Databáze českého amatérského divadla

Opony: Trnávka, sál hostince Jana Kutílka, opona se sedící dívkou s růží a panoramatem Hradčan, autor Jan Česal, 1929, zachované torzo opony v soukromém vlastnictví

Autor: Jan Česal z Kutné Hory
Rozměr: Původní rozměr asi 600 x 400 cm, Zachoval se výřez středu opony 200 x 200 cm.
Vročení: 1929
Motiv: Dívka vzhlíží k panoramatu Hradčan.
Opona z Trnávky u Řečan nad Labem na Pardubicku. Nacházela se v bývalé hospodě, kde byl také sál a jeviště, dnes dům č.114 v ulici Obránců míru.

Dívka zahalená průsvitným závojem drží růži a vzhlíží k panoramatu Hradčan. Na nefotografované části výřezu je autograf malíře Jana Česala.
Zachovaná část opony byla údajně rámovaná malovanou draperií a květinami.

Oponu nechal objednat u malíře Jana Česala sedlák Jan Kutílek z Trnávky. Přístavba jeviště k sálu byla schválena Okresní správou politickou (Expositura v Přelouči) 28.června 1927. Opona vznikla nejpozději se vznikem DrO SDH r.1929 v Trnávce, dle pamětí J.Kutílka. Původní velikost opony podle plánů jeviště a velikosti rolny byla 510x400cm. Hostinec (dnes dům č.114 v Trnávce), kde byla opona používána, vlastnil Jan Kutílek do r. 1948. Po znárodnění byla ze sálu vytvořena samoobsluha a z jeviště sklad, a opona byla zazděna cihlovou zdí. Po r. 1989 byla opona nalezena zničená, vyříznuta pouze střední nejzachovalejší část, a ta odvezena mimo obec Trnávku.

---

Z opony o rozměrech asi 600 x 400 cm z bývalého hostince v Trnávce u Řečan nad Labem na Pardubicku zbyla dnes jen malá část. Zachoval se výřez středu opony 200 x 200 cm. K místnímu sálu bylo po roce 1927 přistavěno jeviště a opona vznikla pravděpodobně v roce, kdy začíná činnost divadelního spolku místních dobrovolných hasičů. U kutnohorského malíře Jana Česala (1890-1961) ji objednal majitel hostince, sedlák Jan Kutílek. Poté, co o dům po roce 1948 přišel, byl sál přestavěn na sklad a později samoobsluhu a opona byla skryta za cihlovou zazdívkou. Teprve po roce 1989 byla silně poškozená opona znovu nalezena a byla z ní vyříznuta pouze nejzachovalejší střední část; potomek původního majitele hostince ji má na jiném místě vystavenou jako závěsný obraz.
Hlavní výjev opony představoval dívku v průsvitném závoji s růží. Dívka sedí na kamenné lavici na terase s balustrádou a vázou a spíš než k panoramatu Hradčan, zobrazeném za ní, hledí nepřítomně někam mimo obraz. Zdánlivě retardující dozvuk historizujících kompozic z konce století, který je ve zvolené kompozici zřetelný, přitom nebyl v divadelních oponách – beroucích si ještě dlouho do 20. století za předlohu např. Hynaisovu oponu pro Národní divadlo – nijak neobvyklý. Aktuálnější je zde jen motiv Pražského hradu, objevující se na mnoha oponách zejména po vzniku samostatného státu. Tradiční bylo zřejmě i celkové schéma opony: ústřední výjev lemovala rozhrnutá draperie, jejíž zbytky jsou viditelné ve spodních rozích a po stranách zachované části, a údajně i květiny, ve kterých snad mohl autor zúročit svou praxi malíře zátiší a květin. Přestože údajně maloval i dekorace pro ochotnická divadla, trnávecký výlet do monumentálnějšího oboru divadelního malířství pro něj nebyl příliš úspěšný – celkové provedení je dost toporné a selhává jak v anatomii dívčí figury, tak v perspektivě zobrazených staveb.

(Mgr. Jiří Bláha, červenec 2016 - příspěvek pro připravovanou knihu Malované opony divadel českých zemí II)
Historické užití:
sál hostince Jana Kutílka v Trnávce, dům č.114 v ulici Obránců míru
Současné užití:
v soukromém vlastnictví na jiném místě, torzo vystaveno jako obraz
Majitel/umístění:
Ing. Patrik Kutílek
Fyzický stav:
existuje, v soukromém vlastnictví
fyzický stav nutné restaurování
Tematická skupina:
Stavby
Informátoři:
Ing. Patrik Kutílek

Související Osobnosti

Související Pojmy

Související Obrázky

Trnávka, sál hostince, torzo opony, detail, Jan Česal, asi 30.léta 20.století
Trnávka, sál hostince, torzo opony, detail, Jan Česal, asi 30.léta 20.století
Trnávka, sál hostince, torzo opony, detail, Jan Česal, asi 30.léta 20.století
Trnávka, sál hostince, torzo opony, detail, Jan Česal, asi 30.léta 20.století
Trnávka, sál hostince, torzo opony, detail, Jan Česal, asi 30.léta 20.století
Trnávka, sál hostince, torzo opony, detail, Jan Česal, asi 30.léta 20.století
Trnávka, sál hostince, torzo opony, Jan Česal, asi 30.léta 20.století,


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Trnávka, sál hostince, torzo opony, Jan Česal, asi 30.léta 20.století,
Trnávka, sál hostince, torzo opony, detail, Jan Česal, asi 30.léta 20.století
Trnávka, sál hostince, torzo opony, detail, Jan Česal, asi 30.léta 20.století
Trnávka, sál hostince, torzo opony, detail, Jan Česal, asi 30.léta 20.století
Trnávka, sál hostince, torzo opony, detail, Jan Česal, asi 30.léta 20.století
Trnávka, sál hostince, torzo opony, detail, Jan Česal, asi 30.léta 20.století
Trnávka, sál hostince, torzo opony, detail, Jan Česal, asi 30.léta 20.století