Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Kasejovice

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Plzeň-jih
Nadřazený celek: Plzeňský kraj
První zpráva: 1827
1827–1856 první české ochotnické divadlo.

1866–1906 Jednota divadelních ochotníků

1899 poprvé hráli členové Sokola (založen v obci 1895), 1906 ustavili Dramatický odbor Sokola (když se rozešla v tomto roce Jednota divadelních ochotníků, divadlo bylo předáno Sokolu). Sokol hrál s přestávkami v době 1. a 2. svět. války do 1948.

1920 založena Dělnická tělocvičná jednota.

1920 vznikl Divadelní spolek Československé církve Havlíček, jejich div. produkce ale brzy zanikla. Po 1945 činnost obnovena, 1951 zrušen.

1951 byla založena Újezdní lidová Osvětová beseda. Hráli ještě na začátku 60. let 20. stol.1961 ČSM .
Od 1961 bez ODi.
1967-1968 DS.
80. léta DDS.


Od té doby a zejména po vydání zákona o právu shromažďovacím a spolčovacím se i v Kasejovicích probouzí čilý spolkový život. V roce 1860 byl založen čtenářský spolek, roku 1862 zpěváčky spolek „Čech", roku 1866 spolek divadelních ochotníků, roku 1878 hasičský sbor a roku 1895 tělovýchovný spolek Sokol. Kromě těchto spolků vznikly ve 2. pol. 19. stol. a v 1. pol. 20. stol. ještě další spolky - např. Místní odbor Národní jednoty pošumavské, Místní odbor Ústřední matice školské, spolek vojenských vysloužilců, Místní odbor spolku „Komenský", Spořitelní a záložní spolek pro Kasejovice a okolí, Hospodářský spolek pro Kasejovice a okolí, Jednota divadelních ochotníků „Havlíček", odbočka Sdružení křesťanských zemědělců, tělocvičná jednota Orel, DTJ, Sportovní klub Kasejovice a řada dalších."
Viz web. str. města - historie - text Josef Koželuh - http://www.kasejovice.cz/cs/historie-a-pamatky/muzeum-kasejovice/R20-A953/ - 27. 7. 2012
Bibliografie:
DĚJINY TJ Sokol Lnáře 1919–1946.

FREMR, Vítězslav: Soubory v okrese Plzeň-jih. Rkp. pro MČAD 1999, 7 s. kART.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 124.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 350.

O KASEJOVICKÉM divadelnictví I. Podepsáno (-káf-). Kasejovické noviny, prosinec 2000, č. 12, s. 5; II, leden 2001, č. 1, s. 5.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla. Doba obrozenecká 1771–1824. Praha. Orbis 1956, s. 191.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla, 2. Doba předbřeznová. 1824–1846. Praha, Orbis 1957, s. 149.


Webové stránky města – historie – text Josef Koželuh – http://www.kasejovice.cz/cs/historie-a-pamatky/muzeum-kasejovice/R20-A953/ – 27. 7. 2012.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1700, sg 30/202/140, JDO 1890.
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3292, sg 30/165/60/1906, JDO.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/467/1926, JDO Havlíček (zal.).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2152/1941, JDO Havlíček.

Blovice, Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích:
Blíže nepopsaný fond archiválií Divadelního ochotnického spolku.
Název fondu (sbírky): Divadelní ochotnický spolek Kasejovice.
Časový rozsah: 1874–1961
Metráž: 0,12 bm (z toho nic není zpracováno).
Tematický popis: Pamětní kniha, zápisy ze schůzí, plakáty ochotnického divadla.

Praha, Národní muzeum, div. odd., sbírka plakátů:
C 866-886,
20 Pl DO Sokola,
1910-1937.

Mapa - Kasejovice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':