Databáze českého amatérského divadla

Opony: Čistá u Horek, jeviště DrO Sokola, opona Kde domov můj, autor František Ulrych podle Josefa Soukupa, 1940, depozitář KZ

Autor: František Ulrych dle Josefa Soukupa
Rozměr: 630 x 270 cm
Vročení: 1940
Motiv: Kde domov můj
Malíř pokojů František Ulrych z Čisté u Horek (* 1900 Čistá u Horek, † 1953 Slemeno, nyní místní část obce Dolní Kalná) reprodukoval ve střední části opony obraz Kde domov můj od Josefa Soukupa, který v roce 1940 vyšel tiskem jako vlastenecké gesto proti německé okupaci. Obraz zarámoval do pásů ornamentů zřejmě dle šablony a vymaloval jednoduchou draperii.

----

Opona o rozměrech 630 x 270 cm z Čisté u Horek má mezi ostatními specifické postavení. Její autor František Ulrych totiž reprodukuje obraz Josefa Soukupa Kde domov můj, který toho roku vyšel tiskem, pro povzbuzení národního sebevědomí v době okupace.
Jeho tvůrce studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u Emanuela Dítěte a Karla Vítězslava Maška, jehož projev jej ovlivnil a který přenáší do zářivé a prosvětlené plenérové malby. Novější směry meziválečného umění se jej nedotkly. Ve svém díle volí nesložité, jasné poselství. Za nápisovou páskou s textem národní hymny se do dáli otevírá komponovaná krajina, která nepředstavuje reálný výsek konkrétní skutečnosti, nýbrž ideální krajinu domova. Vpravo se tyčí Karlštejn, v pozadí se otevírá pohled na královské Hradčany. Nechybí motiv horské bystřiny, skupina venkovských stavení a zřícenina hradu, patrně Trosky v Českém Ráji. V popředí kráčejí oráč a rozsévač a tíživá atmosféra doby je akcentována pouze výjevem vpravo, kde pod rozkvetlým stromem klečí matka s dětmi před výklenkovou kapličkou s obrazem Svatého Václava a nápisem Nedej zahynouti nám ni budoucím.
Za první republiky častá oslava hojnosti a rozkvětu ve svobodné zemi se zde proměnila v memento národní hrdosti.
V Čisté u Horek je předloha reprodukována velmi věrně místním malířem pokojů Františkem Ulrychem (* 1900 Čistá u Horek, †1953 Slemeno). Celkový kolorit je však temnější, barvy sytější a postavy pojaté sumárněji. Že předlohou byl obraz a jako obraz je třeba výjev chápat, je zdůrazněno malovaným rámem a pásem rámující dekorace na světle žlutém pozadí, jež připomíná tapetu nebo jednoduché dekorativní vzorce malířů pokojů. Teprve od tohoto pozadí se odráží malba lemující drapérie.

(Mgr. Jakub Synecký, květen 2016 - příspěvek pro připravovanou knihu Malované opony divadel českých zemí II)
Opona o rozměrech cca 700 x 300 cm malována temperovou - klihovou barvou na lněném plátně. Při restaurování akad. malířkou Evou Kolmanovou z Velkých Vyklek, p. Běrunice v r. 2015 zmenšena do stávající velikosti 500 x 200 cm.

---

Téma Libuše věštící slávu Prahy se objevuje na desítkách venkovských opon, ale ta činěveská z nich svým provedením silně vybočuje. Její autor, zatím bohužel neznámý, inovoval notně vyčpělé schéma už tím, že kompozici zřejmě nepřevzal z historizujících předloh – ačkoli použití předlohy nemůžeme vyloučit. Nad dobový průměr ho vyneslo i pokročilé malířské provedení, které svědčí o jeho profesionálním školení, obeznámeností s aktuálními malířskými trendy a zřejmě mimo jiné inspirací sociálním uměním 20. let. Silnou setrvačnost prokázala však i zde obligátní rozhrnutá draperie s provazy a třásněmi v prvním plánu, která je dnes ovšem menší než autor zamýšlel. Opona byla totiž při restaurování zmenšena na rozměr 500 x 260 cm a její dnešní stav tak neodpovídá její původní podobě.

(Mgr. Jiří Bláha, září 2016 - příspěvek pro připravovanou knihu Malované opony divadel českých zemí II)
STROTZER, Milan (ed.) Malované opony divadel českých zemí II. Praha, NIPOS 2017. Komentář Jakub Synecký, s. 46-47.
Bibliografie:
STROTZER, Milan (ed.) Malované opony divadel českých zemí II. Praha, NIPOS 2017. Komentář Jakub Synecký, s. 46-47.
Uložení dokumentace:
2014 listopad - fotodokumentace Jiří Němec
Historické užití:
Jeviště divadelního odboru Sokola
Současné užití:
Depozitář kulturního zařízení
Majitel/umístění:
Obec Čistá u Horek
Fyzický stav:
existuje, uložena v depozitáři
Tematická skupina:
Česká historie
Vlastenecké projevy
Život na vsi
Informátoři:
Ladislav Jiřička, Čistá u Horek

Související Obrázky

Čistá u Horek, detail opony, autor František Ulrych, 1940
Čistá u Horek, detail opony, autor František Ulrych, 1940
Čistá u Horek, detail opony, autor František Ulrych, 1940
Čistá u Horek, opona, autograf autora, František Ulrych, 1940
Čistá u Horek, opona, autor František Ulrych, 1940
Čistá u Horek, zavěšení opony, autor František Ulrych, 1940
Čistá u Horek, zavěšení opony, autor František Ulrych, 1940
Soukup Josef, Má vlast, reprodukce obrazu, 1940
Soukup, Josef, Kde domov můj, reprodukce obrazu


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Čistá u Horek, opona, autor František Ulrych, 1940
Čistá u Horek, detail opony, autor František Ulrych, 1940
Čistá u Horek, opona, autograf autora, František Ulrych, 1940
Soukup Josef, Má vlast, reprodukce obrazu, 1940