Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Organizace: SČDO / Svaz českých divadelních ochotníků

Rok založení: 1968
Skupina organizací:
1968 vrcholily snahy po ustavení nové organizace divadelních ochotníků

11.8.1968 se na 38. Jiráskově Hronovu sešla ve Slávii konference, která připomněla sté výročí ÚMDOČ. Třiasedmdesát volených delegátů z českých a moravských okresů a na dvě stovky dalších divadelníků vyjádřilo svůj jednomyslný názor na to, aby domácí ochotnictvo mělo opět svoji organizaci. Hlasováním také vyjádřili přání, aby nesla název Svaz českých divadelních ochotníků. Ustaven přípravný výbor v čele s JUDr. Milanem Kyškou.

10. srpna 1969 ustavující konference Svazu na Jiráskově Hronovu. Předseda dr. Milan Kyška, první místopředseda Cyril Bláha z DS Tyl Drahotuše, druhý místopředseda Miloš Honsa z Divadelního studia D3 Karlovy Vary, členové výboru Ladislav Lhota z Prahy, Jiří Kareš ze Svitav, Josef Vavřička z Hronova, Ludvík Němec z Bystřice u Benešova, Miroslav Etzler z Ostravy, Josef Doležal z Děčína, Zdeněk Kokta z Olomouce.

1972 pokus o založení Svazu amatérských loutkářů
2. prosince 1972 včlenění loutkářů do SČDO jako jeho autonomní složka Skupina amatérských loutkářů (SAL), která je řízena Radou SAL.

Předsedové: Josef Doležal, později Vlasta Ondráček, od 2002 PhDr. Jaroslav Vyčichlo.

SČDO vyhlašuje a organizuje přehlídky:
Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou.

Soutěž monologů, dialogů a individuálních výstupů s loutkou, memoriál Zdeňka Kokty. Soutěž monologů a dialogů pro děti a mládež ve věku od 8 do 18 let Kandrdásek SČDO, memoriál Bedřicha Čapka
Soutěž jednoaktových her, memoriál Ládi Lhoty.
Soutěž divadla jednoho herce, memoriál Slávky Trčkové.
SAL pořádá:
Čechova Olomouc
Raškovy Louny.
Loutkářské letnice konané do roku 1950 v Praze každoročně..
Soutěž individuálních výstupů s loutkou je součástí soutěže O pohárek SČDO.

1970 Pražská organizace SČDO uspořádala první vzdělávací akci – jednodenní scénografický kurz vedený Milošem Honsou (Amatérská scéna 1970, č. 6, s. 10).

Scénografická škola SČDO 1976 – 1979.
1979 - 20.6.-15.7. Výstava scénografické školy SČDO a amatérské scénografie v Městské knihovně v Praze. Pořádal SČDO ve spolupráci s DÚ a Městskou knihovnou v Praze.

tři běhy režisérské školy SČDO v letech 1981 –1983, 1987 – 1988 a 1991 – 1992.
(lektoři: Vlasta Gallerová, Karel Kříž, František Sokol, Jaroslav Malina, Martin Hilský).

Klub režisérů SČDO
Vzdělávací akce: kurzy svícení Václava Müllera, tematické dílny Petra Scherhaufera.

1984-1985 - krajské konference SČDO; nově zvolení předsedové krajských organizací:
Praha, hl. město - Josef Houba; Středočeský kraj - Ing. Jiří Sušanka; Západočeský kraj - Vlastimil Ondráček; Severočeský kraj - Dr. Jaromír Kejzlar; Východočeský kraj - Jaroslava Koukalová; Jihomoravský kraj - Růžena Kettnerová; Severomoravský kraj Zoltan Szabo.

Společně s Amatérskou divadelní asociací, s Volným sdružením východočeských divadelníků, Sokolem, Orlem a SAL, uděluje nejvyšší ocenění Zlatý odznak J.K.Tyla.


Vvydávání periodických tiskovin Informátor a Rolnička, publikace Autorský zákon a ochotnické divadlo..

24. 9. 1990 SČDO registrováno jako občanské sdružení, předsedou Josef Doležal.

V Praze se 11. 5. 1996 uskutečnila 10. konference Svazu českých divadelních ochotníků, které předcházelo 9 konferencí oblastních. Zúčastnili se jí zástupci jednotlivých oblastí, zástupci nově se připojivších kolektivních členů (dramatické a loutkářské soubory Orla a Sokola) a hosté (ADA, ARTAMA a MK ČR). Mezi stěžejní body jednání patřila zpráva o činnosti svazu za funkční období 1993-1995. Podle šetření SČDO pracuje na území ČR trvale na 200 ochotnických souborů dospělých, čítajících cca 6000 členů. Pozitivním rysem uplynulého období je navázání úzké spolupráce s většinou existujících institucí a občanských sdružení, zabývajících se amatérským divadlem, včetně uzavření dohody s rakouským svazem divadelních amatérů. Svaz přispěl k aktivizaci a kultivaci ochotnického divadla pořádáním vlastních přehlídek a spoluúčastí na mnoha regionálních i celostátních a národních přehlídkách. Dílem se podařilo též zajišťovat akce vzdělávacího charakteru, pro finanční a časové nároky se však nerealizoval záměr obnovení režisérské školy. Podařilo se též přebudovat organizaci svazu do dvoustupňové struktury oblastí a centra. Svaz má v současné době na 1 500 řádných a kolektivních členů. Této základně slouží jako základní prostředek k informovanosti zpravodaje Rolnička a Informátor. Zatím se málo daří propagovat ochotnickou a loutkářskou činnost v masmédiích. (Amatérská scéna, č.3, 1996 - CIK/FI/15526/96/ZK)

V roce 2003 oslavil Svaz českých divadelních ochotníků (SČDO) 35 let své existence. Jeho autonomní složkou je SAL - Skupina amatérských loutkářů.
2003 v ČR působilo 7 oblastních organizací svazu. Severní Moravu pokrývá kolektivní člen SČDO, jímž je Divadelní centrum Pobeskydí. Kolektivními členy svazu jsou rovněž ochotníci a loutkáři tělovýchovných organizací Sokol a Orel. Mezi nejvýznamnější svazové aktivity patří především vzdělávání, pořádání soutěží, ediční činnost, společenské akce, klub režisérů SČDO a činnost SAL.

Ke dni 24. 9. je členy 502 fyzických osob a 25 osob právnických.

V říjnu 2006 spoluzakladatelem Matice českých divadelníků (spolu s VSVD a OSDO Ústí nad Orlicí).
Bibliografie:
BČAD, 312

BUREŠ, Jiří: SČDO na Karlovarsku. /Ustavení okresní organizace Svazu českých divadelních ochotníků./ AS,1970, č. 4, s.17.

(DOLEŽAL, Josef): Dvacet let SČDO - zpráva o činnosti na svazové konferenci. AS 1989, č. 5, s. 1 -5.

DOLEŽAL, Josef: Hlavní úkoly ÚV SČDO. AS 1971, č. 1, s. 4 - 5.

DOLEŽAL, Josef: Proč SČDO. AS 1988, č. 10, s. 12.

(DOLEŽAL, Josef): Významný akt - dohoda SČDO a Zväzu divadelních ochotníkov Slovenska. AS 1989, č. 7, s.1.

DVACET let SČDO. AS 1989, č. 5, s. 2.

GRIMMOVÁ, Michaela: SČDO k Roku českého divadla - Želeč poprvé a národně. AS 1983, č. 8, s. 2 - 3.

HEJRAL, Josef. Výroční zpráva o činnosti Svazu českých divadelních ochotníků, z. s. v roce 2023 - viz Přílohy

HONSA, Bohumil: Škola amatérské scénografie začíná. AS 1976, č. 12, s. 5.

HOUŠTĚK, Miroslav: Nikdo sám sobě neumírá, (VAVŘIČKA, Josef). AS 1993, č. 6, s. 21-22.

KABÍČEK, Jaroslav: Aktivita Klubu amatérských scénografů (SČDO). AS 1982, č. 11, s. 10-11.

.KE KRAJSKÝM konferencím SČDO. /Podepsáno (psl)/. AS 1985, č. 4, s.

(kta): Tečka za režisérskou školou SČDO. Přehlídka vybraných absolventských představení 21.-23. února v Červeném Kostelci. AS 1985, č. 5, s. 7.

KYŠKA, Milan: Dvojnásobný jubilant, (LHOTA, Ladislav). AS 1987, č. 7, 2. s. obálky.

KYŠKA, Milan: Konečně tedy máme svaz. AS 1969, č. 6, s. 1.

KYŠKA, Milan: Jubilejní rozjímání. Patnáct let činnosti Českého svazu divadelních ochotníků. AS 1984, č. 9, s. 2-3.

KYŠKA, Milan: První desítka (trvání SČDO). AS 1979, č. 3, s. 1.

LHOTA, Ladislav: Vzpomínám na vzácného přítele ochotníků a dobrého člověka,
(BENEŠ, Jiří). AS 1987, č. 11, s. 6.

MARŠÁK, Alexandr: Za Jarkou Šindelářem. AS 1993, č. 4, s. 19.

METODICKÝ list pro am. divadlo a umělecký přednes. Základní dokumenty SČDO: stanovy, jednací řád, příspěvkový řád a zásady hospodaření. Ústí n. L., KKS a KV SČDO 1974, zvl. č. únor. kART.

MÜLLER, Václav: O spolupráci SČDO a TJ Orel. AS 1998, č. 1, s. 17.

NÁVRH statutu Svazu amatérského divadla. Amatérská scéna 1968, č. 5, s. 6

NÁVRH statutu Svazu českého amatérského divadla, vypracovaný přípravným výborem
konference 38. JH. Amatérská scéna 1968, č. 6, s. 2

ONDRÁČEK, Vlastimil: VIII. svazová konference SČDO. Amatérská scéna 1990, č. 7.

POKYNY pro nábor členů SČDO Amatérská scéna 1969, č. X, s. 6

PROVOLÁNÍ SČDO z 39. Jiráskova Hronova. Amatérská scéna 1969, č. X, s. 2

PŘEDSTAVUJEME členy ÚV SČDO. Amatérská scéna 1969, č. XII, č. 4.

ROLEČKOVÁ, Eva: Čtyři otázky pro dva čestné členy SČDO, (FIŠAR, Vlastimil SVOBODA, Petr). AS 1990, č. 7, s. 2 - 3.

(ROLEČKOVÁ, Eva): Setkání SČDA a ADA. AS 1990, č. 11, s. 12 - 13. Podepsáno -rol-

SLUNEČKO, Petr: Hledat cesty, vytvářet podmínky (SČDO). AS 1986, č. 7, s. 2.

SLUNEČKO, Petr: Nad novými stanovami SČDO. AS 1986, č. 5, s. 10.

STANOVY SČDO. Amatérská scéna 1969, č. VI, č. 2.

STROTZER, Milan: Konference Svazu českých divadelních ochotníků. AS 1996, č. 3, s. 24 - 25.

VÝSTAVA Scénografické školy SČDO & Amatérské scénografie.Katalog výstavy pořádané SČDO ve spolupráci s DÚ, Městskou knihovnou, Kulturním domem hl. m. Prahy v Městské knihovně v Praze 20. 6. - 15. 7. 1979.


ZAKOPAL, Dušan: První plénum Klubu režisérů SČDO. AS 1985, č. 1, s. 1.

Loutkář 2003, č. 4 (35 let činnosti).
Archivy:
Chrudim, Státní okresní archiv, Soudobá dokumentace, i.č LCH 40N

Související Osobnosti

Související Přehlídky

Související Ročníky přehlídek

Související Pojmy

Související www odkazy

Související Obrázky

41. Jiráskův Hronov, JUDr. Milan Kyška jako předseda SČDO zahajuje festival, 1971
44. Jiráskův Hronov, JUDr. Milan Kyška jako předseda SČDO v den zahájení zapaluje Oheň přátelství, 1974
Boskovice, Bušina Jiří, portrét, 2007
Chrudim, Loutkářská Chrudim, program, 1988
Cyril Bláha, první místopředseda SČDO, vedoucí, režisér a herec souboru Tyl Drahotuše, 1969
Hejral Josef, 40 let SČDO, JH 2008
Hejral Josef, Ing., současný předseda SČDO, a Kyška Milan, JUDr., první a dlouholetý předseda SČDO od 1969
Hejral, Josef, Ing., Vysoké nad Jizerou, Zlatý odznak J. K. Tyla, 2015
Hejral, Josef, ing., Zlatý odznak J. K. Tyla, 2015
Hejral, Josef, Vysoké nad Jizerou
JH 2008, 40 let SČDO
JH 2008, 40 let SČDO
Josef Doležal,  1969
JUDr. Milan Kyška se účastnil 5. evropského fóra seniorského divadla v srpnu 1995
Karlovy Vary, D3, Menippos v rouše Ikarově aneb Cesta nad oblaky, Jiří Hlávka, 1998
Karlovy Vary, Divadelní studio D3, Bláznovy zápisky, 1988
Karlovy Vary, Divadelní studio D3, Menippos v rouše Ikarově aneb Cesta nad oblaky, Jiří Hlávka, 1998
KDP 2003, Seminář SČDO
KDP 2006, Pohárek  SČDO
KDP 2006, Pohárek  SČDO
KDP 2006, Pohárek  SČDO
KDP 2006, Pohárek  SČDO
KDP 2006, Pohárek  SČDO
KDP 2006, seminář SČDO
KDP 2008, Seminář SČDO
Libuše Mužíková - Horažďovice, MěKS/OB diplom Zlatý Harlekýn 2008
Milan Kyška, předseda výboru SČDO, 1969
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 4. sál, 06, organizátoři 50. a 60. let
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 4. sál, 22, organizace
Ondráček, Vlastimil, portrét,05
Pardubice, Svaz českých divadelních ochotníků Pardubice, Okresní výbor, Korespondence spolku
Pardubice, Svaz českých divadelních ochotníků Pardubice, Okresní výbor, Korespondence spolku
Pardubice, Svaz českých divadelních ochotníků Pardubice, Okresní výbor, Korespondence spolku
Pardubice, Svaz českých divadelních ochotníků Pardubice, Okresní výbor, Korespondence spolku
Pardubice, Svaz českých divadelních ochotníků Pardubice, Okresní výbor, Korespondence spolku
Pardubice, Svaz českých divadelních ochotníků Pardubice, Okresní výbor, Korespondence spolku
Pardubice, Svaz českých divadelních ochotníků Pardubice, Okresní výbor, Korespondence spolku
Pardubice, Svaz českých divadelních ochotníků Pardubice, Okresní výbor, Korespondence spolku
Pardubice, Svaz českých divadelních ochotníků Pardubice, Okresní výbor, Korespondence spolku
Pardubice, Svaz českých divadelních ochotníků Pardubice, Okresní výbor, Korespondence spolku
Pardubice, Svaz českých divadelních ochotníků Pardubice, Okresní výbor, Korespondence spolku
Pardubice, Svaz českých divadelních ochotníků Pardubice, Okresní výbor, Korespondence spolku
Pardubice, Svaz českých divadelních ochotníků Pardubice, Okresní výbor, Korespondence spolku
Pardubice, Svaz českých divadelních ochotníků Pardubice, Okresní výbor, Korespondence spolku
Pardubice, Svaz českých divadelních ochotníků Pardubice, Okresní výbor, Korespondence spolku
Pardubice, Svaz českých divadelních ochotníků Pardubice, Okresní výbor, Korespondence spolku
Pardubice, Svaz českých divadelních ochotníků Pardubice, Okresní výbor, Korespondence spolku
Pardubice, Svaz českých divadelních ochotníků Pardubice, Okresní výbor, Korespondence spolku
Pardubice, Svaz českých divadelních ochotníků Pardubice, Okresní výbor, Korespondence spolku
Pardubice, Svaz českých divadelních ochotníků Pardubice, Okresní výbor, Korespondence spolku
Pardubice, Svaz českých divadelních ochotníků Pardubice, Okresní výbor, Korespondence spolku
Pardubice, Svaz českých divadelních ochotníků Pardubice, Okresní výbor, Korespondence spolku
Pardubice, Svaz českých divadelních ochotníků Pardubice, Okresní výbor, Korespondence spolku
Pardubice, Svaz českých divadelních ochotníků Pardubice, Okresní výbor, Korespondence spolku
Pardubice, Svaz českých divadelních ochotníků Pardubice, Okresní výbor, Korespondence spolku
Pardubice, Svaz českých divadelních ochotníků Pardubice, Okresní výbor, Korespondence spolku
Pardubice, Svaz českých divadelních ochotníků Pardubice, Okresní výbor, Korespondence spolku
Pardubice, Svaz českých divadelních ochotníků Pardubice, Okresní výbor, Korespondence spolku
Pardubice, Svaz českých divadelních ochotníků Pardubice, Okresní výbor, Korespondence spolku
Pardubice, Svaz českých divadelních ochotníků Pardubice, Okresní výbor, Korespondence spolku
Pardubice, Svaz českých divadelních ochotníků Pardubice, Okresní výbor, Korespondence spolku
Pardubice, Svaz českých divadelních ochotníků Pardubice, Okresní výbor, Korespondence spolku
Pardubice, Svaz českých divadelních ochotníků Pardubice, Okresní výbor, Korespondence spolku
Pardubice, Svaz českých divadelních ochotníků Pardubice, Okresní výbor, Korespondence spolku
Pardubice, Svaz českých divadelních ochotníků Pardubice, Okresní výbor, Korespondence spolku
Pardubice, Svaz českých divadelních ochotníků Pardubice, Okresní výbor, Korespondence spolku
Pardubice, Svaz českých divadelních ochotníků Pardubice, Okresní výbor, Zápisy z jednání, 1971 - 1989
Pardubice, Svaz českých divadelních ochotníků Pardubice, Okresní výbor, Zápisy z jednání, 1971 - 1989
Pardubice, Svaz českých divadelních ochotníků Pardubice, Okresní výbor, Zápisy z jednání, 1971 - 1989
Pardubice, Svaz českých divadelních ochotníků Pardubice, Okresní výbor, Zápisy z jednání, 1971 - 1989
Pardubice, Svaz českých divadelních ochotníků Pardubice, Okresní výbor, Zápisy z jednání, 1971 - 1989
Pardubice, Svaz českých divadelních ochotníků Pardubice, Okresní výbor, Zápisy z jednání, 1971 - 1989
Pardubice, Svaz českých divadelních ochotníků Pardubice, Okresní výbor, Zápisy z jednání, 1971 - 1989
Pardubice, Svaz českých divadelních ochotníků Pardubice, Okresní výbor, Zápisy z jednání, 1971 - 1989
Praha-Nové Město, Automobilové závody, členský průkaz Jarmily Markové
Radnice, Jaroslav Vyčichlo, vedoucí a režisér Spolku divadelních ochotníků, s. a.
SČDO - logo
SČDO, scénografická škola, 1976-79, diplom o absolutoriu Elišky Peroutkové, 1979
SČDO, Slavnostní plénum, v popředí Marián Mikola, ZDOS Bratislava a Milan Kyška, SČDO, 1989
SČDO, VII. svazová konference, M. Kyška  blahopřeje Vojtěchu Cinybulkovi k udělenému čestnému členství v SČDO, 1985
SČDO-Slavnostní plénum k 20 letům činnosti SČDO, Praha, 1989
Štěpánová Jana, Kroměříž, Zlatý odznak J. K. Tyla, 2016
Štramberk, přehlídka Tvorba bratří Čapků, seminář Karel Čapek- dramatik, zleva M. Kyška, SČDO, J. Protiva, Společnost bratří Čapků, 1989
Štramberk, vyhlášení soutěže a NP autorských divadel SČDO, s. 1, 1987
Štramberk, vyhlášení soutěže a NP autorských divadel SČDO, s. 2, 1987
Vysoké nad Jizerou, KDP, Zahájení přehlídky, 1976
Výstava SČDO - Amatérská scénografie, 1979
Želeč, 1. přehlídka jednoaktovek, JUDr. Milan Kyška děkuje za SČDO předsedovi MNV za spolupráci


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
SČDO - logo
Milan Kyška, předseda výboru SČDO, 1969
Cyril Bláha, první místopředseda SČDO, vedoucí, režisér a herec souboru Tyl Drahotuše, 1969
Josef Doležal,  1969
Ondráček, Vlastimil, portrét,05
SČDO-Slavnostní plénum k 20 letům činnosti SČDO, Praha, 1989
Radnice, Jaroslav Vyčichlo, vedoucí a režisér Spolku divadelních ochotníků, s. a.
Hejral Josef, 40 let SČDO, JH 2008
KDP 2006, seminář SČDO
Pardubice, Svaz českých divadelních ochotníků Pardubice, Okresní výbor, Korespondence spolku
Pardubice, Svaz českých divadelních ochotníků Pardubice, Okresní výbor, Korespondence spolku
Pardubice, Svaz českých divadelních ochotníků Pardubice, Okresní výbor, Korespondence spolku


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.