Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: PRŮCHA, Jaroslav, LD Blatná

Datum narození: 4.2.1894
Místo narození: Kocelovice
Datum úmrtí: 2.2.1936
Místo úmrtí: Blatná
Byl synem učitele.
V roce 1914 maturoval na gymnáziu v Plzni. Po složení doplňovacích zkoušek na učitelském ústavu v Příbrami začal učit v Kocelovicích, později učil na měšťanské škole v Blatné, v Sedlici a v opět v Blatné. Ze zdravotních důvodů se v roce 1930 vzdal pedagogické činnosti a do předčasné smrti působil jako tajemník okresního školního úřadu. Již za první světové války se začal intenzivně zajímat divadlo, zvláště o loutkové divadlo, začal psal své první hry, přispíval do časopisu Loutkář.
V Blatné spolupracoval s ochotnickým souborem. Ve své literární tvorbě se zaměřil především na děti a mládež, jímž věnoval většinu svých dramatických prací.
Největší popularitu získal jako autor loutkových her, v nichž se snažil poskytnout tomuto okruhu diváků jak vhodnou zábavu, tak zdůraznit jejich výchovné poslání. Jako významný prostředek k dosažení tohoto cíle mu posloužila populární postava Kašpárka, jež v jeho loutkových hrách dominovala.
P. se podařilo zachovat veseloherní charakter toto postavy, která se vyskytovala v hrách českých loutkářů již téměř století, nicméně pravě on se významně podílel na jeho proměně v sympatického klučinu, který měl dětem zprostředkovat nenásilnou formou kýžené mravní ponaučení. Jeho hry patřily mezi ochotníky k zvláště oblíbeným pro jeho citlivé porozumění potřeb loutkové scény. Své hry si vyzkoušel na vlastním domácím Alšově divadélku a také na školní scéně, kterou vedl. Pro většinu svých her si také sám psal hudbu.
Doplněk:
1923 nastoupil na měšťanskou školu v Blatné uč. Jaroslav Průcha, autor loutkových her. Spolupracoval s ochotníky, uváděl vlastní dětské hry ve ŠS. Řídil též Úslavana a třicetičlenný sokolský orchestr, komponoval hudbu pro ochotnická představení.
Od 1923 se zasazoval o rozvíjení rodinného a školního amatérského LD.
Jar. Průcha, vlastnil domácí LS, tzv. Alšovo divadélko. Jeho činnost vyvrcholila ve 30. letech.
Napsal 45 her pro děti a mládež, 40 loutkových her, 10 her pro dospělé, 21 drobných výstupů. Přispíval teoretickými a praktickými radami do časopisu Loutkář. Zemřel v Blatné 1936. Za jeho učitelování školní LD, autor převážně Průcha.
Bibliografie:
DUBSKÁ, Alice: Heslo pro Databázi ČAD. Rkp. 2005.

Loutkové hry:
Bavlnka a Rorejs,
Čertův švagr, 1930
Jak Kašpárek Jiráska oženil 1920
Jak Vonásek přišel o koláče,
Kašpárek a loupežníci
Kašpárek a smrt
Kašpárek dvorním lékařem
Kašpárek hledá byt, 1921
Kašpárek ministrem
Kašpárek v pekle, 1916
Kašpárek vrahem
Kašpárek si ví rady, 1926
Kašpárek za aprovizaci
Kašpárkova poradna
Není malíř jako malíř
O černé princezně, 1930
Klubíčko na vandru, 1933
Kašpárek přenocuje u ježibaby, 1933
Kašpárek u krále větrů
Ošizený hastrman, 1933
Zlatý brouk, 1933
O zakleté labuti
Pohádka o štěstí, 1919
Pražský žid
Z učených přednášek profesora Kašpárka

Činohry:
Mudrováček, 1922
Pro tatíčka prezidenta, 1919
Krakonošova medicína, 1921
Blaničtí rytíři , 1922
Šťastní ubožáci,
O princezně Hrdopyšce, 1924
Frantíkovy trampoty, 1924
Kouzelný prsten,1925
Krakonoš a kmotr Kalous
Kulíšek, 1925
Srdce z perníku, 1926
Pana Valentinův lásky sen, 1926
Sen noci štědrovečerní, 1927
O Matce vlasti, 1928
Poháda zimního večera, 1929
Trampoty mistra Konopáska, 193
Zlatovláska, 193
Zlatá muška, 1930
Jak chasník Petr k štěstí přišel, 1931
Kocourkovští mudrlanti, 1933
Na dračkách, 1934
Maminčino srdce, 1935

Životopisné:
BLATENSKO vzpomíná vlastence – učitele. (Podepsáno an.) Svobodné slovo 4. 7. 1946.

BEZDĚK, Z.: Dějiny české loutkové hry do roku 1945, 1983, s. 52-4

ČECH, F.: Desítka Průchových her, Loutkář 20, 1933/34, s. 70

IN MEMORIAM. Československé divadlo 1936, roč. XIX, č. 2, s. 37.

JANÁČEK, Jiří - PRŮCHA, Jaroslav ml.: Jaroslav Průcha, učitel a spisovatel. Blatná, Městské muzeum, České Budějovice, Státní vědecká knihovna 1988. Zde bibliografie prací J. Průchy. kART.

MEDLÍK, J.: Vzpomínka na kantora-loutkáře. Československý loutkář 16, 1966, s. 68.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 69. Foto č. 37: Osobnosti blatenského autora loutkových her je věnována publikace z roku 1988.

ŽIVOT a dílo Jaroslava Průchy, 1938.

AS 1988/4, s. 23-vzpomínka

Obrázky: J. JANÁČEK, J. PRÚCHA ml.: Jaroslav Průcha - učitel a spisovatel, České Budějovice, 1988.

Související Organizace

Související Obrázky

Blatná, výstava Jaroslava Průchy, 1946
Červený Kostelec, Orelská loutková scéna, Kašpárek u krále větrů, 1947
Jaroslav Průcha – portrét
Jaroslav Průcha, Bramborový král
Jaroslav Průcha, Kašpárek v pekle
Jaroslav Průcha, Kašpárek, švec a hloupý čert
Jaroslav Průcha, učitel a loutkář, tit. str. publikace, 1988
Lútkové divadlo, tit. strana, sv. 1, Turčanský sv. Martin, Ústredie slovenských ochotníckych divadiel, 1929
Starý Plzenec, Osvětová beseda, Naši furianti, 1960


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Jaroslav Průcha – portrét
Jaroslav Průcha, Kašpárek v pekle
Jaroslav Průcha, Bramborový král
Jaroslav Průcha, Kašpárek, švec a hloupý čert