Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Sokol, TJ / Spolek divadelních ochotníků / Osvětová beseda

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1921
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 196x
Působení: 192x, 193x, 194x, 195x, 196x
1921 byla v obci založena Tělovýchovná jednota Sokol. Činnost divadelního odboru dokládá záznam v kronice obce, že už 1921 sokolská jednota přispěla z výtěžku z divadla 120 Kč na Červený kříž.

Ve 20. letech divadelní jeviště dodal Sokolu Pepa Máca, Újezd u Brna.

1925 – J. F. Karas: Kostnické plameny, režie učitel Jan Kuchta.
1926 v březnu sehrál Sokol div. představení v rámci oslav narozenin prezidenta T. G. Masaryka.

1927 v červenci v rámci oslav Jana Husa sehrál Sokol společně s hasiči divadelní hru Václava Lemberka Pro víru (na dvoře U Soukupů).
1928 též divadlo společně s hasiči.

1932 hráli členové Sokola hru Josefa M. Šafaříka Legionář Lanc a od Aloise Valenty Legionářův návrat.

1933 – Karel Fořt: Z českých mlýnů; Marie Příleská: Člověk spravedlivý; Josef Houžvic a Karel Vika (autorem stejnojmenné hry též V. K. Častolovský): Věno; Karel Fořt: Kráska ze Šumavy.

V období 2. svět. války byl Sokol rozpuštěn, po válce činnost obnovena.

1948 sehrál Divadelní odbor Sokola 2 hry.
1949 – Alois Jirásek: Lucerna, hráno 2x a 1x na zájezdě.
"Divadelní odbor zdejšího Sokola byl rovněž činný. Z her bylo nejzdařilejší představení Jiráskovy Lucerny. Bylo dobře herecky i výtvarně zvládnuto za režie Fr. Čermáka z čp. 99. Úspěšně tuto hru veleničtí ochotníci provedli v pohraniční obci Dubnici."
(z kroniky obce, kronikář Bohumil Hladký)
Kronikářem zdůrazněná Lucerna nebyla tedy patrně jedinou hrou ochotníků v tom roce (pozn. red.)

1950 o Velikonocích – Ladislav Stroupežnický: Naši furianti. Divadlo připravené na Vánoce se nehrálo kvůli onemocnění herců.

Pozn. red.: Představení Lucerna a Naši furianti jsou ve Státním oblastním archivu Praha registrována jako představení Spolku divadelních ochotníků.

1951 – F. X. Svoboda: Poslední muž.
Podle záznamů v kronice obce v dalších letech kulturní činnost živořila nebo téměř ustala, divadlo se nehrálo.

1960 obnovili ochotnické divadlo v obci ředitel školy Karel Krčík a František Čermák.
Kulturní odbor Tělovýchovné jednoty Sokol sehrál o Vánocích 1960 pohádkovou(?) hru Zlatá studna v režii Františka Čermáka.
1961 o Vánocích – Jiří Pětivoký: Není čert jako čert. Zúčastnili se okresní soutěže, hráli pohostinsky v Sánech.

V 60. letech režíroval František Čermák také hry Kráska a zvíře (podle Františka Hrubína), Princezna se zlatou hvězdou na čele (K. M. Walló podle Boženy Němcové), ve kterých hrály děti společně s několika dospělými (viz též Národní škola).

1963 o Velikonocích – Klára Hůlková: Sestry a růže. Uvedeno též pohostinsky v Dymokurech.
Pozn. red.: Podle V. Soboty – Dymokurské divadlo po roce 1948 – byla tato hra uváděna pod hlavičkou Osvětové besedy.

V dalších letech v kronice nejsou záznamy o divadle.
Bibliografie:
DÍLNY moderních jevišť Pepa Máca. Nabídkový katalog. Újezd u Brna,vl.n., s.a., s. 55–57.

JÍROVCOVÁ, Jar.: Informace pro MČAD. Rkp. 2001. 1 s. kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 624.

SOBOTA, Václav: Dymokurské divadlo po roce 1948. Rkp. 60 s., 1984. kART.

WEBOVÉ stránky obce – Historie – Kronika obce Velenice (pdf) – http://www.obec-velenice.cz/historie.html – 20. 2. 2014.
Archivy:
Praha, Státní oblastní archiv:
Informace ONV Poděbrady pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949–1954.
kART.

Související Organizace

Mapa působení souboru - Sokol, TJ / Spolek divadelních ochotníků / Osvětová beseda

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':