Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Milevsko

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Písek
Nadřazený celek: Jihočeský kraj
První zpráva: 1843
V místě byla tradice lidových her, hl. masopustních, v 19. stol. byl založen spolek pro jejich pořádání.

1843 s potížemi protivníků, kteří "utrhačným jazykem proti počínání horlivých ctitelů české Thalie brojili", zahájeno české divadlo. (Vondráček)

1859 založeno Ochotnické družstvo (zdroj Ladecký), činné patrně do konce 60. let 19. stol.

1870 z bývalého Ochotnického družstva vznikla Čtenářsko-ochotnická jednota. 1924 změna na Jednotu divadelních ochotníků, činná do 1943.

Ve 30. letech 20. stol. zde působil Dramatický odbor církve československé.

1946 Dramatický odbor Orla.

Od 50. let 20. stol. zde působil Ochotnický divadelní soubor Závodního klubu ROH k. p. Závody na výrobu vzduchotechnických zařízení Milevsko. Činný do konce 80. let.

Koncem 50. a v 60. letech 20. stol. zde hrál Soubor mladých.

Od 80. let 20. stol. zde působil v Základní škole dětský divadelní soubor Hlásek, později při Základní umělecké škole. 2008 soubor na Gymnáziu Milevsko jako Milevský gympl – Hlásek (?)

1988 evidován Dětský divadelní kroužek, činoherní divadelní soubor Závodního klubu ROH k. p. Závody na výrobu vzduchotechnických zařízení Milevsko.

1999 Divadelní soubor Heč při Domu kultury Milevsko, divadlo pro děti, 2004 činný.

Od 2013(?) Divadélko bez opony – dramatický kroužek 2. Základní školy J. A. Komenského, 2018 činný.

LOUTKOVÉ DIVADLO
Od konce 1. svět. války hrál Sokol loutkové divadlo až do zákazu Sokola 1941.

1945–47 obnovilo činnost loutkářského souboru několik členek Sokola, začaly pracovat jako Loutkářský soubor Československého svazu žen (ČSŽ), činný do 1959, kdy se spojil s LS vzduchotechnických závodů (viz níže).

1954 vznikl nový Loutkářský soubor ZK ZVZ Milevsko – Závody na výrobu vzduchotechnického zařízení. 1959 se spojil LS Českosl. svazu žen s Loutkářským souborem Závodního klubu ROH k. p. Závody na výrobu vzduchotechnických zařízení Milevsko (pod tímto názvem). Činný do 2006.

2015 obnoven loutkářský soubor, který v kulturním domě fungoval do roku 2006. Od 2015 název Loutkový soubor při DK Milevsko. 2018 činný.
Bibliografie:
ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 107.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 269., 357 obr. v textu.

DĚJINY českého divadla I.–IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968, I. díl s. 285; 1969, II. díl s. 317: Postavy lidové hry. Milevsko, 19. stol.

DVOŘÁK, Štěpán: Lidové hry na Milevsku. (Místo vydání neuvedeno.) 1916.

JOSKOVÁ, Zdena: Dramaturgie a dramatika v divadle hraném dětmi. Tvořivá dramatika 1999, č. 1.

JOSKOVÁ, Zdena: Táborské práče na jedničku. Amatérská scéna 1988, č. 6, s. 13.

KNÍŽÁK, Milan: Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla. 1. díl A–L. Nucleus HK, 2005, s. 234.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 135.

LÁZŇOVSKÁ, Lenka: Dětské divadelní léto 1991. AS 1991, č. 9, s. 6–7.

MAREK, V.: Šamberk, Limonádový Joe a mladí z Milevska. Ochotnické divadlo č. 5, s. 114–115.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 491–492.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 33, 257; kART.

VONDRÁČEK, Jan: Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1926 (část II), s. 241.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla. Doba předbřeznová 1824–1846. Praha, Orbis 1957, s. 267.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Jihočeské loutkové amatérské divadlo. České Budějovice, Jihočeské muzeum 1982, s. 11. kART.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Současné amatérské divadelní soubory jižních Čech. České Budějovice, Jihočeské muzeum 1988, 128 s. kART.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Loutkářské soubory Jižních Čech, s. 9.

ZPRÁVY o činnosti Jednot čs. Orla v jednotlivých župách. Zprac. Petr Hlaváček. Archiv Ústředí Orla, Brno. Rok 1946.


Amatérská scéna 1964, č. 6, s. 9 – foto Černá kobra.

České divadlo 1940, č. 10, s. 194.
České divadlo 1941, č. 4, s. 75.

Československé divadlo 1925, č. 3, s. 48; č. 6, s. 96; č. 8, 2. str. obálky; č. 15, s. 240.

Dalibor 1. 3. 1863.

Divadelní listy 1881, č. 36, s. 317, č. 37, s. 327, č. 39, s. 342, č. 43, s. 345.
Divadelní listy 1883, č. 3, s. 29, č. 7, s. 60, č. 8, s. 71, č. 11, s. 103, č. 12, s. 110, č. 29, s. 246, č. 31, s. 262, č. 35, s. 299.

Divadlo 1904, č. 12–13, s. 291.

Listy Písecka, 19.08.1998 .

Thalie 1896–7, č. 2, s. 27; č. 15, s. 191; č. 19, s. 207; č. 17–18, s. 218, 219; č. 19–20, s. 233.
Thalie 1897–8, č. 14–15, s. 119; č. 18, s. 143; č. 19–20, s. 159; č. 21, s. 166, 168; č. 21, s. 176.
Thalie 1898–9, č. 5, s. 40; č. 6, s. 48; č. 19, s. 150; č. 21, s. 168; č. 22, s. 175.
Thalie 1899–1900, č. 4, s. 32; č. 5, s. 42; č. 17, s. 138; č. 188–19, s. 149; č. 20, s. 159; č. 21, s. 167.

5. BUDĚJCKÁ Thálie 2004, 3.11.–28.11.2004, Programový leták.
Archivy:
kART (knihovna ARTAMA):
Evidenční karta ÚKVČ, 1988. (Celkem 5 karet.)

Muzeum Milevsko:
10 ks loutek Štěpána Dvořáka – LD Sokola Milevsko.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3295, sg 30/245/13/1908, Čtenářsko OJ.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/41/1924, OJ (změna).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 405/8930/1936, DrO církve československé.

Písek, Státní okresní archiv Písek-Mirovice:
Fond Čtenářsko-ochotnická jednota v Milevsku (1870–1950): pamětní kniha (1870–1926), knihy zápisů (1871–1950), knihy přání, kniha členů, stanovy 1870,1883, jednací řád 1924, spisy z let 1871–1950, účetní doklady 1870–1891, Pl 1871–1943, strojopisy divadelních her, notové rozpisy.
CIHLA L.: ČTENÁŘSKO-OCHOTNICKÁ JEDNOTA MILEVSKO, 1870–1950. Prozatímní inventární seznam, 1982, s. 3, ev. č. 273.

Třeboň, Státní oblastní archiv – digitální archiv:
Obecní kronika Opařany 1954–1969, snímek 46,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=12&page=1&search=Opařany&sst=0&dates=&searchtype=&searcharch=&allwords=

Související Obrázky

Miletín, Muzeum 1/02 Milevsko, Maškary, bakus, konec 19. stol.
Miletín, Muzeum 1/02 Milevsko, Maškary, hlava kozy
Miletín, Muzeum 1/02,  Milevsko, maškary, kukla z papírové masy, konec 19.stol.
Miletín, Muzeum 1/03 Milevsko, Maškary, bába s vojákem
Milevsko, 1911


Mapa - Milevsko

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Miletín, Muzeum 1/02 Milevsko, Maškary, bakus, konec 19. stol.
Miletín, Muzeum 1/02,  Milevsko, maškary, kukla z papírové masy, konec 19.stol.
Miletín, Muzeum 1/02 Milevsko, Maškary, hlava kozy
Miletín, Muzeum 1/03 Milevsko, Maškary, bába s vojákem


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.