Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Mladá Vožice

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Tábor
Nadřazený celek: Jihočeský kraj
První zpráva: 1865
1797 hráli měšťané vánoční hru Narození Páně (německy?)
---------------

Od 1865 bylo činné Družstvo divadelních ochotníků – počátek pravidelného ochotnického divadla ve městě. 1876 z družstva vznikl Spolek divadelních ochotníků (SDO), hrál až do 50. let 20. stol. Souběžně s činností SDO vznikaly ve městě i jiné divadelní soubory, někdy činnost nelze přesně odlišit. V 50. letech 20. stol. (po zrušení spolků) navázal na bývalý spolek Divadelní soubor Osvětové besedy, činnost začala slábnout, od 1965 stagnovala a soubor se rozpadl. K obnovení činnosti došlo až 1979 (jako DS Vožičan, viz níže).

1897 zaznamenáno představení studujících z Mladé Vožice.

1910 vybudováno jeviště U lva, hrálo se na něm do 1927.

Od 1920 do 1923 zde působila Intimní scéna, ve které hráli členové Spolku divadelních ochotníků.

1931 registrován Klub DO (patrně divadelních ochotníků).

1932 hrál divadelní soubor Republikánského dorostu – místní sdružení Říšnice.

Od 30. do 50. let 20. stol. zaznamenána příležitostná představení Spolku rodáků a přátel Mladovožických.

Ve 30. letech 20. stol. hrál školní dětský divadelní soubor.

1979 byl obnoven ochotnický soubor (dříve Osvět. beseda) ve Sdruženém klubu pracujících ROH pod názvem Divadelní soubor Vožičan. Hrál do 1988.

V 80. letech 20. stol. hrál Dětský divadelní soubor Sdruženého klubu pracujících.

2011 založen Amatérský divadelní soubor Voživot. 2022 činný.


LOUTKOVÉ DIVADLO
1928 Loutkové divadlo včetně stálého jeviště zřídila org. Péče o mládež, ale soubor se téhož roku rozpadl. Od 1930 si divadlo i jeviště pronajal Sokol a hrál do začátku 50. let 20. stol. Poté byla zřizovatelem Osvětová beseda, hráli do 1971(?).

1955 hrál Maňáskový soubor SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy).

Asi 1974 navázal na dřívější sokolské loutkové divadlo (viz) Loutkářský soubor Bubeníček při Sdruženém (jednotném) klubu pracujících. Činný do 1. pol. 90. let 20. stol.
Bibliografie:
ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 88.

HOREJC, Vladimír: Loutkáři na Táborsku. 18. loutkářská přehlídka jihočeských souborů v Mladé Vožici, kde domácí soubor Bubeníček slaví 50 let své činnosti. ČsL 1979, č. 6, s. 137.

HOREJC, Vladimír: Přehlídka na Táborsku. Čs. loutkář 1980, č. 4, s. 87.

JAROŠ, Jaroslav: 100 let mladovožického ochotnického divadla. Faktografickou část zpracoval Jaromír Strnad. Mladá Vožice , komise pro přípravu oslav 100. výr. zal. ochotnického divadla (1965), 1965. 19 s., foto. kDÚ.

(ip): Jubilejní přehlídka. Čs loutkář 1981, č. 5, s. 106.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 139.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 499–500.

MLADÁ VOŽICE. Besedník 1872, roč. 1, č. 1, s. 16. NK.

OCHOTNICKÉ hnutí na Táborsku 1983. Soupis divadelních a loutkářských souborů v okrese. Historie souborů. Tábor, OKS, OV SČDO 1983, s. 8–9, 19. kART.

PAMÁTNÍK spolku divadelních ochotníků v Mladé Vožici 1865–1935. Mladá Vožice, Spolek divadelních ochotníků 1935. UK, KK.

PEXA, Tomáš: MČAD pro okres Tábor. Rkp. pro MČAD 1999.

PILNÝ, Ivan: 14. Skupovy Strakonice. Čs. loutkář 1979, č. 7, s. 157.

POKORNÝ, Jiří: Změna je život. Čs. loutkář 1990, č. 7, s. 149–150.

PROVAZNÍK, Jaroslav: Sezimovo Ústí 84. Čs. loutkář 1984, č. 5, s. 106–107.

PROVAZNÍK, Jaroslav. Sudoměřická přehlídka, Amatérská scéna 1991, č. 8, s. 21.

TŘICET PĚT let loutkářství v Mladé Vožici 1929–1964. Mladá Vožice, OK STPM 1964, 65 s. MLK.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Jihočeské loutkové amatérské divadlo. České Budějovice, Jihočeské muzeum 1982, s. 15. kART.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Současné amatérské divadelní soubory jižních Čech. České Budějovice, Jihočeské muzeum 1988, 128 s. kART.

České divadlo 1939, č. 10, s. 99.
České divadlo 1940, č. 4, s. 71; č. 5, s. 92; č. 8, s. 160.
České divadlo 1941, č. 1, s. 18.

Československé divadlo 1925, č. 17, s. 272; č. 19, s. 304.

Čs. loutkář 1965, č. 2, s. 38.

Divadelní listy 1881, č. 5, s. 54; č. 29, s. 259; č. 34, s. 302.
Divadelní listy 1883, č. 26, s. 221.

Jeviště 1921, č. 5, s. 79.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 6, 5. 1. 1912, s. 75; č. 12, 5. 4. 1912, s. 143; č. 12, 5. 4. 1912, s. 153; č. 15, 20. 5. 1912, s. 193; č. 16, 10. 6. 1912, s. 205.

Thalie 1897–8, č. 10, s. 80.
Thalie 1898–9, č. 4, s. 31; č. 5, s. 40, č. 21; s. 168, č. 22, s. 174.
Thalie 1899–1900, č. 4, s. 32, 33.

Zprávy Loutkářského soustředění 1946, č. 4, s. 3.
Archivy:
Mladá Vožice, Památník Mladovožicka, plakát, fotografie z představení, historie loutkového a činoherního divadla.

Pelhřimov, Státní okresní archiv, Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 866, ka 330.

Praha, NIPOS, kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988, (celkem 3 karty).

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 396/7344/1931, Klub DO (změna).

Praha, Státní oblastní archiv:
Informace ONV Votice pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949–1954.

Třeboň, Státní oblastní archiv – digitální archiv:
Obecní kronika Mladá Vožice 1893–1939,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=1057&page=1&search=Vožice&sst=1&dates=&searchtype=0&searcharch=&allwords=

Související Přehlídky

Související Obrázky

Mladá Vožice, 100 let ochotnického divadla v Mladé Vožici 1865–1965, čestní členové
Mladá Vožice, 100 let ochotnického divadla v Mladé Vožici 1865–1965, čestní členové souboru
Mladá Vožice, 100 let ochotnického divadla v Mladé Vožici 1865–1965, plakát (?)
Mladá Vožice, 100 let ochotnického divadla v Mladé Vožici 1865–1965, ředitelé a předsedové
Mladá Vožice, 100 let ochotnického divadla v Mladé Vožici 1865–1965, seznam účinkujících
Mladá Vožice, 100 let ochotnického divadla v Mladé Vožici 1865–1965, seznam účinkujících
Mladá Vožice, 100 let ochotnického divadla v Mladé Vožici 1865–1965, seznam účinkujících
Mladá Vožice, 100 let ochotnického divadla v Mladé Vožici 1865–1965, seznam účinkujících
Mladá Vožice, 35 let loutkářství v Mladé Vožici, Dětský dům, 196x
Mladá Vožice, 35 let loutkářství v Mladé Vožici, LS Osvětové besedy, gratulační scéna pro Otu Bubeníčka, 1951
Mladá Vožice, 35 let loutkářství v Mladé Vožici, publikace 1964
Mladá Vožice, 35 let loutkářství v Mladé Vožici, publikace 1964
Mladá Vožice, knižní publikace, 2001
Mladá Vožice, Spolek divadelních ochotníků (Osvět. beseda?), fotografie z představení, s. a.
Mladá Vožice, Spolek divadelních ochotníků, fotografie z představení, s. a.


Mapa - Mladá Vožice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Mladá Vožice, 100 let ochotnického divadla v Mladé Vožici 1865–1965, plakát (?)
Mladá Vožice, 100 let ochotnického divadla v Mladé Vožici 1865–1965, ředitelé a předsedové
Mladá Vožice, 100 let ochotnického divadla v Mladé Vožici 1865–1965, čestní členové
Mladá Vožice, 100 let ochotnického divadla v Mladé Vožici 1865–1965, čestní členové souboru
Mladá Vožice, 35 let loutkářství v Mladé Vožici, publikace 1964
Mladá Vožice, 35 let loutkářství v Mladé Vožici, publikace 1964
Mladá Vožice, knižní publikace, 2001
Mladá Vožice, 35 let loutkářství v Mladé Vožici, Dětský dům, 196x
Mladá Vožice, 35 let loutkářství v Mladé Vožici, LS Osvětové besedy, gratulační scéna pro Otu Bubeníčka, 1951
Mladá Vožice, Spolek divadelních ochotníků, fotografie z představení, s. a.
Mladá Vožice, Spolek divadelních ochotníků (Osvět. beseda?), fotografie z představení, s. a.


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.