Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Kasejovice

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Plzeň-jih
Nadřazený celek: Plzeňský kraj
První zpráva: 1827
1827 ODi.
1886 JDO.
1906 Sokol.
1920 zal. DTJ.
1920 Havlíček.
1951 zal. Újezdní lidová OB.
1961 ČSM .
Od 1961 bez ODi.
1967-1968 DS.
80. léta DDS.

"....zdejší rodák a kaplan Augustin Jedlička, který napsal vlasteneckou divadelní hru „Mečislav a Blanka" a v létech 1827-1831 pořádal v místním hostinci „U bílého koníčka"ochotnická divadelní představení, Augustin Jedlička byl strýcem kasejovického rodáka a později klenečského kantora, známého z Baarových románů, Aloise Jindřicha, který byl otcem národního umělce Jindřicha Jindřicha.
V roce 1848 byla zřízena v Kasejovicích po vzoru ostatních míst národní garda, která konala ve městě hlídky, v neděli a ve svátky pochody po okolí, zejména do lázní na „Boučku", kde měla střelnici. V 60. létech min. stol. se konaly velkolepé oslavy - tábory - zejména na vrchu Třemšíně, jichž se účastnilo též mnoho občanů z Kasejovic.
Od té doby a zejména po vydání zákona o právu shromažďovacím a spolčovacím se i v Kasejovicích probouzí čilý spolkový život. V roce 1860 byl založen čtenářský spolek, roku 1862 zpěváčky spolek „Čech", roku 1866 spolek divadelních ochotníků, roku 1878 hasičský sbor a roku 1895 tělovýchovný spolek Sokol. Kromě těchto spolků vznikly ve 2. pol. 19. stol. a v 1. pol. 20. stol. ještě další spolky - např. Místní odbor Národní jednoty pošumavské, Místní odbor Ústřední matice školské, spolek vojenských vysloužilců, Místní odbor spolku „Komenský", Spořitelní a záložní spolek pro Kasejovice a okolí, Hospodářský spolek pro Kasejovice a okolí, Jednota divadelních ochotníků „Havlíček", odbočka Sdružení křesťanských zemědělců, tělocvičná jednota Orel, DTJ, Sportovní klub Kasejovice a řada dalších."
Viz web. str. města - historie - text Josef Koželuh - http://www.kasejovice.cz/cs/historie-a-pamatky/muzeum-kasejovice/R20-A953/ - 27. 7. 2012
Bibliografie:
DĚJINY TJ Sokol Lnáře 1919-1946.

FREMR, Vítězslav: Soubory v okrese Plzeň-jih. Rkp. pro MČAD 1999. 7 s. kART.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s.124.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 350.

O KASEJOVICKÉM divadelnictví I. Podepsáno (-káf-). Kasejovické noviny, prosinec 2000, č. 12, s. 5; II, leden 2001, č. 1, s. 5.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla. Doba obrozenecká 1771-1824. Praha. Orbis 1956, s. 191

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla, 2. Doba předbřeznová. 1824-1846. Praha, Orbis 1957, s.149
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1700, sg 30/202/140, JDO 1890.
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3292, sg 30/165/60/1906, JDO.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/467/1926, JDO Havlíček (zal.).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2152/1941, JDO Havlíček.

Státní okresní archiv Plzeň-jih (Blovice):
Blíže nepopsaný fond archiválií Divadelního ochotnického spolku.
Název fondu (sbírky): Divedelní ochotnický spolek Kasejovice
Časový rozsah: 1874-1961
Metráž: 0,12 bm (z toho nic není zpracováno)
Tematický popis: Pamětní kniha, zápisy ze schůzí, plakáty ochotnického divadla.

Div. odd. Národního muzea:
C 866-886,
20 Pl DO Sokola,
1910-1937.

Mapa - Kasejovice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':