Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: HŮRKOVÁ (Novotná), Jiřina, Doc. PhDr., CSc.

Datum narození: 15.10.1933
Místo narození: Praha
Doc PhDr. Jiřina Hůrková, CSc.

Absolventka filozofické fakulty Karlovy univerzity,
1958-1989 nejprve asistentka, po obhájení disertační práce z oboru zvukové stránky jazyka od
1966 vědecká pracovnice Kabinetu fonetiky při Ústavu pro jazyk český ČSAV.
1967 doktorát z filozofie.
Vědecko-výzkumná činnost zaměřená na fyziologii a akustiku řeči, kulturu mluveného projevu a výzkum výslovnostních norem.
1990-1993 vedoucí oddělení fonetiky a mluvené komunikace Ústavu pro jazyk český AV ČR.

Od r. 1973 externí pedagog jevištní řeči na Divadelní fakultě AMU,
od 1993 interní pedagog,
1994 obhájila habilitační práci na téma Východiska a problémy hlasové a mluvní výchovy.

Od 1969 členka ÚPS UP UDLUT, posléze ÚKVČ, podílela se jako autorka či oponentka na řadě publikací z teorie uměleckého přednesu. Členka porot na přehlídkách dětského a uměleckého přednesu, např. Pražského vajíčka, Pražského kalicha, Wolkerova Prostějova, Šrámkovy Sobotky, Poděbradských dnů poezie apod.

Autorka řady odborných publikací z oboru zvukové stránky jazyků a také učebních a vzdělávacích textů pro přednašeče a divadelníky.
Bibliografie:
Jiřina Hůrková -
Výběrová bibliografie:

O přesvědčivosti uměleckého přednesu. (O zvukovém členění poezie a prózy.) Vyd. Ústav pro kulturně-výchovnou činnost. Praha 1979, s.60.

Výslovnostní norma v přednesu. Vyd. Středočes. KKS. Praha 1979, s. 68.

Výslovnostní norma v uměleckém přednesu. SPN Praha (skripta DAMU), 1983, s.144.

Mluvený projev a přednes.( Ve spoluautorství s V. Šrámkovou.) SPN Praha 1. vyd. 1984, 2. vyd. 1985.

Základy jevištní mluvy I. SPN Praha 1984, s. 135 a Základy jevištní mluvy II. SPN Praha 1986, s. 283. (Oba díly ve spoluautorství s H. Makovičkovou.)

Básník tvořivosti a kázně. (O jazyce a verši J. Wolkera). Vyd. Kulturní dům hl. města Prahy, Praha 1984, s.30.

Tvar slova v přednesu. Praha IPOS-ARTAMA 1995, s. 57.

Poezie, jak jsi krásná. (O formálních prostředcích tvorby J. Kainara.) Praha IPOS-ARTAMA


1996, s. 40.

Próza versus poezie. ( O rytmickém členění prózy.) Praha IPOS ARTAMA 1998, s. 42.

Východiska a problémy hlasové a mluvní výchovy. In sb. Acta Academia 96, Praha 1999.

Bez konce širé moře je. (Sborník komentovaných dramatizací divadla poezie z textů J. Wolkera „Balada o námořníku“ a „Jony“. Autorka úvodu a komentářů.) Praha IPOS-ARTAMA 2000.

Orten v divadle poezie. ( Stať Ortenova poezie, s. 69- 94.) Praha IPOS-ARTAMA 2004.

Výběr odborných a populárních statí:
Dětská recitace a česká výslovnostní norma. Naše řeč 4, 1973, s. 172-178.

Dětský přednes jako prostředek výchovy ke kultuře mluveného projevu. In: Divadelní výchova XI., 1974, s.17-25.

Příprava recitátora z hlediska zvukové realizace projevu. In sb. 30 let uměleckého přednesu. Vyd. KKS Středočeského kraje, Praha 1975, s.16-21.

Mluvený projev na národní přehlídce dětského přednesu. Český jazyk a literatura 27, 1976, s. 118-129.

Předmluva k oddílu Kultura řeči v knize M. Dismana Receptář dramatické výchovy. SPN Praha, 1. vyd. 1976, 2. vyd. 1981, s. 104-109.

Odraz mluvního stylu mládeže v přednesu a čtyři ročníky národní přehlídky v Příbrami.
In sb. O dětském přednesu. Praha 1980, s. 25-40.

Některé obecné otázky uměleckého přednesu. Český jazyk a literatura 8, 1981, s. 341-350.

O stylistické diferenciaci výslovnostní normy v uměleckém přednesu. In: České divadlo 1985, s. 175-183.

Některé aktuální problémy jevištní řeči. In sb. Divadelní pedagogika, Praha 1990, s.
103-126.

Národní jazyk a herec. In: České divadlo (Jevištní řeč a jazyk dramatu.) Praha 1991, s.
111-129.

Jiří Wolker v roce 1997. Úvodní stať sborníku Prostějov- 40 let ve městě s poezií. Vyd. DUHA – Prostějov 1997.

O českém alexandrínu – nejen jevištním. In: DISK (časopis pro studium dramatického umění), Praha 2005, s. 121-130.

Drobnější příspěvky , které jsem publikovala ve Zpravodaji Šrámkovy Sobotky, Zpravodaji Wolkerova Prostějova, v Amatérské scéně aj. neuvádím. Za zmínku by možná stálo jen deset kapitol o jevištní mluvě – uveřejněných v Amatérské scéně v letech 1974-1975.Neuvádím také činnost recenzní.Učební pomůcky

Přednes uměleckého textu pro 6. roč. ZŠ. Metodický list s. 14, scénář k zvukové realizaci s.16. Komenium 1981.

Přednes uměleckého textu pro 7. roč. ZŠ. Metodický list s. 11, scénář k zvukové realizaci s. 18. Komenium 1983.

Přednes uměleckého textu a mluvní cvičení pro 8. roč. ZŠ. Metodický list s. 14, scénář k zvukové realizaci s. 18. Komenium 1983.

Mluvený projev a přednes pro střední pedagogické školy a gymnázia. Metodický list stran 10, scénář k zvukové realizaci s. 18. Komenium 1989.

Související Obrázky

Obálka publikace: HŮRKOVÁ, Jiřina: Próza versus poezie
WP 1973, aranžované foto části porotců


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.