Databáze českého amatérského divadla

Opony: Žarošice, Tyl, opona, Vlast, Joža Konečný, 1937, vlastivědný památník

Autor: Joža Konečný
Rozměr: 520 x 310 cm
Vročení: 1937
Motiv: Matka vlast
V roce 1937 tehdejší majitel hostince "U zlatého jelena" Julius Hausknecht, v němž divadelní kroužek "Tyl" odboru Národní jednoty hrával divadla, adaptoval budovu. Bylo zapotřebí pořídit nejen nové jeviště, ale i novou oponu. Opět vzniklo přání, aby ji namaloval, tehdy už žák Akademie výtvarných umění Joža Konečný. Ujal se tohoto úkolu s ochotou a zdarma. Opona má rozměry 520 x 310 cm a je to doposud nejrozměrnější dílo umělcovo. Nyní zdobí průčelní stěnu v oddělení Kulturní vývoj obee ve Vlastivědném památníku. Námět k obrazu opony navrhl František Vacek: Pod mohutnou lípou, symbolem slovanství s praporem v pravé ruce stojí MATKA VLAST, beroucí v ochranu děti; lid jí vzdává hold a přináší jí dary země. Lid je oblečen ponejvíce v kroji kyjovském, jen v pozadích v kroji slovácko-hanáckém severním, jak se nosí v Žarošicích. a na severním Zdánicku a Kloboucku. Nahoře a po stranách oponu zdobí emblémy, vlevo je portrét Aloise Jiráska a vpravo portrét Josefa Kajetána Tyla.
Umělcovi stála modelem pro ústřední postavu opony Matka Vlast Ludmila Prokopová (nar. 1921, provdaná Richterová). Dále jako model stáli: Drahomíra Zelinová (1921, Rokytová), Rudolf Zelina (1919), Karel Konečný (1907), Jan Konečný (1912), Jan Tesař' (1924), Rostislav Tesař (1928), Anna Hausknechtová (1927, Kůdrová), Milada Bradová, (1923, Homolová), Arnoštka Konečná (1914, Sedláčková), Marie Konečná (1917, Manová), Josef Jirka, zvaný Kmucháček (1848), z malých dětí Jarmila Konečná(Švehlová), Julie Martinásková (Kellnerová) a Miroslava Formánková (Elznerová).
Poprvé svému účelu sloužila opona Matka Vlast v novém sále "U zlatého jelena" při dvou pohádkách pro děti. Slavnostní předání opony publiku bylo dne 12. prosince 1937 při zahajovacím představení Tylovy činohry "Paní Marjánka, matka pluku".
Vlach, s. 5 - 6
Bibliografie:
VALENTA, Jiří (ed.): Malované opony divadel českých zemí. Praha, NIPOS 2010, s. 168, 169

VLACH, Jaroslav: Divadelní opony a sály v Žarošicích a okolí
Zvláštní otisk z Vlastivědného věstníku moravského roč. 41, 1989, čís. 1 Žarošice, Vlastivědný kroužek 1989, 8 s. Žarošice, Vlastivědný kroužek 1989, 8 s. Popis stavu jevišť a jejich vybavení v roce 1945.
Historické užití:
sál hostince "U zlatého jelena"
Současné užití:
vystavena, Muzeum obce Žarošice
Majitel/umístění:
Muzeum obce Žarošice
Fyzický stav:
existuje, vystavena
Tematická skupina:
Vlastenecké projevy
Osobnosti
Informátoři:
Muzeum obce Žarošice

Související Osobnosti

Související Obrázky

Žarošice, Tyl, opona, Vlast, Joža Konečný, 1937, vlastivědný památník


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Žarošice, Tyl, opona, Vlast, Joža Konečný, 1937, vlastivědný památník