Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: SUTNAR, Ladislav, prof., Praha, výtvarník, LD

Datum narození: 9.11.1897
Místo narození: Plzeň
Datum úmrtí: 18.11.1976
Místo úmrtí: New York
Po maturitě v Plzni (1915) se zapsal na Umělecko průmyslovou školu v Praze,
1915 narukoval do rakousko-uherské armády.
1918-1923 studoval na UMPRUMu a speciální škole užitkové grafiky, studoval rovněž semestr architektury. Věnoval se zejména užitému umění, návrhům nábytku, hraček, dále knižní grafice, instaloval výstavy a redigoval časopisy věnované modernímu designu. Stal se předním představitelem funkcionalismu.
1927 navrhl výpravu pro hru L. Pirandella Jindřich IV. v Národním divadle v Praze.
1933 byl jmenován ředitelem Statní grafické školy v Praze.
1939 se při pobytu v Americe rozhodl pro emigraci. V USA působil jako designer a svou prací zde získal velké uznání.
Již jako student UMPRUMu se z popudu J. Veselého začal zbývat loutkovým divadlem.
V roce 1921 na loutkářské výstavě v Topičově salóně v Praze vystavoval návrhy stylizovaných dekorací (mj. Lesa a Krajiny s hradem), které vyvolaly velký zájem návštěvníků. Pro Sutnarovy návrhy byla charakteristická jednoduchost až zkratkovitost kresby a výrazná snaha o zdůraznění atmosféry. Tímto debutem se zařadil do proudu výtvarníků, kteří odmítali snahy o realisticko-popisné tendence a hledali takové řešení scény, které by nepotlačovalo loutku, nýbrž odpovídalo strohosti a stylizovanosti loutek.
Zjednodušení, lapidárnost kresby a důraz na barevnou expresivitu uplatnil Sutnar i v návrhu dekorace Pekla pro 5. sérii tzv. Dekorací českých umělců.
Navrhoval také soustruhované loutky pro družstvo Artěl, určené pro malá rodinná loutková divadla.

V roce 1924 dostal nabídku od vedení Dělnické akademie v Praze, které se rozhodlo vytvořit ze svého loutkového divadélka průbojnou scénu, na funkci uměleckého správce této scény. Společně s publicistou V. Fryčkem vypracoval Sutnar umělecký program, který formuloval ideová východiska, odpovídající levicovému zaměření Dělnické akademie a její poetiku, vycházející jak z orientace na nejnovější umělecké směry, tak ze zdůraznění loutkovosti jako rozhodujícího atributu celkového scénického výrazu. Průbojný charakter divadla mělo zdůraznit i jeho přejmenování na Scéna Drak. 9.11.1924 se konalo zahajovací představení Jiráskova Pana Johanesa. Sutnarovým důrazem na dramatickou funkci výtvarné složky charakterizovala tato inscenace přesně jeho umělecké záměry. Avšak Sutnarovo působení v Draku bylo spojeno s řadou problémů. Neměl k dispozici hry, které by odpovídaly proklamovaným ideovým záměrům, ochotnický soubor divadla tvořili nezkušení začátečníci a především zde chyběla režisérská osobnost, schopná sladit Sutnarovy záměry s celkem inscenace. Po tvrdé kritice z řad některých pražských loutkářů, kteří mu vyčítali jednak to, že vnáší do loutkového divadla pro děti politiku, jednak odmítali jeho scénografické návrhy, protože podle nich nebyly dost realistické, se Sutnar koncem sezóny 1924/25 dalšího působení v Draku vzdal.

Přestože Sutnarův krok ochudil české loutkářství o významného tvůrce, jeho podněty nezůstaly opomenuty. Na jeho vizi moderního loutkového divadla a zejména na jeho scénografii navázali později loutkářští výtvarníci, mj. Jaroslav Šváb a začátkem 50.let Vojtěch Cinybulk.
Sutnarovy návrhy loutek (i hraček) byly součástí velké výstavy jeho díla, uspořádané v roce 2004 v Jízdárně Pražského Hradu.
Bibliografie:
Autorské práce:
Dekorace loutkového divadla. Loutkář 1921/22, s. 72.
Stať situační. Loutkář 1924/25, s. 98.
Výprava Jiráskova Pana Johanesa. Loutkář 1924/25, s.100.
Výprava Tureckého pomezí od Matěje Kopeckého. Loutkář 1924/25, s.110.

Životopisné:

ČESAL Miroslav: O jednom skandálu a jedné osobnosti. Československý loutkář 42, 1992, s. 185 an.

DH [ J. MALÍK ]: Padesátník prof. Ladislav Sunar. Loutková scéna 4, 1947/48, s. 48.

DUBSKÁ Alice: Pokus o divadlo jásavé radosti. In: Ladislav Sutnar - Praha - New York - Design in Action. Praha 2003, s. 290-296

DUBSKÁ Alice: Loutkářská tvorba Ladislava Sutnara. Atelier 2003, č. 14-15, s. 6.

DUBSKÁ Alice: Dvě století českého loutkářství. Praha, AMU 2004, s.190-194.

KNÍŽÁK, Milan: Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla v českých zemích a na Slovensku od vystopovatelné minulosti do roku 1950, Praha 2005, díl II., s. 909

KOCOUREK, Franta ml.: Nové dekorace českých umělců. Dělnické divadlo 3, 1923, s. 189.

MALÍK, Jan (podepsáno -DH-): Padesátník prof. Ladislav Sutnar. Loutková scéna 1947/48, s. 48.

ROUSOVÁ Hana: Modernista Ladislav Sunar. Atelier, 2003, č. 14-15, s. 3.

Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Praha 1995, s.804

Obrázky:
Fotografie Sutnarových loutek. In Drobné umění V, 1924, s. 168, 195 a 197.
Loutkář 1924/25, s. 99-119
A. Dubská: Dvě století českého loutkářství. Praha, AMU 2004, s. 191, 193.

Související Osobnosti

Související Bibliografie

Související Obrázky

Návrh scény Ladislava Sutnara pro Turecké pomezí.
Plzeň, Loutkové divadlo Feriálních osad, hlediště divadla, 1925
Praha, Drak, rekonstrukce návrhů L.Sutnara,1924
Praha-Nové Město, Drak LD,Turecké pomezí (M. Kopecký); foto scéna L. Sutnara


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Praha, Drak, rekonstrukce návrhů L.Sutnara,1924
Návrh scény Ladislava Sutnara pro Turecké pomezí.
Plzeň, Loutkové divadlo Feriálních osad, hlediště divadla, 1925
Praha-Nové Město, Drak LD,Turecké pomezí (M. Kopecký); foto scéna L. Sutnara