Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Náklo

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Olomouc
Nadřazený celek: Olomoucký kraj
První zpráva: 1864
Obrozensky významná obec, vlastenečtí kněží.
1848 návštěva K. Havlíčka Borovského, později V. Hálka.

1864 zde hráli ochotníci divadlo. (Čičatka, s. 15) - patrně Zpěvácký spolek Svatopluk.
1865-1971 hrál divadlo Čtenářský spolek v Nákle.

1872 ustavena Občanská beseda, nejprve "besedy s recitací a deklamacemi",
od 1891 hrála i divadlo,
od 1898 působila jako Hospodářsko-občanská beseda.

V 80. letech 19. století pod vlivem návštěvy V. Hálka nastudoval Literární spolek několik divadelních představení.

1919 hrály divadlo školní děti.

Po 1. svět. v. zal. DS Sokol, začali s ním hrát i bývalí členové Besedy, organizátor spolkového života MUDr. Strava.
Hráli v Maulerově hostinci.
1922 postaven hotel Záložna s jevištěm a provozním zázemím, tělocvičnou apod., využíval DS Sokola.

DS NJ (divadelní spolek Národní jednoty),

1925-1942 a 1946-1950 Orel v sále Gájova hostince a v přírodě, 6 her ročně.

Po 2. svět. válce DS OB.

1946 vystavěn KD.

V 50. letech značná aktivita ochotníků.

1957 ODi zaniklo.

xxx

Loutkové divadlo
Ve 20. letech 20. stol. LD Sokola.
Bibliografie:
ČIČATKA, Jaroslav: Vývoj divadelnictví ve střední a severní Moravě. Nákladem vlastním, Přerov 1938, s.15.

DĚJINY obce Nákla. Pro Databázi ČAD zprostředkoval Karel Široký, Náklo, únor 2010.

HRABČÍK, Miroslav: Informace pro MČAD. Rkp. 2000. kART .

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 36.

NAKLÁDAL, Antonín: Soubor informací o ochotnickém divadle na okrese Olomouc (dle výpovědí a zpráv místních pamětníků z 30 obcí). Rkp. pro MČAD 1998. Viz Místa/Okresy/Olomouc/Texty.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s. SÚA: Sokol, ka 183. Kopie kART.

ZPRÁVY o činnosti Jednot čs. Orla v jednotlivých župách. Zprac. Petr Hlaváček. Archiv Ústředí Orla, Brno. rok. 1946.

VACA, Boleslav: Příkazské ochotnické divadlo. Rkp. podle režisérské knihy (kroniky) DO NJ a vzpomínek. 24 dvoustran. kART.
Archivy:
OÚ: Kronika obce Náklo.

Související Obrázky

Náklo, Sokol, sokolovna, 1872
Náklo, Sokol, sokolovna, 1923


Mapa - Náklo

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':