Databáze českého amatérského divadla

Opony: Chrudim, Loutkové divadlo dámského odboru Ústřední matice školské, líc oboustranné opony - pohádkový motiv, autorka Berta Liebscherová, asi 1903, depozitář MLK

Autor: Berta Liebscherová (některé prameny uvádějí podíl jejího manžela Františka Liebschera)
Rozměr: 228 x 110 cm
Vročení: asi 1903
Motiv: pohádkový výjev
Líc opony chrudimského loutkového divadla hrajícího pod hlavičkou dámského odboru Ústřední matice školské. Oboustranná opona s pohádkovým motivem autorů manželů Berty a Františka Liebscherových je malovaná na plátně.

---

Novodobé loutkářské počátky v Chrudimi jsou spojeny se jmény bratří Gallatových. Staršímu Aloisovi byly loutky inspiračním zdrojem pro činoherně uváděné parodie, ale Jaroslav pořádal loutková představení a usiloval o zřízení stálého loutkového divadla. To se podařilo v roce 1903 pod hlavičkou dámského odboru Ústřední matice školské (ÚMŠ). Hrálo se na několika místech, v hostinci U Cabicarů, v restauraci Na sklepích i jinde a to s loutkami A. Švimberského a J. Ullika, které pravděpodobně vznikaly za spolupráce žáků místní dřevařské školy. Představení byla nepravidelná a činnost byla ukončena v roce 1914. Divadelní fundus byl uložen v městském sirotčinci.
Ojedinělou událostí bylo představení Škroupovy opery Dráteník, které se uskutečnilo v roce 1915 z iniciativy a v režii Karla Pippicha v městském divadle. Pro toto představení bylo použito malované proscénium a opona Berty Liebscherové. K obnovení soustavnější činnosti došlo v roce 1919, ale hrálo se půjčenými loutkami v provizoriu městského muzea. V roce 1921 byl renovován starý loutkářský fundus uložený v městském sirotčinci a to včetně malované opony. Ten pak sloužil pravděpodobně až do roku 1935, kdy našlo LD Ústřední matice školské nové a stálé působiště v novostavbě městského divadla.
Autorkou malované opony byla Berta Liebscherová, některé prameny uvádějí i podíl jejího manžela Františka. Rok vzniku opony není doložitelný, ale pravděpodobně již sloužila v letech 1903 – 1914. Její druhý život lze vymezit roky 1922 – 1935. V té době byla již značně opotřebovaná opona restaurována Ladislavem Štrosem ke spokojenosti Berty Liebscherové, která ho neváhala vyhledat v Praze, aby mu poděkovala. Poté byla opona v depozitu chrudimského loutkového divadla a roku 1972 ji někdejší vůdčí osobnost souboru Jiří Stehno věnoval nově zřízenému Muzeu loutkářských kultur. Opona o rozměrech 228 x 110 cm je malovaná na plátně, navíjela se na dřevěný válec.

BERTA LIEBSCHEROVÁ-HAVLÍČKOVÁ
Narodila se 4. 7. 1864 v Lovčicích u Klatov. Vystudovala Dámské oddělení pro kreslení na uměleckoprůmyslové škole v Praze u prof. Jakuba Schikanedera. Po absolutoriu se stala asistentkou prof. Pinkasa na Vyšší dívčí škole, kde byla posléze jmenována první středoškolskou profesorkou. Učitelskou dráhu však opustila po svatbě s Františkem Liebscherem a věnovala se pak vlastní výtvarné tvorbě. Malovala zejména květiny a krajiny. Zdá se tedy, že malba opony byla ojedinělou prací. První samostatnou výstavu měla pod názvem Květiny a krajiny v Krásné jizbě v Praze, a to v roce 1946, kdy jí bylo 82 let. Zemřela 10. 5. 1954 v Praze.

(Ing. Jan Novák, srpen 2016 - příspěvek pro připravovanou knihu Malované opony divadel českých zemí II)

Opona Loutkového divadla dámského odboru Ústřední matice školské v Chrudimi zachycuje okraj lesa s otevřeným průhledem do krajiny, kde se dvě děti se psem potkávají s vílou s lyrou a pohárem; nejspíš pohádkový motiv, který se zatím nepodařilo přesně určit. Provedení svědčí sice – i přes špatný stav opony – o autorčině školení a znalosti dobové krajinomalby, ale zároveň prozrazuje její limity v propojení krajiny a figurální složky. Dobová dopisnice zachycuje proscénium divadla, na jehož překladu je monogram Ú.M.Š. s palmovou ratolestí a po stranách lyry a divadelní masky zakomponované do secesního ornamentu.

(Mgr. Jiří Bláha, září 2016 - příspěvek pro připravovanou knihu Malované opony divadel českých zemí II)
Poznámka:
Na základě informace o působení manželů se shodným příjmením v Chrudimi (akad. architekt Pavel Libscher, akad. malířka Věra Libscherová), kteří se původně aktivně podíleli na činnosti loutkového divadla v Luhačovicích, bylo původně připsáno autorství jim. Informace získaná v MLK Chrudim totiž udávala pouze příjmení a nikoliv křestní jména. Na základě příspěvku Jana Nováka bylo autorství upraveno. (Milan Strotzer)
Historické užití:
Opona loutkového souboru dámského odboru Ústřední matice školské v Chrudimi
Současné užití:
Depozitář MLK Chrudim
Majitel/umístění:
Muzeum loutkářských kultur Chrudim
Fyzický stav:
existuje, uložena v depozitáři
fyzický stav nutné restaurování
Tematická skupina:
Pohádky

Související Obrázky

Chrudim, Loutkové divadlo dámského odboru Ústřední matice školské, proscénium s oponou s pohádkovým motivem autorky Berty Liebscherové, asi 1903
Chrudim, Loutkové divadlo, autory manželé Liebscherovi, líc opony, s.a.
Chrudim, Loutkové divadlo, autory manželé Liebscherovi, líc opony, s.a.


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Chrudim, Loutkové divadlo, autory manželé Liebscherovi, líc opony, s.a.
Chrudim, Loutkové divadlo, autory manželé Liebscherovi, líc opony, s.a.
Chrudim, Loutkové divadlo dámského odboru Ústřední matice školské, proscénium s oponou s pohádkovým motivem autorky Berty Liebscherové, asi 1903