Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: PREITTENBERG, Adolf, Hradec Králové

Datum narození: 1841
Místo narození: Hradec Králové
Adolf Preittenberg, úředník, důchodní - ředitel JDO (později Klicpera) v Hradci Králové
nadáním výborný zpěvák a herec.
1868 se zasloužil o vznik Jednoty divadelních ochotníků v Hradci Králové a od toho roku ji řídil.
" A v této rovněž tak čestné jako nesnadné funkci jest Prettenberg vtělenou duší jednoty, neboť sám vzorně snaživ jsa, vzbuzuje ve členstvu stejnou pilnosť k studiím úkolů i bedlivost v interpretaci situací a charakterů na jevišti, z čehož jde, že ochotnická jednota Kralohradská jak dobrou vůlí, tak zdařilostí hereckých výkonů po bok postaviti se může spolkům toho druhu nejlepším."
Kromě toho Jednota pod Peittenbergovým vedením pečovala i o úkoly vlastenecké a dobročinné, byla členkou Matice divadelní, zakládajícím členem Matice školské v Litoměřicích, i řádným členem sboru pro zbudování Národního divadla v Praze a jim také přispívala svými výtěžky.

Preittenberg byl ve své době také výtečným a oblíbeným hercem na ochotnických jevištích a zvláště v JDO v Hradci Králové a díky svému měkkému ohebnému hlasu, který záhy nabýval plnosti a libozvučnosti krásného tenoru, byl citově i technicky vynikajícím sólovým pěvcem koncertů, alademií, při církevních slavnostech i v představeních operních.

1876 vystoupil poprvé ve zpěvohře jako sólista v úloze Gomeze v Nocleh v Granadě, v úryvku z Prodané nevěsty byl Jeníkem, púozději zpíval titulní úlohu Stradelly a Gennara v Luikrecii Borgii,
kromě toho působil ve všech operetách, jež Jednota provozovala.
Bibliografie:
Divadelní listy 1883, č. 1, s. 5-6.

Související Organizace

Související Obrázky

Hradec Králové, A Preittenberg, ředitel JDO Klicpera, portrét
Preittenberg, Hradec Králové, 1883


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Preittenberg, Hradec Králové, 1883
Hradec Králové, A Preittenberg, ředitel JDO Klicpera, portrét