Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: ZAPLATÍLEK, Tomáš, Mgr., Sudslava

Datum narození: 22.1.1977
Místo narození: Praha 4 - Podolí
Historik, archivář, památkář, spec.ochotnické divadlo, dokumentace vybavení jevišť kulisami

Vystudoval obor historické vědy a archivnictví na Univerzitě v Hradci Králové a obor kulturní dějiny na Univerzitě v Pardubicích.
Od roku 2006 se aktivně věnuje obnově kulturní památky bývalé fary v obci Sudslava, kde pracuje na vytvoření regionální expozice ochotnického divadla a dochovaného unikátního souboru 90 ručně malovaných historických kulis (6 divadelních scén) z počátku 20. století.
V roce 2010 spoluzaložil občanské sdružení Genius loci Sudslava o. s. k podpoře tradic, kultury, umění a osvěty v oblasti ochrany kulturního dědictví venkova. Pravidelně organizuje kulturní a vzdělávací aktivity v obci Sudslava.

1991 - 1995, Gymnázium a obchodní akademie v Jaroměři
2000 - 2004, Univerzita Hradec Králové, Ústav historických věd PdF, obor Archivnictví - historie, bakalář, Bc.
2003 - 2005, Národní památkový ústav, ústřední pracoviště Praha, dvouletý vzdělávací program, osvědčení o rekvalifikaci v oboru památkové péče
2005 - 2007, Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, obor kulturní dějiny, magisterské studium, Mgr.
ZAMĚSTNÁNÍ
2008 – 2009 - Ministerstvo kultury ČR ve funkci referenta odboru památkové péče, oddělení regenerace kulturních památek a památkově chráněných území – administrativní činnost v Programu restaurování movitých kulturních památek a Programu záchrany architektonického dědictví.
2010 – 2014 - Genius loci Sudslava o.s., předseda občanského sdružení. Příprava nových projektů organizace a tvorba projektových záměrů, administrace projektů neziskového sektoru.

Autorské práce:
Zaplatílek, Tomáš: Fara Sudslava, historie a současnost 1692-2014, Genius loci Sudslava o.s., 2014
Zaplatílek, Tomáš: Historie ochotnického divadla obce Sudslava, Genius loci Sudslava o.s., 2014
Zaplatílek, Tomáš, Benešová, Andrea: Vítejte v říši divů, Welcome to wonderland, spolek Genius loci Sudslava o.s., Nemo Solus Satis Sapit, Genius loci Sudslava o.s., 2014 (katalog k výstavě)
Zaplatílek, Tomáš, Příběh sudslavských divadelních kulis. Vlastivědné listy Pardubického kraje: roč. 10, č. 4/2013, s. 17.

http://divadelnikulisy.webnode.cz/
Bibliografie:
Kopecká, Veronika a spol.: Průzkum sbírky divadelních kulis v Sudslavě, nálezová průzkumová zpráva, Univerzita Pardubice – Fakulta restaurování, Ateliér restaurování uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálů, Litomyšl, 2011
Kopecká, Veronika: Restaurátorská zpráva, Protokolární záznam o restaurování 3 ks divadelních kulis Stavení, trávník, skříň, Litomyšl, 2013

Související Organizace

Související Pojmy

Související Obrázky

Pardubice, výstava kulis Genius loci Sudslava v aule Univerzity 2014, instalace
Pardubice, výstava kulis Genius loci Sudslava v aule Univerzity 2014, vernisáž
Sudslava, Den otevřených ateliérů 090
Sudslava, kulisa 001
Sudslava, kulisy, orientální město, prospekt
Sudslava, Univerzita Pardubice, výstava kulis, 2014, panel 04, úvodní text Tomáše Zaplatílka
Sudslava, ZAPLATÍLEK, Tomáš: Příběh sudslavských divadelních kulis, článek, 2013


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Pardubice, výstava kulis Genius loci Sudslava v aule Univerzity 2014, vernisáž
Sudslava, kulisa 001
Pardubice, výstava kulis Genius loci Sudslava v aule Univerzity 2014, instalace