Databáze českého amatérského divadla

Opony: Jabkenice, Praotec Čech, Betty Smetanová, 1877, Památník B. Smetany Jabkenice

Autor: Bettina Smetanová - Ferdinandiová dle obrazu Ant. Lhoty, re 2004 Milan Kadavý a Alena Kadavá
Rozměr: 390 x 245 cm
Vročení: 1877
Motiv: Praotec Čech na Řípu
Příchod praotce Čecha na Říp, opona jabkenického spolku Hálek, podle Lhotova originálu z fotografie, olejomalba, plátnoOponu s figurálním výjevem „Příchod praotce Čecha na Říp" namalovala druhá manželka Bedřicha Smetany v roce 1877 pro nově založený ochotnický spolek Hálek v Jabkenicích na podnět jabkenického řídícího učitele Josefa Vílíma podle fotografie stejnojmenného obrazu Antonína Lhoty.
Když opona přešla do sbírek Smetanova muzea, byla v letech 1950-1963 vystavena ve druhé stálé expozici v jabkenické myslivně. Poté ležela srolovaná v depozitáři. V roce 1984 byla převezena do nové expozice v Památníku Bedřicha Smetany na Lamberku v Obříství, bývalém sídle rodiny Betty Smetanové. Existenci expozice na Lamberku ukončila v roce 2002 povodeň, oponu se však podařilo včas evakuovat. Protože má přímou vazbu jak na obec Jabkenice tak na zdejší pobyt Smetanovy rodiny, bylo již při přípravě projektu nové expozice počítáno s jejím definitivním návratem do Jabkenic.
Opona byla do expozice Památníku Bedřicha Smetany trvale umístěna v roce 2004 u příležitosti 180. výročí narození a 120.výročí úmrtí Bedřicha Smetany. Vzhledem ke značnému poškození prošla před vlastní instalací v letech 2003-2004 rozsáhlým a náročným restaurátorským ošetřením.
Ex: http://www.esbirky.cz/detail/89830/?series=224f9a08bd742a7f6cadf1

Když roku 1877 zakládali jsme ochotnické divadlo, spolek Hálek, sdělil jsem u lesmistrů svou starost o dekorace, hlavně oponu. Tu paní Smetanová ochotně nabídla, že nám na oponu vymaluje obraz Praotec Čech na Řípu. Koupeno plátno, něco barev, většinu jich a oleje věnovala laskavá paní, v mém bytu v zadním pokoji na stěnu napnuto plátno a pí Smetanová obětavě po tři týdny přicházela k nám a dle Lhotova originálu z fotografie obraz zdařile vymalovala. Touto vzácnou obětavostí velkou radost ochotníkům způsobila… Mistr Smetana pravil: “No, záležet si Betty dala, ale dramatická ta malba není.”
Paměti o Bedřichu Smetanovi a jeho pobytu v Jabkenicích napsal Josef Vilím, domácí učitel dcer Smetanových, s. 12-13.

doc. PhDr. Tomáš Vlček:
Dílo druhé ženy hudebního skladatele Bedřicha Smetany, Bettiny Smetanové.
Hlavní důraz obrazového řešení Jabkenické opony položila Bettina Smetanová na malbu sametových před-opon rámujících v celku toporné vyobrazení tábora praotce Čecha na hoře Řípu. Námětově jde o pozdně romantickou představu ideově zapadající do národně obrozeneckého hnutí. Výtvarné řešení je limitováno amatérstvím autorky, nicméně má určité stopy vlivu německých Nazarénů. Malířka zařadila do Čechovy skupiny i postavy věrozvěstů Cyrila a Metoděje.
Poznámka:
DbČAD 00589, 18434
2009 foto Ivo Mičkal pro Databázi českého amatérského divadla, na fotografování byla uzavřena dohoda, viz Texty.
Bibliografie:
Místopis českého amatérského divadla A - M, Praha, NIPOS-Artama 2001, s. 22.

Valenta, Jiří (ed.): Malované opony divadel českých zemí. Praha, NIPOS 2010, s. 80, 81

http://www.esbirky.cz/detail/89830/?series=224f9a08bd742a7f6cadf1
Uložení dokumentace:
Národní muzeum, České muzeum hudby, Muzeum Bedřicha Smetany, Památník B. Smetany v Jabkenicích.
Výstavy:
Originál: Muzeum české hudby - Muzeum Bedřicha Smetany Jabkenice

Muzeum českého amatérského divadla Miletín, vstupní expozice, 2006.

Putovní výstava Malované opony, realizované Muzeem českého amatérského divadla v Miletíně 2007-2008. Scénář Jiří Valenta, grafik Martin Taller.
Historické užití:
sál hostince, Spolek divadelních ochotníků Hálek
Současné užití:
expozice Národní muzeum, České muzeum hudby, Muzeum Bedřicha Smetany, Památník B. Smetany v Jabkenicích.
Majitel/umístění:
Muzeum české hudby - do 2004 Okresní muzeum v Mělníku, památník Lamberk , od 2004 Národní muzeum, České muzeum hudby, Muzeum Bedřicha Smetany, Památník B. Smetany v Jabkenicích. Inv.č.: Muzeum Bedřicha Smetany M 968

http://www.esbirky.cz/detail/89830/?series=224f9a08bd742a7f6cadf1
Fyzický stav:
existuje, vystavena
restaurována
fyzický stav dobrý
Tematická skupina:
Česká historie
Informátoři:
Muzeum Bedřicha Smetany

Související Obrázky

Jabkenice, opona, B.Smetanová, detail před a po restaurování
Jabkenice, opona, B.Smetanová, detail, stav před restaurováním
Jabkenice, opona, B.Smetanová, informace v Památníku BS
Jabkenice, opona, B.Smetanová, restaur zpráva 2
Jabkenice, opona, B.Smetanová, restaurátorská zpráva 1
Jabkenice, Praotec Čech, Betty Smetanová, 1877, Památník B. Smetany Jabkenice
Malované opony, putovní výstava MČAD, 2008 - 2010,  04panel.
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, úvodní expozice Kouzelný svět divadla, 06, opony Náchod, Jabkenice, Klášterec nad Orlicí


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Jabkenice, Praotec Čech, Betty Smetanová, 1877, Památník B. Smetany Jabkenice
Jabkenice, opona, B.Smetanová, detail, stav před restaurováním