Databáze českého amatérského divadla

Organizace: DILIA

Rok založení: 1949
DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura (založena r. 1949) je občanské sdružení autorů a dalších nositelů autorských práv. Hlavním předmětem její činnosti je zajišťování ochrany autorských práv. Základní činnosti DILIA se dělí na kolektivní správu a agenturu.

DILIA vykonává kolektivní správu autorských práv a práv souvisejících s právy autorskými v návaznosti na oprávnění udělené Ministerstvem kultury ČR a v souladu s příslušnými ustanoveními autorského zákona. Tuto činnost vykonává v oborech a oblastech vymezených rozhodnutím MK ČR o udělení výše zmíněného oprávnění, a to ve vztahu k tuzemským i zahraničním subjektům. V praxi tato činnost představuje např. uzavírání smluv o zastupování autorských práv při výkonu kolektivní správy; uzavírání hromadných smluv s provozovateli kabelových televizí, s televizními a rozhlasovými stanicemi, s dovozci a výrobci kopírovacích zařízení a s provozovateli kopírovacích služeb; uzavírání recipročních smluv se zahraničními ochrannými organizacemi a rozúčtování odměn a náhrad nositelům autorských práv.

DILIA dále vykonává agenturní činnost při které zprostředkovává uzavírání licenčních smluv na užití děl českých a zahraničních autorů. Zaměřuje se především na oblast divadla, literatury, médií a jiných druhů užití autorských děl. Jednotlivá oddělení DILIA vyvíjejí zároveň se zmíněnou činností také řadu dalších aktivit příslušných danému oboru agenturní činnosti – od agentáže přes vydávání divadelních textů, informační a konzultační činnost až po pronájem hudebních materiálů k českým i zahraničním hudebně-dramatickým dílům.

DILIA je členem nevládních mezinárodních organizací CISAC, IFRRO a SAA.

DILIA, Krátkého 1, Praha 9 - 190 03, te

Související Obrázky

Jihlava, Okresní úřad Jihlava, Okresní národní výbor Třešť, desatero pro pořádání divadelních představení, 1959
Jihlava, Okresní úřad Jihlava, Okresní národní výbor Třešť, přehled nehlášených divadelních představení 1957-1958, 1959
Pelhřimov, Rieger, Praha, Dilia, divadelní knížka
Pelhřimov, Rieger, Praha, Dilia, divadelní knížka
Pelhřimov, Rieger, Praha, Dilia, divadelní knížka
Pelhřimov, Rieger, Praha, Dilia, divadelní knížka


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Jihlava, Okresní úřad Jihlava, Okresní národní výbor Třešť, desatero pro pořádání divadelních představení, 1959
Jihlava, Okresní úřad Jihlava, Okresní národní výbor Třešť, přehled nehlášených divadelních představení 1957-1958, 1959