Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Polná

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Jihlava
Nadřazený celek: Vysočina
První zpráva: 1671
1671, 1673, 1681 žáci jezuitské koleje česká hra o umučení Spasitelově.
---
První české LD 1798.
1798 řemeslník K. Höschl Loupežníci (Schiller), připravováni v Thámově překladu, povoleno hrát, ale německy.
1808 řízením K. Höschla h. hry Vděčná dcera (Weidmann, V. Haffner), Živé hodiny (P. Šedivý), Noční můra (Šedivý). Poprvé česky 1808, potom jen německy.

1810 žáci hl. třídy při celoroční zkoušce pod ved. Václava Pešiny z Čechorodu Dobře zvedené děti, rodičů nejdražší poklad.

1812 Pešina, režisér 16 německých her pro dospělé (vesměs Kotzebue). Patrně z taktických důvodů, hry v němčině snadněji povolovány.
1823 ODi, v sále na radnici, od 1825 v zámku knížat z Dietrichsteinů.
1841 horlivou návštěvnicí představení i Božena Němcová.
1848 zde s divadelní společností hrál Tyl, který měl stejně jako K. Havlíček Borovský styky s polenským režisérem Ant. Pittnerem.
Od 1862 definitivně hráli v novém sále U Slovana.
1863 - 9. 3. - Ch. Birch-Pfeifferová: Diblík, v titulní roli se vyznamenala paní Sequencová; 15. 3. - V. K. Klicpera: Uhlířka;
1863 divadlo vyhořelo, příspěvky na jeho obnovení od mnoha ochotnických spolků
1864 zahájení v novém divadle hrou J.K.Tyla: Tvrdohlavá žena. v následujících letech průměrně 15 premiér

1868 studenti.

1887 zal. SDO Jiří Poděbradský, dosavadní ochotnická skupina.

1894 Svatojosefská jednota katolických jinochů a mužů, h.U Culků.
1890-1918 školní děti.
1895 Měšťanská beseda U Slovana Žárlivá panička (Kotzebue).
1898 oslavy stého výročí ochotnického divadla v Polné, brožura Paměti polenského divadla (Klusáček).
Okolo 1900 příležitostně NJ Pošumavská, h. U Slovana, členové vesměs z Poděbradského.
1899 zal. Národní dělnická vzdělávací beseda Barák, h. U Macháčků.
1899 Krejcarový spolek.

1902 zal. Spolek blahoslavené Anežky Přemyslovny.
1909 Kroužek stolní společnosti.
1914 DS Sokola.

1920 DTJ.
1920 sociální demokracie.
1921 zal. DS KSČ.
20. léta též DS FDTJ.
192x Klub československých turistů.
1920-1933 DS Živnostenské strany.
1921 Kroužek přátel četby Husovy knihovny, Poupě, Rukavička.
1922 školní LD.
Čs. strana národně socialistická.
SDH.
DrO Církve československé.
Svaz armády v záloze.
Čs. obec legionářská.
Prázdninová dětská zdravotní kolonie ČSČK.
1926 LD Husovy knihovny.
1929 Klub československých turistů.

1932 zal. Dramatický a zábavní spolek Merkur.

1941 též LD OPM.
1942 Okresní péče o mládež.
1943 Obecná a újezdní hlavní škola dívčí
1944 Učňovská škola Hastrman krajánka Šejnohy (Brožík).
1947 SDO Hvězda.

1958 Lupínek, DPM.

1976 DS Duha.

V 90. letech 20. stol. a kolem 2000 LD též DS Duha, ved., r. a h. P. Vaněk.

200x DDM, Dětský divadelní kroužek.
2007 DDM dětský loutkářský kroužek.

2014 Základní umělecká škola.

1989 KDP - Duha KK MNV a JZD Vysočina, Arkanov - Gorin: Svatba pro celou Evropu
1990 KDP - Duha měst KK a JZD, Goldoni: Poprask na laguně
1992 KDP - Duha MKS, a ZD Polná a Skláren Dobrotín, Stroupežnický: Naši furianti
1993 JH - Duha MKS, JZD a Skláren, Stroupežnický: Naši furianti
Duha MKS, JZD a Skláren, Smejkalová - Vaněk - Verissimo: Smetí
1994 Popelka, KDP, 1995 LCH, JH - Duha MKS, JZD a Skláren, J. Čapek: O pejskovi a kočičce
1995 LCH - Duha, Čapek – Vaňek - Smejkalová: O pejskovi a kočičce
1997 DT, KDP, 1998 JH - Duha, Vaněk - Smejkalová: Kdo je tady slepice?
1998 KDP - DS Duha, Švandrlík - Čejka: Rodiče se zbláznili
1999 Popelka, KDP - Duha, Vaněk – Smejkalová - Sekora: Ferda mravenec v cizích službách
Bibliografie:
CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 45, 46, 47, 49, 368, 390, 391, 392, 448 s., 357 obr. v textu.
obr. s. 46: Titulní list Kalchbergovy hry Pozdvižení rytířstva v překladu Josefa Pokorného, hrané ochotníky v Polné 8. a 12. prosince 1824; s. 64: Dekorace učitele Antonína Klusáčka pro divadlo v Polné, které řídil v letech 1856-1875. Dekorace sloužily ochotníkům do 4. 8.1863, kdy celé vnitřní město včetně divadla a dekorací zničil požár; s. 79: Divadelní opona malíře Theodora Rothangena (správně Rothauga), působícího ve Vídni, pro ochotnické divadlo města Polná. Užívána v letech 1888-1935; s. 104: Zahrada sudiček, dětské představení, Polná, 1908. První české představení Dobře zvedené děti, rodičů nejdražší poklad sehrály děti polenské městské školy 1810.

ČEJKA, Jiří a kol. : Polná 1242 – 1992, MÚ Polná 1992.

DĚJINY českého divadla I.-IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968, I.díl s. 351.

DĚJINY českého divadla I.-IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, II díl. s. 181, 292, 298, obr. s. 322,: Cedule k ochotnickému představení Tylovy hry Krvavý soud aneb Kutnohorští havíři. Polná, 1849. Muzeum Polná.

DIVADLO a divadelnictví na Moravě. Knihy a články 1988-1992, soupis premiér a recenzí. Zprac. Ivana Planá. Olomouc, Brno, SVK 1993, s. 63.

DIVADLO a divadelnictví na Moravě. Knihy a články 1993-1997, soupis premiér a recenzí. Zprac. Ivana Planá. Olomouc, Brno, SVK 1998, s. 67. kART.

DOLEŽAL, Adam: Valašské Křoví 2010. Amatérská scéna 2010, č. 2, s. 62 - 64.

EXNAROVÁ, Alena: Ohlédnutí za XXIII. Krakonošovým divadelním podzimem. Amatérská scéna 1993, č. 1, s.2-4, 4 fot. Referát.

EXNAROVÁ, Alena: Tam na horách. Amatérská scéna 1991, č. 1, s. 2.

GREGAR, Alexandr: Krakonoš byl spokojen. XX. národní přehlídka vesnických a zemědělských divadelních souborů. Amatérská scéna 1990, č. 1, s. 6.

HLADÍK,Bohuslav , Veitová, Marasová Jiřina, Informace pro MČAD . Rkp. 1998. 5 s. kART

HLADÍK,Bohuslav a Červinková H. Místopis okresu zprac. Rkp. 1999. PC ART.

HLADÍK, Bohuslav: Ochotnické divadlo v Polné. Polná, KD 1978. 42 s.

HLADÍK, Bohuslav: 180 let ochotnického divadla v Polné. Katalog výstavy. Polná, MěNV 1978. 44 s., 8 s. fotografie na příloze. kDÚ.

HRAŠE, Jiří: Hry o jednom aktu. Amatérská scéna 2004, č. 3, s. 31.

HULÁK, Jakub: Dětské divadlo v Třebíči - 2004. Deník dětské scény Trutnov - 2004/0.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II. Sály s. 190. kART, KK.

KNESLOVÁ, Marie: Dětský divadelní máj Vysočiny, ročníky - 1967 a 1968. Amatérská scéna 1969, č. 1, s. 18.

KNÍŽÁK, MIlan: Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla v šeských zemích a na Slovensku od vystopovatelné minulosti do roku 1950, 2005, s. 441, 1007.

KODEŠ, Jaroslav: Hanácký divadelní máj 2005. Amatérská scéna 2005, č. 3, s. 44-46.

KOHOUT, Eduard: Divadlo aneb Snář. Praha, Odeon 1975, s. 25.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 120.

LETOPISY národních divadel ochotnických v Čechách. Příloha edice divadelních her pro ochotníky Divadelní ochotník 1861-1898, XIII, díl II, sv. 6, s. 58-64, redigoval J. M. Boleslavský, M. Knapp aj. kDÚ.

LIBICE NAD CIDLINOU: Divadelní babí léto - 16.-23.9.2006. Amatérská scéna 2006, č. 5, s. 62 Zprávičky.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II.díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 190.

NĚMEC, Jiří: Ochotnické divadelnictví na Havlíčkobrodsku v letech 1918 - 1938, UHK 2005, s. 255.

nesig.: Z Polné, Česká Thalia 1, 1867, s. 111

NOVÁK, Jan: Nejstarší amatérské loutkářské soubory v ČSR. Praha, SAL SČDO 1983, s. 46. kART.

PONOCNÁ, Ilona: Amatérské divadlo v Polné. Diplomová práce. Plzeň. Západočeská univerzita. PF 2001. 93 s.

PFAFF, V.: Antonín Pittner - neznámý lidový buditel. Český lid 1966, s. 4.

RON, Vojtěch: O nejstarších teatrálních produkcích. Souhrny informací o jednotlivých místech a odkazy na prameny. Zpracováno pro Místopis. Rkp. 1998. Obsahují též excerpce ze studií jiných badatelů. kART.

SBORNÍK 25 let Husovy knihovny v Polné. Polná, Městská spořitelna 1940.

SRBA, Bořivoj: České loutkářství v Protektorátu Čechy a Morava 1939-1945. Též bibliografie. In: Otázky divadla a filmu II. Brno, MU 1999, s. 103-151.

STROTZER, Milan: Hanácký divadelní boom 1998. Amatérská scéna 1998, č. 3, s. 16-18.

STROTZER, Milan: Lounské divadlení 2008 aneb Absolutorium pro všechny. Amatérská scéna 2008, č. 2.

ŠOTKOVSKÝ, Jan: Valašské křoví se má k světu i v roce 2009. Amatérská scéna 2009, č. 2, s. 66 - 67.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 114-115, kIPOS, kART.

TURECKÝ, Karel: Divadelní cenzura v Polné v letech 50-70tých. Polensko 1938/39. KK.

VALCHÁŘ, Jiří: 165 let ochotnického divadla v Polné. Amatérská scéna 1964, č. 2, s. 7.

VÍTEK, G.: Z Polné. Loutkář 1930/31, č. 7, s. 173.

VÍTEK, G.: Loutkové divadlo Husovy knihovny v Polné. L 1937, č. 4.

VÍTEK, G.: Loutkové divadlo Husovy knihovny v Polné. L 1937/38, s. 60

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla. Doba obrozenecká 1771-1824. Praha. Orbis 1956, s. 507.

VONDRÁČEK, Jan: Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1926 (část I.) s. 182.

VONDRÁČEK, Jan: Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1926 (část II.) s. 24.

VRCHOVSKÝ, Ladislav: Zpráva z Třešťského divadelního jara 2010. Amatérská scéna 2010, č. 2, s. 44.

VÝSTAVA o LD v Muzeu Vysočina, pobočka Polná, průvodní text. Rkp. 2001. 2 s. kART.

ZÁVODSKÝ, Vít: Bilance jihomoravských ochotníků. Amatérská scéna 1990, č. 8, s. 6–7.

ZBOŘILOVÁ, Libuše: Seznam divadelních souborů Jihomoravského kraje. Rkp. 1997. 13 s.

ZPRÁVY o činnosti divadelních ochotníků v Čechách a na Moravě. Z Almanachu Matice divadelní. Praha, J. Otto 1882, s. 167-168, J. Losenický, kDÚ.

ZPRÁVY Z JINÝCH DIVADEL, Loutkář 1930, č. 7, s. 173.
--------------------
Zprávy Loutkářského soustředění 1948, č. 4, s. 5.

České divadlo 1940, č. 4, s. 72.
České divadlo 1941, č. 1, s. 18, č. 4, s. 75.

Dalibor 20. 3. 1863.

Divadelní listy 1883, č. 15, s. 133.

Thalie 1896-7, č. 15, s. 194.
Thalie 1898-9, č. 15, s. 120.
Thalie 1898-9, č. 11-12, s. 94, č. 15, s. 120.
Adresář ARTAMA 1993

nesign.. Z Polné, česká Thalia 1, 1867, s. 111
Archivy:
Jihlava, Státní okresní archiv:
SDO Jiří Poděbradský, 1887-1950. Ev. č. pomůcky 462.
Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Jiří Poděbradský Polná
Časový rozsah: 1887-1950
Metráž: 0,19 bm (z toho nic není zpracováno)
Tematický popis: Jednací protokoly, seznamy her, pokladní knihy.
Archivní pomůcky: nejsou
Oresní úřad Jihlava, spisy 1942/6, č. 3301
Okresní úřad Jihlava, spisy 1943/6, č. 3308
Dramatický a zábavní spolek Merkur, Polná, 1939-1944. Ev. č. pomůcky 447.
Fond JAF 461: Pokladní kniha 1939-1944
SDO Jiří Poděbradský, Polná, 1887-1950. Ev. č. pomůcky 462

Praha, Národní archiv:
Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/4830/1932 Merkur, dramatický a zábavný spolek při živnostensko obchodnické straně středostavovské (zal.).
Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/2164/1934, Merkur, dramatický a zábavný spolek při živnostensko obchodnické straně středostavovské.
Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/192/1939, Dramatický a zábavní spolek.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/1513/1942, Dramatický a zábavní spolek Merkur.
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/235/55, SDO Jiří Poděbradský, zal. 1887.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/4789/1947, SDO Hvězda.


VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Videozáznam představení Kdo je tady slepice? na DT 1997 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

kART/obálka ÚMDOČ:
Oznámení o převodu spolků na společenské organizace, dopis Havlíčkova okrsku ÚV ÚMDOČ v likvidaci z 3.5. 1951.

Související Soubory

Související Pojmy

Související Bibliografie

Související Obrázky

Dekorace učitele Antonína Klusáčka pro divadlo v Polné, které řídil v letech 1856-1875.
Linoryt Josefa Weisera na obálce publikace 180 let ochotnického divadla v Polné
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 2. sál, 41. panel, Polná, Havlíčkův Brod, Pelhřimov
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 2. sál, 41. panel, Polná, Havlíčkův Brod, Pelhřimov
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 2007
Návrh dekorace Antonína Klusáčka, ředitele divadla 1856-1875.
Nejstarší polenský tištěný plakát, 1847
Obecní dům na náměstí, v němž se hrávalo divadlo  1798 a 1823-38. Linoryt Josefa Weisera.
Plzeň, informace ex Port, O oponách a dekoracích ze studie Plzeň
Polná, ex Port, Šlechtická divadla, informace o oponě T. Rothauga 1887
Polná, Husova knihovna, členové souboru
Polná, informace ex Port, Šlechtická divadla, s. 10, zámecké divadlo, 1845-1862
Polná, informace ex Port, Šlechtická divadla, s. 9,  zámecké divadlo, 1845-1862
Polná, informace ex Port, Šlechtická divadla, zámecké divadlo, 1798, 1804, 1808, do 1845
Polná, Jiří Poděbradský,Rérych Břetislav - Staré české divadlo venkovské v Polné, str.2 programu, 1928
Polná, prospekt lesa, Muzeum Polná
Polná, prospekt návsi, Muzeum Polná
Polná, Rérych Břetislav - Staré české divadlo venkovské v Polné  - str.3 programu, 1928
Polná, Rérych, Břet., Staré české divadlo venkovské v Polné,
Polná, sál U Slovana, opona, Vlast a historické postavy, Theodor Rothaug, 1888, muzeum Polná
Polná, stará opona (prospekt ?), Hrad, autor neznámý, s. a., muzeum Polná
Polná, stará opona, možná prospekt
Polná, výřez opony, pohled na zámek z r.1645
Titulní list Kalchbergovy hry Pozdvižení rytířstva v překladu Josefa Pokorného, hrané ochotníky v Polné 8. a 12. prosince 1824


Mapa - Polná

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Polná, výřez opony, pohled na zámek z r.1645
Obecní dům na náměstí, v němž se hrávalo divadlo  1798 a 1823-38. Linoryt Josefa Weisera.
Nejstarší polenský tištěný plakát, 1847
Polná, sál U Slovana, opona, Vlast a historické postavy, Theodor Rothaug, 1888, muzeum Polná
Polná, Husova knihovna, členové souboru


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.