Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Ratolest

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1882
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 195x
Působení: 188x, 189x. 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x
1882 založena OJ Podbabsko-Lysolajská Ratolest,
od 1886 OJ Ratolest v Podbabě.
1891 Ratolest účast na národní slavnosti ochotnické na Střeleckém ostrově společně s dalšími 10 ochotnickými soubory z Prahy.
1895 Mlynář a jeho dítě (Raupach), Archa Noemova Lokaj), Staří blázni ( Štolba).
1896 Podkalák (Šamberk), Zlaté péro (Tůma), Z české domácnosti (Pippich), Mlynář a jeho dítě - režie Souhrada, v hl. rolích Štastná, Bukovský, Souhada; představení navšívil člen činohry ND Josef Šmaha, Zlatohlav, kníže krkonošských hor a tvrdohlavá žena (Tyl).
1896 starosta MUDR. A. Doubravský, režiséři Z. Souhrada, P.Mihule.
1897 starosta Luňáček, režiséři Souhrada, Gross. uv. Kulatý svět (ve prospěch pomníku J. J. Kolára), Jedenácté přikázání, Mlynář a jeho dítě, Strakonický dudák.
1898 uv. Mladí pastýři betlémští, Tatínkovy juchty, Proces, Archa Noemova (Lokay) - režie Souhrada, hl. role Novková, Hlaváčková, Holá, Gros, Keberle, Souhrada, Lumpacivagabundus.
1899 uvedena Svatojánská pouť, Márinka Válková.
1900 17 členů, starostou J. Gross, režisérem K. Bukovský.
1902 oslavy 20. výročí spolku; za uplyn. 20 let sehráno 86 představení, výnos většinou na dobročinné účely (172362 K).

1911 - 10. 12. - představení jednoaktovek - Dragoun v kuchyni, Dáma ve smutku, Sluha pánem.
1912 - 6. 1. - Ferd. Oliva: Bujná krev.

1944 např. společně s JDO Roman Tuma Dejvice Slečna Maria, režie J. Weisshaupt,
činná do 1951.
Bibliografie:
LADECKÝ, Jan: Seznam předmětů divadelního oddělení Národopisné výstavy českoslovanské roku 1895. In Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Div. odbor NVČs 1895, s.180 - 193. Viz Texty.

PRAŽSKÉ spolky. Soupis pražských spolků na základě úředních evidencí z let 1895-1990. Sest. Marek Lašťovka, Barbora Lašťovková, Tomáš Rataj, Jana Ratajová, Josef Třikač. Documenta Pragensia Monographia, vol. 6. Praha, Scriptorium 1998. 744 s. Kap. XI. Ochotnické, čtenářské a zábavní, s. 229-265 (Ratolest, Ochotnická jednota Podbabsko-Lisolejská ... v Podbabě, 1882-1951, od r. 1886 Ochotnická jednota Ratolest v Podbabě, [PS230]).

SMRČEK, Otto: Praha podle částí. Podklad pro Místopis. Rkp. 14. s. 1999-2000. PC ART.

VÁCHOVÁ, Šárka: Informace ÚMČ pro MČAD dle Lysolajské kroniky. Rkp. 2002, včetně soupisu části zaznamenaných her a kopií několika dok. 8 s. kART.

VOJTKOVÁ, Milena: Z divadelní historie. In: Kniha o Praze 6. Ed. Pavel Augusta. Praha, MILPO 1999, s. 52.

Thalie 1896-7, č. 3, s. 46, č. 16, s. 206, č. 19-20, s. 234, č. 21, s 247.
Thalie 1897-8, č. 5, s. 39, č. 11-12, s. 94, č. 16-17, s. 136, č. 23, s. 183, č. 23, s. 184.
Thalie 1898-9, č. 4, s. 24., č. 7, s. 55, č. 22, s. 175.
Thalie 1899, č. 15-16, s. 131, č. 17, s. 138, č. 23, s. 181.

Divadelní listy 1900, č. 6, s. 125.
Divadelní listy 1902-3, č. 1, s. 20.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 5, 20. 12. 1911, s. 57.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, sg 30/234/32, OJ Ratolest, zal. 1886 (1890, 1894).
Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/5796/1922, OS Ratolest (povolení her).
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':