Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Ročníky přehlídek: Valašské Meziříčí, Setkání divadel - MJF

Přehlídka: Valašské Meziříčí, Setkání netradičních divadel a MJF (Zlínský kraj)
Ročník: 33
Rok: 2011
Začátek: 18.3.2011
Konec: 19.3.2011
Setkání divadel malých jevištních forem na Valašsku - regionální kolo Celostátní přehlídky experimentujícího divadla Šrámkův Písek a Celostátní přehlídky studentských divadelních souborů Mladá scéna v Ústí nad Orlicí.

Pořadatel: Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí.
(Kontakt: Magda Siekliková, tel.: 739 281 416, 571 684 577, Magda Siekliková, sieklikova@kzvalmez.cz fax: 571 684 684, David Schwager schwager@kzvalmez.cz)

Soubory svými inscenacemi dokázaly zaujmout. A nejen to, zaujímaly i nadšením pro věc.
Účast souborů:
Účast třináct souborů - pořadatelé museli několik přihlášek z kapacitních důvodů odmítnout.

Ostrava, Bílé divadlo, dle Bulatoviče: Červený kohout letí k nebi.

Třinec, Psí kusy, autorský western: Tenkrát v Bobcity.

Olomouc, SADO – studentské amatérské divadlo, Karel Čapek, Josef Čapek: Ze života hmyzu, r. Tereza Melišová.

Kopřivnice, Údivadlo - Fishkulíni, autorské představení: Naše věc.

Opava, Divadlo Vysokozdvižného soumara, Jiří Karen: Paka.

Ostrava-Poruba, divadelní kroužek gymnazia Olgy Havlové (GYOHAVL), Dědictví.

Ostrava, "Z" Dividla, Opilá Piaf.

Kopřivnice, Údivadlo - Na Značky, autorské představení volně inspirované povídkou Muž shora: Ve dne spím v noci ne, ale sova nejsem ve 3D. Doporučení na CP Mladá scéna v Ústí nad Orlicí.

Rožnov pod Radhoštěm, HumBuk, podle filmu Martina Friče: A co teta? ...už není nejmladší!

Nový Jičín, Na Kraji, Ty brďo!

Frýdek-Místek, Komorní scéna 21, Norbert Závodský: Křehkosti. Doporučení na CP Mladá scéna v Ústí nad Orlicí.

Havířov, NDZŠ Tom a Jeff, Krysí nora.

Frýdek-Místek, 3V TEAM, Tři v tym. Doporučení na CP Šrámkův Písek.

Hranice, Láhor/Soundsystem, Budu jen když zaplatíš! Doporučení na CP Šrámkův Písek.
Lektoři:
HANZELOVÁ, Jana
VĚTROVEC, Vítězslav
MIKUŠ, Ján
BRHELOVÁ, Eva, MgA., PhD.
FEKAR, Vladimír, MgA.
Paralelní akce:
Doprovodný program:
Dva;
Disjockejové.

Semináře.
Bibliografie:
Festivalový zpravodaj Oponka - http://mjf.kzvalmez.cz/data/zpravodaj/OPONKA1.pdf

Plakát - http://www.uherske-hradiste.cz/akce/12622/termin/13953/

Program - http://media.agenturavia.eu/a/media/data/ostatni/ostatni-program-k-setkani-divadel-2011.doc

Výsledky - http://www.kzvalmez.cz/tiskovy-servis/Male-jevistni-formy-znaji-sve-viteze/

OPONKA - festivalové zpravodaje Setkání divadel - Malé jevištní formy r. 2010 - 2014 - viz www odkazy.
Poznámka:
ŠRÁMKŮV PÍSEK 2011, Písek
DOPORUČENÉ PŘEDSTAVENÍ DO PROGRAMU
Soubor LÁHOR/Soundsystem
Soubor LÁHOR/Soundsystem se svou novou inscenací Budu jen když zaplatíš se sice předvedl svým typickým způsobem inscenování /tradiční formou improvizovaného divadla na předem vyfabulovaný příběh/, ale díky výrazné sdělnosti vysoce silného a úzkostného příběhu patřila jejich inscenace k nejvýraznějším počinům letošní přehlídky MJF. Soubor předvedl vysoce autentickým způsobem kolektivní výpověď. Inscenace vypráví příběh velké, křesťansky založené rodiny /bez matky a otce/, která se setkává na křtu dvou jednoročních dětí. /V inscenaci jsou přítomny skutečné děti/. Tato mnohočlenná rodina /sester a bratrů/ se setkává ve vyhrocených situacích. Zejména mezi nejstarším, silně katolicky /i autoritativně/ založeným bratrem (Marian Moštík) a jeho sestrou, psychicky vyčerpanou, neúspěšnou herečkou (Johana Švarcová), dochází ke konfliktu o životní styl. Do příběhu mimo jiné vstupuje postava kněze, který ztratil víru, a rozhodne se na žádost jedné ze sester početné rodiny pokřtít její dítě takovým /až okultistickým/ způsobem, aby se křesťanský akt znegoval. Ráno jsme v kostele svědky posvátného zázraku, během něhož se Bůh „reinkarnuje“ do jedné z postav a potrestá špatné členy rodiny.
Tento příběh je nesporně zajímavý nejen překvapivými dějovými zvraty, ale i postavami, které jsou díky vnitřním rozporům bohatě vybudovány. Soubor ojedinělých osobností dokáže společným nasloucháním potvrdit, že patří ke špičce v žánru improvizovaného divadla. Jejich letošní inscenace je výjimečná svým ojedinělým a výrazným aktuálně-apokalyptickým příběhem. Jak už to u tohoto typu inscenování bývá zvykem, není jisté, zda se aktérům povede ve správném divadelním čas příběh sdělit stejně důrazně, tak jako jsme toho byli svědky na letošní přehlídce MJF.
3 V TEAM
Inscenace TŘI V TYM
Na národní přehlídku experimentálního divadla doporučujeme inscenaci TŘI V TYM z těchto důvodů:
Tři herci skloubili tři paralelní příběhy, které spojovala nikoli fabule, ale tematická příbuznost. V jednom příběhu řeší syn svou nespokojenost s autoritativním otcem a s majetkem (je vlastníkem statků a dobytka), o který postupně přicházejí, přestože sní o rozšíření podnikání. Ve druhém příběhu řeší mladý architekt nenaplněné architektonické vize (budova ve tvaru obrácené pyramidy), které se kvůli pragmatickému uvažování sponzora promění v tuctovou architekturu, ve třetím příběhu se jedná o nepodařený útěk vězňů z uzavřených stěn vězení.
Příběhy jsou rozděleny do několika fragmentů a vyprávěny v krátkých, úsečných situacích.
Inscenaci uvádí jeden z herců větou Zdi. Kolem. V nás. Je to hra o překonávání vnitřních bariér (sbírání odvahy odejít od otce), ale hraje se i se zdmi konkrétními (zdi cely, nově navržené betonové zdi v původně transparentní skleněné architektuře), o nenaplněných vizích a snech .
Tato trojhru symbolicky završuje schopnost překonávat skutečné zdi cely. Hrdina vězeňského příběhu je schopen „proskočit stěnou“ a osvobodit se z vězení. Diváka drží v pozornosti a imaginaci to, co je nedořečeno popisnými divadelními prostředky, přestože jde veskrze o realistické situace.
Herci si ovšem pro vytvoření prostředí vystačí s prázdným prostorem (pouze tři bedny) a s jemnou, velmi střídmou kresbou postav, která se vyznačuje snahou o co největší autentičnost situací. Nevýhodou tohoto způsobu herectví je nebezpečí jisté monotónnosti, unylý a neproměnlivý temporytmus a někdy splývající charaktery v jednotlivých příbězích.

MLADÁ SCÉNA 2011, Ústí nad Orlicí
DOPORUČENÉ PŘEDSTAVENÍ DO PROGRAMU
Soubor Na značky - Údivadlo, DDM Kopřivnice (nebylo zařazeno)
Na národní přehlídku Mladá scéna 2011 doporučujeme inscenaci „Ve dne spím, v noci ne, ale sova nejsem ve 3D“ souboru Na značky (Údivadlo, DDM Kopřivnice).
Inscenace vypráví hororově laděný příběh o záhadných úmrtích v tajemném hotelu, ve kterém se schází bizarní postavičky, rozehrávající sled nečekaných událostí, absurdních point a zvratů, kterým přijde na kloub postava dívky Emily, neteř majitelky hotelu.
Soubor si vybral kvalitní literární předlohu – povídku R. Bradburyho „Muž shora“; zároveň je ale volba autora v tvorbě režiséra ověřená (v loňské inscenaci Kolo pana Croogera), a tudíž méně originální. Inscenace zprostředkovává silnou atmosféru (inspirace D.Lynchem) nejen vizuálními a akustickými prostředky (hudba, kostýmy, práce se světlem), ale především přesným a precizním stylizovaným hereckým projevem představitelů jednotlivých postav, ve kterém je patrné promyšlené režijní vedení.
Souboru bylo doporučeno zvážit dramaturgickou úpravu textu, která by zajímavou fabuli a text přizpůsobila více hereckému souboru a vnesla do dramatizace více autorského vkladu. Některé informace zprostředkované pouze slovem by mohly být rozehrány v situacích, ve vztazích, aby byly motivace postav a jejich pointy v příběhu divadelně bohatší. V příběhu jednou naznačené motivy lze důsledněji vyvíjet a vrcholit, aby netvořily pouze předěly situací (např. umývání rukou ad.).
Komorní scéna 21
KŘEHKOSTI (nebylo zařazeno)
Inscenace Křehkosti v sobě prostřednictvím jednoduchého rámce (mladý pár zažívá autonehodu, při níž on umírá) spojuje tři povídky/ scénáře Norberta Závodského (rovněž člena souboru). Každá z povídek je od ostatních odlišná jak tématem, tak i způsobem scénování. V první sledujeme skupinu tří filmových kritiků a jedné filmové kritičky při sledování a kritické reflexi švédského pornofilmu, ve druhé posloucháme a prostřednictvím osobní výpovědi/ monologu se vciťujeme do světa nevidomé dívky a třetí představuje příběh přátelství dvou mimů a scénována je rovněž pantomimicky.
Na přehlídce byla oceněna zejména odvaha spojit v jeden celek zdánlivě neslučitelná témata a způsoby jejich ztvárnění. Ve výsledném tvaru je právě ona rozmanitost, která divákovi umožňuje vybírat si, porovnávat, ale i hledat v jednotlivých tématech či je rovnou vylučovat, pro inscenaci snad nejtypičtějším znakem a oceněníhodným prvkem. Členové souboru jsou sehraní a tyto proměny zvládají a nedělají jim sebemenší potíže (za zmínku rozhodně stojí výkon herce představujícího chlapce v rámcových situacích inscenace a rovněž v roli jednoho z filmových kritiků) – zde je patrný posun od předchozího roku. Zvládají uhrát i situace, které by při čtení samotného textu vyzněly pateticky.
Souboru, který posunem v herectví oproti předchozímu roku prokázal svou vůli na sobě dále pracovat, může účast na Mladé scéně dodat odvahu pouštět se jak do náročnějších a tematicky závažnějších projektů a inscenací, ale zejména jej díky získané reflexi posunout v jeho práci dál.
Jako problém může vyvstat nedostatečná péče věnovaná dramaturgické přípravě, a to zejména v potřebě spojit jednotlivé povídky jedním rámcem. Ten v inscenaci není dopracován a zbytečně se snaží propojit povídky v jeden tematický celek, přičemž právě rozmanitost v jednotlivých tématech je jedním z kladně ohodnocených specifik inscenace. Snadno odstranitelným problémem je dále vzhledem k tématu neuměřená délka inscenovaných povídek, zejména pak té filmově- kritické, jež sklouzává do přihlouplé estrádní zábavy, a pantomimické, jejíž příběh se díky nedokonalému provedení postupně rozplývá.
Obor:
činohra
alternativní
Druh přehlídky:
systémová, postupová
Typ přehlídky:
krajská

Související Ročníky přehlídek

Související Pojmy

Související www odkazy

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.