Databáze českého amatérského divadla

Přehlídky: Seznam přehlídek podle okresů - Praha 19

Najdi:

  Bázi tvoří údaje o přehlídkách celostátních, národních, krajských, regionálních, okresních i místních. Vychází nejčastěji z programových materiálů jednotlivých přehlídek, ale je doplňována i o dílčí údaje z jiných zdrojů (zvláště z novin a časopisů).

  Ze základních údajů o přehlídce či festivalu lze vstoupit do jednotlivých ročníků.

  Pomozte nám údaje doplňovat a zpřesňovat!
  Protože jde o historické informace, neopomeňte vždy uvádět jejich zdroj.
  Děkujeme.

  Data postupně zpracovávala a vkládala:
  Aranka Sázavská (od března 2008)
  PhDr. Vítězslava Šrámková (od roku 2004 dosud)
  PhDr. Milan Strotzer (od roku 2011)
  Mgr. Jiří Němec (od roku 2004)
  Juliána Jedličková (2004-2007)

  Přílohy:
  Vyzýváme vůdčí osobnosti amatérských divadelních souborů ku pomoci při zpracování/doplnění hesel osobností

  v Databázi českého amatérského divadla (www.amaterskedivadlo.cz). Pomozte zachovat v paměti českého amatérského divadla informace o vašem působení v něm. Týká se to především tvůrčích osobností souborů (režisérů, scénografů, autorů), ale také předních herců. Nechceme na vás žádné rozsáhlé slohové práce, postačí heslovitě uvedená fakta.
  >> čtěte více...
  Malované opony divadel českých zemí II

  Po sedmi letech od vydání výpravné knihy Malované opony divadel českých zemí, kdy byl veřejnosti poprvé představen souhrnný přehled známých i zapomenutých divadelních opon, vyšla další kniha, která tu první rozšířila o více jak 230 nově objevených a zdokumentovaných artefaktů.
  >> čtěte více...
  Databáze českého amatérského divadla se rozšířila o značnou sumu dat
  Jmenovitě o rubriku Periodika, kde naleznete jednotlivá čísla časopisu Amatérská scéna od roku 1990 do roku 2016. Postupně zde budou k dispozici i starší čísla, ale i další periodika věnovaná ochotnickému/amatérskému divadlu.
  Nově byla zřízena rubrika Vzdělávání, kterou postupně zaplňujeme informacemi o vzdělávání amatérských divadelníků, přednostně o dlouhodobých vzdělávacích projektech. Každý příspěvek do této rubriky bude velice vítán.
  Obrovská suma informací o divadelních souborech včetně obsazení inscenací je obsažena v přílohách, zejména v rubrikách Přehlídky a Soubory.
  >> čtěte více...
  AMATÉŘI SOBĚ = PROSTOR PRO VÁS
  Pro zkvalitnění propagace připravovaných inscenací, přehlídek a festivalů jsme pro vás připravili samostatnou rubriku Amatéři sobě.
  >> čtěte více...
  PRAKTICKÝ DIVADELNÍ SLOVNÍK - autor Luděk Richter

  Slovník míří ke každému, kdo má o komunikaci a tvorbu zájem: k amatérům i profesionálům, k studentům středních a vysokých škol i k žákům základních uměleckých škol, k divadlu hereckému i loutkovému, mluvenému, zpívanému, pohybovému i výtvarnému. Větší prostor tu mají problémy,
  které mají praktický rozměr, mohou být inspirací či pomocí při inscenační práci. Je tu i řada termínů obecných, s divadlem však souvisejících a v tvorbě i diskusích o ní se často vyskytujících, termíny z uměleckých oborů divadlu blízkých, z dramatické výchovy, z psychologie a dalších společenských věd, divadla se dotýkajících a z jeho hlediska vždy nahlédnutých.
  Slovník má 208 stran, cena 180 Kč, lze ho zakoupit na adrese: DOBRÉ DIVADLO DĚTEM - Společenství pro pěstování divadla pro děti a mládež, Chopinova 2, 12000 Praha 2; 222 726 335; e-mail: osDDD@seznam.cz