Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Vršovice

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Louny
Nadřazený celek: Ústecký kraj
První zpráva: 1892
Od 80. let 19. stol.-1946 OS Lidumil.

1897-1955 Občanská zábavní beseda Vršovec.

V hostinci K. Šedivého sehrány hry (není zcela jasné, kterým spolkem):
1898 Sedlák křivopřísežník, Osudný deštník.
1899 Studentský trojlístek, Furiant, Mlynář a jeho dítě, Sedlák Zlatodvorský.
1900 Vojnarka.
1901 Vyškovský žid, Spanilá mlynářka.
1902 Fabián Kaňhálek.
1904 Trestanci na Špilberku.

1919 SDO.

Za 2. svět. v. činnost velmi omezená.

1940 mládež.

1945 postaveno divadlo v hostinci U Mráčků.

60. a 70. léta 20. stol hrál pohádky LS OB.
Bibliografie:
BÁBA, Ladislav: Seznam amatérských divadelních spolků na okrese Louny. Rkp. pro MČAD 1998. Viz Místa/Okresy/Louny/Texty.

KOŠŤÁL, Jindřich: Zpracoval informace OÚ pro MČAD. Rkp. 2001. 3 s. kART;

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 671.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/3554/1919, SDO.

SA O. Růžička:
Paměti Vršovic, soukromá kronika.

Státní okresní archiv Louny:
Rejstřík katastru spolků OkÚ Louny č. 77.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Mapa - Vršovice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':