Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: TENČÍK, František, PaedDr., doc., Brno

Datum narození: 24.10.1912
Místo narození: Vídeň
Datum úmrtí: 12.6.1974
Místo úmrtí: Brno
Literární teoretik a kritik, zabývající se specifickými funkcemi umění pro děti.
Otec byl továrním dělníkem, do roku 1919 žila rodina ve Vídni

1930 vystudoval reálku a abiturientský kurz při učitelském ústavu.

1931-1937 učitel na obecných a později měšťanských školách v Brně,
1938-1945 referent rozhlasu redakce pro děti a mládež v Brně.

1946-1954 vedoucí estetického odboru Výzkumného ústavu pedagogického v Brně
1951 získal doktorát na pedagogické fakultě v Olomouci,
1955-1960 odborný asistent Vyšší pedagogické školy v Brně
1960 přešel na Filozofickou fakultu UJEP v Brně, kde působil do své smrti.
1964 obhájil docenturu v oboru české literatury se zvláštním zaměřením na literaturu pro děti a mládež.
Člen redakční rady časopisu o dětské literatuře Zlatý máj.

Byl vůdčím teoretikem a kritikem Skupiny Brněnských, která prosazovala požadavky uměleckých hodnot v tvorbě pro děti a mládež. Zdůrazňoval nutnost interpretace textů z hlediska estetické působivosti a hodnoty pro možnosti vnímání dětmi.
Vedle literatury se zbýval i divadlem, zvláště ho zajímalo loutkové divadlo.
1947 ve funkci vedoucího estetického odboru Výzkumného ústavu pedagogického dal podnět k otevření experimentální loutkové scény při tomto ústavu, která se později v roce 1949 profesionalizovala.
Své teoretické názory na funkce loutkového divadla pro děti formuloval v podnětné studii: Loutkové divadlo jako umění zvláštních funkcí.
Bibliografie:
Vlastní práce:
TENČÍK, František: Četba mládeže v počátcích obrození. 1962
TENČÍK, František: Umění dětem. 1972
TENČÍK, František: Josef Věromír Pleva. 1979
TENČÍK, František: Hermína Týrlová. 1964
TENČÍK, František: Ivánek. 1954
TENČÍK, František: Clapec v bílem svetru. 1972
TENČÍK, František: Barevná svítilna. 1959
TENČÍK, František: Brněnské divadlo pro děti a mládež od včeřejška k dnešku. In Divadlo je divadlo, 1960.
TENČÍK, František: Loutkové divadlo pro děti jako umění zvláštních funkcí. Československý loutkář 1969, s. 190-196.
TENČÍK, František: Otazníky nad dnešní divadelní tvorbou pro děti a mládež. Československý loutkář 37, 1987, s. 26.

Životopisné:

CHALOUPKA, Otakar a kol.: Čeští spisovatelé literatury pro děti a mládež. Praha 1985, s. 421-425.
SLOVNÍK české literatury 1970-1971. Praha 1985, s. 376-377.
SLOVNÍK českých spisovatelů od roku 1945. Praha 1998, díl 2, s. 534-536.
SOKOL, František: Za Františkem Tenčíkem. Československý loutkář 24, 1974, s. 187.
ZAPLETAL, Z.: Historik - iniciator. Zlatý máj, 1982, s. 451.

Související Soubory

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':