Databáze českého amatérského divadla

Opony: Držkov, Pěvecká a divadelní jednota Lev, opona Múzy, autor Alois Otahal, 1909, OÚ

Autor: Alois Otahal
Rozměr: 580 x 360 cm
Vročení: 1909
Motiv: Múzy
Opona je napnutá na dřevěném rámu a upevněna na druhé straně rámu opony z roku 1930. Takto byly obě opony napnuty na rám u příležitosti 100. výročí pěvecko-divadelní jednoty Lev a srazu rodáků a přátel Držkova v roce 1980 a vystaveny v místním kulturně-tělovýchovném domě.

Vcelku zachovalá s poškozenými místy.

---

Alois Otahal (1871- 1952) byl malíř autodidakt, rodák z Litovle, který se roku 1898 usadil v Držkově, stal se členem místní Divadelní jednoty Lev a maloval pro ni i oponu s velmi konvenčním a toporným vyobrazením Múz holdujících Apollónovi na trůně, jejž provází snad Amor. Baldachýn trůnu zdobí výrazný letopočet 1909.
Opona o rozměrech 580 x 360 cm je pojata v méně obvyklé tradici obrazu na plátně. Výjev v neurčitém oblačném prostředí zabírá celou plochu, pouze na spodním okraji nacházíme obvyklou borduru. Také dva iluzivně malované závěsy po stranách výjev pouze zdůrazňují, ale z celistvosti obrazové plochy nevydělují. Pro naprostou většinu opon českého ochotnického divadla je naopak příznačné, že ústřední výjev doprovází bohatá drapérie, kterou zde zcela postrádáme.

(Mgr. Jakub Synecký, červenec 2016 - příspěvek pro připravovanou knihu Malované opony divadel českých zemí II)
STROTZER, Milan (ed.): Malované opony divadel českých zemí II. Praha, NIPOS 2017. Komentář Jakub Synecký, s. 61 - 62.
Bibliografie:
STROTZER, Milan (ed.): Malované opony divadel českých zemí II. Praha, NIPOS 2017. Komentář Jakub Synecký, s. 61 - 62.
Výstavy:
1980 Výstava u příležitosti 100 let jednoty Lev a srazu rodáků a přátel Držkova.

2009 Výstava obrazů a fotografií Aloise Otahala
Historické užití:
Pěvecká a divadelní jednota Lev
Současné užití:
Dekorace zasedací místnosti OÚ.
Majitel/umístění:
OÚ Držkov, Držkov 9, 46824
Fyzický stav:
existuje, vystavena
fyzický stav dobrý
Tematická skupina:
Múzy obecně
Informátoři:
Kozák Miroslav Držkov, Hrách Jaroslav Držkov OÚ Držkov.

Související Soubory

Související Osobnosti

Související Obrázky

Držkov, DJ Lev, opona, Otahal 1909
Držkov, DJ Lev, opona, Otahal 1909, autograf
Držkov, DJ Lev, opona, Otahal 1909, detail 1
Držkov, DJ Lev, opona, Otahal 1909, detail 2


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Držkov, DJ Lev, opona, Otahal 1909
Držkov, DJ Lev, opona, Otahal 1909, autograf