Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Thalie, Jednota divadelních ochotníků

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1872
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1919
Působení: 187x, 188x, 189x, 190x, 191x
1872-1919 JDO Thalie, 29 členů, mužů. Protektorem Jan Plotěný (městský lékař), ředitelem Josef Pavlický, náměstkem, jednatelem a režisérem Rudolf Hill, pokladníkem Efrém Vašica.
Pomoc J. L. Turnovského při sestavení stanov.
Od 1972 se hrávalo převážně ve dvoraně Národního domu.
Repertoár např. Duch času, Patriarcha Jakub (Benedix). Strakonický dudák příčinou vleklého politického soudního řízení v Místku.
1874 10 představení.
1875 - 19. 2. - 19. představení v Národním domě, Fr. Jos. Janke: Zázračná princezna aneb Dobrodružství v zemi bláznů, režie Hill; 25. 4. - J. M. B. dle Chocholouškovy povídky Překvapení: Vrahové ve městě.
1884 - 27. 4. - Em. Pohl, přel.: Hluchý podomek, fraška se zpěvem v jednom jednání; 8. 11. - Václav Leopold Moser: Modlitba na hřbitově, zpěvohra.
1886 - El. Pešková dle románu K. Světlé: Kříž u potoka, slavnostním představením se ochotníci rozloučili s odcházejícím děkanem. Hráno v Národním domě.
1886 se na jevišti naposledy objevil dlouholetý ochotník a jedna z vůdčích osobností brušperského divadla Adolf Sander.
1887 - 11. 4. - F. F. Šamberk: Palackého třída 27, 77. představení spolku bylo hráno v sále Národního domu.

1890 - 24. 8. - brušperské spolky - hasičský, divadelní, vojenských vysloužilců a živnostníků - připravily k oslavě 60. narozenin císaře velkou národní slavnost. Večer součástí i divadelní představení - J. Vilhelm: Mistr Bedrník a jeho chasa, hrálo se v místnostech Fr. Sýkory.
1890 - 12. 10. - Protiva aneb Zázračný peníz; 26. 12. - 92. div. představení JDO - Bohuš Allegri: Zatýkání vraha aneb Havelok šedé barvy, žert v 1 jednání, X. Menhard Litoměřický: Namydlený doktor aneb Uzel na šátku a Vzorný vlastenec, fraška v 1 jednání.


1892 změna stanov (hlavně proto, aby i ženy měly ve spolku stejná práva), oficiální název JDO v Brušperku. Hrávalo se v hostinci U Balcara (nyní U zemské osy), později na rožku, nějakou dobu též v soukromém domě u Nováka. Od roku 1872 hrávali v Národním domě.

V roce 1892 přešli definitivně do sálu paní Marie Hladné, který pro tento účel vybavili skládacím jevištěm. Zde hráli do roku 1914.
Prvním režisérem byl František Polášek, po něm - F. Tobola, E. Kánský, F. Vavroš, C. Chaloupka, Z. Winkler a jiní.
K oblíbeným hercům patřili: A. Sander, F. Tobola, C. Chaloupka, F. Labor, F. Škopek, V. Charvát, F. Kubis, z žen - A. Vavrošová, F. Berková, J. Jurková, P. Granzerová, V. Konvičková a další.
1892 slavnost k oslavě 20 let trvání JDO, večer sehrána hra Z Kolína do Prahy.

Do 1897 za 25 let sehráno 205 her s reprízami, z toho 53 frašek, 54 veseloher, 28 obrazů ze života. Mj. též 3 operety. Česká tvorba 115 her, nejčastěji Tyl, Klicpera, Štolba, Šamberk, překladová 90 německých.
1896 uv. České Amazonky (Tyl), Peníze (Štolba), Boj všem ženám (Kneisl), Paličova dcera (Tyl).
1897 uvedeno: Mistr Kopejtko na manévrech (Karbus), Rozvedení manželé, Spanilá Savojanka, Ideál, Strakonický dudák - slavnostní představení k 25. výročí spolku a živý obraz "Ochotnictvo ve službách vlasti". Vyprodaný sál, další den slavnost ve městě za účasti ochotnických spolků z okolí. Konkursy pana notáře (též na zájezdu v Hukvaledech). Dámy a husaři.
1898 Útok zisku (Svoboda), Zkažená krev (Stroupežnický), Veselohra na mostě, Sluha pánem.

1904 slavný rodák Vojtěch Martínek režíroval Šamberkovu hru K. Havlíček Borovský (tehdy jako devatenáctiletý student).
1908 - Dle výroční zprávy na řádné valné schůzi uvedeno r. 1908 celkem 5 představení: Pražské švadlenky, Terna, Nové Amazonky, Deskový statek a Jedenácté přikázání. Dále uspořádány: Čechův večer, slavnost k uctění památky J. K. Tyla, slavnostní 200. představení - po 36 letech trvání Jednoty.

1908 - vystoupil z Jednoty dlouholetý ředitel Fr. Vavroš. Prvním režisérem R. Doležílek.
1910 - 26. 12. - F. F. Šamberk: Palackého třída 27.
1911 - 26. 2. - J. Štolba: Mořská panna;
Od poloviny roku 1897 do konce svého samostatného působení kolem roku 1919 sehrála jednota pravděpodobně dalších 60 představení Poté spolek splynul s dramatickým odborem TJ Sokol, který od ochotníků převzal celý inventář – knihovnu, jeviště i kostýmy.
TJ Sokol se tak stala přímým pokračovatelem JDO v Brušperku. Zpočátku hrála společně se členy ochotnické jednoty, později již samostatně.
Bibliografie:
BRUNŠPERK. Besedník 1873, r. 2, č. 4, s. 63. NK

MICHNA, Radomír: Dějiny ochotnického divadelnictví na Místecku, Brušpersku a Frenštátsku do roku 1945. Diplomová práce. Ostrava, FF OU, katedra historie 2000. 122 s. kART.

ŠPAČEK, Karel: K počátkům ochotnického divadla v Brušperku. In: Studie o Těšínsku I, 1972, s. 107-116.

ŠPAČEK, Josef – ŠPAČEK, František: Památník ochotnického divadla a Jednoty divadelních ochotníků v Brušperku. Na oslavu 25 letého trvání JDO v BR. vydal odbor Jednoty. Brušperk 1897, 114 s.

100 LET ochotnického divadla v Brušperku. 1872 – 1972. Brušperk, OKS 1972.

Moravská orlice 19. 2., 24. 4. 1875.

Moravská orlice 27. 4. , 20. 11. 1884.
Moravská orlice 13. 11. 1886.
Moravská orlice 7. 4. 1887.
Moravská orlice 17. 8., 7. 10., 23. 12. 1890.

Thalie 1896-7, č. 2, s. 26, č. 4, s. 61, č. 11-12, s. 150, č. 14, s. 177, č. 19-20, s. 234, č. 22, s. 254.
Thalie 1897-8, č. 2, s. 14, č. 5, s. 39, č. 8, s. 63, č. 10, s. 80, č. 11.12, s. 94, 95 (podrobný portét souboru a zpráva o oslavách 25. výročí vzniku), č. 21, s. 176.
Thalie 1898-9, č. 4, s. 32, č. 5, s. 40, č. 6, s. 47, č. 22, s. 174.

Divadlo 1909, č. 13, s. 338.
Divadlo, roč. 9, 1910-1911, č. 6, s. 164, č. 10, s. 271.
Archivy:
Státní okresní archiv Frýdek-Místek:
Název fondu (sbírky): Jednota divadelních ochotníků Brušperk
Časový rozsah: 1873-1914
Metráž: 0,10 bm (z toho nic není zpracováno)
Původce fondu (sbírky): Jednota divadelních ochotníků "Thalie" v Brušperku
Archivní pomůcky: nejsou
i.č. 2 Stanovy, i.č. 3 Povolování divadelních představení, i.č. 4 Spisový materiál.
---
Archiv St. Olbricht – Slavkov, Brno: excp. Moravská orlice 1875, 1884. Pro DČAD srpen 2014. MO 1890, pro DČAD září 1890. MO 1884 - duben 2017.

Související Pojmy

Související Obrázky

Brušperk, JDO, Vrchlický: Noc na Karlštejně, 1906
Brušperk, Sídlo JDO, foto


Mapa působení souboru - Thalie, Jednota divadelních ochotníků

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':