Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Vrátkov

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Kolín
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1927
1927-1951 Kroužek divadelních ochotníků Tyl, člen ÚMDOČ. 1946 se spojil s Místní skupinou Svazu brannosti. 1951 KrDO Tyl likvidován, majetek převeden na ČSM, ten ale patrně v divadle nepokračoval.

1949 Místní rada osvětová.
Bibliografie:
INFORMACE pro MČAD z okresu Kolín zprac. SOkA. Rkp. 1998. kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 666.

Výpis dostupných materiálů o divadle. Obecní úřad Vrátkov. 1999. 7 listů. kART.

Zprávy ÚMDOČ 1950, č. 6-7, s. 158.

WEBOVÉ str. obce - historie - http://www.vratkov.cz/historie_data.htm - 11. 6. 2012.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/3932/1929, KrDO Tyl (zal.).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/6582/1946, Ochotnický div. kroužek Tyl.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV Český Brod pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.

Státní okresní archiv Kolín:
OkÚ Český Brod 1855-1947, i. č. 268 (Spolkový katastr).

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Mapa - Vrátkov

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':