Databáze českého amatérského divadla

Organizace: ÚMDOČ, Pardubice, Arbesův / Mitlöhnerův okrsek

Rok založení: 1912
Rok ukončení činnosti: 1951
Skupina organizací:
1912 - 26. 5. - ustavující valná hromada Arbesova okrsku se sídlem v Pardubicích,
na ní zastoupeny jednoty a odbory: SDO v Pardubicích, Div. ochotnická jednota Klicpera z Moravan, Ochotnická jednota ze Sezemic, SDO z Dašic, TJ Sokol z Holic, Řemeslnická jednota z Pardubic.
Předsedou ustavující valné hromady učitel a dramat. spisovatel Ot. Pospíšil z Holic, místopředsedou Jos. Keifl z Pardubic, zapisovatelem J. Žďárský z Dašic.
Za předsedu okrsku zvolen K. Cerekvický z Pardubic, místopředsedou Václav Král z Holic, členy výboru Kerhart z Pardubic, Jos. Vejda z Dašic, a řed. Jos. Nešpor ze Sezemic. Za delegáty do valné hromady ÚmDOČ zvoleni K. Cerekvický z Pardubic, Ot. Pospíšil z Holic.
1923 obnoven jako Arbesův okrsek ÚMDOČ.
předseda prvního výboru Karel Kerhart z Pardubic, místopředseda Jar. Kňourek z Rosic, pokladník Boh. Blažek z Opatovic.
1926 předseda Julius Mitlöhner, místopředseda Josef Klivický, vydáván časopis Scéna.
1926 okresek uvedl Šest postav hledá autora, Transport č. 20.
1927 sdružoval 48 spolků a odborů, vydával vlastní list Scéna, zorganizoval 4 profes. představení, okrskový režisér Ortl.

1931 se do okrskové divadelní soutěže přihlásily 3 spolky.
1932 předsedou okrsku Julius Mitlöhner, místopředseda Josef Fliedr, který se v polovině období odstěhoval a z funkce odešel, jednatel Fr. Messany, pokladník Jos. Staněk, zapisovatelka Věra Klečková, okrsk. režisér Jos. Klivický a knihovník Fr. Diblík, od září Václav Novák.
1932 kritické poměry hospodářské se negativně projevily i v ochotnickém divadelnictví, hůře než 1931.
1932 vyhlášena opět okrsková divadelní soutěž, přihlášeno 10 jednot, soutěž ukončena 1933. Na 2. JH zastupoval okrsek předseda Mitlöhner, který ve výběrovém představení ÚMDOČ sehrál titulní postavu M. J. Husa.
1933 okrsek dovršil 10 let činnosti. Dle zavedené statistiky 38 spolků, 708 činných členů, sehráno 113 her. Výkazy předložilo 22 jednot (58%).
1934 předsedou Jaroslav Krátký.
1934 Počátkem roku kurz líčení - 10 večerů. Předseda a aktivní hybatel okrsku Julius Mitlöhner (v březnu 1934 zvolen 3. místostarostou výkon. výboru ÚMDOČ) se odstěhoval do Prahy, což činností značně otřáslo. Založen sbor okrsk. referentů, kteří psali posudky na představení spolků - 1934 napsáno 23. Založen záznam her hraných spolky, aby byl znám jejich repertoár. Vedl ho okrskový režisér Ráž. Založena kronika, jejího vedení se ujal místopředseda Novák. Do klasifikační div. soutěže se z 38 spolků přihlásilo pouze 8.
1935 režisérský kurz.
1937 Ladislav Stroupežnický: Naši furianti, r. Štrojs.
1938 předsedou Jaroslav Krátký, Karel Jičínský.
1938 Ladislav Stroupežnický: Naši Furianti, r. F. Štrojsa.
1939 okrskové představení Tylovy hry Jiříkovo vidění, režie Fr. Štrojza ( 1939), v okrsku sdruženo 26 spolků
1939, 1940 - předsedou známý ochotnický pracovník MUDr. Jičínský.

1940 spolky sdružené v okrsku sehrály 175 představení, z toho 172 hry původní. Primát v kvalitě repertoáru i v počtu odehraných představení držel Ochotnický spolek v Holicích.
1940 František Xaver Svoboda: Čekanky.
1943 sdruženo 41 členských spolků
1945 padl J. Mitlöhner v květnových bojích, k uctění jeho památky okrsek pojmenován jeho jménem.
Z činnosti:
Divadelní soutěže členských spolků, pravidelná školení ochotníků, okrskářská posudková činnost - na představení členských spolků vysíláni odborní okrskoví posudkáři, kteří vypracovali posudkdky dle zvl. posudkářského řádu.
1948 na Jiráskově Hronově okrskové představení Ladislava Stroupežnického: Naši furianti.
Okrsková rada přizvala ke spolupráci aktivisty z členských jednot, kteří vytvořili pracovní komise pro jednotlivá odvětví činnosti.
1948 Olga Scheinpflugová: Chladné světlo.
1949 předsedou František Chaloupka, Miroslav Čípa.

1950 vydával obsažné oběžníky informující o divadelních aktivitách v okrsku.
1951 pokyny ÚMDOČ k likvidaci okrsku.
Fond SOkA Pardubice obsahuje neprozkoumané dokumenty do roku 1960.
Bibliografie:
ARBESŮV/MITLÖHNERŮV okrsek ÚMDOČ v Pardubicích. In: Ve službách Thalie II, České divadlo ochotnické, Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ, s. 37.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ, 1934, s. 30-32.
Zprávy ÚMDOČ 1950, č.8-9, s. 198.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 16, 10. 6. 1912, s. 200-201.
Československé divadlo XI, č. 2, s. 32.
České divadlo 1940, č. 2, s. 30, č. 4, s. 69.
Archivy:
Chrudim, Státní okresní archiv, Luže, Divadelní kroužek Jaroslav, č. př. 117/11

Pardubice, Státní okresní archiv:
Název fondu (sbírky): Mitlőhnerův okrsek Pardubice
Časový rozsah: 1947-1960
Metráž: 0,53 bm zpracováno (z toho 0,00 bm inventarizováno)
Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Mitlőhnerův okrsek ÚMDOČ Pardubice - správa ochotnické chaty v osadě Pustiny, obec Desná
Tematický popis: Účetní knihy, pokladní knihy, korespondence (1947-1960)
Archivní pomůcky
FRAJDLOVÁ E.: MITLŐHNERŮV OKRSEK ÚSTŘEDNÍ MATICE DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ ČESKÝCH PARDUBICE 1947 - 1960. Prozatímní inventární seznam, 1979, s. 3, ev.č. 635.

kART/obálka ÚMDOČ:
Pokyny ÚMDOČ k likvidaci okrsku, dopis 13.2.1951

Související Přehlídky

Související Obrázky

Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, divadelní přehlídka v Pardubicích, 1949
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, soutěž ÚMDOČ v Pardubicích, 1949
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, soutěž ÚMDOČ v Pardubicích, 1949
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, soutěž ÚMDOČ v Pardubicích, 1949
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, soutěž ÚMDOČ v Pardubicích, 1949
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, soutěž ÚMDOČ v Pardubicích, 1949
Luže, Jaroslav, Pamětní kniha ochotnického divadla II., 1926 - 1983
Pardubice, Arbesův okrsek, Scéna, 1927
Pardubice, Mitlöhnerův okrsek, Pokladní kniha, 1948
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Kniha zápisů, 1924 - 1930
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Kniha zápisů, 1924 - 1930
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Kniha zápisů, 1930 - 1939
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Kniha zápisů, 1930 - 1939
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1930
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1930
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1930
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1930
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1930
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1930
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1930
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1930
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1930
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1930
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1930
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1930
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1930
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1931
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1931
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1931
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1931
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1931
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1931
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1931
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1932
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1932
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1932
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1932
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1932
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1932
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1932
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1932
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1932
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1932
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1933
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1933
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1933
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1933
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1933
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1934
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1934
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1934
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1934
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1934
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1934
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1934
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1934
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1934
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1934
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1934
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1934
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1935
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1935
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1935
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1935
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1935
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1935
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1935
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1935
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1935
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1935
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1935
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1935
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1935
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1935
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1935
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1936
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1936
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1936
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1937
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1937
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1937
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1937
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1938
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1938
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1938
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1938
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1938
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1938
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1939
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1939
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1939
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1940
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1940
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1940
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1940
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1942
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1948
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1948
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1948
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1949
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1949
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1949
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1949
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1949
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1949
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1949
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1949
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1949
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1949
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1949
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1949
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1949
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1949
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1949
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1949
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1949
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1949
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1950
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1950
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1950
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1950
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1950
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1950
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1950
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1950
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Novinové výstřižky 1941 - 1948
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Novinové výstřižky 1941 - 1948
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Rukopisy a publikace, 1912 - 1949
Praha, ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, okrsky a soubory, 1938
Rosice nad Labem, Štolba, Korespondence souboru
Rosice nad Labem, Štolba, Korespondence souboru
Rosice nad Labem, Štolba, Korespondence souboru
Rosice nad Labem, Štolba, Korespondence souboru
Rosice nad Labem, Štolba, Korespondence souboru
Rosice nad Labem, Štolba, Korespondence souboru
Rosice nad Labem, Štolba, Korespondence souboru
Rosice nad Labem, Štolba, Korespondence souboru
Rosice nad Labem, Štolba, Korespondence souboru
Rosice nad Labem, Štolba, Korespondence souboru
Rosice nad Labem, Štolba, Korespondence souboru
Rosice nad Labem, Štolba, Korespondence souboru
Rosice nad Labem, Štolba, Korespondence souboru
Rosice nad Labem, Štolba, Korespondence souboru
Rosice nad Labem, Štolba, Korespondence souboru
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1928
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1928
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1932, s. 25
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1932, s. 26
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1934, s. 30
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1934, s. 31
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1934, s. 32
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1936
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1936
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1936
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1946
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1946


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1928
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1928
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1932, s. 25
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1932, s. 26
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, soutěž ÚMDOČ v Pardubicích, 1949
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, soutěž ÚMDOČ v Pardubicích, 1949
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, soutěž ÚMDOČ v Pardubicích, 1949
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, soutěž ÚMDOČ v Pardubicích, 1949
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, soutěž ÚMDOČ v Pardubicích, 1949