Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Pardubice III

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Pardubice
Nadřazený celek: Pardubice (město)
První zpráva: 1919
Historie a soubory viz Pardubice
1940 Sokol.
Bibliografie:
HLOUŠKOVÁ, Martina: Místopis OD okresu Pardubice. Rkp. pro MČAD. 43 s. Viz Místa/Okresy/Pardubice/Texty.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 501.
Archivy:
Pardubice, Státní okresní archiv:
OkÚ Pardubice, ka 722, 1121: arch. mat. 1933-1944. JNV Pardubice, ka 157, 159: arch. mat. 1946-1951. ONV Pardubice, ka 132, 273: arch. mat. 1955, 1960, 1961. Sbírka Pl.
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 135, 1940

Praha, Národní archiv:
Fond ZÚ 1916-1920, i. č. 374/1852/1919, OS Svornost.
Fond ZÚ 1931-1934, i. č. 397/2756/1932, Sdružení DO (zal.).
Fond ZÚ 1941-1947, i. č. 428/1508/1944, SDO.Praha, Národní archiv: Fond ZÚ 1941-1947, i. č. 428/1508/1944, SDO.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.
Poznámka:
Pardubice III: Bílé Předměstí (část) • Studánka (část)

Mapa - Pardubice III

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':