Databáze českého amatérského divadla

Opony: Červenka, DrO Sokola, opona - alegorie s heslem Divadlo je život a jde zas do života, autor František Flasar, 1952

Autor: František Flasar
Rozměr: 600 x 300 cm
Vročení: 1952
Opona o rozměrech 600 x 300 cm pro Sokol v Července je dílem Františka Flasara (1903-1989). Oproti jiným jeho dílům se však vyznačuje daleko nižší kvalitou výtvarného zpracování.
Tematicky je výjev ovšem nesmírně pozoruhodný. Středem kompozice je podivné sloupové uskupení s devizou J. K. Tyla: „Divadlo je život a jde zas do života.“ Tuto devizu věnčí zprava rolník stuhou s nápisem: „V jednotě je síla.“ Za ním se řadí dělník, družstevnice a muž se sokolským praporem (nikoli však v sokolském úboru). Nalevo dominuje trůnící Jan Amos Komenský, doprovázen mladíky i skotačícími dětmi, ozářen sluncem. Děti jsou dosti násilně oblečeny do soudobých oblečků, výjimkou je polonahé putti hrající si s globem. Portál, který oponu rámuje, je ve vrcholu zdoben československým státním znakem.
Opona v Července si nezaslouží náš toliko shovívavý úsměv vzhledem k době svého vzniku. Jak již bylo uvedeno výše, její výtvarná kvalita je ve srovnání s dalšími díly F. Flasara překvapivě nízká. Avšak z hlediska obsahového představuje možná trochu křečovitou, ale přece dost jasnou snahu naroubouvat vlastenecké alegorie, jejichž formální aparát tkví ještě plně v uplynulém 19. století, na zcela změněnou atmosféru doby po roce 1948. To, co zde touto cestou vzniklo, představuje hybrid ne snad zcela stravitelný, ale svou výpovědní hodnotou zajímavý.

(Mgr. Jakub Synecký, červenec 2016 - příspěvek pro připravovanou knihu Malované opony divadel českých zemí II)
STROTZER, Milan (ed.) Malované opony divadel českých zemí II. Praha, NIPOS 2017. Komentář Jakub Synecký, s. 37-38.
Bibliografie:
Kolektiv autorů (editor Milan Strotzer): Malované opony divadel českých zemí II. Praha, NIPOS 2017, s. 37-38. Komentář Jakub Synecký.
Historické užití:
Opona divadelního souboru Sokol.
Současné užití:
Funkční opona používaná při kulturních a společenských událostech.
Majitel/umístění:
Obec Červenka
Fyzický stav:
existuje, funkční
Tematická skupina:
Vlastenecké projevy

Související Obrázky

Červenka, Sokol, detail opony, autor František Flasar, 1952
Červenka, Sokol, detail opony, autor František Flasar, 1952
Červenka, Sokol, detail opony, autor František Flasar, 1952
Červenka, Sokol, detail opony, autor František Flasar, 1952
Červenka, Sokol, detail opony, autor František Flasar, 1952
Červenka, Sokol, detail opony, autor František Flasar, 1952
Červenka, Sokol, detail opony, autor František Flasar, 1952
Červenka, Sokol, opona, autor František Flasar, 1952
Červenka, Sokol, opona, autor František Flasar, 1952
Červenka, Sokol, ovládání opony, autor František Flasar, 1952
Červenka, Sokol, ovládání opony, autor František Flasar, 1952
Červenka, Sokol, ovládání opony, autor František Flasar, 1952
Červenka, Sokol, ovládání opony, autor František Flasar, 1952
Červenka, Sokol, ovládání opony, autor František Flasar, 1952
Červenka, Sokol, ovládání opony, autor František Flasar, 1952
Červenka, Sokol, ovládání opony, autor František Flasar, 1952
Červenka, Sokol, ovládání opony, autor František Flasar, 1952


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Červenka, Sokol, opona, autor František Flasar, 1952
Červenka, Sokol, opona, autor František Flasar, 1952
Červenka, Sokol, detail opony, autor František Flasar, 1952
Červenka, Sokol, ovládání opony, autor František Flasar, 1952