 1928 přešli do DrO Sokola.
V rámci Studentského spolku Surrealistické divadlo bratří Šmejkalů (1926-1929).

1926 založeno LD Sokola, ve 30. letech činné.

Od 1928 i ve 30. letech DS Sportovního klubu Úvaly, hrál nepravidelně.

1930 zal. Spolek divadelních ochotníků J. K. Tyl. 1951 převeden do ZK ROH Masna, poté ZK ROH PPM (Praž. průmysl masný). Od 1954 jako Tyl, divadelní soubor Osvětové besedy, hrál do 1975.

1930-1936 nejrozsáhlejší rozvoj ochotnického divadla v Úvalech.

1935 Sbor Stráže Svobody v Úvalech, člen ÚMDOČ. Krátkodobě činný.

1937 DS Osvětové Komise Úvaly.

1942-1943 ochotnické divadlo se hrálo pod hlavičkou Okresní veřejné osvětové služby a Národního souručenství, j.h. rež. Jiří Steimar.
1942 registrován DS Vrchlický.

1945 po osvobození - SDO Tyl společně se Svazem české mládeže - Matka (Čapek).

1946 ochotnické divadlo ve Svazu československo–sovětského přátelství (pod záštitou Okresní a Místní osvětové rady).

Koncem 40. let působila v Úvalech loutkářská scéna Říše Kašpárka.

1947 registrován SDO Lidová a dětská scéna.

1948 také DS Akčního výboru Národní fronty společně s Osvětovou radou.

Od 1949 útlum činnosti.

1951 první podnět a přípravy k vybudování Kulturního domu.
1954 zah. ochotnické divadlo v Kulturním domě.

1955 celostátní premiéra Sirény (M. Majerová) - Tyl, DS OB.

Na konci 50. let činný Loutkářský soubor národní umělkyně Marie Majerové při OB v Úvalech.

1960 Osmiletá střední škola.

1961 DS Studia mladých ČSM.

1975 ochotnické divadlo (dospělých) v Úvalech skončilo.

V 90. letech v Městském domě dětí a mládeže - dětský soubor nacvičoval scénky.
2001 pohádka O draku Bonifácovi.
Bibliografie:
BAŤHA, F.: Zajímavý pramenný materiál. Divadlo 1958, č. 8, s. 624.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998. 448 , s. 121, 205.

ČERVENEC 1952. Oblastní přehlídka lidové umělecké tvořivosti. Plakát.

ČERVENEC 1953. Oblastní přehlídka lidové umělecké tvořivosti. Plakát.

ČERVENEC 1955. Oblastní přehlídka lidové umělecké tvořivosti. Plakát.

ČERVENEC 1958. Oblastní přehlídka lidové umělecké tvořivosti. Plakát.

ČESANÁ, R.: Loutková divadla Volného sdružení pěti pražských žup do konce roku 1930. Loutkář 1931/32, s. 70.

DOSTÁL, Alois: Popis městyse a okolí a náčrtek historický (Úvaly). Praha, 1914. - http://www.ouvaly.cz/2010/03/08/ouvaly-popis-mestyse-2 (120226)

DOUBEK, Viktor: Po okresních kolech. Ochotnické divadlo 1961, č. 5, s. 115-116.

DUBSKÁ, Alice: Vladimír Šmejkal, muž tří talentů. Loutkář 1998, č. 1-2, s. 31-34.

INFORMACE pro MČAD z okresu Kolín zprac. SOkA. Rkp. 1998. kART.

KNÍŽÁK, Milan: Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla v českých zemích a na Slovensku od vystopovatelné minulosti do roku 1950, Praha 2005, díl II., s. 767.

KOLOMÝ, Vladimír: 30 let trvání Divadelního souboru J. K. Tyl Úvaly. Repertoár 1930-1959. Významná data v historii souboru. Divadelní soutěže. Rkp. 3 str. 2004. kART.

KOLOMÝ, Vladimír: Další významné inscenace od r. 1945. Rkp. 1 str. 2004. kART.

KOLOMÝ, Vladimír: Divadlo a hudba v Úvalech. Dějiny amatérských souborů 1860 – 1980. 94 str. Vydal: Administrativní práce, Jarmila Pachmanová. Úvaly 2004. kART. (plakáty div. představení)

KOLOMÝ, Vladimír: Ještě troška z historie úvalské kultury. Rkp. 2 str. 2004. kART.

KOLOMÝ, Vladimír: Několik poznámek k ochotnické činnosti v Úvalech. Rkp. 2 str. 2004. kART.

LOUTKOVÁ scéna národní umělkyně Marie Majerové v Úvalech. ČsL1956, s. 261.

MELIŠ, E.: Průvodce hudební a divadelní. Seznam ochotnických divadel v Čechách a na Moravě. Praha, Mikuláš a Knapp 1868, s. 101. A DS Miletín. Kopie kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 608-609.

NOVÁK, Jan: Kdo byl Vláďa Šmejkal. ČsL 1967, s. 207.

PRŮŠA, Radomír: Soubor informací o amatérských divadelních souborech v okrese Praha-východ. Rkp. pro MČAD 1998. Viz Místa/Okresy/Praha-východ/Texty.

SCHERL, Adolf: Surrealistické divadlo bratří Šmejkalů. Divadelni revue 1998, č. 4, s. 83-84.

ŠMEJKALOVÉ, Vláďa a Jára: Láska v láhvi - Atom věčnosti (hry). Divadelní revue 1998, s. 84-98.

ŠTANCL, Jan: Divadlo v Úvalech. In: Úvaly jindy a nyní, usp. Otakar Brož a Václav Sommer, Úvaly 1929, s. 274-281.

ŠVARCOVÁ, Iva: Zájmové kulturní aktivity 1994. Rkp. 4 str. Úvaly 2004. kART.

VEDRAL, Jaroslav: Rakovník - Klatovy. Poznámky ze středočeské a západočeské přehlídky. (Mj. přehlídka amatérských souborů Krajské divadelní dny pořádaná v Klatovech.) Amatérská scéna 1965, č. 8, s. 12-13. 4 fotogr.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 340. kART.

Amatérská scéna 1964, č. 4, s. 22 - foto Ostrovskij.

Československý loutkář 1967, s. 207; 1956, s. 261.

Ochotnické divadlo 1961, č. 6, 3. s. obálky - foto Příliš stědrý večer ; č. 8, 3. s. obálky, foto Půlnoční mše.

Zprávy Loutkářského soustředění 1947; 1948, č. 12, s. 3; 1950, č. 1, s. 3; č. 8, s. 5; 1951, č. 3, s. 5.

Zprávy ÚMDOČ 1950, č. 5, s. 131.
Archivy:
Archiv spolku:
Např. korespondence F. X. Svobody, častého hosta spolku.

kART: DIVADELNÍ máj 1952. Plakát.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/2142/1930, SDO J. K. Tyl (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/13488/1934, SDO J. K. Tyl (změna).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/4739/1942, DS Vrchlický.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3899/1947, SDO Lidová a dětská scéna.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3900/1947, LS Říše Kašpárka.

SA Jan Novák, Praha, Říše loutek:
Literární pozůstalost Vladimíra Šmejkala.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV Český Brod pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.

Státní okresní archiv Kolín:
Spolkový katastr bývalého OkÚ Český Brod.
Soudobá dokumentace okresu Kolín, Plakátová dokumentace, Kostelec nad Černými Lesy, ka 62, inv. č. 131 - 133

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Soubory

Související Obrázky

Úvaly, sál, výstava 2004
Úvaly, výstava 2004, 2
Úvaly, výstava 2004, 4


Mapa - Úvaly

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Úvaly, výstava 2004, 4
Úvaly, výstava 2004, 2
Úvaly, sál, výstava 2004


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.