Databáze českého amatérského divadla

Opony: Janov nad Nisou, sál býv. kina, opona s vedutou města a mohutnou draperií, autor Jan Staněk ?, 50. léta 20. stol. ?, kinosál Heuréka

Autor: přemalba Josef Staněk
Vročení: 50. léta 20. stol. ?
Motiv: veduta obce
Pohled na obec, veduta rámovaná bohatou draperií, dole uprostřed znak města.
Dle původní informace: opona německého divadelního souboru.
Možnosti užití: sál kina od 1927.
(Zveřejněná historie obce existenci převážně německého obyvatelstva nesleduje, nezaznamenává jeho aktivity ani problematiku osidlování města po odsunu Němců.)

Následná informace se patrně týká restaurování nebo částečné přemalby původní opony.
Oponu měl malovat pan Josef Staněk v 50. letech 20. století. Byl to otec Jindry Baudyšové, která pracuje v Janově nad Nisou v knihovně.

23.března 2002 v janovském kinosále Heuréka. Jako překvapení bylo pro návštěvníky představena stará, ručně malovaná opona s pohledem na historický Janov nad Nisou, která se dochovala v kinosále.

---

Opona s vedutou obce uprostřed mohutných drapérií, dochovaná v bývalém kinosále v Janově nad Nisou, je označována jako dílo janovského malíře Jana Staňka z 50. let 20. stol. Není však vyloučeno, že byla zhotovena pro místní německý ochotnický soubor již dříve, možná již v roce 1927, od kdy byl sál užíván k divadelním představením. V 50. letech patrně došlo k částečné přemalbě či restaurování původní opony Janem Staňkem. Tuto domněnku podporuje i skutečnost, že se na oponě nepromítají tendence v českém divadle té doby téměř nezbytné. Ani německé obyvatelstvo si asi na českém území nepotrpělo na vlastenecké projevy podobné obrozeneckým snahám českým.
Opona je zajímavá zejména tím, že drapérie rámující krajinný motiv zabírá více místa než veduta obce. Krajinomalba je velmi precizní, dokonce překvapivě detailní v zobrazení reálií. Je ovšem také ve své poctivosti „malířinou“ a ve smyslu uměleckého uchopení nepolíbená. Podobá se trochu, byť ve zcela jiném rozměru, tvorbě malovaných pohlednic, kde je snaha o krásný výsledný efekt přímo úměrná schopnostem autora
(Mgr. Pavel Purkrábek, červenec 2016 / úprava PhDr Milan Strotzer, říjen 2016 - příspěvek pro připravovanou knihu Malované opony divadel českých zemí II)

STROTZER, Milan (ed.) Malované opony divadel českých zemí II. Praha, NIPOS 2017. Komentář Pavel Purkrábek/Milan Strotzer, s. 90-91..
Bibliografie:
Valenta, Jiří (ed.): Malované opony divadel českých zemí. Praha, NIPOS 2010, s. 310
Historické užití:
sál býv. kina
Současné užití:
sál bývalého kina (Kulturního domu), úvaha o vystavení v zasedací místnosti obce
Majitel/umístění:
OÚ Janov nad Nisou
Fyzický stav:
existuje, uložena v depozitáři
Tematická skupina:
Obrazy měst
Informátoři:
090511 tel JV - kronikář Blahout potvrzena existence opony - v sále bývalého kina, objekt pronajat i s oponou

090523 tel JV - opona v sále kina, nájemce p. Hort z obav, aby oponu návštěvníci nepoškodili oponu zakryl, je nepřístupná.

141203 JN opona je umístěna v dřevěném rámu nad stávajícím stropem jeviště. Pro zdokumentování je nutné strop v KD vybourat. Projednáno s panem starostou, s bouráním se počítá do konce roku 2014.

150107 JN opona je zdokumentována, bude přemístěna z kulturního domu do zasedací místnosti OÚ Janov nad Nisou.

Související Obrázky

Janov nad Nisou, detail opony, veduta města, 194x
Janov nad Nisou, detail opony, veduta města, 194x
Janov nad Nisou, detail opony, veduta města, 194x
Janov nad Nisou, detail opony, veduta města, 194x
Janov nad Nisou, kulturní dům
Janov nad Nisou, opona, veduta města, 194x
Janov nad Nisou, opona, veduta města, instalace jako dekorace pro schůzi, 2002
Janov nad Nisou, protizávaží vyvažující oponu, 194x


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Janov nad Nisou, kulturní dům
Janov nad Nisou, opona, veduta města, 194x
Janov nad Nisou, detail opony, veduta města, 194x
Janov nad Nisou, detail opony, veduta města, 194x