Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Boskovice

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Blansko
Nadřazený celek: Jihomoravský kraj
První zpráva: 1863
V 17. století div. činnost řádu jezuitů.

1863 založen Čtenářsko-zpěvácký spolek Slovanský,
1866 přejmenován na Čtenářsko-zpěvácký spolek Velen,
od 1865 pořádány besedy,
1870 první divadelní představení sehráli U Františků na náměstí.

1899 Feriální klub studentstva z hejtmanství boskovického

1911 ještě záznamy o činnosti, poté patrně zanikl.

1872 první dětské představení, v dalších letech poměrně pravidleně o Vánocích - viz ŠS.

1883 založen Studentský klub Bílka. Zanikl patrně 1904.

1883 - 26. 12. - ochotníci sehráli po delší době divadlo - bylo lepší než předchozí, zvoleny byly 2 české kusy - jedním z nich byla opera Viléma Blodka V studni, která byla uvedena s velkou chutí a zápalem.

1891 Dělnicko-vzdělávací spolek Beseda, krátké scénky na silvestrovském večeru, 1893 3 hry. Činnost pokračovala, chybí záznamy.
1892 zal. Sokol, od 1898 i div. činnost.
1899 Katolicko-sociální beseda Svornost, postavila Katolický dům s pěkným jevištěm a prostorným hledištěm,
významná div. činnost obnovana po zákazu Orla za 2. světové války do 1942, kdy byla zakázána.

---
Po 1900 Loutkové divadlo hrával Velen na náměstí U Františků, čp. 15, potom v Panském domě (později hotel Záložna), v zahradě sokolovny čítárna s LD. Nejstarší loutkové divadlo v okrese.
1907 dřevěné jeviště.

1912 na krajinské výstavě se hrálo loutkové divadlo pod stanem u gymnázia na Palackého náměstí.

1919-1938 DrK Jednoty proletářské tělovýchovy.
před 1918 Sociálně demokratická strana.

1922 ustaven DO Orel, do něhož přešli členové Svornosti,
od 1933 také představení orelského žactva,
do 1940,
1945-1947 divadelní činnost obnovena.

1934 Dívčí obecná a měšťanská škola.

1939-1945 Reálné gymnázium, DS, náročný repertoár.

1943-1944 Charitativní spolek Ludmila, po zákazu Svornosti sem přešli téměř všichni její členové, stejně členové DO Sokola a DTJ.

1938 Div. představení se hrála i v sále Makkabi v židovské čtvrti.

1941 po zákazu spolkové činnosti ochotníci pod Národní souručenství, od této spolupráce se brzy distancovali a
1942 založili Dramatický a hudebně pěvecký spolek Vlastimil.

1945 zah. Městské ochotnické divadlo, postupně přes různé zřizovatele DS MěKS.

1947-1948 sídlo Boskovického okrsku ÚMDOČ.

V 2. pol. 40. a počátkem 50. let aktivní Dívčí měšťanská škola.

1951 vstupuje Městské ochotnické divadlo do závodního klubu KRAS, pod jehož názvem nadále vystupuje dalších 10 let. Vůdčí osobností byl Jaroslav Maňas.

50. a 60. léta DS JSŠ, SVVŠ, ve 30. a později gymnázia.

1960 byl ustaven Sdružený klub pracujících, do kterého přešlo i Divadlo Kras, DS SKP s obdobími stagnace do 1989.

1966-1992 dětské či studentské divadlo zřídka, jen v ZŠ na Palackého náměstí.
197l Junák, premiéra Broučků v Divadle mladých SKP Boskovice.

1977 Kaňka, DS gymnázia.
1978 Základní devítiletá škola.
1979 založily učitelky mateřských škol LS. Hrály i v širokém okolí včetně Blanska a Letovic.

1984 SPGŠ, LS.
1989 Zvláštní internátní škola, Bubáci (Grimmové).

1991 přešlo ochotnické divadlo (DS SKP) do Městského kulturního střediska.

2002 Berušky, SPgŠ.
2004 FČAS, DDS ZUŠ.

2009 Krok.
2009 Lístky.
2010 nový divadelní soubor Krok z Velkých Opatovic, Knínic, Boskovic a Lázů.
2011 TSML, SPgŠ.
-----
Na podzim roku 2013 uplynulo 150 let od vzniku Čtenářského a zpěváckého spolku Velen. Spolek prováděl i scénky a deklamovánky, a měl ve svých stanovách „pěstovati hudbu a hry zákonem dovolené“, je jeho vznik pokládán i za počátek historie ochotnického divadla.


----
1960 Divadelní festival ochotnických souborů Boskovice (Škrobánek). Soubory: DS SKP Boskovice, DS Sokol Lysice, DS ZK Tylex Letovice.

1968 - 15. 2. - se ve Sdruženém klubu pracujících v Boskovicích uskutečnila přehlídka loutkařských souborů. /Rovnost 8. 2. 1968/


Od 1992 se DS MěKS stal spolupořadatelem krajské soutěže SČDO Monology a dialogy.
Bibliografie:
BRÁNSKÝ, J.: Boskovické divadlo. Regionální noviny Boskovicka 1994, č. 19, příl. Vlastivědné listy Boskovicka, září 1994, č. 3, s. 4.

BRHELOVÁ, Eva: Brněnský sen, co prima lechtá na chodidlech. AS 2007, č. 2, s. 59-61.

BURIAN, Miroslav: Svaz dělnických divadelních ochotníků československých. DDOČ. Prameny k dějinám českého divadla, sv. 7. Praha, DÚ, spoluvyd. Národní muzeum v Praze 1972, s. 199.

BUŠINA, Jiří: Boskovické divadlo. Boskovice, MěKS 1994. 120 s. s fotodokumentací. kART.

BUŠINA, Jiří: Boskovické divadlo II. 1992-2013. Boskovice, TJ Sokol, 2013.

BUŠINA, Jiří: Soubor informací pro MČAD z okresu Blansko. Rkp. 1998. kART

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 99.

DĚJINY českého divadla I. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968, s. 350.

DIVADLO a divadelnictví na Moravě. Knihy a články 1988-1992, soupis premiér a recenzí. Zprac. Ivana Planá. Olomouc, Brno, SVK 1993, s. 25.

ELIÁŠ, Vojtěch: Dětská scéna ´04 – Brno. (16.-17.4.2004) Deník Dětské scény Trutnov - 2004, č. 0.

HEJL, Emil - PROCHÁZKA, Zdeněk: Divadlo našeho domova. Blansko, OKS 1986, s. 110.

HLAVÁČEK, Petr: Hudba v moravských spolcích do roku 1918. Rozpracovaná studie. Stav 2001. Rkp. PC ART.

JANÍKOVÁ, Helena zpracovala INFORMACE MěKS pro MČAD.

KROČA, David: Jihomoravské kolo Wolkrova Prostějova ovládla divadla poezie. AS 2004, č. 2, s. 72.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 84.

NOSIČ, Jan: Rudá trojka. Dělnické divadlo 1931, č. 11-12, s. 24-25.

ŠKROBÁNEK: Divadelní festival ochotnických souborů Boskovice. Ochotnické divadlo 1960, č. 8, s. 190.

TOMAS, Karel: Náchodská prima sezóna – město studentů plné – bude alespoň napřesrok? AS 2003, č. 3, s. 4–6.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 160.

ZPRÁVY o činnosti Jednot čs. Orla v jednotlivých župách. Zprac. Petr Hlaváček. Archiv Ústředí Orla, Brno. rok. 1946.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1922. Praha, ÚMDOČ 1923. Seznam členů. kART.

ZPRÁVY ÚMDOČ. Jeviště 1920, č. 42, s. 480.

OD 1961, č. 8, s. 190.

Programová brožura Národní přehlídky sokolských ochotnických divadel 2005.

Program přehlídky Opohárek SČDO, OP (1985, ročník O).
Archivy:
Divadelní A Od:
Divadelní archiv Sokola. Kroniky boskovických škol. Kronika Čs. Orla v Boskovicích. Kronika ODi SKP a MěKS (1977-1993).
Divadelní A Sdruženého klubu pracujících a MKS.

kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

M Boskovicka:
Spolkový prapor OS Velen, opona malovaná O. Kubínem.

NA Praha:
fond Pěvecká obec československá, sign. B 1 fasc. 52-2

Státní okresní archiv Blansko:
Fond OkÚ Boskovice karton 247, Spolkový katastr o. Boskovice 1898-1922.

Státní okresní archiv:
ka 258.

Státní okresní archiv Liberec:
ka soudobá dokumentace, divadelní soubory, programy.

Státní okresní archiv Blansko, fond Čtenářsko- pěvecký spolek Velen ...Ochotnické divadlo 1962, č. 2, s. 72.

Související Soubory

Související www odkazy

Související Obrázky

Boskovice, Katolický dům
Boskovice, Makkabi 1940
Boskovice, Múzy, Národní divadlo, silueta města, autor neznámý, s. a., Muzeum Boskovicka
Boskovice, opona, detail
Boskovice, opona, detail, město, věž
Boskovice, opona, detail, ND
Boskovice, osvětlovači
Boskovice, Panský dům
Boskovice, sál Katolického domu


Mapa - Boskovice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Boskovice, Múzy, Národní divadlo, silueta města, autor neznámý, s. a., Muzeum Boskovicka
Boskovice, Makkabi 1940
Boskovice, sál Katolického domu
Boskovice, Katolický dům
Boskovice, Panský dům


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.