Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Opatov

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Třebíč
Nadřazený celek: Vysočina
První zpráva: 1872
1872 Učitelé první “vzdělávací zábava” Besedy, tj. taneční zábava se zpěvy a deklamací.

1883 první studentské představení. "Divadla, opereta, loutková divadla se pak nepřetržitě hrála - i v některých letech i osm představení - až do roku 1938."

1901 MO NJ (hrál i 1908).
Posléze přebral iniciativu DrO Sokola, členem ÚMDOČ.

1923 otevřena nová sokolovna v Opatově.
Pokračovali i po válce.


1946 Odbočka ORO.
1946 Hasiči.
1947 Místní osvětová rada.
1948 obnovena pravidelná divadelní činnost, která v několika intervalech trvala až do začátku 70. let, během nichž nebylo sehráno žádné představení.
1958 JZD.

Přelom 60. a 70. let Sokol.
MO Čs. strany lidové.
ZŠ Opatov.

2000 ODO - Ochotnické divadlo Opatov při TJ Sokol
Bibliografie:
BRABENEC, František: Počátky ochotnického divadla v Opatově. In. Památník 40letého jubilea...Opatov, TJ Sokol 1923.

JUBILEA. (70 let Fr. Brabence, podepsáno A. Sk.) Československé divadlo 1936, roč. XIX, č. 12, s. 187.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 95.

PAMÁTNÍK 40letého jubilea ochotnického divadla v Opatově. Opatov, TJ Sokol 1923. Fotokopie kART.

SKÁLA, Antonín: Opatovský ochotník vzpomíná. In: Jubilejní památník Opatova na Moravě 1540-1940.

ŠTĚPÁNKOVÁ, Stáňa: Soubor informací o ochotnickém divadle v obcích okresu Třebíč. Rkp. pro MČAD 1998. 28 s. Viz Místa/Okresy/Třebíč/Texty.
Archivy:
Jihlava, Státní okresní archiv, Okresní úřad Jihlava, ONV Třešť 1965, Divadla, č. 1196

Třebíč, Státní okresní archiv:
Fond OÚ, i. č. 1663-1671 A, ka 451-469.
Opatov, Památník 40 tiletého jubilea ochotnického divadla v Opatově, 1923, knihovna inv. č. 10533
Třebíč, Okresní národní výbor, povolování představení, Ka 118
Třebíč, Okresní národní výbor, povolování představení, Ka 120

Třebíč, MěKS: Dokumentace.

Související Obrázky

Opatov, 100 let ochotnického divadla v Opatově 1883-1983
Opatov, Památník 40 tiletého jubilea ochotnického divadla v Opatově, 1923
Památník: Těm, kteří přijdou po nás


Mapa - Opatov

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Opatov, 100 let ochotnického divadla v Opatově 1883-1983
Opatov, Památník 40 tiletého jubilea ochotnického divadla v Opatově, 1923
Památník: Těm, kteří přijdou po nás