Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Zbuzany

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Praha-západ
Nadřazený celek: Zbuzany
První zpráva: 189x
V 90. letech 19. stol. Div. soubor Občanské besedy (jejím členem v té době J. Š. Baar, spisovatel, 1895-1897 farář ve vedlejším Ořechu). V první pol. 20. stol činný. Po 1945 DS pokračoval, iniciátorem ODi v Občanské besedě režisér V. Sojka.1951 spojen s DS Nový směr (viz níže) oba společně přejmenovány na Div. soubor JZD. Brzy poté převeden jako Div. soubor Osvětové besedy.

1921 založen Dělnický divadelní spolek. 1927 patrně pokračoval jako DS Svítání.

Za 2. svět války bez činosti (dělnické spolky zakázány).

1947 založen Kulturní a divadelní soubor Nový směr, pokračovatel souboru Svítání, opět režisérem J. Paul.

1949 Místní rada osvětová.

1951 sloučen Nový směr s Div. souborem Občanské besedy do Divadelního souboru JZD, později Osvětové besedy.

1958-1959 se hrálo loutkové divadlo v hostinci na místě pozdější prodejny U Starých.

V obci 2 divadelně vybavené sály, U Kuchařů (v 50. letech zabralo JZD na sklad obilí) a U Panošů.
-----------------------------------
Poznámka zpracovatelů:
Další bádání v archivech a získané poznatky pomohly základní obrys ochotnického divadla usoustavnit alespoň určením návaznosti spolků. Určení let, kdy J.Š. Baar působil v Ořechu, zase přispělo k určení - posunu počátků ochotnického divadla v obci do 2. poloviny 90. let 19. století.
Bibliografie:
BURIAN, Miroslav: Svaz dělnických divadelních ochotníků československých DDOČ. (Soupis archiválií SDDOČ uložených v DNM.) Praha, Divadelní ústav a Národní muzeum 1972., s. 196.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 701.

POLÁČKOVI, Květuše a Vítězslav, VÁVROVÁ,Vlasta, ZDERADIČKA, Miroslav; zprac. Informace pro MČAD. Rkp. 2001. 4 s. kART.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/4757/1921, Dělnický div. spolek.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV Praha-západ pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954.
kART.
Informace ONV PRAHA – ZÁPAD o převodu div.spolků pro KNV v Praze 1951. Inventář KNV Praha, referát IV.1949-1954.
kART.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Mapa - Zbuzany

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.