Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: MAŠATOVÁ, Milada, DLS LŠU/ZUŠ, Olomouc

Datum narození: 2.2.1934
Místo narození: Olomouc
Datum úmrtí: 23.6.2000
Místo úmrtí: Olomouc
1952 maturita na pedagogickém gymnáziu v Olomouci.
1952-1972 učila na 1. stupni ZDŠ Horka nad Moravou.
1972 založila na LŠU/ZUŠ Olomouc-Žerotín loutkářské oddělení a působila tu až do odchodu do důchodu.
1964 ukončila dálkové čtyřsemestrální studium na loutkářské katedře DAMU,
1978 po změně učebního plánu studia znovu.
1994 státní zkouška na katedře výchovné dramatiky DAMU .

Při práci s dětmi upřednostňovala hravost dítěte a dětskou fantazii a vedla děti k vnímavosti a k vytváření symbolů a znaků.
Díky svému divadelnímu cítění a akcentu na inscenační tvar byla jedinou z vedoucích dětských loutkářských souborů přijímaných v průběhu 70. a 80. let takřka bez výhrad. Uspěla i na velkém chrudimském jevišti, které bylo pro dětské soubory nehostinné. Souviselo to i s tím, že pečlivě promýšlela, kterou z inscenací může poslat do soutěže a na LCH. Na LCH vystupovaly výhradně starší, zkušenější děti, už schopné soustředěněji pracovat na inscenačním tvaru.
Milada Mašatová svou koncepcí pro dětskou tvorbu hereckou a loutkohereckou zřetelně vymezovala prostor.
I když její metodika a cíle se neliší - např. od pojetí H. Budínské - liší se např. podíl dětí na vznikající inscenaci - u Mašatové byla textová složka z větší části její prací. Vždy velmi dbala na její literární kvalitu, hudbu a scénografii často svěřovala profesionálním hostům, kteří znali děti i její styl. Kromě toho cílevědomě rozvíjela u dětí smysl pro tvar a rytmus a vedla děti k tomu, aby získávaly specificky divadelní dovednosti. (zprac. dle Provazníka)

Byla úspěšná na přehlídkách v Kaplici, Martině i na Šrámkově Písku, ale také v Rakousku. Její žádci pokračovali ve studiu nejen na konzervatořích, ale i na JAMU a DAMU.

Jedna ze zakladatelských osobností dramatické výchovy, která výrazně ovlivnila podobu a směřování moderního dětského loutkového divadla, lektorka mnoha seminářů a dílen, autorka dramatických textů pro dětské loutkářské soubory a autorka odborných publikací (např. Dramatika s loutkou, Cesty k metafoře) a článků, zejm. v Čs. loutkáři.Držitelka Ceny města Olomouce v oblasti dramatického umění.

1967 LCH: LS LŠU Žerotín: M. Mašatová: S drakem není legrace (ved. M. Mašatová)
1972 LCH: ZDŠ Horka nad Moravou: M. Mašatová: Klim klom klomprdom1975 KDL: DLS LŠU Žerotín: Ľ. Feldek - M. Mašatová: Sněhurka (ved. M. Mašatová)
1975 KDL: DLS LŠU Žerotín: F. Hrubín - M. Mašatová: Pohádky (ved. M. Mašatová)
1976 LCH: Loutkářský kroužek LŠU Žerotín: Ľ. Feldek - M. Mašatová: Šípková Růženka (ved. M. Mašatová)
1978 KDL: DLS LŠU Žerotín: J. Žáček ad. - M. Mašatová: Jak se cestuje do pohádkové země (ved. M. Mašatová)
1978 KDL: DLS LŠU Žerotín: A. Mikulka - M. Mašatová: O třech malých prasátkách (ved. M. Mašatová)
1978 LCH: LS LŠU Žerotín: V. Provazníková - M. Mašatová: Za lesem, na louce v maličké chaloupce (ved. M. Mašatová)
1978 LCH: LS LŠU Žerotín: A. Mikulka - M. Mašatová: Dvanáct usmívajících se ježibab (ved. M. Mašatová)
1980 KDL: DLS LŠU Žerotín: J. Ruck-Pauquetová - M. Mašatová: Povídky z malého nádraží (ved. M. Mašatová)
1980 KDL: DLS LŠU Žerotín: H. Ch. Andersen - M. Mašatová: Pasáček vepřů (ved. M. Mašatová)
1984 KDL: DLS LŠU Žerotín: O. Hejná - E. Oplištilová - M. Mašatová: Jak jsme spravovali bačkůrky (ved. M. Mašatová)
1985 KDL: DLS LŠU Žerotín: J. Vodňanský - P. Polák - M. Mašatová: Pojďte, něco vám povím (ved. M. Mašatová)
1986 KDL: DLS LŠU Žerotín: folklorní texty - M. Mašatová: Stojí hruška (ved. M. Mašatová)
1989 Ústřední kolo soutěže LDO LŠU Most:: DLS LŠU Žerotín: K. J. Erben - M. Mašatová: Jak se hledají princezny (ved. M. Mašatová)
Bibliografie:
PODKLAD pro heslo: Jakub Hulák, Josef Fabián.

MILADA MAŠATOVÁ - připravil Jaroslav Provazník
Uveřejněno: Tvořivá dramatika 2001, č. 1.
Z INSCENACÍ UVEDENÝCH NA CELOSTÁTNÍCH, NÁRODNÍCH A JINÝCH VÝZNAMNĚJŠÍCH PŘEHLÍDKÁCH A DÍLNÁCH

MAŠATOVÁ, Milada. Po stopách Červené Karkulky, Čs. loutkář 1985, č. 1, s. 13.

Milada Mašatová: S drakem není legrace, Loutkářská Chrudim 1967

Milada Mašatová: Klim klom klomprdom, Loutkářská Chrudim 1972

Milada Mašatová-František Hrubín: Pohádky, KDL 1975

Ľubomír Feldek-Milada Mašatová: Sněhurka, Kaplické divadelní léto 1975

Ľubomír Feldek-Milada Mašatová: Šípková Růženka, Loutkářská Chrudim 1976

Milada Mašatová-Jiří Žáček aj.: Jak se cestuje do pohádkové země, Kaplické divadelní léto 1978

Milada Mašatová-Alois Mikulka: O třech malých prasátkách, Kaplické divadelní léto 1978

Milada Mašatová-Alois Mikulka: Dvanáct usmívajících se ježibab, Loutkářská Chrudim 1978

Milada Mašatová-Věra Provazníková: Za lesem, na louce v maličké chaloupce, Loutkářská Chrudim 1978

Milada Mašatová-Hans Christian Andersen: Pasáček vepřů, Kaplické divadelní léto 1980

Milada Mašatová-Gina Ruck-Pauquetová: Povídky z malého nádraží, Kaplické divadelní léto 1980

Milada Mašatová-Jan Rejžek: My - nic moc, 3. /S/hledání, Tuchoměřice 1982

Pavel Polák-Milada Mašatová: Červená karkulka,
3. /S/hledání, Tuchoměřice 1982

Milada Mašatová-Olga Hejná: Jak jsme spravovali bačkůrky, Kaplické divadelní léto 1984

Jenovéfa (hra lidových loutkářů). Kaplické divadelní léto 1984

Jan Vodňanský-Pavel Polák-Milada Mašatová: Pojďte, něco vám povím, Kaplické divadelní léto 1985

Milada Mašatová: Stojí hruška, Kaplické divadelní léto / Národní kolo LDO LŠU Most 1986

Milada Mašatová-Hans Christian Andersen: Hloupý Honza, Národní soutěž LDO LŠU Most 1989

Milada Mašatová-Karel Jaromír Erben: Jak se hledají princezny, Národní soutěž LDO LŠU Most / Čechova Olomouc 1989

Milada Mašatová-Božena Němcová: O Smolíčkovi, Národní soutěž LDO ZUŠ, Most 1989

Milada Mašatová: Náš Faust (na motivy starých loutkářských textů), Dětské divadelní léto, Prachatice 1991BIBLIOGRAFIE

Pásma, dramatické texty a dramatizace


1974
”Klim klom klimprdom”, Mladá scéna XV, 1973/1974, č. 3 [Variace na lidovou písničku]


1976
”Čtyři pohádky o jednom drakovi” in Paravánek (Praha: DILIA, sv.10165)


1977
”Klim, klom, klomprdom” in Paravánek II (Praha: DILIA, sv. 10467) [Variace na lidovou písničku]


1980
”Šípková Růženka” in Dětské loutkové divadlo (Praha: Albatros) [Překlad a úprava hry Ľubomíra Feldeka]

”Sněhurka” in Dětské loutkové divadlo (Praha: Albatros) [Překlad a úprava hry Ľubomíra Feldeka]

”Klim, klom, klomprdom” in Dětské loutkové divadlo (Praha: Albatros) [Variance folklorní písničky Jedna mamka]


1982
”Slunečníček” in Hry a hříčky pro práci s loutkou Ostrava: Krajské kulturní středisko v Ostravě)


1983
”Pohádka na modré niti” in Pohádky na modré niti (Praha: DILIA)

”Pasáček vepřů” in Pohádky na modré niti (Praha: DILIA) [Dramatizace pohádky Hanse Christiana Andersena]

”Nápad myšky Terezky aneb O Zlé koze” in Dětské loutkové divadlo 2 (Praha: Albatros) [Dramatizace lidové pohádky]

”Povídky z malého nádraží” in Dětské loutkové divadlo 2 (Praha: Albatros) [Dramatizace pohádkových próz Giny Ruck-Pauquetové]


1984
”Klim, klom, klomprdom”, Pionýrská štafeta XVI, 1984, č. 3, rubrika Není loutka jako loutka [Variance folklorní písničky Jedna mamka]


1985
”Jak jsme spravovali bačkůrky”, Mladá scéna XXVI, 1984/1985, č. 3-4 [Dramatizace pohádkové prózy Olgy Hejné; spoluautorka: Eva Oplištilová]

”Jak jsme spravovali bačkůrky”, Československý loutkář XXXIV 1984, č. 12 [Dramatizace pohádkové prózy Olgy Hejné; spoluautorka: Eva Oplištilová]


1986
”Stojí hruška”, Československý loutkář XXXVI, 1986, č. 10


1988
”Jak se hledají princezny”, Československý loutkář XXXVIII, 1988, č. 9
[Dramatizace pohádky Karla Jaromíra Erbena]

”Bajaja”, Československý loutkář XXXVIII, 1988, č. 3 [Dramatizace pohádky Boženy Němcové]


1989
”Brémští muzikanti”, Kaplická čítanka. 21. kaplické divadelní léto, č.3 [Dramatizace pohádky bratří Grimmů]


1990
”Jak stařeček měnil, až vyměnil”, Československý loutkář XL, 1990, č. 8 [Dramatizace lidové pohádky]

1992
”Jak stařeček měnil, až vyměnil. Lidová pohádka. Úprava pro maňáskové divadlo, Tvořivá dramatika III,
1992, č. 7-8


1993
”Modrý kahanec” in Hebe hebe hebere (Praha: DILIA)

”O štěněti, které nechtělo usnout” in Hebe hebe hebere (Praha: DILIA)

”Brémští muzikanti” in Hebe hebe hebere (Praha: DILIA) [Dramatizace pohádky bratří Grimmů]

re (Praha: DILIA) [Dramatizace pohádky bratří Grimmů]

”Jak stařeček měnil, až vyměnil” in Hebe hebe hebere (Praha: DILIA) [Dramatizace lidové pohádky]

”Jak stařeček měnil, až vyměnil” in Čítanka 3. Pro třetí ročník základní školy (Praha: SPN-Scientia) [Dramatizace lidové pohádky]


1994
”Jak stařeček měnil, až vyměnil” in Čítanka 3. Pro třetí ročník základní školy (Praha: Scientia) 2. vyd. [Dramatizace lidové pohádky]


2000
”Jak stařeček měnil, až vyměnil” in Čítanka 3. Pro třetí ročník základní školy (Praha: Scientia) 3. dopl. vyd. [Dramatizace lidové pohádky]

”Stojí hruška”, Dětská scéna 1, textová příloha Tvořivé dramatiky XI , 2000

”Jak jsme spravovali bačkůrky”, Dětská scéna 1, textová příloha Tvořivé dramatiky XI, 2000 [Dramatizace pohádkové prózy Olgy Hejné; spoluautorka: Eva Oplištilová]Knihy a publikace

1981
Učební osnovy. Přípravné studium a I. stupeň základního studia na lidových školách umění. Literárně dramatický obor (Praha: SPN) [Spoluautoři: Kučera, Miloslav-Pánková, Věra-Pavelková, Soňa-Štembergová, Šárka-Velková, Olga]


1982
Kapitoly z praxe dramatické výchovy (Ostrava: Krajské kulturní středisko Ostrava) [Spoluautorky: Machková, Eva-Magerová, Eva]

Učební osnovy pro rozšířené vyučování na lidových školách umění. Literárně dramatický obor (Praha: SPN) [Spoluautoři: Kučera, Miloslav-Pánková, Věra-Pavelková, Soňa-Štembergová, Šárka-Velková, Olga]


1985
Krajské lidové konzervatoře - třída dramatické výchovy dětí. Učební osnovy dvouletého kurzu (Praha: ÚKVČ) [Spoluautoři: Machková, Eva-Pavelková, Soňa-Halada, Vladimír-Magerová, Eva-Sokol, František-Provazník, Jaroslav-Josková, Zdena-Richter, Luděk-Urbanová, Alena]


1990
Učební osnovy II. stupně základního studia na LŠU. Literárně dramatický obor - dramatické oddělení (Praha: SPN) [Spoluautoři: Kučera, Miloslav-Pánková, Věra-Pavelková, Soňa-Štembergová, Šárka-Velková, Olga]

Učební osnovy II. stupně základního studia na LŠU. Literárně dramatický obor- loutkářské oddělení (Praha: SPN) [Spoluautoři: Kučera, Miloslav-Pánková, Věra-Pavelková, Soňa-Štembergová, Šárka-Velková, Olga]

Učební osnovy II. stupně základního studia na LŠU. Literárně dramatický obor - slovesné oddělení (Praha: SPN) [Spoluautoři: Kučera, Miloslav-Pánková, Věra-Pavelková, Soňa-Štembergová, Šárka-Velková, Olga]


1991
Dramatika s loutkou. Metodický materiál literárně dramatického oboru ZUŠ pro potřeby členů STD, regionální sekce při OKS Olomouc (Olomouc: OKS Olomouc)


1994
Cesty k metafoře (Náměty a úvahy o možnostech rozvíjení metaforického myšlení a sdělování v tvořivé dramatice). Diplomová práce, katedra výchovné dramatiky DAMU


1996
Cesty k metafoře, Náměty a úvahy o možnostech rozvíjení metaforického myšlení a sdělování v tvořivé dramatice (Praha: DAMU-KVD,Praha),1996Články, časopisecké cykly a příspěvky ve sbornících

1967
”Dopis z lidové školy umění”, Československý loutkář XVII, 1967, č. 7


1973
”Jak jsme začali”, Československý loutkář XXIII, 1973, č. 12


1974
”Loutkářské oddělení literárně dramatického oboru Lidové školy umění ´Žerotín´ v Olomouci”, Československý loutkář XXIV, rubrika Loutky inspirují, podněcují, baví, 1974, č. 11

”Loutky inspirují, podněcují, baví”, Československý loutkář XXIV, rubrika Loutky inspirují, inspirují, baví, 1974, č. 10


1975
”Hlasy k dětské přehlídce v Kaplici”, Československý loutkář XXV, 1975, č. 12 [Spoluautorka: Budínská, Hana]

”Loutky inspirují, podněcují, baví”, Československý loutkář XXV, rubrika Loutky inspirují, podněcují, baví, 1975, č. 4

”Loutky inspirují, podněcují, baví. M. Mašatová - LŠU ´Žerotín´ Olomouc”, Československý loutkář XXV, rubrika Loutky inspirují, podněcují, baví, 1975, č. 10 - 11

”Není to málo, ale není to dost. Z diskusního příspěvku Milady Mašatové (LŠU Žerotín, Olomouc)”, Československý loutkář XXV, 1975, č. 8-9


1976
”Loutky inspirují, podněcují, baví”, Československý loutkář XXVI, rubrika Loutky inspirují, podněcují, baví, 1976, č. 6

”K otázkám citové výchovy jako složky výchovného systému dětí a mládeže”, Československý loutkář XXVI, 1976, č. 1


1977
”Loutky inspirují, podněcují, baví”, Československý loutkář XXVII, rubrika Loutky inspirují, podněcují, baví, 1977, č. 4


1978
”Loutky inspirují, podněcují, baví. Čtvrté hraní s pimprlaty aneb Kdo se k nám přidá”, Československý loutkář XXVIII, rubrika Loutky inspirují, podněcují, baví, 1978, č. 6

”Loutky inspirují, podněcují, baví. O myších, kocourovi a dětech v LŠU ´Žerotín´ Olomouc”, Československý loutkář XXVIII, rubrika Loutky inspirují, podněcují, baví, 1978, č. 11


1979
”...aneb jak se dá hrát a s čím se dá hrát”, Kaplické divadelní léto ´79, 1979, č. 4

”I děti musejí chtít něco vyslovit!”, Amatérská scéna XVI, 1979, č. 5 [Spoluautor: Provazník, Jaroslav]

”Loutky inspirují, podněcují, baví. Co nám přineslo ´Čtvrté hraní s pimprlaty´?”, Československý loutkář XXIX, rubrika Loutky inspirují, podněcují, baví, 1979, č. 7


1980
”ABC dramatické výchovy 8 - Ke vzniku inscenace v dětském loutkářském souboru” , Československý loutkář XXX, 1980, č. 12

”Která dětská knížka pro Vás znamená hluboký zážitek a velkou hodnotu? Dnes odpovídá Jiří Oudes a Milada Mašatová”, Kaplická čítanka. XII. kaplické divadelní léto ´80, 1980, č. 5


1981
”Anketa Kaplické čítanky [příspěvek do ankety]”, Kaplická čítanka. XIII. kaplické divadelní léto ´81, 1981, mezivydání 25. 6.

”Hry s pěti smysly (Námět Milady Mašatové, literárně dramatické oddělení LŠU v Olomouci)” in Budínská, Hana-Provazník, Jaroslav: Loutky podněcují, inspirují a baví aneb Loutkářům nepřístupno (Praha: divadelní oddělení odboru ZUČ ÚKVČ)

”Jak všelijak se to dá říct”. Československý loutkář XXXI, rubrika Loutky inspirují, podněcují, baví, 1981, č. 1 5

Loutky podněcují, inspirují a baví aneb Loutkářům nepřístupno (Praha: divadelní oddělení odboru ZUČ ÚKVČ) [Spoluautoři: Budínská, Hana-Provazník, Jaroslav-Vobrubová,Jana]


1982
”Barvení a kombinování”, Československý loutkář XXXII, rubrika Přešívání na tělo, 1982, č. 11

”Dětské studio”, Československý loutkář XXXII, rubrika Dílna - dílna - dílna, 1982, č. 12

”Dramatická výchova jako prostředek osobnosti dítěte”, Kaplická čítanka. XIV. kaplické divadelní léto ´82, 1982, č. 7

”Nošení”, Československý loutkář XXXII, rubrika Přešívání na tělo, 1982, č. 7

”O papouškování atd.”, Kaplická čítanka. XIV. kaplické divadelní léto ´82, 1982, č. 6


1983
”Kaplické divadelní léto 1983”, Kaplická čítanka. XV. kaplické divadelní léto ´83, 1983, č. 7

”Ke vzniku inscenace v dětském loutkářském souboru”, Kaplická čítanka. XV. kaplické divadelní léto ´83, 1983, č. 3 - 5

”(S)hledání 1982”, Československý loutkář XXXIII, 1983, č. 3


1984
”K novým osnovám loutkářských oddělení LŠU”, Československý loutkář XXXIV, 1984, č. 5

”Příběhy s dětským hrdinou - možnosti a otazníky. K Cestám pana Kaňky trochu od Adama”, Kaplická čítanka. 16. kaplické divadelní léto, 1984, č. 1

”To si tak všechno vymyslely děti”, Kaplická čítanka. 16. kaplické divadelní léto, 1984, č. 3


1985
”Aby děti nepapouškovaly...” in Horáková, Eva-Provazník, Jaroslav: Listování Kaplickou čítankou. Ze zpravodajů Kaplických divadelních let 1974-1984 (Kaplice-Praha: organizační štáb KDL 1985-ÚKVČ), str. 66-68

”Cesty k předmětu a loutce. Říkadlo jako inspirace a východisko dramatické hry”, Kaplická čítanka. 17. kaplické divadelní léto, 1985, č. 2

”Co se v dramatické výchově podařilo v plynulých deseti letech? (Několik hlasů z ankety KČ 1981)” in Horáková, Eva-Provazník, Jaroslav: Listování Kaplickou čítankou. Ze zpravodajů Kaplických divadelních let 1974-1984 (Kaplice-Praha: organizační štáb KDL 1985-ÚKVČ), str. 40-44 [Spoluautoři: Pavelková, Soňa-Vobrubová, Jana-Josková, Zdena-Bouda, Boris-Budínská, Hana-Chytrová, Marie-Magerová, Eva-Oudes, Jiří]

”Jaké jsou dnešní děti? Anketa Kaplické čítanky”, Kaplická čítanka. 17. kaplické divadelní léto, 1985, č. 3

”Jaké vlastně jsou dnešní děti (anketa)”, Československý loutkář XXXV, 1985, č. 7 [Spoluautoři: Brůček, Josef-Budínská, Hana-Mlejnek, Josef-Vobrubová, Jana]

”K Cestám pana Kaňky (trochu od Adama)” in Horáková, Eva-Provazník, Jaroslav: Listování Kaplickou čítankou. Ze zpravodajů Kaplických divadelních let 1974-1984 (Kaplice-Praha: organizační štáb KDL 1985-ÚKVČ), str. 99-101

”Ke vzniku inscenace v dětském loutkářském souboru” in Provazník, Jaroslav (ed.): Čtení o inscenování a režírování v dětském souboru (Postřehy, názory, zkušenosti) (Praha: Kulturní dům hl. m. Prahy), str. 16-24

”Mladí a umění čili Hledání vztahu”, Československý loutkář XXXV, 1985, č. 8

”Po stopách Červené karkulky aneb Skutečné vyprávění skutečně existující vedoucí o věcech skutečně existujících, leč nepříliš častých”, Československý loutkář XXXV, 1985, č. 1

”Povídání s Miladou Mašatovou” in Horáková, Eva-Provazník, Jaroslav: Listování Kaplickou čítankou. Ze zpravodajů Kaplických divadelních let 1974-1984 (Kaplice-Praha: organizační štáb KDL 1985-ÚKVČ), str. 29-30
”Poznámky k upřesnění koncepce přehlídky loutkářských amatérských souborů Čechova Olomouc”, Československý loutkář XXXV, 1985, č. 10

”Závěrečné slovo poroty”, Kaplická čítanka. 17. kaplické divadelní léto, 1985, č. 7


1986
”(Dnes se představí) soubor z Olomouce”, Kaplická čítanka. 18. kaplické divadelní léto, 1986, č. 6

”Jak to vidí porotce [odpověď do ankety]”, Kaplická čítanka. 18. kaplické divadelní léto, 1986, č. 1


1987
”Včera se diskutovalo o Dívce Vasilise. Za porotu shrábla Milada Mašatová”, Kaplická čítanka. 19. kaplické divadelní léto,1987, č. 2

”Včera se diskutovalo o Dorotě. Za porotu shrábla Milada Mašatová”, Kaplická čítanka. 19. kaplické divadelní léto, 1987, č. 4


1988
”Co čeká seminaristy. Od prozaického textu k jevištnímu tvaru”, Kaplická čítanka. 20. kaplické divadelní léto, 1988, č. 2

”Existuje úsloví o dítěti vylitém s vaničkou...”, Československý loutkář XXXVIII, 1988, č. 2

”K dopisu krajského poradního sboru pro amatérské loutkářství Středočeského KKS”, Československý loutkář XXXVIII, 1988, č. 8


1989
”Seminář pro vedoucí dětských loutkářských souborů. Od cvičení a etud k tvaru”, Kaplická čítanka. 21. kaplické divadelní léto, 1989, č. 1 [Spoluautorka: Tláskalová, Jitka]

”Společná paměť dětského divadla. Záznam diskuse k problematice inscenační práce s dětským souborem” in Horová, Eva-Provazník, Jaroslav: 20 kaplických let. Kaplické kapitoly dětského divadla (Praha: Koordinační centrum pro dramatickou výchovu ÚKVČ-organizační štáb KDL-STD), str. 29-40 [Spoluautoři: Delongová, Jindra-Mlejnek, Josef-Pavelková, Soňa-Provazník, Jaroslav]

”Vybíráme z připravované publikace 20 kaplických let. Záznam diskuse k problematice dramatické výchovy dětí”, Kaplická čítanka. 21. kaplické divadelní léto,1989, č. 7 [Spoluautoři: Delongová, Jindra-Mlejnek, Josef-Pavelková, Soňa-Provazník, Jaroslav]


1990
”Na úvod Čechovy Olomouce 1989”, Československý loutkář XL, 1990, č. 3

”Sny a duše dětí”, Zpravodaj. Národní přehlídka dětských divadelních a loutkářských souborů [Prachatice], 1990, č. 1


1991
”Dramatika s loutkou”, Československý loutkář XLI, 1991, č. 7

”6 sudiček - 2”, 7 prachatických dnů, 1991, č. 3

”Tvořivá,dramatika na katedře výtvarné výchovy PF UP v Olomouci”, Tvořivá dramatika II, 1991, č. 2-3


1992
”Dramatika na PF University Palackého v Olomouci”, 7 prachatických dnů, 1992, č. 6

”Jaká poezie by neměla uniknout pozornosti vašich přátel?”, 7 prachatických dnů, 1992, č. 1

”Ještě jednou Škola hrou. Poznámky ke knížce Tomáše Houšky”, TD III, 1992, č. 6

”Třída D: Směřování k metafoře”, 7 prachatických dnů, 1992, č. 1


1993
”Co vidí voda”, TD IV, 1993, č. 10

”Co vidí voda” in Valenta, Josef a kol.: Pohledy. Projektová metoda ve škole i za školou (Praha: IPOS-ARTAMA)

”Dílny Čechovy Olomouce”, Československý loutkář XLIII, 1993, č. 1

”Dramatická výchova na katedře výtvarné teorie a výchovy UP v Olomouci”, Výtvarná výchova XXXIV, 1993/1994, č. 1

”Regionální přehlídka ve Svitavách”, Prachatický palubní deník, 1993, č. 1

”Věřím, že nastane čas školního divadla, říká Milada Mašatová”, Prachatický palubní deník, 1993, č. 6 [Spoluautorka: Lázňovská, Lenka]


1995
”Co vidí voda. Vyučovací celek pro 3. ročník základní školy” in Müller, Oldřich: Dramika (nejen) pro speciální pedagogy (Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého)

”Mapování: Anketa - dopis”, Deník Dětské scény ´95, 1995, č. 8

”Říkadlo jako inspirace a východisko dramatické hry. Cesty k předmětu a loutce”, Tvořivá dramatika VI,
1995, zvl. č

”Sny a,duše dětí”, Tvořivá dramatika VI, 1995, zvl. č,

”Věřím, že,nastane čas školního divadla”, Tvořivá dramatika VI, 1995, zvláštní číslo [Spoluautorka Lázňovská, Lenka]


1998
”Cesta k metafoře” in Valenta, Milan a kol.: Dramika pro speciální pedagogy (Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého)


2000
”Dramatika s loutkou”, Talent II, 1999/2000, č. 5 (leden 2000) - 8 (duben 2000)


”O loutkovém divadle hraném dětmi”, Tvořivá dramatika XI, 2000, č. 2, str. 1-4Spolupráce při redigování rubrik

Loutky podněcují, inspirují, baví [nejprve cyklus článků, pak rubrika pro vedoucí dětských loutkářských souborů - ve spolupráci s Hanou Budínskou], Československý loutkář XXIV, 1974, č. 10-12, XXV, 1975, č. 1-4 a č. 8-9 - 12, XXVI, 1976, č. 1-6, XXVII, 1977, č. 3-7, XXVIII, 1978, č. 6 - 12, XXIX, 1979, č. 1-2 5-7, XXX, 1980, č. 3-4 č. 11-12, XXXI, 1981, č. 1 5 8-9 11
-------
O Miladě Mašatové:

PROVAZNÍK, Jaroslav: Děti a loutky. Chrudimské kapitoly moderního dětského divadla, Praha, vyd. AMU 2008, s. 75, 84-85, 96-98.

Amatérská scéna 1984/5, s. 3; 2000/4, s. 32-zpráva

RICHTER, Luděk. Milada Mašatová. Čs. loutkář 1984, č. 6, s. 137.

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

FEMAD 1993, seminář
Horka nad Moravou, ZDŠ, Klim, klam, klamprdon, vedoucí a výprava Milada Mašatová.
LCH 1985, Seminář metaforické práce s loutkou lektorky Milady Mašatové
LCH 1985, Seminář metaforické práce s loutkou lektorky Milady Mašatové
LCH 1990, z chrudimských seminářů, Třída F – Autorsko-dramatizátorská lektoři Milada Mašatová a Luděk Richter
MAŠATOVÁ, Milada, PF 1990
MAŠATOVÁ, Milada, portrét
Milada Mašatová vedla v Kaplici 1989 seminář pro vedoucí dětských loutkářských kolektivů
Milada Mašatová, Zdena Josková, Machková Eva
Obálka publikace: MAŠATOVÁ, Milada: Dramatika s loutkou
Olomouc, Žerotín LŠU LD,  Sněhurka.
Olomouc, Žerotín LŠU LD,  Stojí hruška, 1986
Šárka Štembergová a Milada Mašatová v dialogu na NP LCH 1985


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
MAŠATOVÁ, Milada, portrét
Milada Mašatová, Zdena Josková, Machková Eva
FEMAD 1993, seminář


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.