Databáze českého amatérského divadla

Organizace: Poděbrady, Polabské muzeum

listopad 2011 - Poděbrady, Polabské muzeum, informace o uložení teatralií, Jiří Valenta
(Položky související s jednotlivými hesly jsou vloženy do DbČAD)

Divadelní cedule od roku 1881-1900. Spolek divadelních ochotníků Jiří v Poděbradech
Polabské muzeum, př.č. 314/86
Jiříkovo divadlo , vylepené plakáty v knize, interval premiér čtrnáctidenní, tisk F.a V. Hoblík v Pardubicích, rukou dopsáno obsazení.
Často pořadateli jsou Akademikové Poděbradska nebo Studující Poděbradska, za laskavého spoluúčinkování pp. ochotníků
hrálo se v červenci i v srpnu.
První plakát 1882 Staří blázni
1882 Dobročinné paní - ve prospěch dobudování divadla
1885 Petr jako Pavel – prvně uvedeno tištěné obsazení
1885 Fedora (Sardou) –za laskavého spoluúčinkování s. Hanny Kubešové z Prahy v roli Hraběnka Olga Sukarevova
Poslední plakát 1900 Josef Kajetán Tyl (Šamberk) – pohostinsky v Sadské

Divadelní cedule od roku 1901 - Spolek divadelních ochotníků Jiří v Poděbradech
Polabské muzeum, př.č. 314/86
1901 Zlato (Šmaha)
1919 Válka bohů – pohostinsky v Divadle České besedy v Liberci.

Pamětní kniha Ochotnického divadla v Poděbradech 152 s. rkp.
Polabské muzeum, ka 313/86 ,
Zápisy od zřízení Spolku divadelních ochotníků 9.10.1871 do 1887
V úvodu rekapitulace ochotnické činnosti od 1820 do zřízení spolku.
Pamětní kniha v Kartonu III. originál. v Ka IV. strojopis.

Netříděný materiál (plakáty , pozvánky aj.
Př.č. 313/86, Karton I. Plakáty foto, atp.
Př.č. 313/86, Karton II. Materiály SČDO, zakládání okresní organizace
Př.č. 313/86, Karton III. Tisky Divadelní bibliotéka aj.
Slavikvas a Juliana. Romantická činohra. Složil František Slavomír Štěpánek.
V Lipanském mlýně (okresu Smíchovského) na místě tom kde se udál, budí tím větší lásku k vlasti, čím milejší nám místo to, kde onen děj se udál.
Rukopis hry s několika ilustracemi (asi přepisovače hry).
Př.č. 313/86, Karton IV. Korespondence, plakáty, neuspořádáno.
Mj: Soupis účinkování slečny Leopoldy Dostalové a dalších členů rodiny výpis rolí.
Opisy článků v tisku,


Polabské muzeum
Poděbrady 111128
Ka V Korespondence DS Jiří 1966 - 1970
Informační listy ÚDLUT – 1970, 1971,
Středočeské sdružení amatérského divadla, předseda Lad. Lhota, jednatel Helena Vedralová
Korespondence 1966:
Výzva Výboru pro zřízení českého národního divadla v Praze (předs. Rieger) , pokračování sbírky 1884

Ka VI a VII
Divadelní knihovna budovaná v 20. letech 20. století, pravděpodobně MUDr. Bedřichem – není to knihovna SDO Jiří. Vzorné dobové vazby knih.
Volně v balíku:
Lístkovnice se záznamem uvedených her v letech 1881 - 1962
Je zřejmě úplným chronologickým seznamem, většinou i s údajem o režisérovi.
1980 Evidence členů DS Jiří na formulářích SČDO (přihláška za člena) s osobními údaji
Balík netříděných materiálů, většinou plakátů 192x, 193x, 194x,;
Ka 39/93 Přední Lhota, SDO
Divadelní spolek v Přední Lhotě. Stanovy z r. 1921
Protokolová kniha ochotníků v Přední Lhotě. 1919 - 1934
První představení To byla noc (Skružný) 1919
Protokolová kniha divadelních ochotníků v Přední Lhotě 1934 - 1946
III. kniha protokolů Spolku divadelních ochotníků v Přední Lhotě – od roku 1946 do 1952 Zápisy ze 103 schůzí podávají přesné svědectví o činnosti spolku.
III.oběžníková kniha SDO od roku 1946
od 1950 jako soubor OB, od 1953 jako Dramatický odbor JZD
Kniha došlých a odeslaných dopisů 1955 – 1958
V pobočce Polabského muzea v Městci Králové jsou uloženy plakáty:
(MK číslo = př.č. Městského muzea v Městci Králové - 2011 mimo provoz, součást Polabského muzea v Poděbradech)
Poznámka: dle inventárního seznamu v Polabském muzeu v Poděbradech zjistil Jiří Valenta - listopad 2011
Divadelní ochotníci
1859 Stehlík strnadem, Vychovatel v čepici, Vražda na uhelném trhu. MK 1oo3
1869 Slepý mládenec, MK 1003
Matka a dcera, s.a. MK 1004
1876 Slavnost založení. MK 1005
1877 Venkované v hlavním městě, MK 1006
1877 Strýček Milkovi – Nemilé návštěvy, MK 1007
a asi 2O dalších do r. 1890

Klicpera
1922 Bílý lev, MK 1032
1923 Geyssir, MK 1033
1948 Plynová lampa, MK 1036
1948 Slovo dělá muže, MK 1038
1949 Hadrian z Římsů, MK 1040
s.a Poslední muž, MK 1041
1950 Čekanky, MK 1046
1955 Klicpera ZK Gama, G

Jirásek
Brandejští dragouni, 1935, MK 1035
Pan Johanes, 1949, MK 1039
Kytice, 1949, MK 1043
Služebník svého pána, 1950 MK 1045
Mikuláš Dačický z Heslova, 1950, MK 1047

Divadelní spolek Tyl Poděbrady ka Tyl Poděbrady 105/98 - 107/98
Album nazvané Kronika Tyršova divadélka v Poděbradech 1930 – 1940
Podrobné vypsání činnosti, doplněno stránkami fotografií. 75/89

Související Obrázky

Amatérská scéna, dopis redakce souboru Jiří, Poděbrady, 1974
Hradec Králové, studenti gymnázia, Sbírka v prospěch národného divadla, 1852, orig. rkp. 3.
Hradec Králové, studenti gymnázia, Sbírka v prospěch národného divadla, orig. rkp. 2., 1852
Hradec Králové, studenti gymnázia, Sbírka v prospěch Národního divadla, orig. rkp. 1., 1852
Nymburk, Hálek, foto z expozice v muzeu, citace z plakátu na Veselý večer, 1922
Nymburk, Hálek, foto z expozice v muzeu, plakát, 1922
Nymburk, Hálek, Památník k padesátiletému výročí spolku, tit.str., 1910(?)
Poděbrady, Divadelní ochotníci (SDO Jiří – počátek spolku), Taneční věneček, pozvánka, 1874
Poděbrady, Divadelní ochotníci, Letopisy Ochotnického divadla 1861–1879, historie divadla s. 1, 1879
Poděbrady, Divadelní ochotníci, Letopisy Ochotnického divadla 1861–1879, tit. str., 1879
Poděbrady, Divadlo Na kovárně, 1942, plánek hlediště
Poděbrady, fragmenty opony Jiříkova divadla, 2012
Poděbrady, Jiří, KaSS, Zvony - plakát, 1983
Poděbrady, Jiří, obnovení činnosti, pozvánka na schůzi, 1969
Poděbrady, Jiří, SDO, C.k. polní maršálek - plakát, 1931
Poděbrady, Jiří, SDO, členové spolku 1912
Poděbrady, Jiří, SDO, Divadelní cedule 1901–(1919), kniha, tit. deska
Poděbrady, Jiří, SDO, Divadlo Na Kovárně, historie budování, s. 1, 1942
Poděbrady, Jiří, SDO, Divadlo Na Kovárně, historie, s. 2, 1942
Poděbrady, Jiří, SDO, Divadlo Na Kovárně, historie, s. 3, 1942
Poděbrady, Jiří, SDO, Divadlo Na Kovárně, historie, s. 4, 1942
Poděbrady, Jiří, SDO, dopis od arch. J. Freiwalda, 1934
Poděbrady, Jiří, SDO, Faun - plakát, 1921
Poděbrady, Jiří, SDO, Forman Henčl - plakát, 1914
Poděbrady, Jiří, SDO, Kutnohorští havíři - plakát, 1882
Poděbrady, Jiří, SDO, Lucerna, popisek k obr. č. 60078, 1919
Poděbrady, Jiří, SDO, Lucerna, účinkující, popisek viz 60079, 1919
Poděbrady, Jiří, SDO, Ples – pozvánka, 1893
Poděbrady, Jiří, SDO, sbírka na vybudování Divadla Na Kovárně, leták, 1941
Poděbrady, Jiří, SDO, výzva k půjčce, leták, 1925
Poděbrady, Jiří, ZV ROH Státních lázní, převod DS Jiří do ROH Čs. st. lázní, záznam, s. 1, 1959
Poděbrady, Jiří, ZV ROH Státních lázní, převod DS Jiří do ROH Čs. st. lázní, záznam, s. 2, 1959
Poděbrady, Jiřího divadlo, pohlednice, s.a.
Poděbrady, Jiříkovo divadlo, 1881
Poděbrady, JIříkovo divadlo, inf. o oponě Kautského, v Poděbradských listech 1881
Poděbrady, Jiříkovo divadlo, opona Poděbradský zámek, 1886
Poděbrady, Jiříkovo divadlo, opona, jednací síň radnice, 2012
Poděbrady, Jiříkovo divadlo, opona, jednací síň radnice, 2012
Poděbrady, Jiříkovo divadlo, požár, 1937
Poděbrady, Jiříkovo divadlo, požár, 1937
Poděbrady, Muzeum, rkp. hry Slavikvas a Juliana, František Slavomír Štěpánek, tit.str..
Poděbrady, ochotnické divadlo, výpisy z Bibliografie okresu Nymburk, s. 173
Poděbrady, Sbor pro postavení Jiříkova divadla, legitimace
Poděbrady, Sbor pro postavení Jiříkova divadla, Naléhavá prosba - plakát po požáru, 1937
Poděbrady, Sbor pro postavení Jiříkova divadla, vznik spolku a přihláška, leták, 1920
Poděbrady, Spolek divadelních ochotníků, Pamětní kniha (1820) 1871–1887
Poděbrady, Spolek divadelních ochotníků, Pamětní kniha (1820) 1871–1887, úvodní zpráva 1
Poděbrady, Spolek divadelních ochotníků, Pamětní kniha (1820) 1871–1887, úvodní zpráva 2
Poděbrady, Spolek divadelních ochotníků, Pamětní kniha (1820) 1871–1887, úvodní zpráva 3
Poděbrady, Studující Poděbradska, Nerudův večer, živý obraz, 1891
Poděbrady, Tyl, divadelní spolek, promenáda, Živé dějiny národa, leták, 1936
Praha, Národní divadlo, požár, Národní listy, titul. str., 1881
Svojšice, Sokol, Komediantky, 1923 - plakát
Žebrák, NP vesnických, 1970, program


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Poděbrady, Jiříkovo divadlo, opona Poděbradský zámek, 1886