Databáze českého amatérského divadla

Opony: Úsobí, Čtenářsko-ochotnický spolek / Chyška, hasiči, opona Slib svobodě, autor František Flasar, s. a. (20. léta 20. stol.), depozitář Hasičského muzea Přibyslav

Autor: František Flasar, Litovel - Morava
Rozměr: 480 x 220 cm
Motiv: alegorie
Úvaha a otázky (Jiří Valenta, únor 2016):
V rámu vytvořeném z neurčených folklorních vzorů, ukončených třásněmi opon, je centrální obraz, který bychom mohli označit jako Slib svobodě. Nad "věčným plamenem" a československým znakem stojí centrální dívčí postava (alegorie svobody), nad ní se klene duha obklopena sokolem (či orlem) a siluetou chrámu (Hradčany? Brno? Olomouc?). Všechen důraz však malíř klade na postavy, jimž svoboda žehná. Ruce si podává mohutná postava venkovského typu v kroji, jehož charakteristiku nedovedeme určit, s postavou spíše městského typu v kostýmu s čamarou, čapkou s perem (sokolím či orlím). A ženská postava v kroji (jeho regionalitu nedovedeme posoudit) k požehnání předkládá nemluvně, symbol budoucnosti. Ležící šedou postavu v dolním pásu obrazu možná malíř chápal jako symbol minulosti.

---

Malíře Františka Flasara z Litovle (1903-1989) jsme již poznali jako neúnavného organizátora kulturního života ve svém kraji, ochotnického herce a zdatného malíře. Oproti velmi neobvyklému prospektu-oponě v Broumově Lhotě působí monumentální „obraz“ na oponě pro Čtenářsko-ochotnický spolek v Úsobí na okr. Havlíčkův Brod daleko tradičněji. Ale to jen na první pohled.
Celek se zdá připomínat tradiční Libušinu věštbu, nechybí ani panorama Hradčan v pozadí. Konvenční rozestavení figur upomene na nejkonzervativnější části výzdoby Národního divadla v Praze. Pohanský žrec v levém dolním okraji výjevu jednoznačně dosvědčuje původní inspiraci.
Avšak všechny postavy se k velebnému panoramatu Hradčan obracejí zády, neboť je upoutalo cosi jiného: u nohou velebné věštkyně, jejíž hlavu krášlí frygická čapka, plane obětní oheň před akcentovaným československým znakem, k němuž se obracejí všechny postavy.
Mytická Libuše či Čechie se zcela nenásilně proměnila v alegorii Republiky, aniž by se sebeméně pozměnila komposiční struktura zděděná z 19. století. Tato postava žehná svazku spojených rukou dvou mladíků, snad coby svazku venkova a města. Mladík vpravo je charakterizován čamarou a rudou šerpou, o volné stylizaci kroje druhého z jinochů nelze říci nic určitého. Sestavu doplnila mladá matka s dítětem, v obecné muchovsko-úprkovské stylizaci. Nade vším se klene duha, vně takto vymezeného půlkruhu nalézáme ještě secesně stylizovanou vegetaci. Vše je uzavřeno do obdélníku, jasně orámovaného sporými dekorativními motivy, a celek opony o rozměrech 480 x 220 cm po obou stranách doplňuje volná dekorativní bordura, na spodní části s ilusivními střapci.
Opona z Úsobí (nyní v obci Chyška) dobře ukazuje, že řemeslně zdatní, konzervativně zakotvení malíři nemuseli na svém výrazu měnit vůbec nic, a přece dokázali srozumitelně tlumočit naděje spjaté s existencí mladé, svobodné republiky. Poučenému diváku několik drobných přesunů akcentu ve prospěch aktuální situace stačilo.
Paradoxním způsobem to byl ještě týž František Flasar, který na oponě v Července v roce 1952 dokázal prakticky identické schéma převést v jakýsi – těžko popsatelný – pololidový socialistický realismus. Je to důkaz přežívání obrozeneckých obrazových schémat době navzdory, doklad dostatečné ohebnosti autora, nebo svědectví o věrnosti sobě samému? Objektivně rozhodnout nelze, sám za sebe by se však autor tohoto příspěvku klonil k možnosti posledně jmenované.

(Mgr. Jakub Synecký, červenec 2016 - příspěvek pro připravovanou knihu Malované opony divadel českých zemí II)
Uložení dokumentace:
2016 Fotodokumentace Jiří Němec
Historické užití:
Čtenářsko ochotnický spolek Úsobí
Současné užití:
depozitář Hasičkého muzea Přibyslav
Majitel/umístění:
Hasiči Chyška
Fyzický stav:
existuje, uložena v depozitáři
Tematická skupina:
Alegorie obecné
Vlastenecké projevy

Související Osobnosti

Související Organizace

Související Pojmy

Související Obrázky

Chyška, Hasiči, detail opony Slib svobodě, František Flasar, 192x
Chyška, Hasiči, detail opony Slib svobodě, František Flasar, 192x
Chyška, Hasiči, detail opony Slib svobodě, František Flasar, 192x
Chyška, Hasiči, detail opony Slib svobodě, František Flasar, 192x
Chyška, Hasiči, detail opony Slib svobodě, František Flasar, 192x
Chyška, Hasiči, detail opony Slib svobodě, František Flasar, 192x
Chyška, Hasiči, detail opony Slib svobodě, František Flasar, 192x
Chyška, Hasiči, detail opony Slib svobodě, František Flasar, 192x
Chyška, Hasiči, detail opony Slib svobodě, František Flasar, 192x
Chyška, Hasiči, opona Slib svobodě, František Flasar, 192x


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Chyška, Hasiči, opona Slib svobodě, František Flasar, 192x
Chyška, Hasiči, detail opony Slib svobodě, František Flasar, 192x
Chyška, Hasiči, detail opony Slib svobodě, František Flasar, 192x
Chyška, Hasiči, detail opony Slib svobodě, František Flasar, 192x