Databáze českého amatérského divadla

Opony: Poříčí u Litomyšle, opona, Žena Thalie předčítá členům spolku, a. Václav Boštík, 1937, Galerie Z.Sklenář, Praha, replika od 2011 v Poříčí

Autor: Václav Boštík,
Rozměr: 660 x 290 cm
Vročení: 1937
Motiv: Žena Thalie předčítá členům spolku,
doc. PhDr. Tomáš Vlček:
Opona představuje významné dílo Václava Boštíka z doby jeho studií na Pražské akademii v atelieru Willy Nowaka. Od svého učitele zde převzal jen arkadické ladění, vhodné pro téma opony. Malířské zpracování s bohatým využitím kontrastů černé barvy se světlými tóny dokládá nejen Boštíkovu schopnost vidět oslavné téma v civilní podobě, (jde o civilní portréty představitelů místní kulturní komunity), ale i malířovo vlastní téma, kterým byla cesta k světelně-duchovnímu pojetí obrazu.

Po spatření nově objeveného unikátního díla Václava Boštíka změníte svůj názor na české malířství třicátých let 20. století. Prezentace nově zrestaurované opony Václava Boštíka ze sbírky Galerie Zdeněk Sklenář. [ Staroměstská radnice ] 17. 11. 2006 - 31. 12. 2006

Sdělení starosty obce na stránkách www obce.
Obec Poříčí u Litomyšle prodala v průběhu roku 2006 divadelní oponu (autor p. Václav Boštík), která byla původně instalována u příležitosti slavnostního otevírání Orlovny v Poříčí dne 18.7.1937. Ve druhé polovině padesátých let byla opona demontována a nešetrně uložena v půdních prostorách Orlovny. V devadesátých letech byla objevena tehdejším starostou panem Pavlem Boštíkem po výpovědi pana Františka Hápa a na několik let uložena v místní knihovně. S postupem času došlo zastupitelstvo obce k závěru, že je nutno toto unikátní dílo zachovat i pro další generace a rozhodlo již o zmiňovaném prodeji. Nový majitel, galerie pana Zdeňka Sklenáře, nechala oponu zrestaurovat.
Dne 16.11.2006 bylo opona slavnostně vystavena na Staroměstské radnici v Praze. Této události, která je i významnou prezentací obce Poříčí u Litomyšle se zúčastnilo i zastupitelstvo obce.
František Bartoš, starosta obce
Poznámka:
VÁCLAV BOŠTÍK OPONA PRO POŘÍČSKOU ORLOVNU
Pořádá Městská galerie v Litomyšli a Galerie Zdeněk Sklenář Praha, kurátorka Helena Zemanová
sponzor výstavy: Vítkovice, a.s
Václav Boštík (1913 – 2005) o své rané tvorbě mluvil jen málo a neochotně. Možná proto se o oponě, namalované pro nově postavenou budovu Orlovny v Poříčí dlouho nevědělo. Dnes toto dílo významně obohacuje poznání Boštíkovy tvorby a stává se také zajímavým dokreslením vývoje českého malířství před druhou světovou válkou. Pohled na oponu prozrazuje tehdejší Boštíkovu výtvarnou orientaci a napovídá mnohé i o jeho tehdejší umělecké inspiraci, jako je například vliv Jana Preislera. V oponě, vytvořené pro spolek místních divadelních ochotníků, Boštík zachytil chvíli, kdy všechny postavy poslouchají slova, která předčítá žena, zřejmě Thálie, sedící s knihou na klíně v centrální části kompozice. Ačkoli postavy podal též plasticky, v duchu figurální tvorby 30. let, v jejich odlišení se projevilo jeho koloristické zaujetí, které provázelo celou jeho pozdější tvorbu. Celkové pojetí opony se vyhnulo osvědčeným alegoriím, které tak dlouho používaly minulé epochy, avšak autor stejně tak nereflektoval ani současnou avantgardní praxi, ačkoli příkladů nově vznikajících opon měl k dispozici několik. Šel svou cestou, jak ostatně platilo pro celý jeho další život.
Když Orlovnu 18. července 1937 posvětili a slavnostně otevřeli, byla zde už Boštíkova opona zavěšena. Umělecky byla zcela dokončena, chybělo však závěrečné pokrytí lakem, k němuž už zřejmě vlivem válečných událostí nikdy nedošlo. Koncem padesátých let byla opona za sálu odstraněna a uložena na půdě ve zcela nevyhovujících podmínkách a zapomenuta. V nedávné době znovuobjevené dílo vzbudilo zasloužený rozruch, po nutném restaurování byla opona poprvé vystavena v Galerii hlavního města Prahy ve Staroměstské radnici.
V rámci III. Smetanovy výtvarné Litomyšle se na krátkou dobu opona vrací do blízkostí místa svého vzniku. Společně s ní budou vystaveny další rané obrazy Václava Boštíka.
Bibliografie:
Valenta, Jiří (ed.): Malované opony divadel českých zemí. Praha, NIPOS 2010, s. 70, 71

2011 šot o oponě zařazen do cyklu TV2 Toulky za uměním / Malované opony českých divadel, 7. díl, Poklady našich jevišť, režie a kamera Jan Hojtaš, průvodní slovo Jiří Valenta.
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10369954439-malovane-opony-ceskych-divadel/21154215565/
Uložení dokumentace:
Foto:
11142; 09163 Poříčí u Litomyšle, opona Boštík.jpg
Výstavy:
15. 6. – 31. 8. 2007 : Václav Boštík – Opona pro poříčskou Orlovnu
Sál městské galerie – II. patro zámku Litomyšl, Vernisáž 15. 6. 2007 ve 24 hodin

Putovní výstava Malované opony, realizované Muzeem českého amatérského divadla v Miletíně 2007-2008. Scénář Jiří Valenta, grafik Martin Taller.

VÁCLAV BOŠTÍK OPONA PRO POŘÍČSKOU ORLOVNU
Pořádá Městská galerie v Litomyšli a Galerie Zdeněk Sklenář Praha, kurátorka Helena Zemanová
sponzor výstavy: Vítkovice, a.s
Historické užití:
Orlovna
Současné užití:
Galerie Zdeněk Sklenář, replika v sále Kulturního domu v Poříčí (od 2010); ooriginál údajně zakoupila fa Vítkovice a.s.
Majitel/umístění:
Galerie Zdeněk Sklenář
Fyzický stav:
existuje, v soukromém vlastnictví
Tematická skupina:
Současníci

Související Osobnosti

Související Obrázky

Cheb, výstava Divadelní opony v českých zemích v 19. - 21. století, 2018
Cheb, výstava Divadelní opony v českých zemích v 19. - 21. století, 2018
Cheb, výstava Divadelní opony v českých zemích v 19. - 21. století, 2018
Cheb, výstava Divadelní opony v českých zemích v 19. - 21. století, 2018
Cheb, výstava Divadelní opony v českých zemích v 19. - 21. století, 2018
Malované opony, putovní výstava MČAD, 2008 - 2010,  11 panel.
Poříčí u Litomyšle, m.č. Mladočov,  Orel, opona - detail, 1937
Poříčí u Litomyšle, m.č. Mladočov,  Orel, opona - detail, 1937
Poříčí u Litomyšle, m.č. Mladočov,  Orel, opona - detail, 1937
Poříčí u Litomyšle, m.č. Mladočov,  Orel, opona - detail, 1937
Poříčí u Litomyšle, m.č. Mladočov,  Orel, opona - detail, 1937
Poříčí u Litomyšle, m.č. Mladočov,  Orel, opona, 1937
Poříčí u Litomyšle, opona Boštík, v sále
Poříčí u Litomyšle, opona, autor opony Václav Boštík, 1937
Poříčí, Boštík, detail opony
Poříčí, opona, starosta obce
Poříčí, opona, Tv natáčí, štáb rež,Hojtaše, 2011
Poříčí, orlovna, 2011


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Poříčí u Litomyšle, m.č. Mladočov,  Orel, opona, 1937
Poříčí u Litomyšle, m.č. Mladočov,  Orel, opona - detail, 1937
Poříčí, Boštík, detail opony
Poříčí u Litomyšle, opona, autor opony Václav Boštík, 1937