Databáze českého amatérského divadla

Organizace: Pardubice, Státní okresní archiv

BEZDĚKOV Vzdělávací jednota Tyl, Bezděkov, 1897-1907. Ev. č. pomůcky 13.
HOLICE SDO Klicpera, Holice, 1856-1952. Ev. č. pomůcky 193.
CHOLTICE Choltice, 1862-1962. Ev. č. pomůcky 295.
LÁZNĚ BOHDANEČ OS Bohdaneč, 1855–1870. Ev. č. pomůcky 37.
PARDUBICE LS Bubeneč, Pardubice, 1946-1987. Ev. č. pomůcky 1003.
Městský osvětový sbor Pardubice, 1932-1939. Ev. č. pomůcky 574.
SDO Pardubice, 1862-1958. Ev. č. pomůcky 554.
Spolek pro postavení divadelního domu v Pardubicích, 1881- 1895. Ev. č. pomůcky 559.
PARDUBICKO Arbesův okrsek ÚMDOČ v Pardubicích, 1923-1950. Ev. č. pomůcky 515.
Mitlöhnerův okrsek ÚMDOČ, Pardubice, 1947-1960. Ev. č. pomůcky 635.
ROSICE SDO Štolba, Rosice, 1912-1961. Ev. č. pomůcky 770.
SEZEMICE SDO J. K. Tyl, Sezemice, 1862-1924. Ev. č. pomůcky 865.

Související Obrázky

Bělečko,  KrDO, Kniha zápisů, 1931 - 1951
Bohdaneč, Kroužek divadelních ochotníků, Spolkové dokumenty, 1855 - 1870
Bohumileč, SDO, Kniha zápisů, 1923 - 1942
Čeperka, Tyl, Pokladní kniha, 1942 - 1957
Choltice, Spolek divadelních ochotníků, Divadelní knížky, Kar. 6
Choltice, Spolek divadelních ochotníků, Divadelní knížky, Kar. 7
Choltice, Spolek divadelních ochotníků, Inventář spolku, 1939
Choltice, Spolek divadelních ochotníků, Kniha členů spolku, 1862 - 1962
Choltice, Spolek divadelních ochotníků, Kniha památeční, 1875 - 1876
Choltice, Spolek divadelních ochotníků, Kniha pokladní, 1922 - 1941
Choltice, Spolek divadelních ochotníků, Kniha pokladní, 1941 - 1957
Choltice, Spolek divadelních ochotníků, Kniha provedených her, 1862 - 1962
Choltice, Spolek divadelních ochotníků, Kniha účetní, 1864 - 1890
Choltice, Spolek divadelních ochotníků, Kniha zápisů, 1922 - 1946
Choltice, Spolek divadelních ochotníků, Kniha zápisů, 1947 - 1949
Choltice, Spolek divadelních ochotníků, Kronika souboru, 1862-1962
Choltice, Spolek divadelních ochotníků, Na letním bytě - plakát, 1901
Choltice, Spolek divadelních ochotníků, Posudky představení, 1948 - 1949
Choltice, Spolek divadelních ochotníků, rukopisné hry Bedřicha Fürsta, 1946 - 1956
Choltice, Spolek divadelních ochotníků, rukopisné hry Bedřicha Fürsta, 1946 - 1956
Choltice, Spolek divadelních ochotníků, Seznam inventáře, 1956
Chvojno, Čtenářsko-ochotnická jednota, Kniha zápisů, 1921 - 1924
Chýšť, SDO Jirásek, Doklady o činnosti
Chýšť, SDO Jirásek, Kniha protokolů, 1923 - 1942
Chýšť, SDO Jirásek, Kniha protokolů, 1942 - 1948
Chýšť, SDO Jirásek, Pokladní kniha, 1931 - 1951
Dašice, SDO, Divadelní posudky, 1948
Dašice, SDO, Pokladní kniha, 1946 - 1948
Dašice, SDO, Účetní kniha, 1938 - 1951
Dolní Jelení, Sdružení divadelních ochotníků, Kniha zápisů, 1950 - 1964
Dolní Jelení, Sdružení divadelních ochotníků, Kniha zápisů, 1959 - 1960
Dolní Jelení, Sdružení divadelních ochotníků, Zápisy ze schůzí, 1947 - 1959
Dolní Ředice, Kroužek divadelních ochotníků, Kniha vydání, 1938 - 1958
Dolní Ředice, Kroužek divadelních ochotníků, Pokladní kniha, 1938 - 1959
Dolní Ředice, Kroužek divadelních ochotníků, Protokol jednací, 1938 - 1949
Holice, Klicpera, Alois Jirásek v rozhovoru s T. G. Masarykem
Holice, Klicpera, Archiválie souboru,  Jednací řád spolku
Holice, Klicpera, Archiválie souboru,  Spolkové stanovy
Holice, Klicpera, Archiválie souboru,  Stanovy spolku, 1930
Holice, Klicpera, Archiválie souboru, Jubilejní slavnost, 1905
Holice, Klicpera, Archiválie souboru, Sjezd ochotnických spolků, 1900
Holice, Klicpera, Archiválie souboru, Stanovy spolku, 1878
Holice, Klicpera, Archiválie souboru, Stanovy spolku, 1882
Holice, Klicpera, Archiválie souboru, Stanovy spolku, 1885
Holice, Klicpera, Archiválie souboru, Stanovy spolku, 1911
Holice, Klicpera, České slovo, 1924
Holice, Klicpera, členové souboru, 1889
Holice, Klicpera, Jednací protokoly režisérského sboru, 1906 - 1920
Holice, Klicpera, Jednací protokoly, 1879 - 1884
Holice, Klicpera, Jednací protokoly, 1884 - 1891
Holice, Klicpera, Jednací protokoly, 1891 - 1897
Holice, Klicpera, Jednací protokoly, 1897 - 1908
Holice, Klicpera, Jednací protokoly, 1909 - 1912
Holice, Klicpera, Jednací protokoly, 1913 - 1918
Holice, Klicpera, Jednací protokoly, 1918 - 1927
Holice, Klicpera, Jednací protokoly, 1928 - 1930
Holice, Klicpera, Jednací protokoly, 1930 - 1937
Holice, Klicpera, Jednací protokoly, 1938 - 1952
Holice, Klicpera, Josef Kajetán Tyl, 1880
Holice, Klicpera, Kniha účetní, 1883 - 1896
Holice, Klicpera, Kniha účetní, 1897 - 1914
Holice, Klicpera, Kniha účetní, Výkaz členských příspěvků, 1888 - 1903
Holice, Klicpera, Kniha účetní, Výkaz členských příspěvků, 1904 – 1917
Holice, Klicpera, Kniha účetní, Výkaz členských příspěvků, 1918 – 1947
Holice, Klicpera, Litoměřice, K. H. Mácha, Litoměřice Hronovu, 1946
Holice, Klicpera, Pamětní kniha,  1930 - 1937
Holice, Klicpera, Pamětní kniha, 1867 - 1892
Holice, Klicpera, Pamětní kniha, 1867 - 1929
Holice, Klicpera, Pamětní kniha, 1867 - 1930
Holice, Klicpera, Pamětní kniha, 1931 - 1936
Holice, Klicpera, Pamětní kniha, Slavnostní projevy, 1910 - 1921
Holice, Klicpera, Přerov, Od Tyla k Jiráskovi, 1946
Holice, Klicpera, Sedlák milostpán - plakát, 1880
Holice, Klicpera, Semily, Riegrův kraj divadlu, 1946
Holice, Klicpera, Tradice ochotnického divadla v Holicích
Holice, Klicpera, Zrádce, scénář
Holice, TOS, Korespondence, 1954 - 1955
Lány na Důlku, SDO, Jednatelská kniha, 1918 - 1933
Mikulovice, SMO, Kniha protokolů, 1902 - 1932
Opočinek, SDO, Kniha dárců, 1941 - 1946
Pardubice, Centropen, Zápisy z jednání, 1951 - 1954
Pardubice, HIT, Archiv souboru
Pardubice, HIT, Archiv souboru
Pardubice, HIT, Archiv souboru
Pardubice, HIT, Archiv souboru
Pardubice, HIT, Archiv souboru
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Informační měsíčníky Souboru mladých Lidové scény Pardubice, 1947
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kartotéka činnosti spolků, 1949
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha jednací protokol, 1949 - 1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha jednací protokol, 1949 - 1959
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha jednací protokol, 1950 - 1953
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Korespondence se spolky, 1950 - 1955
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Likvidace okrsku, 1950 - 1954
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Návrhy na udělení uznání za ochotnickou činnost, 1950 - 1951
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Okrsková chata, 1948 - 1949
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Okrskové divadelní soutěže, 1949 - 1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Otevření ochotnické chaty, 1948
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Pokladní kniha, 1948 - 1953
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Pokladní kniha, 1955 - 1959
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Propagační materiály, 1948 - 1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Účty okrskových představení, 1949 - 1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Účty okrskových představení, 1949 - 1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Valné hromady okrsku, 1949 - 1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Zprávy okrskového režiséra, 1947
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1935
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1936
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Diplom z Východočeské výstavy, 1903
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Divadelní role
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Jednatelská kniha, 1924 - 1933
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Jednatelská kniha, 1947 - 1959
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Kniha členských příspěvků, 1892 - 1898
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Kniha oběžníků, 1893 - 1902
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Kniha oběžníků, 1902 - 1920
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Kniha přání a stížností, 1871 - 1881
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Kniha přání a stížností, 1893
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Kniha příjmů a vydání, 1896 - 1911
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Kniha protokolů 1903 - 1914
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Kniha protokolů, 1892 - 1896
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Kniha protokolů, 1892 - 1903
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Kniha zápisů, 1924 - 1930
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Kniha zápisů, 1930 - 1939
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1862
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1863
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1864
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1867
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1870
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1871
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1873
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1878
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1880
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1892
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1892
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1893
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1894
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1896
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1897
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1898
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1899
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1900
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1901
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1902
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1903
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1910
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1913
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1917
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1918
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1920
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1921
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1929
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1930
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1931
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1932
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1932
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1933
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1934
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1936
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1937
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1939
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1942
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1949
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1950
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1951
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1953
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1954
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1955
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1956
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1958
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Novinové výstřižky 1941 - 1948
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Památní kniha, 1866 - 1876
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Památní kniha, 1870 - 1873
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Plán Jiráskova divadla v Hronově, 1931
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Posudky představení 1941 - 1949
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Přehled konihovny, 1873
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Přehled uvedených inscenací, 1864 - 1873
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Projev u Jiráskova hrobu, 1931
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Rejstřík členů spolku, 1892 - 1920
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Rukopisy a publikace, 1912 - 1949
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Spolkové stanovy, 1867 - 1931
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Spolkový inventář, 1923 - 1924
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Štočky fotografií
Pardubice, Studentské divadelní sdružení, Kniha zápisů, 1918 - 1920
Pardubice, Studentské divadelní sdružení, Kniha zápisů, 1920 - 1921
Pardubice, Studentské divadelní sdružení, Kniha zápisů, 1921 - 1922
Pardubice, Studentské divadelní sdružení, Pokladní kniha, 1919 - 1921
Pardubice, Studentské divadelní sdružení, Pokladní kniha, 1919 - 1922
Pardubice, Svaz českých divadelních ochotníků Pardubice, Okresní výbor, Korespondence spolku
Pardubice, Svaz českých divadelních ochotníků Pardubice, Okresní výbor, Zápisy z jednání, 1971 - 1989
Ráby, Svornost, Jednací kniha, 1948 - 1950
Ráby, Svornost, Pokladní kniha, 1947 - 1956
Rosice nad Labem, Štolba, Kniha seznam divadelních her
Rosice nad Labem, Štolba, Korespondence souboru
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, opisy plakátů, 1919 - 1940
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, Spolkové stanovy, 1864
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, Zápisník 1862 - 1877
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, Zápisník, 1895 - 1924
Staré Jesenčany, SDO, Kniha zápisů, 1920 - 1950
Újezd, SDO, Zápisy ze schůzí, 1920 - 1923


Související Alba

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Památní kniha, 1870 - 1873
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Kniha protokolů 1903 - 1914
Pardubice, Studentské divadelní sdružení, Kniha zápisů, 1920 - 1921
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Památní kniha, 1866 - 1876
Pardubice, Studentské divadelní sdružení, Kniha zápisů, 1918 - 1920
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Kniha protokolů, 1892 - 1903