Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: JOSKOVÁ, Zdena, dramaturgyně, Praha

Datum narození: 28.2.1928
Datum úmrtí: 31.12.2010
Místo úmrtí: Praha
dramaturgyně, pedagog, členka porot, lektorka školení a seminářů,
197x, 198x členka ústředního poradního sboru pro dětské divadlo ÚKVČ
Jedna z nejvýznamnějších osobností zakladatelské generace moderního českého dětského divadla; dramaturgyně a lektorka mnoha seminářů; původně - tj. v 60. letech) po absolutoriu dramaturgie na DAMU nejprve dramaturgyně Divadla Jiřího Wolka (profesionální divadlo pro děti a mládež), poté vysílání pro děti a mládež v Československé televizi, v 70. a 80. letech pedagog LDO LŠU “specializované kurzy pro pracující” v Praze 1 (dnes Konzervatoř J. Ježka), v 90. letech pedagog katedry výchovné dramatiky DAMU.

Od počátku 70. let jako členka porot a lektorka autorsko-dramatizátorských seminářů ovlivnila rozhodujícím způsobem dramaturgii, ale i inscenační praxi dětského divadla.

Od poloviny 70. let nejprve jen v rámci Kaplického divadelního léta, poté i samostatně svými autorsko-dramaturgickými semináři v dílnách Kruhu autorů a dramatizátorů dětského divadla, pořádaných z podnětu Evy Machkové v Ústavu pro kulturně výchovnou činnost (ÚKVČ) v Praze, mj. upozorňovala na možnosti a výhody epického divadla pro divadlo hrané dětmi.
Bibliografie:
BIBLIOGRAFIE - připravil Jaroslav Provazník
Uveřejněno: Tvořivá dramatika 2001, č. 1, s. 15-23:

Dramatické texty a dramatizace

”Havrane z kamene”, Tvořivá dramatika XI, 2000, č. 3 [Dramatizace stejnojmenné knihy Tomáše Pěkného; spoluautoři: Vostárek, Karel - Kratochvílová, Zdena - studenti KVD DAMU]

Knihy a publikace

1974
Kartotéka her pro dětské soubory (Praha: ÚKVČ, odbor ZUČ)

1985
Krajské lidové konzervatoře - třída dramatické výchovy dětí. Učební osnovy dvouletého kurzu (Praha: ÚKVČ) [Spoluautoři: Machková, Eva-Pavelková, Soňa-Halada, Václav-Magerová, Eva-Sokol, František-Provazník, Jaroslav-Richter, Luděk-Urbanová, Alena-Mašatová, Milada]

1998
Základy dramaturgie (nástin výkladu) (Praha: rukopis pro potřeby KVD DAMU)

Články, časopisecké cykly a příspěvky ve sbornících

1961
”Mlejnkova Červená záplata”, Ochotnické divadlo 1961, č. 6

1962
”Písecká třináctka”, Ochotnické divadlo 1962, č. 9-10

1968
”Československá televize. Zveme vás před kameru”, Amatérská scéna V, 1968, č. 1 - 8 č. 12

1972
”Ochotnické soubory hrající pro děti...(recenze her)”, Divadelní výchova IX, 1972, č. 4

”Zdá se, že opět potěšitelně přibylo amatérských souborů, které se rozhodly hrát pro děti...(recenze her)”, Divadelní výchova IX, 1972, č. 1

1973
”Co nedoporučujeme hrát v dětských divadelních souborech”, Divadelní výchova X, 1973, č. 4 [Spoluautorka: Machková, Eva]

1976
”Cesty dramaturgie v divadle hraném dětmi”, Amatérská scéna XIII, 1976, č. 10

1977
”DILIA dětem (1974-1977)”, Amatérská scéna XIV, 1977, č. 11

”Kaplice 1977”, Amatérská scéna XIV, 1977, č. 9

”O jedné přehlídce”, IV. kaplické divadelní léto ´77, 1977, č. 4

”Poznámky z třídní knihy”, Amatérská scéna XIV, 1977, č. 3

1978
”Pět let kaplických přehlídek”, Amatérská scéna XV, 1978, č. 10

1979
”Poradna a studovna”, Kaplické divadelní léto ´79, 1979, č. 2

”Táborské práče ’79: mezikrajová přehlídka”, Kaplické divadelní léto ´79, 1979, č. 3

1980
”Děti v Kralupech”, Amatérská scéna XVII, 1980, č. 6

”Kaplické divadelní léto ´80”, Amatérská scéna XVII, 1980, č. 9

”Pět zkušeností z pěti seminářů”, Amatérská scéna XVII, 1980, č. 4

”Pro děti bez dětí”, Amatérská scéna XVII, 1980, č. 6

1981
”Anketa Kaplické čítanky [příspěvek do ankety]”, Kaplická čítanka. XIII. kaplické divadelní léto ´81, 1981, č. 1

”Kaplice s perspektivou”, Amatérská scéna XVIII, 1981, č. 9

”Táborské práče 1981”, Amatérská scéna XVIII, 1981, č. 7

1982
”Jak jsme hrálipod Alpami divadlo”, Kaplická čítanka. XIV. kaplické divadelní léto ´82, 1982, č. 5

”K dramaturgii dětských divadelních souborů”, Kaplická čítanka. XIV. kaplické divadelní léto ´82, 1982, č. 6

”Po letech tučných...”, Amatérská scéna XIX, 1982, č. 10

”Stručná zpráva o jednom kongresu”, Amatérská scéna XIX, 1982, č. 10

1983
”Divadlo hrané dětmi - nebo dramatická výchova”, Kaplická čítanka. XV. kaplické divadelní léto ´83, 1983, č. 4

”Divadlo hrané dětmi - nebo dramatická výchova?”, Zájmová umělecká činnost 1983, č. 3

”Dramatická výchova dětí na Moravě”, Kaplická čítanka. XV. kaplické divadelní léto ´83, 1983, č. 3

”Dramatická výchova dětí na Moravě”, Amatérská scéna XX, 1983, č. 8

”Dvorečková metoda”. Kaplická čítanka. XV. kaplické divadelní léto ´83, 1983, č. 6

”Kaplické divadelní léto 1982”, Kaplická čítanka. XV. kaplické divadelní léto ´83, 1983, č. 1

1984
”Jedna z cest k dramatické výchově dětí”, Amatérská scéna XXI, 1984, č. 7

”Ledy se pohnuly...”, Amatérská scéna XXI, 1984, č. 6

”Letošní Vysoké Mýto”, Amatérská scéna XXI, 1984, č. 6

”Možnosti a otazníky příběhů s dětským hrdinou”, Kaplická čítanka. 16. kaplické divadelní léto, 1984, č. 3

”Rýmařov ’84”, Kaplická čítanka. 16. kaplické divadelní léto, 1984, č. 1

1985
”Co se v dramatické výchově podařilo v uplynulých deseti letech? (Několik hlasů z ankety KČ 1981)” in Horáková, Eva-Provazník, Jaroslav: Listování Kaplickou čítankou. Ze zpravodajů Kaplických divadelních let 1974-1984 (Kaplice-Praha: organizační štáb KDL 1985-ÚKVČ), str. 40-44 [Spoluautoři: Pavelková, Soňa-Vobrubová, Jana-Bouda, Boris-Budínská, Hana-Chytrová, Marie-Magerová, Eva-Mašatová,
Milada-Oudes, Jiří]

”Česká Lípa”, Deník Dětské scény ´95, 1995, č. 4

”Děti z jižní Moravy”, Amatérská scéna XXV, 1985, č. 5

”Divadlo hrané dětmi, nebo dramatická výchova?” in Horáková, Eva-Provazník, Jaroslav: Listování Kaplickou čítankou. Ze zpravodajů Kaplických divadelních let 1974-1984 (Kaplice-Praha: organizační štáb KDL 1985-ÚKVČ), str. 86-89

”´Dvorečková metoda´” in Horáková, Eva-Provazník, Jaroslav: Listování Kaplickou čítankou. Ze zpravodajů Kaplických divadelních let 1974-1984 (Kaplice-Praha: organizační štáb KDL 1985-ÚKVČ), str. 94

”K dramaturgii dětských divadelních souborů” in Horáková, Eva-Provazník, Jaroslav: Listování Kaplickou čítankou. Ze zpravodajů Kaplických divadelních let 1974-1984 (Kaplice-Praha: organizační štáb KDL 1985-ÚKVČ), str. 68-70

”Komentář k dramatizaci pohádky Olgy Hejné ´Jak jsme spravovali bačkůrky´, který napsala Zdena Josková”, Mladá scéna XXVI, 1984/1985, č. 4-5

”Možnosti a otazníky příběhů s dětským hrdinou” in Horáková, Eva-Provazník, Jaroslav: Listování Kaplickou čítankou. Ze zpravodajů Kaplických divadelních let 1974-1984 (Kaplice-Praha: organizační štáb KDL 1985-ÚKVČ), str. 97-99

”Táborské práče na jedničku”, Amatérská scéna XXV, 1985, č. 6

”Východo-jižní mozaika aneb Co jsme viděli ve Vysokém Mýtě a Táboře”, Kaplická čítanka. 17. kaplické divadelní léto, 1985, č. 3 [Spoluautor: Provazník, Jaroslav]

1986
”Čtení o městě Kocourkově”, Československý loutkář XXXVI, 1986, č. 9

”IV. karlínské setkání”, Kaplická čítanka. 18. kaplické divadelní léto, 1986, č. 3

”Děti a divadlo v Severočeském kraji”, Kaplická čítanka. 18. kaplické divadelní léto, 1986, č. 5

”Jak to vidí porotce [odpověď do ankety]”, Kaplická čítanka. 18. kaplické divadelní léto, 1986, č. 5

”Komentář dramaturga [k textu Milady Mašatové Stojí hruška]”, Československý loutkář XXXVI, 1986, č. 10

”Kroužky ÚDPM JF Praha. Posudek krajské poroty”, Kaplická čítanka. 18. kaplické divadelní léto, 1986, č. 4 [Spoluautoři: Štembergová, Šárka-Fuchsová, Ljuba-Filcík, Štěpán-Peňáz, Petr-Pernica, Alexej]

”(Včera) Pidivadlo. Posudek krajské poroty”, Kaplická čítanka. 18. kaplické divadelní léto, 1986, č. 3 [Spoluautorky: Pavelková, Soňa-Vobrubová, Jana-Veselková, Stanislava]

1987
”DILIA 1985/86” in Almanach 1985/86 (Ohlédnutí za sezónou amatérských, zčásti i profesionálních divadel pro děti) (České Budějovice: Krajské kulturní středisko České Budějovice), str. 76-83

”Holýšov ’87”, Kaplická čítanka. 19. kaplické divadelní léto, 1987, č. 2

”Pár poznámek k dramaturgii a dramatice v divadle hraném dětmi”, Československý loutkář XXXVII, 1987, č. 10

”Poznámka dramaturga [k dramatizaci Radima Svobody Viking Vike]”, Československý loutkář XXXVII, 1987, č. 4

”Poznámka dramaturga [k dramatizaci Azalky Horáčkové O dívce Vasilise]”, Československý loutkář XXXVII, 1987, č. 5

”Poznámka dramaturga [k dramatizaci Blanky Rožánkové Pohádky o malém kouzelníkovi]”, Československý loutkář XXXVII, 1987, č. 10

”Pozor! Pozor! Unikátní příležitost!”, Kaplická čítanka. 19. kaplické divadelní léto, 1987, č. 2

”Včera se diskutovalo o Hastrmaní princezničce. Posudek krajské poroty”, Kaplická čítanka. 19. kaplické divadelní léto, 1987, č. 3

”Včera se diskutovalo o Honzovi. Posudek krajské poroty”, Kaplická čítanka. 19. kaplické divadelní léto, 1987, č. 3

1988
”Balada francouzská (villonská) napsaná k poctě Evy Machkové v Kaplici 16. června léta Páně 1988”, Kaplická čítanka. 20. kaplické divadelní léto, 1988, mimořádné číslo

”Děti z jižní Moravy”, Kaplická čítanka. 20. kaplické divadelní léto, 1988, č. 6

”Metodika práce v autorsko-dramatizátorském semináři”, Kaplická čítanka. 20. kaplické divadelní léto, 1988, č. 1

”Táborské práče na jedničku”, Kaplická čítanka. 20. kaplické divadelní léto, 1988, č. 1

”Včera se diskutovalo o Boháči a chudákovi. Posudek krajské poroty”, Kaplická čítanka. 20. kaplické divadelní léto, 1988, č. 3

”Včera se diskutovalo o Terce. Posudek krajské poroty”, Kaplická čítanka. 20. kaplické divadelní léto, 1988, č. 2

1989
”Flosculae Iosculae”, Kaplická čítanka. 21. kaplické divadelní léto, 1989, č. 1 - 7

”K dramaturgii a dramatice divadla hraného dětmi” in Literatura pro děti a mládež jako inspirace k dramatické hře. Referáty a diskusní příspěvky z pracovní konference SPKM, čsl. sekce IBBY (Praha: Společnost přátel knihy pro mládež), str. 10-15

”Kaplická dramaturgie. Letmé ohlédnutí za patnácti ročníky národních přehlídek dětských divadelních a loutkářských souborů v letech 1974-1988” in Horová, Eva-Provazník, Jaroslav: 20 kaplických let. Kaplické kapitoly dětského divadla (Praha: Koordinační centrum pro dramatickou výchovu ÚKVČ-organizační štáb KDL-STD), str. 13-20

”Staňkov - podněty a zážitky”, Kaplická čítanka. 21. kaplické divadelní léto, 1989, č. 3

”Úvodem tentokrát promluví odborníci pracující v profesionálním i amatérském divadelnictví pro děti...” (odpovědi na anketní otázky) in Almanach 1986/87. Ohlédnutí za sezónou amatérských divadel pro děti (Praha-České Budějovice: ÚKVČ-Krajské kulturní středisko České Budějovice), str. 2-13 [Spoluautoři: Richter, Karel-Someš, Jaroslav-Hořínek, Zdeněk-Lucký, Marián-Pokorný, Jiří-Rolečková, Eva-Weigová, Stanislava]

”Včera se diskutovalo o Červené karkulce. Posudek krajské poroty”, Kaplická čítanka. 21. kaplické divadelní léto, 1989, č. 3 [Spoluautoři: Halířová, Jana-Oudes, Jiří-Řezáč, Jaroslav-Hrubý,Jaroslav]

”Včera se diskutovalo o Pohádce pošťácké. Posudek krajské poroty”, Kaplická čítanka. 21. kaplické divadelní léto, 1989, č. 2

1991
”6 sudiček - 5”, 7 prachatických dnů, 1991, č. 6

”Táborské práče”, 7 prachatických dnů, 1991, č. 6 [Spoluautorka: Horáková, Eva]

1992
”Táborské práče”, 7 prachatických dnů, 1992, č. 4

”Třída F: Autorsko-dramatizátorský seminář”, 7 prachatických dnů, 1992, č. 1

1994
”Regionální přehlídka v Hluku”, Deník Dětské scény ´94, 1994, č. 6

1995
”Metodika práce v autorsko-dramatizátorském semináři”, Tvořivá dramatika VI, 1995, zvl. č.

1996
”Dětská scéna ´96. Ústí nad Orlicí”, Amatérská scéna XXXIII, 1996, č. 4

”Jihomoravská přehlídka divadelních a outkářských souborů v Hustopečích”, Deník Dětské scény ´96, 1996, č. 9

1997
”Dětská scéna 1997 aneb Zpráva o poněkud setrvalém stavu vody na našich tocích”, Amatérská scéna XXXIV, 1997, č. 4

1999
”Dramaturgie a dramatika v divadle hraném dětmi”, Tvořivá dramatika X, 1999, č. 1

”Třebíč”, Deník Dětské scény ´99, 1999, č. 0

”Uherské Hradiště”, Deník Dětské scény ´99, 1999, č. 0 [Švecová, Gábina-Nemrava, Stanislav]

2000
”Dramaturgický komentář ke hře Stojí hruška a k její inscenaci z roku 1985”, Dětská scéna 1, textová příloha Tvořivé dramatiky XI, 2000

”Komentář k dramatizaci pohádky Olgy Hejné Jak jsme spravovali bačkůrky”, Dětská scéna 1, textová příloha Tvořivé dramatiky XI, 2000

”Praha - Otvírání 2000 - aneb Karlín, jó, Karlín”, Deník Dětské scény Trutnov, 2000, č. 0

Editorská činnost

1979
Rozpustilé pohádky. Sborník her a hříček pro dětské divadelní soubory (Praha: DILIA, sv.10865)

1980
Pohádky a nepohádky II. Sborník her a scének pro dětské divadelní soubory (Praha: ÚKVČ, ed. Texty dětské scény, sv. 18)

Vrabčáci a hastrmani. Pohádkové hry pro dětské soubory (Praha: DILIA, sv. 10936)

1982
Rozmanitosti. Sborník her a scének pro dětské soubory (Praha: DILIA, sv.11206)

1983
Hofmanovy pohádky. Dva příběhy Oty Hofmana v dramatizaci pro dětské soubory (Praha: DILIA, sv. 11302)

Jak se dělá umění aneb Nebojte se literatury! Scénická úprava úryvku z Lacinova ”Čtení o psaní” a causerie Karla Čapka (Praha: DILIA,
sv.11349)

1987
Děti hrají divadlo. Sborník scénářů pro dětské divadelní soubory (Praha: DILIA, sv. 11655)

Děti, hry a divadlo (Výbor z absolventských prací posluchačů Lidové konzervatoře pro vedoucí dětských dramatických a loutkářských souborů (Praha: Kulturní dům hl. m. Prahy, ed. Sešity dramatické výchovy, sv. 4)

Malé jeviště 1987 (Praha: ÚKDŽ)

1988
3 x Božena Němcová, Dramatika pro děti, I. díl (Benešov-Praha: OKS Benešov-SKKS) [Spolupracovnice: Urbanová, Alena-Čermáková, Jarmila-Drobná]

1989
Malé jeviště 1989 (Praha: ÚKDŽ)
AS 1984/5, s. 3; 2003/1, s. 26-zpráva
-------------------------------------------------------------

MACHKOVÁ, Eva: Hold jubilantce Zdeně Joskové aneb Od depresivních pocitů dramaturga divadla pro děti k nezapomenutelnému dílu. AS 2003, č. 1, s. 26-27, foto.

PROVAZNÍK, Jaroslav: Děti a loutky. Chrudimské kapitoly moderního dětského divadla. Praha, vyd. AMU 2008, pozn. s. 103.

Soubor životopisných článků (Z. Jirsková, R. Marušák, V. Dřevíkovská, E. Machková) a bibliografie (Jar. Provazník). Tvořivá dramatika 2001, č.1, s. 28-32.

AS 2002 1/26
Archivy:
(Kart. ÚKVČ 1972)

Související Přehlídky

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

Josková Zdena
Milada Mašatová, Zdena Josková, Machková Eva
Zdena Josková na oslavě svých 80. narozenin


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Josková Zdena
Zdena Josková na oslavě svých 80. narozenin
Milada Mašatová, Zdena Josková, Machková Eva


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.