Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: OUDES, Jiří, Těšov, Plzeň, LD

Datum narození: 10.10.1936
Místo narození: Nezdice na Šumavě
Datum úmrtí: 13.4.2018
Místo úmrtí: Praha
Jiří Oudes

Autor, dramaturg, režisér, herec a recitátor, organizátor, lektor, porotce a především pedagog známý
od přelomu 60. a 70. let, kdy coby učitel a ředitel ZŠ v Těšově vedl dětský loutkářský soubor Těšováček a
od poloviny 70. let jako učitel LŠU/ZUŠ v Plzni (viz), později na škole pro sluchově postižené;
zabýval se loutkovým i hereckým divadlem, zejména hraným dětmi, pantomimou a poezií.


1941-1946 absolvoval trojtřídní obecnou školu v Nezdicích a
1946-1947 trojtřídní obecnou školu v Kašperských Horách,
1947-1951 měšťanskou (později přejmenovanou na střední) školu tamtéž,
1951-1955 pedagogické gymnasium (rovněž později přejmenované na pedagogickou školu) pro učitele národních škol a
1962-1964 dvouletý kurz loutkářství pro přípravu učitelů, praktika maňáskového divadla na pedagogických školách, pedagogických institutech a lidových školách umění 1. cyklu při divadelní fakultě Akademie muzických umění v Praze.

1955-1956 učil na národní škole v Lítově, okres Sokolov,
1956 - od listopadu - do ledna 1959 prodělal základní vojenskou službu,
1959 - od února - do července 1973 byl ředitelem dvoutřídní národní školy později základní školy v Dolejším Těšově na okrese Sušice, přičemž zároveň
1962-1963 působil v částečném úvazku 2 hodin týdně jako učitel loutkářského minima na Střední pedagogické škole pro učitelky mateřských škol v Sušici.
Po prázdninách 1973 opustil po 14 letech Těšov a
1973 - od srpna - do října 1976 byl odborným pracovníkem (inspektorem) odboru kultury Národního výboru města Plzně.
1976 - od listopadu - do září 1980 byl učitelem literárně dramatického oboru a zástupcem ředitele 3. lidové školy umění, Leninova 50,
od září 1980 do června 1990 se stal tamtéž i ředitelem (ředitelství však změnilo sídlo na Vejprnická 80).
1990-1994 byl učitelem literárně dramatického oboru na téže škole, která 1993 opět změnila adresu na Terezie Brzkové a od 1991 i svůj název na základní umělecká škola;
1994-1997 působil tamtéž jako externí učitel na částečný úvazek.
1994-2000 učil na speciální škole pro sluchově postižené v Plzni, Mohylová 90.
Od 2000 je v důchodu, ale nadále pořádá různé tematické zájezdy pro pedagogy Plzeňského kraje.
-------------------
Otec Jiřího Oudese pracoval jako sezónní dělník v cirkusech a cihelnách, na stavbách a po roce 1945 až do konce života jako cestář na Kašperských Horách. Jeho dva bratři byli výborní muzikanti, nejmladší měl v Nezdicích vlastní kapelu. Matka se vyučila švadlenou, ale pracovala také jako sezónní dělnice. Stejně jako otec byla dobrá zpěvačka a hlavně čtenářka.

1941-1946 absolvoval J. Oudes trojtřídní obecnou školu v Nezdicích.
Zaujatým čtenářem se stal, když roku 1944 na půdě chalupy matčiných rodičů objevil pod senem skrýš s českými knihami ze školní knihovny z Kašperských Hor a obecní knihovny z Nezdic, které tam po dobu války byly ukryty, a on je tam chodil tajně prohlížet a číst. Když to dědeček s babičkou zjistili, slíbil nikde o tom nemluvit - což dodržel a po válce za to byl panem řídícím pochválen a obdarován dvěma knížkami ze skrýše, které se staly základy jeho knihovny.
Pan řídící Prosser byl také první, kdo v letech 1942-1946 jej pověřoval recitací při ŠKOLNÍCH BESÍDKÁCH na jevišti v nezdické hospodě.

1946-1947 po přestěhování do Kašperských Hor navštěvoval trojtřídní obecnou školu a
1947-1951 měšťanskou (později přejmenovanou na střední) školu tamtéž.
Po celých pět let byl i členem ŠKOLNÍHO PĚVECKÉHO KROUŽKU, vedeného učitelem Bártíkem, pod jehož vedením nejen zpíval a recitoval, ale hrál také několik menších rolí v divadelních pohádkách a v deváté třídě i svou první velkou divadelní roli černokněžníka Zloboje v pohádce O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku. K jeho prvému nezapomenutelnému divadelnímu zážitku patřila nejen pochvala od matikáře, ale i nadávky od mladších spolužáků, že byl příliš zlý.
---------------------

1951-1955 vystudoval pedagogické gymnasium (rovněž později přejmenované na pedagogickou školu) pro učitele národních škol v Plzni.
1952-1953 během studia byl členem ŠKOLNÍHO DRAMATICKÉHO SOUBORU, vedeného profesorkou ruštiny Frídou Pistoriusovou. Studenti se v rámci výuky ruštiny podíleli i na překladu částí knihy Mladá garda, v jejíž divadelní podobě měl J. Oudes také menší roli.

1955-1956 učil na národní škole v Lítově, okres Sokolov.
Po tu dobu zde vedl i DĚTSKÝ KROUŽEK, s nímž autorsky připravil dvě pásma písniček, básniček a drobných dramatizací k vánocům a MDŽ. Se skupinou kluků a děvčat z vesnice starších 15 let připravil také vánoční program pro dospělé, v němž působil jako autor, režisér i herec.

1956 - od listopadu - do ledna 1959 prodělal základní vojenskou službu.
1957 založil PĚVECKO-RECITAČNÍ SOUBOR na pohraniční rotě v Hamrech, sestavil a režíroval pásmo písní, veršů a prózy a také v něm sám recitoval. Soubor postoupil do ústředního kola "soutěže tvořivosti mládeže" (STM) a získal 2. místo v ústřední soutěži útvarů pohraniční stráže; v téže soutěži vystupoval J. Oudes též jako sólový recitátor a získal rovněž 2. místo.

1958 - leden - 1959 byl převelen na útvar do Prášil, kde založil ESTRÁDNÍ SOUBOR, s nímž jako vedoucí autor, režisér a herec realizoval 3 pořady složené z hudby, zpěvu, mluveného slova a krátkých scének ze života vojáků.
Stal se tu také členem již existujícího LOUTKÁŘSKÉHO KROUŽKU vojáků, který měl v místní škole hrál marionetové divadlo. J. Oudes vodil a hrál roli Kašpárka, podílel se jako autor na dialogických výstupech loutek a především na improvizovaných výstupech Kašpárka s dětmi v inscenaci Kašpárek o tom ví. Později se podílel na dramaturgii a upravoval hry. Soubor se umístil na 1. místě souborů z útvarů pohraniční stráže v ústředním kole soutěže tvořivosti mládeže.
------------------------
1959 - od února - do července 1973 byl ředitelem dvoutřídní národní školy později základní školy v Dolejším Těšově na okrese Sušice, přičemž zároveň
1962-1963 působil v částečném úvazku 2 hodin týdně jako učitel loutkářského minima na Střední pedagogické škole pro učitelky mateřských škol v Sušici a
1962-1964 absolvoval dálkový dvouletý kurz loutkářství pro přípravu učitelů, praktika maňáskového divadla na pedagogických školách, pedagogických institutech a lidových školách umění 1. cyklu při divadelní fakultě Akademie muzických umění v Praze.
Prodělal nepočítaně dalších školení - např. práce s loutkářským dětským souborem (H. Budínská), s dětským souborem (M. Disman), scénografie (R. Zezula, R. Lander), dramaturgie a režie (E. Kollár, Z. Bezděk) aj.

Hned od roku 1960 organizoval v těšovské škole dětské besídky, na kterých vystupovaly děti zdejší národní a mateřské školy a těšovské děti ze základní školy 2. stupně v Hartmanicích.

1960 založil SOUBOR MLADÝCH UČITELŮ z Hartmanic a okolí, s nímž coby autor, režisér a herec vytvořil kritickou jednoaktovku o životě učitelky na Prášilech, nazvanou Balada o jedné štaci.

1961 poté co ze základní školy v Hartmanicích dostali skládací stavebnici loutkového divadla (přestavitelnou i pro hraní s maňásky) s kulisami, světly a sadou 30 cm marionet, založil J. Oudes LOUTKÁŘSKÝ KROUŽEK STARŠÍCH ŽÁKŮ (do 15 let) dále SŽ) z hartmanické školy, druhou skupinu tvořily MLADŠÍ ŽÁCI (do 11 let; dále MŽ) těšovské školy. Učili se hrát marionetami, zkoušeli dialogy s loutkami na daná témata a krátké scénky na pohádková témata. Ještě roku 1961 vytvořili za Oudesova vedení režie a úpravy textů inscenace
Kouzelný prstýnek (autor Jan Černý; SŽ)
Jak hledal dědeček vajíčko (autor Petr Jičínský, spodové plošné loutky; MŽ)
Zajíček v lesíčku a Běžel tudy zajíček (plošnými loutkami ilustrované písničky; MŽ)
Založil též MLÁDEŽNICKOU ESTRÁDNÍ SKUPINU v Těšově, v níž působil coby vedoucí, režisér, autor a herec a inscenoval s ní krátké aktovky Stefanie Grozdienské z knihy Střely a střelky a vlastní krátké scénky ze života v Těšově
SKUPINA MLADÝCH A RODIČŮ připravila ještě roku 1960 loutkovou hru
Jak kašpárek ulovil čerta (autor Jan Černý; JO - režisér a herec) a
1962 Tanec s čertem (autor Milena Marková, JO - režisér a herec; marionety; Rodiče a mladí).

Další inscenace od téhož roku už tvořil s mladšími a staršími žáky se souborem, který r. 1968 přijal jméno TĚŠOVÁČEK:
Pohádka o zlaté kuličce (autor Milena Marková; JO - režie; marionety; SŽ)
Kočička (autor Mína Krejčová; JO - úprava, režie; gumové hračky; MŽ)
Králíček (autor Mína Krejčová; JO - úprava, režie; gumové hračky jako spodové loutky; MŽ)
Déšt (písničky; JO - úprava, režie; plošné loutky; MŽ)
Pohádka (autor František Hrubín; JO - úprava, režie; plošné loutky; MŽ)
Slepička (Ljuba Štíplová - J. Oudes; JO - úprava, režie; plošné loutky; MŽ)
1963 Špaček (autor, režie, scénografie J. Oudes; plošné loutky; MŽ ZŠ Těšov)
O jablíčku, které se kutálelo (V. Sutějev - J. Oudes; JO - úprava, režie, scénografie; plošné loutky; MŽ ZŠ Těšov)
Husy (autor František Hrubín; JO - úprava, režie, scénografie; plošné loutky; MŽ)
Kuřata (autor František Hrubín; JO - úprava, režie, scénografie; plošné loutky; MŽ)
O šídlu, kohoutu a kačeru (národní pohádky; JO - úprava, režie, scénografie; plošné loutky; MŽ)
Devět (národní pohádky; JO - úprava, režie, scénografie; plošné loutky; MŽ)

1964 začíná vystupovat jako DĚTSKÝ SOUBOR
Telefon (autor Hana Vrbová - J. Oudes; JO - dramatizace, režie, scénografie; hračky)
Vajíčko (autor J. Oudes; JO - režie, scénografie; plošné loutky)
Malá pohádka o řepě (autor František Hrubín; JO - dramatizace, režie, scénografie; plošné loutky)
Kuřátko a obilí (autor František Hrubín; JO - dramatizace, režie, scénografie; plošné loutky)
Kuře zobe (národní písničky; JO - dramatizace, režie, scénografie; plošné loutky)
Jedna ryba (národní písničky; JO - dramatizace, režie, scénografie; plošné loutky)
Vlnky a vlny (autor Hanuš Fischer; JO - dramatizace, režie, scénografie, )
1965 Pohádka o veliké řepě (autor František Hrubín; JO - úprava, režie, scénografie; plošné loutky)
O veliké řepě (autor Ilja Hurník; JO - úprava, režie, scénografie; plošné loutky)
Běžel tudy zajíček (písničky; JO - úprava, režie, scénografie; plošné loutky)
O veliké řepě (národní pohádky; JO - úprava, režie, scénografie; plošné loutky)
Koblížek na cestách (autor František Bartoš; JO - úprava, režie, scénografie; plošné loutky)
Abeceda (autor František Kábele - J. Oudes; JO - úprava, režie, scénografie; plošné loutky)
Chaloupka (JO - autor, režie, scénografie; plošné loutky)
Pes Raf (JO - autor, režie, scénografie; hračky)
1966 Malování o mraku (autor Ljuba Štíplová - J. Oudes; JO - úprava, režie, scénografie; plošné loutky; KP Rokycany), LCH 1967 v rámci semináře Hany Budínské pro vedoucí dětských loutkářských souborů, tzv. Mini Chrudim)
Dva kohoutci (autor Leontýna Mašínová - J. Oudes; JO - úprava, režie, scénografie; plošné loutky)
Budíček (autor Miroslav Florian - J. Oudes; JO - úprava, režie, scénografie; maňásek; LCH 1967 v rámci semináře Hany Budínské pro vedoucí dětských loutkářských souborů, tzv. Mini Chrudim)
O hloupé myšce (autor Samuel Maršak - J. Oudes; JO - úprava, režie, scénografie; kornoutové loutky)
1967 O sedmi trpaslících a ještě jednom navíc (autor Zdeněk Karel Slabý - J. Oudes; JO - úprava, režie, scénografie; spodové kornoutové loutky jako maňásci; KP Rokycany), LCH 1967 v rámci semináře Hany Budínské pro vedoucí dětských loutkářských souborů, tzv. Mini Chrudim)
Liška, čáp a rak (autor Milan Pospíšil - J. Oudes; JO - úprava, režie, scénografie; plošné loutky)
Bramborová pohádka (autor, režie, scénografie J. Oudes; loutky z brambor)
1968 soubor přijal jméno TĚŠOVÁČEK
O učené huse (autor Z. K. Slabý - J. Oudes; JO - dramatizace, režie, scénografie s kolektivem; spodové loutky; KP Rokycany, ukázka nedokončené inscenace na LCH 1967 v rámci semináře Hany Budínské pro vedoucí dětských loutkářských souborů, tzv. Mini Chrudim)
1969 Dášenka a pumprlík (autor Z. K. Slabý - J. Oudes; JO - dramatizace, režie, scénografie; spodové loutky)
O třech vodnících - (autor Blanka Jirásková - J. Oudes; JO - dramatizace, režie, scénografie; spodové loutky)
1970 O rychlé želvě (autor Z. K. Slabý-J. Oudes; JO - dramatizace, režie, scénografie; spodové plošné loutky s pohyblivými částmi; KP Kraslice, LCH 1970)
O jablíčku které se kutálelo (autor V. Sutějev - J. Oudes; JO - dramatizace, režie, scénografie; spodové loutky)
1971 Jak šel žiraf k moři (autor Z. Adla - J. Oudes; JO - dramatizace, režie, scénografie; plošné loutky)
Ráno před zazvoněním (autor Hana Budínská; JO - režie, scénografie; spodové loutky)
1972 Byla jedna ves a v ní chytrý pes (autor Ondřej Sekora - J. Oudes; JO - dramatizace, režie; plošné loutky; LCH 1972, Bábkarská Žilina 1973)
S odchodem J. Oudese do Plzně o prázdninách 1973 Těšováček končí činnost. Téhož roku ještě natočil pro pořad Vlaštovka České televize Praha průřez prací souboru.
--------

O prázdninách 1973 opustil po 14 letech Těšov a od srpna 1973 do října 1976 byl odborným pracovníkem (inspektorem) odboru kultury Národního výboru města Plzně.

V listopadu 1976 založil literárně dramatický obor na 3. lidové škole umění v Plzni, Leninova 50 (po změnách adres Vejprnická 80 a Terezie Brzkové; od r. 1991 základní umělecká škola), kde učil do roku 1997. V rámci ročníkových prací s dětmi do 15 let zde vytvořil inscenace:
1977 Hra se slovy (autor Agnija Bartová, JO - úprava a režie; ilustrace básniček),
Rozdělovací znaménka (autor Samuel Maršak, JO - úprava a režie; plošné loutky),
1978 Malování o mracích (autor Ljuba Štíplová - J. Oudes, JO - dramatizace, režie, scénografie; plošné loutky),
Koblížek na cestách (autor František Bartoš, JO - dramatizace, režie, scénografie; plošné loutky),
Kolíčky (autor Dušan Radovič - J. Oudes, JO - dramatizace, režie, scénografie; předměty),
1979 Kolíčky (autor Dušan Radovič - J. Oudes, JO - dramatizace, režie, scénografie; předměty; Kaplické divadelní léto 1980),
Hehe a Chichi (autor Zdeněk Smetana-Markéta Zinnerová - J. Oudes, JO - dramatizace, režie, scénografie; hadráčci, hra na stole),
Ježek a ježci (autor Václav Křivohlavý - J. Oudes, JO - dramatizace, režie, scénografie; plošné loutky),
Ředitelka myší školky (autor Václav Křivohlavý - J. Oudes, JO - dramatizace, režie, scénografie; kornoutové loutky),
Vlnky (autor V. Fišer - J. Hanuš - Z. Seydl, JO - dramatizace, režie, scénografie; látky),
Kačátka (autor Otto Rödl, JO - dramatizace, režie, scénografie; plošné pohyblivé loutky).
----------
1976-81 soubor MYŠÁCI: byl založen beze jména na LŠU Leninova, od 1980 (už na LŠU Vejprnická) přijal svůj název; vytvořili inscenace:
1980 O veliké řepě (autor Petr Eben, JO - dramatizace, režie, scénografie se souborem; plošné loutky),
Velký král a malý myš (autor Elena Čepčeková - J. Oudes, JO - dramatizace, režie, scénografie se souborem; spodové tyčové loutky; Kaplické divadelní léto 1980, Celostátní přehlídka dětských divadelních a loutkářských souborů v Šale 1981, inspirativní host LCH 1981 pro školení vedoucích dětských LS),
1981 Ostrov budíků (autor Miloš Macourek - J. Oudes, JO - dramatizace, režie, se souborem scénografie; loutky z věcí, Celostátní přehlídka dětských divadelních a loutkářských souborů v Šale 1981),
O modrém hrnci (autor Miloš Macourek - J. Oudes, JO - dramatizace, režie, se souborem scénografie; plošné loutky, Celostátní přehlídka dětských divadelních a loutkářských souborů v Šale 1981),
Téhož roku Myšáci ukončili svou činnost, když ještě předtím při zájezdu do Rakouska v Innsbrucku, Wattens, Fulmpmes od 14. 3. do 22. 3. 1981 uskutečnili několik vystoupení a seminářů pro pracovníky škol, školních klubů a žáky střední školy pedagogické a sociální.
---------

1979-84 soubor MÍŠÁCI (název od 1982) při LŠU Vejprnická; inscenoval s ním:
1982 Kluci, buci, kaktusáci (autor Olga Hejná - L. Richter; JO - režie, scénografie se souborem; Kaplické divadelní léto 1982)
Zvěřinec (autor Vladimír Majakovskij - Miloš Šnejdar; plošné loutky),
1983 Holčičky (autor Dušan Radovič -J. Oudes; hadrové hračky panenek),
Čáry (autor J. Oudes; provazy),
Ze života oblázků (montáž z knihy veršů Michala Černíka Malé a velké nebe, autor pásma a režie J. Oudes; oblázky; Národní přehlídka recitátorů a recitačních kolektivů Mělník 1982),
1984 Krokodokodýl (autor Dušan Radovič - J. Oudes; indiv. výstup s předměty a spodovými loutkami),
Knoflíky (autor Dušan Radovič - J. Oudes; indiv. výstup s předměty a spodovými loutkami),
Písnička (autor Jiří Havel; indiv. výstup s předměty a spodovými loutkami),
Chytil notu blízko plotu (autor Jiří Havel; indiv. výstup s předměty a spodovými loutkami),
Do Tramtárie (autor Miroslav Válek - J. Oudes; indiv. výstup s předměty a spodovými loutkami),
Čáry (autor J. Oudes; indiv. výstup s předměty a spodovými loutkami).
---------
1982-89 soubor MYŠÁCI 2 (název od 1985) při LŠU Vejprnická - inscenace:
1985 Zvířátka a loupežníci (autor František Hrubín; JO - režie; spodové loutky),
Pohádka (autor František Hrubín; JO - režie; spodové loutky),
1986 Dřevěný táta (autor Tomáš Janovic - J. Oudes; JO - dramatizace, režie, scénografie; dřevěné bedny; ústřední kolo soutěže dramatických oborů základních uměleckých škol v dramatické tvorbě),
1987 Kocourek a písmenka (autor Jiří Kahoun - J. Oudes; JO - dramatizace, režie, scénografie; plošné loutky),
Knoflíková válka (autor Dušan Radovič - J.Oudes; JO - dramatizace, režie, scénografie; oživlé věci),
Deštník (autor Dušan Radovič - J.Oudes; JO - dramatizace, režie, scénografie; oživlé věci),
Punčocháče na výletě (autor kolektiv souboru; JO - dramatizace, režie, scénografie; oživlé věci),
1988 Myší srdce (autor J. V. Svoboda - J.Oudes; JO - režie, úprava pro loutky; stínohra; Kaplické divadelní léto 1988, LCH 1988),
1989 Jak šla písnička na výlet (autor Jiří Havel; JO - úprava, režie; ilustrace zvukem a předměty),
Had je mašinka (autor Jiří Kahoun; JO - úprava, režie; loutky),
--------

1988-97 soubor DRAMOUŠ (LŠU Vejprnická, od října 1993 ZUŠ T. Brzkové; název od 1990) - měl dvě skupiny: starší (S) a mladší (M):
1990 hra s věcmi, improvizace na daná témata, básničky, individuální výstupy v rámci výuky v literárně dramatickém oboru a příprava pohádky o šedých a bílých myších. Vystoupení jen pro rodiče a spolužáky.
1991 Pohádka o šedých a bílých myších (autor Dušan Radovič - Jiří Oudes; JO - dramatizace, režie, scénografie; Ústřední kolo soutěže literárně dramatických oborů lidových škol umění v Kralupech 1992, Dětské divadelní léto Prachatice 1992, LCH 1992, Setkání divadel a lidí Ostrava 1992),
Knoflíková válka (autor Dušan Radovič - Jiří Oudes; JO - dramatizace, režie, scénografie),
Jak šla písnička na výlet (autor Jiří Havel - Jiří Oudes; JO - dramatizace, režie, scénografie),
1993 Sluníčko a sluníčko sedmitečné (autor Jiří Kahoun - J. Oudes; JO - režie, scénografie; M),
Mezi námi písmeny (autor Z. K. Slabý - J. Oudes; JO - režie, scénografie; M),
Pět holek na krku (autor Iva Hercíková-Věra Pánková; JO - režie, scénografie; S; herecké divadlo),
1994 Sluníčko a ptačí cirkus (autor Jiří Kahoun - J. Oudes; JO - dramatizace, režie, scénografie; M),
Pohádka (autor František Hrubín; JO - dramatizace, režie, scénografie; M),
Devět (národní pohádka; JO - dramatizace, režie, scénografie; M),
1995 O babce Ježibabce (autor Ester Burdová, žákyně školy; JO - režie; S),
Punčocháče, autorská práce žáků; JO - režie; S),
1996-červen 1997 Jak roste voda (autor Michal Černík-J. Oudes; JO - autor pásma, režie, scénografie; M),
Podobnost čistě náhodná? (2 aktovky z knihy Stefánie Grodzienské Střely a střelky; JO - režie, scénografie; S; herecké divadlo).
Soubor Dramouš ukončil činnost přechodem ze základní umělecké školy T. Brzkové do střediska volného času v Plzni - Lochotíně).
---------
V říjnu 1997 přešel soubor Dramouš z 3. ZUŠ Plzeň T. Brzkové do Střediska volného času na Lochotíně a přejmenoval se na DRAMOUŠÁCI. Působil zde pod Oudesovým vedením až do června 1999. Šlo o skupinu starších dětí (do 18 let):
1998 Pohádky pro nehodné děti (autor Jacques Prévert; JO výběr a sestavení pásma, režie, herec; na inscenaci se podílelo i Sluníčko),
1999 Pásmo aktovek a próz (autor Stefánia Grodzienská; JO - výběr a sestavení pásma, režie, herec; herecké divadlo).

Dramoušáci občas spolupracovali tamtéž i se skupinou mladších, která si od září 1998 do června 1999 říkala SLUNÍČKO; to samostatně vytvořilo inscenace:
Had je mašinka (autor Jiří Kahoun; JO - dramatizace textů, režie, loutky),
Kocourek a písmenka (autor Jiří Kahoun; JO - dramatizace textů, režie, loutky)
Lev (autor Dušan Radovič;JO - dramatizace textů, režie, loutky)
Závěrečným programem soubory ukončily činnost.
--------------

Mezitím v letech 1993-1994 inscenoval J. Oudes se SOUBOREM ŽÁKŮ ODBORNÉHO UČILIŠTĚ PIVOVARŮ Plzeň montáž z knihy veršů Jiřího Žáčka Maličkosti (JO - vedoucí, autor pásma, režie, scénografie; hra s předměty; 2 místo v Ústředním kole učňovské mládeže).
--------

1994-2000 učil na speciální škole pro SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ v Plzni, Mohylová 90. Se skupinami neslyšících a nedoslýchavých žáků v rámci práce s předměty a na individuálních pantomimických výstupech na dané téma vytvořili inscenace, v nichž byl J. Oudes upravovatelem, režisérem a scénografem:
1994 My si také hrajeme (pantomimické výstupy s předměty: Cukrárna, Kloboučnictví, Prodejna novin, Zmrzlinářka, Květinářství; Celostátní festival dramatické a výtvarné tvorby neslyšících dětí v Berouně),
1995 Koblížek na cestách (plošné loutky, s vypravěčem ve znakové řeči),
Pantomimické výstupy jednotlivců - improvizace na téma vlak, nádraží, škola,
1996 O veliké řepě (dvě verze - jen s hudbou a s vypravěčem a ve znakové řeči bez hudby),
Kačátka (ilustrovaná píseň),
Koblížek na cestách,
O čem si vyprávěly deštníky (pantomimické výstupy s deštníky).
S tímto programem se soubor zúčastnil celostátního festivalu dramatické a výtvarné tvorby neslyšících dětí v Berouně.
1997-2000 práce na programu dramatické výchovy s neslyšícími a nedoslýchavými žáky: natáčení videa, vystoupení na školních besídkách, pro důchodce i děti v obvodu Doubravka; vlastní tvorba - individuální i skupinová pantomima a dramatizace textů bez účasti na soutěžích.

Jiří Oudes navštívil i několik zahraničních přehlídek:
1974 se souborem plzeňského profesionálního loutkového divadla Alfa mezinárodní loutkářský festival ve Varně, Bulharsko,
1981 se souborem Myšáci v rakouském Innsbrucku, vystoupení na několika místech v okolí Innsbrucku pro učitele a žáky škol a metodické ukázky a seminář pro učitele a žáky střední sociálně pedagogické školy,
1987 z pověření Ústavu pro kulturně výchovnou činnost v Praze se souborem Pidivadlo z Nového Města pod Smrkem na mezinárodním dětském divadelním festivalu v holandském Almelu,
1984 z pověření Československého centra Unima jako zástupce ČSSR na mezinárodním loutkářském festivalu Bekesczába,
1999 se soubory Střípek a Tatrmani na festivalu ve španělské Tolose (organizace cesty).


1967 vystavoval loutky z těšovské školy jako pomůcky pro čtení na krajské výstavě učebních pomůcek, vzniklých z iniciativy a tvořivosti učitelů 1. - 5. ročníku základních škol v Západočeském kraji.
1967-69 přípravoval pedagogické čtení na téma Loutkové divadlo ve výchově a vyučování na málotřídní škole základních devítiletých škol.
1969 se umístil v ústředním kole 12. Uherskobrodských dnů J. A. Komenského na 3. místě svým pedagogickým čtením.
----------

Nesčetněkrát byl lektorem seminářů a dílen zejména pro učitele a vedoucí dětských souborů, dospělé loutkáře i děti a porotcem na loutkářských a dětských přehlídkách různé úrovně i na soutěžích LŠU/ZUŠ:

1970-72 byl LEKTOREM semináře pořádaného Krajským kulturním střediskem v Plzni pro učitelky mateřských škol,
1980 lektorem školení vedoucích loutkářských souborů pořádaném Ústředním domem pionýrů a mládeže Julia Fučíka v Praze,
V letech 1969 a 1975-87 byl lektorem několika desítek přednášek, soustředění, seminářů i cyklů seminářů pořádaných okresními kulturními středisky v Chebu, Rokycanech, Plzeň-sever a ve Strakonicích pro učitele, vedoucí i členy souborů - vesměs zaměřených na loutkářství.
1980-90 byl lektorem seminářů dramatické výchovy pro učitele literárně dramatického oboru Západočeského kraje organizovaných Krajským ústavem pro vzdělávání pedagogických pracovníků a
1983 lektorem týdenního semináře pro žačky střední pedagogické školy ve Stříbře.
1980 učil na 6 seminářích učitele a žačky pedagogické školy v Innsbrucku a jeho okolí na téma loutkové divadlo hrané dětmi a dramatická výchova,
1986 lektorem třídenního semináře pro vedoucí loutkářských souborů v Lipsku a Erfurtu, NDR,
1987 lektorem třídenního loutkářského seminář ve Wiesmaru NDR pro vedoucí dětských souborů..

Na Loutkářské Chrudimi vedl semináře pro vedoucí dětských loutkářských souborů a učitelky mateřských škol v letech 1981, 1985, 1986 a 1989; 1982 spolupracoval při setkání Jak se vyrábějí loutky.
Na Kaplickém divadelním létě vedl seminář 1974 a 1985.


1970-89 pracoval jako POROTCE v okresních i krajských kolech a ústředních přehlídkách dospělých loutkářských souborů a dětských, dramatických a loutkářských souborů či dětské recitace (mnohdy jako předseda poroty).
1995-2010 člen nebo předseda porot okresních a krajských kol dětské recitace,
člen krajských porot soutěže literárně dramatických oborů základních uměleckých škol.
1976 a 1987 byl členem poroty Loutkářské Chrudimi, 1988 její předseda,
1975, 1977, 1978, 1979, 1981 a 1983 členem poroty na Kaplickém divadelním létě.


1975 a 1978 byl ČLENEM programové RADY festivalu profesionálních divadel Skupova Plzeň a
1975-88 zde organizoval a vedl dětské poroty.
1975-80 se jako předseda krajského poradního sboru podílel na organizaci krajských loutkářských přehlídek v Západočeském kraji.
1985-92 jako člen kulturní komise při krajské radě pionýrů spolupracoval při organizaci krajských přehlídek dětských a loutkářských souborů, seminářů a školení pro vedoucí souborů.

1969-80 byl ČLENEM krajského PORADNÍHO SBORU pro loutkové divadlo (vč. dětských divadelních a dětských loutkářských souborů) při Krajském kulturním středisku, od roku 1976 jeho předseda.
1973-89 členem ústředního poradního sboru pro loutkové divadlo při ÚKVČ v Praze, od roku 1981 jeho předsedou.
1975-1989 členem ústředního poradního sboru pro dětské divadlo při ÚKVČ v Praze.
Jako člen kulturní komise při krajské radě pionýrů organizoval dětské divadelní a loutkářské přehlídky a rozvoj kulturních aktivit dětí.
1981-90 členem městského poradního sboru pro loutkové divadlo v Plzni.

1979-90 se jako předseda krajské odborné rady literárně dramatických oborů LŠU při západočeském Krajském pedagogickém ústavu podílel na organizaci krajských seminářů a soutěží.
1980-82 prováděl pro Výzkumný ústav pedagogický výzkumný úkol na téma metody průzkumu talentu dětí pro zařazení ke studiu v literárně dramatickém oboru LŠU.
1980-92 byl členem ústřední odborné rady pro tvorbu nových osnov literárně dramatických oborů a jejich zavádění do výuky v LŠU při Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze a
1981-94 byl ústředním lektorem přípravy na nové pojetí výchovně vzdělávací práce v LDO LŠU (tvorba nových osnov a jejich zavádění do škol).

1976-80 byl členem REDAKČNÍ RADY Československého loutkáře.

Je spoluautorem repertoárového sborníku Dětské loutkové divadlo (Albatros 1980) a
autorem metodické publikace o práci s neslyšícími.
------------
Jiří Oudes dosáhl největších úspěchů s Těšováčkem na přelomu 60. a 70. let, ale i později přinášel inscenace zajímavé nejenom divácky, nýbrž i tím, jak jimi rozvíjel tvořivost dětí. Cílem jeho školního souboru nikdy nebylo pravidelné hraní. Práce pomáhala řadě dětí v rozvoji jejich jazykových a výrazových schopností, rytmického a hudebního cítění i v jejich kulturním rozhledu a společenském chování. V divadelní tvorbě vždy vycházel ze smyslu pro humor, výrazně pracoval s rytmem, materiálovou i akční nadsázkou loutek a přínosným vztahem mezi verbální složkou a její tvořivou ilustrací v jevištní akci. Se svým Těšováčkem patřil po souboru Hany Budínské a společně se souborem Milady Mašatové k prvé vlně dětských loutkářských souborů, které přinášely vzruch na LCH především díky nově objevovaným metodám dramaticko-výchovné práce, otevírajícím nové přístupy a postupy nejen v loutkovém divadle hraném dětmi. Dokázal, že tvořivé divadlo lze touto metodou dělat i s velmi malými dětmi a na velmi mrňavé, zapadlé vísce. Spoluvytvářel tak moderní loutkové divadlo hrané dětmi a patří spolu s jmenovanými dámami k základatelům dramatické výchovy u nás. Je také jedním z našich průkopníků metodické divadelní práce s neslyšícími.

Od 2000 je v důchodu, ale vedle svých četných aktivit, vyvěrajících z nevyčerpatelné energie, sleduje nadále aktivně i vývoj loutkového a dětského divadla, navštěvuje krajské i národní přehlídky a do brzkých raních hodin tam diskutuje s o generace mladšími divadelníky - pokud ovšem mají stejnou výdrž.

Na 60. loutkářské Chrudimi 2011 mu byla udělena cena Ministerstva kultury České republiky za divadelní a slovesné aktivity, čímž se stal po K. Šefrnovi, J. Brůčkovi, J. Mertovi a L. Richterovi již pátým takto oceněným loutkářem.Související geografické celky
* Hamry (Obec, nadř. celek Plzeňský kraj, okr. Klatovy, Plzeňský kraj, Česká republika)
* Hartmanice (Obec, nadř. celek Plzeňský kraj, okr. Klatovy, Plzeňský kraj, Česká republika)
* Kašperské Hory (Obec, nadř. celek Plzeňský kraj, okr. Klatovy, Plzeňský kraj, Česká republika)
* Lítov (Obec, okr. Sokolov)
* Plzeň-Skvrňany (Místní část, nadř. celek Plzeň 3, okr. Plzeň-město, Plzeňský kraj, Česká republika)
* Prášily (Obec, nadř. celek Plzeňský kraj, okr. Klatovy, Plzeňský kraj, Česká republika)
* Těšov (Místní část, nadř. celek Hartmanice, okr. Klatovy, Plzeňský kraj, Česká republika)

Související soubory
* Hamry: Pěvecko-recitační soubor při vojenském útvaru
* Hartmanice: Soubor mladých učitelů
* Kašperské Hory: Školní pěvecký kroužek /
* Lítov: Dětský kroužek při národní škole
* Plzeň: Školní dramatický soubor pedagogického gymnasia / III. LŠU / ZUŠ / Myšáci / Míšáci / Myšáci 2 / Dramouš / Dramoušáci / Sluníčko / Soubor žáků odborného učiliště pivovarů / Soubor neslyšících
* Prášily: Estrádní soubor při vojenském útvaru / Loutkářský kroužek při vojenském útvaru
* Těšov: Loutkářský kroužek starších žáků / Loutkářský kroužek mladších žáků / Mládežnická estrádní skupina / Skupina mladých a rodičů / Těšováček, DLS / ZDŠ (od 1967 do 197x)

Související přehlídky
* Obec, Název
P * Horšovský Týn, KP DDS a DLS (Západočeský kraj)
PLI * Chrudim, Loutkářská Chrudim, NP
PLI * Kaplice, Kaplické divadelní léto, NP
I * Mělník, NP děti recitace
I * Ostrava, Setkání divadel a lidí
P * Ostrov, KP dětská recitace (Karlovarský kraj)
I * Prachatice, Dětské divadelní léto, NP DDaLS

Související ročníky přehlídek
P * Horšovský Týn, KP DDS a DLS - 1984, ročník 3
I * Chrudim, LCH - 1967, ročník 16
I * Chrudim, LCH - 1970, ročník 19
I * Chrudim, LCH - 1972, ročník 21
P * Chrudim, LCH - 1976, ročník 25
L * Chrudim, LCH - 1981, ročník 30
L * Chrudim, LCH - 1982, ročník 31
L * Chrudim, LCH - 1985, ročník 34
L * Chrudim, LCH - 1986, ročník 35
P * Chrudim, LCH - 1987, ročník 36
PI * Chrudim, LCH - 1988, ročník 37
L * Chrudim, LCH - 1989, ročník 38
I * Chrudim, LCH - 1992, ročník 41
L * Kaplice, Kaplické divadelní léto - 1974, ročník 1
P * Kaplice, Kaplickédivadelní léto - 1975, ročník 2
P * Kaplice, Kaplickédivadelní léto - 1977, ročník 4
P * Kaplice, Kaplickédivadelní léto - 1978, ročník 5
P * Kaplice, Kaplickédivadelní léto - 1979, ročník 11
I * Kaplice, Kaplickédivadelní léto - 1980, ročník 12
P * Kaplice, Kaplickédivadelní léto - 1981, ročník 13
I * Kaplice, Kaplickédivadelní léto - 1982, ročník 14
P * Kaplice, Kaplickédivadelní léto - 1983, ročník 15
L * Kaplice, Kaplickédivadelní léto - 1985, ročník 17
I * Kaplice, Kaplickédivadelní léto - 1988, ročník 20
I * Mělník, NP děti recitace - 1983, ročník 12
I * Ostrava, Setkání - 1992, ročník 6
P * Ostrov, KP dětská recitace - 2006
P * Ostrov, KP dětská recitace - 2007
P * Ostrov, KP dětská recitace - 2009
P * Ostrov, KP dětská recitace - 2010
I * Prachatice, Dětské divadelní léto, Prachatice - 1992, ročník 21


I = inscenace na přehlídce
L = lektor
P = porotce

Související organizace
* NIPOS / IPOS
* LŠU / ZUŠ

Související pojmy
* ÚKVČ - poradní sbor 1973-1989

Archivy:
kART: Kart. ÚKVČ 1976
soukromý archiv Luďka Richtera
Využití loutky na malotřídní škole - pedagogické čtení uskutečněné na Uherskobrodských dnech J. A. Komenského 1969 - pravděpodobně v archivu Muzea J. A. Komenského nebo Výzkumného ústavu pedagogického v Praze nebo v archivu Uherskobrodských dnů J. A. Komenského.

www odkazy:
http://www.drama.cz/periodika/detska_scena.html
http://www.ivapazderkova.cz/ram/index.php?url=http://drama.cz/periodika/td_obsah.html

Fotografie:
Bibliografie:
Autorské práce:
PUBLIKACE
* Loutkové divadlo ve výchově a vyučování (vybrané kapitoly z pedagogického čtení pod názvem Využití loutky na malotřídní škole) - Krajské osvětové středisko, Plzeň 1970
* Zásobník her, cvičení a improvizací tvořivé dramatiky pro sluchově postižené děti - Speciální školy a školská zařízení pro sluchově postižené, Plzeň 1996 (vydána též videokazeta práce s dětmi sluchově postiženými)
* Zásobník her, cvičení a improvizací tvořivé dramatiky - Pedagogické centrum, Plzeň 1997

PŘÍSPĚVKY DO SBORNÍKŮ:
* BUDÍNSKÁ, Hana - PROVAZNÍK, Jaroslav: Dětské loutkové divadlo II, repertoárový sborník pro dětské loutkářské soubory, Albatros, Praha 1983

ČASOPISECKÉ A NOVINOVÉ:
* Cvičení fantazie - Čs. loutkář 21, rubrika Co divák neuvidí, 1971, č. 4, str. 14
* Dovětek návštěvou postižené strany - Čs. loutkář 21, 1971, č. 3, str. 13
* Chtěl bych o tom mluvit - Čs. loutkář 20, 1970, č. 1, str. 18
* Jde o budoucnost - Pravda, Západočeský deník - 17.5.1978
* Když se řekne etuda - Čs. loutkář 21, rubrika Co divák neuvidí, 1971, č. 5, str. 15
* Krajská přehlídka v Kraslicích - Čs. loutkář 27, 1977, č. 8-9, str. 208
* Loutky inspirují, podněcují, baví - Eliška a Jarouš v plzeňské lidové škole umění - Čs. loutkář 29, rubrika Loutky inspirují, podněcují, baví, 1979, č. 5, str. 115
* Loutky inspirují, podněcují, baví - dokončení z čísla 5 - Čs. loutkář 29, č. 6
* Loutky inspirují, podněcují, baví - zkoušeli jsme si hrát s papírem a nůžkami - Čs. loutkář 30, 1980, č. 12, str. 281
* Loutkové divadlo ve škole I - Mladá scéna 16, 1974/75, č. 1
* Loutkové divadlo ve škole - pokračování - Mladá scéna 16, 1974/75, č. 3, str. 10
* Loutkové divadlo ve škole - Mladá scéna 17, 1975/76, č. 1, str. 7
* Máme co dohánět - Pravda, Západočeský deník - 13.5.1977
* Myšáci Plzeň - Kaplická čítanka, rubrika Jak se vidí - 1988 - č. 2 - str. 7
* Od etudy k textu loutkové hříčky - Čs. loutkář 11, rubrika Co divák neuvidí, 1971, č. 6, str. 15
* Otazníky kolem lidušek - Čs. loutkář 25, 1985, č. 3
* Skupova Plzeň očima dětské poroty - Čs. loutkář 30, 1980, č. 11, str. 245
* To nikdo netuší - Pravda, Západočeský deník - 9.3.1963
* Vesnické děti a loutky - Divadelní výchova, Ústřední dům lidové umělecké tvořivosti, Praha 1969, roč. VI, č. 2, str. 1-7

HRY - ADAPTACE:
* Byla jedna ves a v ní chytrý pes - Okresní kulturní středisko, Klatovy 1973 (rozmnoženina)
* Ze života oblázků, Dřevěný táta, Velký král a malá myš, O sedmi trpaslících a ještě jednom navíc - Dětská scéna 25, textová příloha Tvořivé dramatiky 1/2008

Spoluautorské práce
OUDES, Jiří - PROVAZNÍK, Jaroslav: Dětské loutkové divadlo - repertoárový sborník pro dětské loutkářské soubory - Albatros, Praha 1980
SVOBODA, Jiří - OUDES, Jiří: Sondy do dětského vnímáni - Čs. loutkář 27, 1977, č. 10, str. 226

Životopisné
* RICHTER, Luděk: Heslo pro Databázi ČAD. Rkp. duben 2011.

ZMÍNKY VE SBORNÍCÍCH
* BLAŽKOVÁ, Věra: 25 Loutkářských Chrudimí - Přípravný výbor loutkářské Chrudimi, 1976, str. 6
* CÍSAŘ, Jan a kolektiv: Cesty českého amatérského divadla, Vašíček, Pavel: Loutkové divadlo v letech 1970-1989 - IPOS Praha 1998, str. 323
* PROVAZNÍK, Jaroslav: 20 Kaplických let - Koordinační centrum pro dramatickou výchovu UKVČ, Sdružení pro tvořivou dramatiku, Praha 1989, str. 21-56
* PROVAZNÍK, Jaroslav: Děti a loutky. Chrudimské kapitoly moderního dětského divadla, Praha, AMU 2008, s. 73-74.
* RICHTER, Luděk: 50 Loutkářských Chrudimí - Dobré divadlo dětem a IPOS - ARTAMA, Praha 2001, str. 145.
* VAŠÍČEK, Pavel: Plzeňské loutkářství historie a současnost - Divadlo Alfa, Plzeň 2000, str. 106

ZMÍNKY V ČASOPISECH A NOVINÁCH
* Nahlédnutí za oponu - Kluci - buci - kaktusáci a Míšáci z Plzně - Kaplická čítanka, 1982, č. 5, str. 6
* Pamětníci a mladice (rozhovor) - Lávka, zpravodaj 52. Loutkářské Chrudimi 2003, č. 5, str. 8
* Rozhovor s Jiřím Oudesem" - Kaplická čítanka 1980, č. 4
* Slovo moudrých - Zpravodaj 19. loutkářské Chrudimi, 1970, č. 2
* -an-: Druhá polovina dětských souborů - Zpravodaj 17. loutkářské Chrudimi 1968, č. 3
* -bb-: Odposlechnuto na poradě poroty - Kaplická čítanka, 1982, č. 6, str. 1
* -ČŘ-: 17. loutkářská Chrudim. Československé jaro, chrudimské léto - kategorie dětských souborů - Čs. loutkář 18, 1968, č. 8-9, str. 145
* -ev-: Mini Chrudim - Čs. loutkář 17, 1967, č. 8 - 9, str. 125
* -jfř-: Osvědčenou metodou - Pravda, Západočeský deník, 15.10.1966
* -jfř-: Z Těšova do Chrudimi - Pravda, Západočeský deník, 5.9.1967
* -jfř-: Děti ze školy v Těšově - Pravda, Západočeský deník, 26.7.1968
* -JF-: Sláva Těšováčkovi - Zemědělské noviny, rubrika "Sluníčko", 4.9.1970
* -J.P.-: Stretnutie v mekke bábkárov - Javisko 1972, č. 9, str. 277
* -js-: Těšováček zase nejlepší - Pravda, Západočeský deník, 9.10.1970
* -mk-: Vavříny pro Těšováček - Svobodné Slovo, 20.7.1970
* -mš-: Rokycany patřily loutkám - Pravda, Západočeský deník, 7.5.1968
* -PSL-: Pimprlata v Chrudimi - Zemědělské noviny, 14.7.1972
* -ru-: Kraslice vítají loutkáře - Pravda, Západočeský deník, 12.5.1972
* -S-: Dětské loutkové divadlo - recenze sborníku - Čs. loutkář 31, 1981, č. 4
* -Š-: Cena pro loutky - Svobodné slovo, 6.7.1970
* BÍLÁ, Inka: Pro rozvoj osobnosti - Pravda, Západočeský deník, 11.1.1984
* BUDÍNSKÁ, Hana: Kde končí cesty… Jak to dělají v Těšově - Čs. loutkář, 1970, str. 216-218
* BUDÍNSKÁ, Hana: Jiří Oudes - Čs. loutkář 35, 1985, č. 4, str. 87
* CÍSAŘ, Jan: Maličkosti od dětí - Čs. loutkář, 1992, č. 9, str. 193 - 195
* ČESAL, Miroslav: Pohled zpět - dětské soubory - Čs. loutkář 22, 1972, č. 8 - 9, str. 2
* ČESAL, Miroslav: Kalendář 6. loutkářské Žiliny - Čs. loutkář 23, 1973, č. 7, str. 3
* ČESAL, Miroslav: Hlas poroty - Zpravodaj 21. loutkářské Chrudimi, 1972, č. 3
* DVOŘÁK, Jan: Kaplické vzpomínky - Čs. loutkář 38, 1988, č. 11, str. 256
* FARÁŘ, Josef: Těšovské děti v Chrudimi - Nové Klatovsko, 29.9.1977
* GLÜCKSELIG, Josef: Otevřený list Jiřímu Oudesovi - zápisník, Praha leden 1973
* HRNČÍŘ, Bořek: Západočeská přehlídka v Kraslicích - Čs. loutkář 20, 1970, č. 6, str. 13
* HRNČÍŘ, Bořek - LANGÁŠEK, Miroslav: První krok do třetí desítky loutkářských Chrudimí - Čs. loutkář 1972, č. 8-9, str. 12
* ICHOVÁ, Eva ml.: Jiří Oudes a jeho přínos pro dramatickou výchovu (diplomová práce) - KVD DAMU, Katedra výchovné dramatiky, Praha 2005
* ICHOVÁ, Eva st.: Západočeská přehlídka v Plzni - 7 prachatických dnů, rubrika Na cestě do Prachatic, 1992, č. 6, str. 13
* KALČÍK, Rudolf: Štace desátníka Oudese - Čs. voják, roč. 8, 1959, č. 1
* Kosnarová, Viktorie - Rous, František: Obrázky z Kaplice - Pionýr 30, 1982
* Kouba, Jiří: Návštěvou v lidové škole umění v Plzni - Pravda, Západočeský deník, 4.1.1984
* Kutálek, Jan, J.: Pojďte děti - budeme si hrát - Mladá fronta, 22.4.1970
* LANGÁŠEK, Miroslav: Chrudimská zastavení, Čs. loutkář, 1970, č. 8 - 9, str. 157-186
* LICHARDOVÁ, O.: Myšáci s modrým hrncom - budíkmi a s královskou myškou - Listy detskej Tálie, informačný spravodaj 5. celoštátnej prehliadky v Šali, 1982, str. 5
* MACHKOVÁ, Eva: Dětské loutkářské soubory - Čs. loutkář 31, 1981, č. 10, str. 225
* MIKAČ, Jan: Tak to má být - Nové Klatovsko, 14.1.1961
* PÁNKOVÁ, Michaela: Rozvíjet osobnost dítěte - Pravda, Západočeský deník, 17.9.1985
* PÁNKOVÁ, Michaela: Stále nedoceněný obor "lidušky" - Lidová demokracie, 19.5.1989
* PAVELKOVÁ, Soňa: Holýšov 1988 - ICHOVÁ, Eva: Posudek krajské poroty - MACHKOVÁ, Eva: V interní debatě kaplické poroty s vedoucími - Hodnotí seminární třída C, RICHTER, Luděk: Shrnutí - dokončení z čísla 2 - Kaplická čítanka 1988, rubrika Včera se diskutovalo, č. 3, str. 2 - 5, 6 - 9
* POLIAK, Ján, Dr.: Žilina celoštátné (Po 6. Bábkarskej Žiline, 19. - 26. mája 1973) - Javisko, 1973, č. 8, str. 227
* PROVAZNÍK, Jaroslav: Dramatická výchova dětí na prahu 80. let - Kaplická čítanka 1982, č. 1, str. 2
* PROVAZNÍK, Jaroslav: Závěrečné slovo poroty - Kaplická čítanka 1988, č. 7, str. 8
* PROVAZNÍK, Jaroslav: Dětské divadelní léto Prachatice 1992 - Amatérská scéna, roč. 29, 1992, č. 9, str. 23
* RICHTER, Luděk: Z Prahy do Pošumaví - Čs. loutkář 21, 1971, č. 3, str. 12
* ROBEJŠKOVÁ, M.: A zůstal… - Zemědělské noviny, 18.7.1972
* ŘÍHA, Jiří: Soubor a já - Čs. loutkář 18, 1973, č. 5, str. 16
* SLAVÍK, Miroslav: Individuální výstupy LDO ZUŠ Plzeň - 7 prachatických dnů, rubrika Diskusní semináře, č. 3, str. 3
* SOKOL, František: Plzeňští loutkáři v Rakousku - Čs. loutkář 31, 1981, č. 6, str. 140
* SOKOL, František: Kaplické divadelní léto 1980 - Čs. loutkář 30, 1980, č. 8 - 9, str. 205 - 206
* TITTELBACHOVÁ, Libuše: Děti loutkáři - Estetická výchova, 1967, č. 5
* ULRYCHOVÁ, Irina: Prachatice 1992 - Čs. loutkář 1992, č. 8, str. 172
* ŠTEFKOVÁ, Alena: Za porotu hovorí: Alena Štefková - Žilináčik, spravodaj celoštátnej prehliadky amatérských bábkárskych súborov, 1973, č. 4, str. 2
* VANĚK, Jindřich: Šumavská krev - Pravda, Západočeský deník, 10.9.1961
* VANĚK, Jindřich: Nad hroudou ryzího zlata - Rudé právo, 31.12.1970
* VAVRUŠKA, Eduard: Chrudimská cena diváka do Prahy - Večerní Praha, 7.7.1970
* VAVRUŠKA, Eduard: Loutkáři byli v Chrudimi - Mladá fronta, 14.7.1972
* VRBECKÝ, František: Šumavské návraty - Svět socialismu, č. 44, 1972
* ŽIŽKA, Alois: Velký král a malá myš - Pravda, Západočeský deník, rubrika Pravda dětem, 2.2.1980

Související texty
* PROVAZNÍK, Jaroslav: Děti a loutky. Chrudimské kapitoly moderního dětského divadla, Praha, vyd. AMU 2008, s. 73-74, 75.
* RICHTER, Luděk - 50 Loutkářských Chrudimí. Praha 2001, str. 145

Související bibliografie
* ČESKOSLOVENSKÝ LOUTKÁŘ - 1951-1992
* OUDES, Jiří - PROVAZNÍK, Jaroslav (sest.): Dětské loutkové divadlo.
* Provazník, Jaroslav: Děti a loutky
BUDÍNSKÁ, Hana. Jiří Oudes. Čs. loutkář 1985, č.4, s. 87.

-ČŘ-: XVII. loutkářská Chrudim. Československé jaro, chrudimské léto. Čs. loutkář 1968, č. 8-9.

HRNČÍŘ, B., LANGÁŠEK, M.: První krok do třetí desítky Loutkářských Chrudimí. Čs. loutkář 1972, č. 8-9.

ICHOVÁ, Eva, ml.: Jiří Oudes a jeho přínos pro dramatickou výchovu. Diplomová práce. Praha, KVD DAMU 2005.

LANGÁŠEK, Miroslav: Chrudimské zastavení. Čs. loutkář 1970, č. 8-9.

PROVAZNÍK, Jaroslav: Děti a loutky. Chrudimské kapitoly moderního dětského divadla, Praha, vyd. AMU 2008, s. 73-74.
Archivy:
kART: Kart. ÚKVČ 1976

Související Ročníky přehlídek

Související Pojmy

Související Přílohy

Související Obrázky

Budínska Hana, Jiří Oudes, Trutnov 2006
Jiří Oudes
Jiří Oudes
Jiří Oudes a Pafnuci
Jiří Oudes na Kaplickém divadelním létě, 1979
Jiří Oudes, porota Okresní přehlídky v Horní Bříze, 1982
Jiří Oudes, učitel LŠU a ZUŠ v Plzni, s dětmi na Kaplickém div. létu, 1982
Kaplické divadelní léto 1976 - porota
LCH 2010, noční prohlídky muzea
LCH 2010, zakončení přehlídky
LCH 2011, Cena ministra kultury Jiřímu Oudesovi
LCH 2011, Křeslo pro hosta s Jiřím Oudesem
LCH 2011, Křeslo pro hosta s Jiřím Oudesem
OUDES, Jiří, portrét
Plzeň, DLS Myšáci 3. LŠU, O veliké řepě, 1980
Plzeň, DLS Myšáci 3. LŠU, O veliké řepě, 1985
Plzeň, Kapka, Velký král a malá myš
Těšov, DLS Těšováček, Byla jedna ves a v ní chytrý pes, autor režie, výpravy včetně loutek Jiří Oudes.
Těšov, DLS Těšováček, Byla jedna ves a v ní chytrý pes, autor, režie, vedoucí Jiří Oudes.
Těšov, Těšováček, ZDŠ Těšov (ved, O veliké řepě, polovina 60. let
Zdeňka Vašíčková a Jiří Oudes, 199x


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Jiří Oudes
LCH 2011, Cena ministra kultury Jiřímu Oudesovi
OUDES, Jiří, portrét
Budínska Hana, Jiří Oudes, Trutnov 2006
Jiří Oudes
Zdeňka Vašíčková a Jiří Oudes, 199x
Jiří Oudes a Pafnuci


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.